Connect with us

Politiek

Het World Economic Forum werkt aan een propagandaverhaal voor zijn transhumanistische plannen

Published

on

wef

Sinds begin 2020 worden we vergezeld door het concept van de “Great Reset”, een herstructurering van alle menselijke samenlevingen ten gunste van wat bekend staat als stakeholderkapitalisme, voorgeschreven door het World Economic Forum. Onder het mom van duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid wordt een samenlevingsmodel opgelegd dat er uiteindelijk toe zou moeten leiden dat we niets hebben en gelukkig zijn.

Dit wordt gecombineerd met snelle digitalisering, totale bewaking en controle, genetische en technische aanpassingen van mensen om een ​​”menselijke 2.0″ te creëren. Dit is ogenschijnlijk bedoeld om de klimaatverandering en de ecologische vernietiging die het kapitalistische systeem heeft veroorzaakt, tegen te gaan. Nu moeten technologie- en biologische bedrijven, aandeelhouders en nieuwe financiële instrumenten een duurzamer systeem creëren.

De wereld moet worden gered van het economische en financiële systeem via het economische en financiële systeem. Daarbij zou de mens zich steeds verder van de natuur moeten verwijderen en in grote delen gedegradeerd worden tot een klasse van de onteigenden, tot goedkope en gewillige arbeiders, volledig gecontroleerd door zijn versmelting van mens en machine. Dat ook de initiatiefnemers als Klaus Schwab, Bill Gates, Jeff Bezos en anderen afstand doen van hun rijkdom en zich aansluiten bij de have-nots is niet te verwachten.

Sinds het begin van de massale corona-paranoia wordt er hard gewerkt aan deze toekomst. Niet voor niets beschreef de beschermheer van het WEF, Klaus Schwab, Corona als een “window of opportunity” om het transhumanistische, autoritaire concept te implementeren. Er wordt ons helemaal niet gevraagd of we in deze toekomst willen participeren. Een klasse van zelfverklaarde wereldheersers dringt ons eenvoudigweg hun ideeën op. Want het gaat om het creëren van een samenleving die deze enkelingen ongekende macht geeft, overheden grotendeels overbodig maakt en beveiligd wordt door totale digitale surveillance.

De eerste stappen in die richting zijn al lang gezet.

En terwijl de brede massa grotendeels werd afgeleid door het verhaal van een viruspandemie en tot ledigheid werd verbannen, hebben de besluitvormers in veel landen er alles aan gedaan om de digitale bewakingsinfrastructuur uit te breiden.

Tegelijkertijd begonnen lockdowns en onderbrekingen in toeleveringsketens het huidige economische systeem af te wikkelen. De gevolgen hiervan zullen we de komende maanden en jaren zien. De transitie naar het door Schwab en Co gepropageerde stakeholderkapitalisme is in ieder geval voorbereid.

Creëer een positief verhaal

Nu is het pandemische verhaal een consequent negatief verhaal gebaseerd op angst. Een dodelijk virus dat lockdowns vereist, een economische ineenstorting, uitsluitend als gevolg van het virus, natuurlijk, massale uitsterving en een voortdurende bedreiging voor de “volksgezondheid” – dit zijn allemaal angstverhalen die momenteel de media domineren. Maar deze kunnen niet eeuwig worden gebruikt om de transformatie te ondersteunen. Op een gegeven moment kan het gebeuren dat het verhaal van een eeuwige pandemie niet meer serieus wordt genomen. Mensen worden nu al onzorgvuldiger als het gaat om het uitvoeren van overheidsmaatregelen. Het verhaal lijkt te slijten. Een negatief verhaal is in ieder geval nauwelijks geschikt om een ​​grote transformatie op gang te brengen.

Er is een verhaal op zich, een ideologie, nodig om de massa te verdoven, ondoordacht mee te laten lopen en het verzet zoveel mogelijk weg te nemen of onder een voorwendsel te criminaliseren. Naast het opwekken van angst, een primair aspect van propaganda, is een positief verhaal belangrijk dat mensen een hemelse toekomst belooft en zo elke actie rechtvaardigt. De nazi’s wisten dit met hun verhaal over de nationale gemeenschap, net zoals de Sovjet-communisten wisten met hun propaganda van de absolute gelijkheid van alle mensen. Klaus Schwab en zijn collega’s weten dat ook. En zo startten ze het initiatief “ The Great Narrative ”.

Onder deze noemer vindt in samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) van 10 t/m 13 november een conferentie plaats in Dubai. Aan de kant van het World Economic Forum wordt naar “The Great Narrative” verwezen als een pijler voor een wereldwijde transformatie. Dit is waar het verhaal moet worden gecreëerd dat de mensheid naar een duurzamere, meer inclusieve en veerkrachtigere toekomst zal leiden, zoals Klaus Schwab ook verkondigt . Met name de zogenaamde coronapandemie heeft laten zien dat de toekomst en de gezondheid van mensen op de lange termijn in beeld moet komen.

Op het eerste gezicht klinken de goals eervol. Maar de vraag rijst: waarom moet zo’n verhaal worden uitgevonden, waarom wordt het voorgeschreven en afgedwongen door een paar machtige en rijke mensen? Hier wordt een agenda despotisch ten uitvoer gelegd en vervolgens gekleurd met mooie woorden, waar wij niets over te zeggen hebben.

De figuren

Denkers uit vele vakgebieden, waaronder ‘futuristen’ – wat dat ook precies is -, wetenschappers en filosofen in het algemeen zouden aan dit verhaal moeten deelnemen. De afgelopen 20 maanden hebben laten zien wat te denken van deze ‘experts’. Gezaghebbende filosofen zoals Richard David Precht tot voor kort, die totale gehoorzaamheid prediken, hebben dogma’s gesteund die werden gepropageerd door zogenaamde “wetenschappers”, die grotendeels de spot drijven met de realiteit, om een ​​beleid af te dwingen zoals het was bedacht door “futuristen”, maar dat met weinig met mensen te maken.

Maar – en dat is vooral belangrijk tegen de achtergrond van de zogenaamde coronapandemie – zijn ook hooggeplaatste genetici bij de bijeenkomst betrokken. Je kunt alleen maar raden welke rol ze spelen. Er komen in ieder geval enkele aanwijzingen naar voren uit de plannen voor de “Great Reset”. Genetische manipulatie wordt al jaren aangeprezen als een nieuw wondermiddel in de strijd tegen ziekten en staat nu blijkbaar steeds meer in de schijnwerpers. Genetische upgrades voor mensen lijken ook een rol te spelen in de transhumanistische agenda van het WEF, niet alleen om mensen te “verbeteren”, maar ook om een ​​biotechnologische surveillance-architectuur op te zetten.

Dit is waar een toekomst wordt gedomineerd die wordt gedomineerd door tech- en bio-bedrijven, die de samenleving besturen met de middelen om ‘noodzakelijke’ updates, behandelingen en deelname toe te staan ​​en te weigeren. We hebben er de afgelopen 20 maanden al monsters van gehad en ze zijn verrassend zonder weerstand geaccepteerd. Gezien wat gepland lijkt, suggereert dit het ergste.

De vraag die hier opkomt is ook: wie verklaarde deze mensen tot ‘leidende denkers’? Waar lopen ze in? Worden ze bestempeld als ‘leiders’ omdat ze het meest gunstig zijn voor de agenda van het WEF?

Het lijkt waarschijnlijk. Er zijn echter weinig namen van wie deze denkers zouden moeten zijn.

Er wordt slechts één naam genoemd, behalve de oprichter van het forum, Klaus Schwab. Naast andere hooggeplaatste politici van de VAE zullen Mohammad Abdullah Al Gergawi, minister van Kabinetszaken van de Verenigde Arabische Emiraten en secretaris-generaal van de Mohammed bin Rashid Global Initiatives, een groep zelfverklaarde filantropen, hun zegje doen. Hij is ook lid van de WEF Global Future Council. Ook hier wordt de claim om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van de hele wereld duidelijk.

Al Gergawi is een sleutelfiguur in de Verenigde Arabische Emiraten. Naast zijn werk als minister van Kabinetszaken is hij ook lid van de Emirates Investment Authority, en daarmee tot op zekere hoogte penningmeester. Met betrekking tot de conferentie is het bijzonder opmerkelijk dat hij een van de twintig ‘onafhankelijke experts’ was van het Digital Communication Panel van de Verenigde Naties. Een panel waarvan Melinda Gates medevoorzitter was en dat moet helpen de internationale samenwerking in de digitale ruimte te versterken. Het werk van het panel wordt nu voortgezet aan de UN Digital Cooperation Roadmap. Dit is bedoeld om de digitale samenwerking te versterken, maar ook de digitalisering zelf. Omdat, volgens Klaus Schwab, er tegenwoordig een noodzaak is datDigitalisering versterken .

Al Gergawi zei bij zijn benoeming in het panel dat digitale technologie binnenkort elk aspect van het menselijk leven zal beïnvloeden . Hij concludeert dat dit zal leiden tot een nieuw tijdperk voor de mensheid. Hij weet precies waar hij het over heeft, want hij leidt meerdere projecten van het WEF en de Verenigde Naties op het gebied van digitale samenwerking. Het fungeert dus als een interface tussen de VAE en het Westen, evenals het WEF.

Verenigde Arabische Emiraten

Maar wat maakt de VAE zo belangrijk voor het WEF? Midden-Oostencorrespondent Karin Leukefeld legt uit dat de VAE een belangrijke partner is voor het Westen, namelijk de VS, Europa en de bij de NAVO aangesloten staten, maar ook voor het WEF. Ze dienen als een hub voor het leger en spionage en zijn een belangrijke wapenfabrikant. De VAE is via de Abraham-overeenkomst met Israël verbonden en is een van de weinige Arabische staten die met dit land samenwerkt. Als Israël het bruggenhoofd van het westen in de oostelijke Middellandse Zee is, is de VAE het bruggenhoofd in de Arabische Golf. Beide staten dienen dus de dominantie van de macht van het Westen in het betreffende gebied.

Maar de VAE heeft nog een andere belangrijke betekenis in de context van de conferentie: in termen van digitale surveillance, zoals Shoshanna Zuboff het beschreef in “The Age of Surveillance Capitalism”, hebben ze de westerse staten al lang voorbijgestreefd. Geen wonder, aangezien ze al 20 jaar continu investeren in digitale dominantietechnieken. Zij hebben wereldwijd een leidende rol op dit gebied. Dus als het westerse kapitaal de wereldheerschappij wil behouden, moet het al het mogelijke doen om zich de daar ontwikkelde en vervaardigde technieken toe te eigenen door vrienden te maken met degenen die ze bezitten. Deze inspanningen zijn ook gericht tegen China en Rusland, die in opkomst zijn als opkomende, nieuwe centra van de wereld. Dat zal de achtergrond zijn voor de nauwe samenwerking van het WEF, evenals voor de rol van Personeel Al Gergawi. Afgezien van hem zwijgen alle aankondigingen over de namen van de ‘leidende denkers’.

De bevindingen en ervaringen van de deelnemers worden samengevat in een boek en gepubliceerd in 2022. Dus als je diepgaande kennis wilt opdoen van wat er gepland is en wat wordt overwogen, kun je het daar lezen. In ieder geval is de informatie die tot nu toe is gepubliceerd zeer matig.

Een nieuwe ideologie

De noodzaak van een mondiaal verhaal, dat wil zeggen een mondiale ideologie, werd al in 2020 besproken in het WEF , net als in 2017 . De betrokken industriële vertegenwoordigers, politici en economen zijn zich er al lang van bewust dat een grootschalige ideologie, die de van bovenaf opgelegde omwentelingen en sociale veranderingen hult in een dekmantel van het “gebrek aan alternatieven” en ze tegelijkertijd een positieve uitstraling geeft, is noodzakelijk om samenlevingen te beschermen in de Om het gevoel van de zelfverklaarde “leider” vorm te geven. Hier verschillen ze niet van despotische, totalitaire en fascistische regimes, die deze strategie precies kenden en op grote schaal implementeerden.

De deelnemers schilderen prachtige beelden van een duurzame, gelijkwaardige, inclusieve samenleving die digitaal genetwerkt is. Als je de pagina van het WEF omslaat, zie je dat zaken als de ‘vierde industriële revolutie’, maar ook duurzaamheid en de strijd tegen klimaatverandering daar een rol spelen.

Dit alles sluit perfect op elkaar aan. Om redenen van duurzaamheid moet de industrie worden omgevormd tot een industrie die wordt aangedreven door zogenaamde groene technologieën, digitaal genetwerkt en gecontroleerd door kunstmatige intelligentie (AI). Het moet de denkers van het WEF ook duidelijk zijn dat dit niets te maken heeft met duurzaamheid in de milieuvernietigende processen die worden gebruikt voor “groene technologieën”, met de groeiende bergen afval van elektronisch afval en de toenemende energievraag. Het gaat meer om een ​​nieuwe bedrijfstak die hoge winsten genereert, gecombineerd met dalende kosten, aangezien het aantal werknemers dankzij digitalisering tot een historisch minimum kan worden teruggebracht. Om deze bedoelingen te verhullen en ze te verhullen met een filantropisch tintje is het hele doel van het “Grote Verhaal”.

Narratief versus Wetenschap

De term “Great Narrative” komt niet van Klaus Schwab, maar werd bedacht door de Franse filosoof Jean-Francois Lyotard als “grand récit” en beschrijft een verhaal dat dient om ” macht, autoriteit en sociale gebruiken te legitimeren “.

De macht en het gezag van de leden van het forum zijn precies wat gelegitimeerd moet worden om de sociale gebruiken van de toekomst vorm te geven en aan te passen aan de behoeften van de drastisch veranderende economie.

Het is niet voor niets dat het Duitse ministerie van Onderwijs en Onderzoek een sociaal puntensysteem overweegt op basis van het model van China , dat, volgens de perceptie van degenen die daar werken, ertoe zal leiden dat de normen en waarden van de deelnemers samenkomen overuren. Aanpassen – maar naar wiens specificaties? Wie bepaalt welke waarden binnen de kaders vallen van wat door het sociale puntensysteem wordt geaccepteerd?

Lyotard schrijft dat verhalen door autoriteiten worden gebruikt om alternatieve interpretaties in hun taal te vertalen en om eventuele bezwaren tegen wat ze zelf zeggen te onderdrukken. Je bent in tegenspraak met de wetenschap. Elke kritiek, elke afwijkende voorstelling, elke wetenschap wordt onderdrukt, geëlimineerd of gecriminaliseerd door het verhaal. De mensen in de Sovjet-Unie hebben dit net zo ervaren als de Duitsers onder het fascisme. De geïnstitutionaliseerde religie maakte ook gebruik van een dergelijk verhaal dat elke alternatieve kijk op de wereld onderdrukt en straft.

Het “Great Narrative” van het WEF effent de weg voor censuur, onderdrukking en criminalisering van andersdenkenden, die een alternatieve kijk op de wereld, de problemen van onze tijd en samenlevingen bieden. Het leidt tot uitsluiting van de oppositie, zoals momenteel al wordt ervaren met betrekking tot Corona, en kan eindigen in een schrikbewind.

De uitvoering van het verhaal zal plaatsvinden via alle kanalen van propaganda. Televisie, radio, kranten, maar ook internet met zijn talrijke portalen en sociale media zullen het terrein van propaganda zijn. Het propagandabombardement is al zo wijdverbreid dat het niet te vermijden is.

De “Great Narrative”-conferentie zal naar alle waarschijnlijkheid de ideologie uitwerken voor de serieuze, totalitaire omwentelingen die in het verschiet liggen en de propagandaverhalen voorbereiden voor hun verspreiding. Tegelijkertijd vindt er een uitwisseling plaats over de digitale monitoring- en controlemechanismen die de VAE al leidend in ontwikkeling is. Dit is bedoeld om weerstand te verminderen en acceptatie bij mensen te bevorderen.

Maar bovenal is het verhaal bedoeld om af te leiden van de herverdeling en om mensen te transformeren in vrijwillige slaven die zich niet bewust zijn dat ze een slaaf zijn. Dit alles zal gepaard gaan met een uitgebreide digitale dictatuur die de brede massa zal onderwerpen aan de digitale en biologische machtsinstrumenten die worden gedomineerd door bedrijven en financiële oligarchen. Het zal interessant zijn om te zien hoe de propaganda die ons deze verandering zou moeten verkopen zich de komende weken en maanden zal ontvouwen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politiek

De NAVO bereidt zich voor op oorlog tegen nucleair bewapende “gelijke concurrenten”.

Published

on

navo

Aan het einde van de NAVO-top in Madrid, Spanje, hebben de lidstaten van de NAVO, waaronder de meeste Europese landen, evenals de VS en Canada, een strategiedocument aangenomen waarin hun plannen worden geschetst om het Europese continent te militariseren, de massale uitbreiding van de oorlog tegen Rusland en om zich voor te bereiden op een oorlog tegen China.

NAVO Het document kondigt aan: “We zullen, zowel individueel als collectief, het volledige spectrum van strijdkrachten leveren… die nodig zijn voor afschrikking en verdediging, inclusief voor intensieve cross-dimensionale oorlogvoering tegen gelijkwaardige concurrenten die kernwapens bezitten.”

NAVO
Een fragment uit het strategiedocument

In tegenstelling tot het laatste strategiedocument uit 2010 zegt het huidige document: “Er is geen vrede in het Euro-Atlantische gebied.” Dit verklaart praktisch dat het bondgenootschap in oorlog is – hoewel geen van de lidstaten van de NAVO een oorlog heeft gevoerd in het “euro-Atlantisch gebied”.

NAVO
Het document beweert: “Er is geen vrede in het Euro-Atlantische gebied.”

Het strategisch kaderdocument gebruikt openlijk de taal van de machtspolitiek. Het woord ‘belangen’ wordt zeven keer gebruikt en er wordt uitgelegd dat zowel China als Rusland de ‘belangen van het bondgenootschap’ betwisten.

In het laatste strategische kaderdocument van de NAVO uit 2010 werd het woord ‘belangen’ slechts één keer gebruikt. Destijds beloofden ze “het politiek overleg en de praktische samenwerking met Rusland op gebieden van gemeenschappelijk belang te verbeteren”.

Terwijl het document uit 2010 Rusland een ‘partner’ noemde, noemt het huidige Rusland een ‘bedreiging’ en China een ‘uitdaging’. Het nieuwe NAVO-strategiedocument rechtvaardigt deze classificaties expliciet door te stellen dat deze landen “een uitdaging vormen voor onze belangen”.

Het zei verder: “De Volksrepubliek China probeert controle te krijgen over belangrijke gebieden van de technologie- en industriële sectoren, kritieke infrastructuur en strategische materialen en toeleveringsketens. Het gebruikt zijn economische slagkracht om strategische afhankelijkheden te creëren en zijn invloed te vergroten.”

NAVO
Het document beweert dat de economische ontwikkeling van China (aangeduid als “controle”) indruist tegen de belangen van de NAVO-lidstaten.

Om hun “belangen” veilig te stellen, beloven de bondgenoten “de afschrikkings- en verdedigingshouding aanzienlijk te versterken”.

Het document stelt stellig dat de reeks maatregelen die de oorlog in Oekraïne veroorzaakten, succesvol waren: “De uitbreiding van de NAVO is een historisch succes.” Het Kremlin rechtvaardigde zijn invasie van Oekraïne door te beweren dat de inspanningen van Oekraïne om toe te treden tot de NAVO en het stationeren van kernwapens op de Russische grens een bedreiging zou hebben gevormd voor de nationale veiligheid van Rusland.

Het NAVO-document kondigt aan door te gaan met de uitbreiding van het militaire bondgenootschap: “We bevestigen opnieuw ons opendeurbeleid… Onze deur blijft openstaan ​​voor alle Europese democratische staten die de waarden van ons bondgenootschap delen… Lidmaatschapsbesluiten worden genomen door gevangen door de NAVO-bondgenoten en derden hebben geen inspraak in dit proces.”

De oorlog in Oekraïne is nu de grootste Europese oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog en heeft al het leven gekost aan tienduizenden Oekraïners en Russen. Door haar uitbreiding als een succes te omschrijven, verklaart de NAVO dat deze doden en nog veel meer die zullen komen een aanvaardbare prijs zijn om de belangen van haar leden te beschermen.

Als antwoord op uitdagingen voor de ‘belangen’ van het Bondgenootschap, hebben de NAVO-leden zich verplicht tot een militariseringsprogramma dat gevolgen zal hebben voor alle aspecten van de samenleving. Het zegt: “In een omgeving van strategische concurrentie zullen we ons wereldwijde situationele bewustzijn vergroten en ons bereik uitbreiden om gebruik in alle dimensies en richtingen af ​​te schrikken, te verdedigen, te bestrijden en te weigeren in overeenstemming met onze 360-gradenbenadering.”

Het vervolgt: “Zolang er kernwapens bestaan, zal de NAVO een nucleair bondgenootschap blijven… Daartoe zullen we zorgen voor een substantiële en consistente aanwezigheid te land, ter zee en in de lucht, onder meer door verbeterde geïntegreerde vluchten.” – en raketverdediging . .. De houding van de NAVO op het gebied van nucleaire afschrikking is ook gebaseerd op door de Verenigde Staten in Europa naar voren geplaatste kernwapens en op de bijdragen van de relevante bondgenoten.”

De doelen die in het document worden geschetst, kunnen alleen worden bereikt door een enorme toename van de troepen, munitie en voorraden die nodig zijn voor oorlogvoering. “We zullen vooruit schrikken en verdedigen met robuuste, in het theater opgestelde, cross-dimensionale gevechtsklare troepen, geoptimaliseerde commando- en controleregimes, bijna-ingezette munitie en uitrusting, en verbeterde capaciteit en infrastructuur om elke bondgenoot met weinig of geen voorsprong snel te versterken. tijd.”

De NAVO-strategienota erkent geen andere prioriteiten die concurreren met de inzet van militaire middelen. De woorden “honger”, “armoede” en “werkloosheid” zijn even afwezig als de coronapandemie, die wereldwijd tientallen miljoenen mensen het leven heeft gekost, alleen al in de VS een miljoen.

De opmerkingen van de Amerikaanse president Joe Biden kwamen overeen met de toon van dit document.

Op een persconferentie na de top verklaarde Biden trots: “We hebben Oekraïne sinds mijn aantreden bijna $ 7 miljard aan veiligheidshulp verleend. In de komende dagen zijn we van plan meer leveringen aan te kondigen ter waarde van meer dan $ 800 miljoen, waaronder een ultramodern westelijk luchtverdedigingssysteem, extra artillerie en munitie, anti-artillerieradar, extra munitie voor de HIMARS-raketwerpers die we al hebben geleverd, en extra HIMARS uit andere landen.”

Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse bondgenoten in totaal “bijna 140.000 antitanksystemen, meer dan 600 tanks, bijna 500 artilleriesystemen, meer dan 600.000 patronen artilleriemunitie en ultramoderne meervoudige raketwerpers hadden geleverd.” , anti-scheeps- en luchtafweersystemen.”

Toen hem werd gevraagd naar de kosten van de oorlog voor het Amerikaanse volk, zei Biden dat er niet eens over was nagedacht.

Op de persconferentie werd Biden door een verslaggever gevraagd: “De leiders van de G7-landen hebben deze week een belofte gedaan om Oekraïne te steunen, ik citeer ‘zo lang als het duurt’. En ik vraag me af of u kunt uitleggen wat dat betekent – ‘zo lang als het duurt’. Betekent dit onbeperkte Amerikaanse steun aan Oekraïne? Of moet je uiteindelijk president Zelenskyy vertellen dat de VS zijn land niet langer kunnen steunen?”

Biden antwoordde: “We zullen Oekraïne steunen zolang als nodig is.”

Een andere verslaggever vroeg naar “hoge benzineprijzen in de VS en over de hele wereld… Hoe lang is het nog eerlijk voor automobilisten in Amerika en de rest van de wereld om de rekening van deze oorlog te blijven betalen?”

Biden herhaalde: “Zolang het duurt.”

Biden heeft in feite verklaard dat onbeperkte maatschappelijke middelen zullen worden besteed aan de oorlogsinspanning. Nadat de Amerikaanse heersende klasse de financiering voor de strijd tegen de pandemie heeft verlaagd, waardoor onverzekerde werknemers zelf de vaccins en ziekenhuisopnames voor Covid-19 moeten betalen, dringt ze in plaats daarvan aan om enorme maatschappelijke fondsen in de oorlogsinspanning te pompen.

De plannen die in het nieuwe NAVO-strategiedocument zijn uiteengezet, hebben onnoemelijke implicaties voor de oorlog zelf en voor de eindeloze herverdeling van sociale fondsen naar militaire uitgaven. Dit gaat gepaard met bezuinigingen op gezondheidszorg en pensioenen en lagere lonen voor werknemers.

Terwijl arbeiders wereldwijd de strijd aangaan tegen de stijgende kosten van levensonderhoud, is het van vitaal belang dat ze de strijd tegen oorlog en militarisme tot hun topprioriteit maken.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Oekraïne is de nieuwste neocon-ramp

Published

on

neocon

De belangrijkste boodschap van de neocons is dat de VS de militaire macht moet overheersen in elke regio van de wereld, en het hoofd moet bieden aan opkomende regionale machten die op een dag de wereldwijde of regionale dominantie van de VS kunnen uitdagen, met name Rusland en China.

De oorlog in Oekraïne is het hoogtepunt van een 30-jarig project van de Amerikaanse neoconservatieve beweging. De regering-Biden zit vol met dezelfde neocons die de Amerikaanse oorlogen van keuze in Servië (1999), Afghanistan (2001), Irak (2003), Syrië (2011), Libië (2011) verdedigden en die zoveel deden om de Russische regering te provoceren. invasie van Oekraïne. Het trackrecord van neocons is er een van regelrechte rampen, maar toch heeft Biden zijn team bemand met neocons. Als gevolg daarvan stuurt Biden Oekraïne, de VS en de Europese Unie naar weer een geopolitiek debacle. Als Europa enig inzicht heeft, zal het zich afscheiden van deze debacles van het Amerikaanse buitenlands beleid.

De neocon-visie is gebaseerd op een allesoverheersende valse premisse: dat de Amerikaanse militaire, financiële, technologische en economische superioriteit het mogelijk maakt om voorwaarden te dicteren in alle regio’s van de wereld.

De neocon-beweging ontstond in de jaren zeventig rond een groep publieke intellectuelen, van wie er verschillende werden beïnvloed door de politicoloog Leo Strauss van de University of Chicago en de classicus Donald Kagan van de Yale University. Neocon-leiders waren Norman Podhoretz, Irving Kristol, Paul Wolfowitz, Robert Kagan (zoon van Donald), Frederick Kagan (zoon van Donald), Victoria Nuland (vrouw van Robert), Elliott Cohen, Elliott Abrams en Kimberley Allen Kagan (vrouw van Frederick ).

De belangrijkste boodschap van de neocons is dat de VS de militaire macht moet overheersen in elke regio van de wereld, en het hoofd moet bieden aan opkomende regionale machten die op een dag de wereldwijde of regionale dominantie van de VS kunnen uitdagen, met name Rusland en China. Voor dit doel moet de Amerikaanse militaire macht vooraf worden gepositioneerd in honderden militaire bases over de hele wereld en moeten de VS bereid zijn om, indien nodig, oorlogen naar keuze te leiden. De Verenigde Naties mogen alleen door de VS worden gebruikt als ze nuttig zijn voor Amerikaanse doeleinden.

Deze aanpak werd voor het eerst uiteengezet door Paul Wolfowitz in zijn ontwerprichtlijn voor defensiebeleid (DPG), geschreven voor het ministerie van Defensie in 2002. Het ontwerp riep op tot uitbreiding van het door de VS geleide veiligheidsnetwerk naar Midden- en Oost-Europa, ondanks de expliciete belofte van de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich Genscher zei in 1990 dat de Duitse eenwording niet zou worden gevolgd door de uitbreiding van de NAVO naar het oosten. Wolfowitz pleitte ook voor Amerikaanse oorlogen naar keuze en verdedigde het recht van Amerika om onafhankelijk, zelfs alleen, op te treden in reactie op crises die de VS zorgen baren. Volgens generaal Wesley Clark maakte Wolfowitz Clark al in mei 1991 duidelijk dat de VS regime-change-operaties zouden leiden in Irak, Syrië en andere voormalige Sovjet-bondgenoten.

De neocons waren al voorstander van de uitbreiding van de NAVO met Oekraïne, zelfs voordat dat in 2008 het officiële Amerikaanse beleid werd onder George W. Bush Jr.. Ze beschouwden het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne als de sleutel tot regionale en mondiale dominantie van de VS. Robert Kagan beschreef de neocon-zaak voor de uitbreiding van de NAVO in april 2006:

[D]e Russen en Chinezen zien niets natuurlijks in [de ‘kleurenrevoluties’ van de voormalige Sovjet-Unie], alleen door het westen gesteunde staatsgrepen die zijn ontworpen om de westerse invloed in strategisch vitale delen van de wereld te bevorderen. Zijn ze zo fout? Zou de succesvolle liberalisering van Oekraïne, aangespoord en ondersteund door de westerse democratieën, niet slechts de opmaat kunnen zijn voor de opname van dat land in de NAVO en de Europese Unie – kortom, de uitbreiding van de westerse liberale hegemonie?

Kagan erkende de ernstige gevolgen van de uitbreiding van de NAVO. Hij citeert een expert die zegt: “Het Kremlin maakt zich in alle ernst klaar voor de ‘strijd om Oekraïne’.” De neocons zochten deze strijd. Na de val van de Sovjet-Unie hadden zowel de VS als Rusland een neutraal Oekraïne moeten zoeken, als een voorzichtige buffer en veiligheidsklep. In plaats daarvan wilden de neocons de Amerikaanse ‘hegemonie’, terwijl de Russen de strijd aangingen, deels ter verdediging en deels ook uit hun eigen imperiale pretenties. Tinten van de Krimoorlog (1853-6), toen Groot-Brittannië en Frankrijk Rusland probeerden te verzwakken in de Zwarte Zee na Russische druk op het Ottomaanse rijk.

Kagan schreef het artikel als particulier, terwijl zijn vrouw Victoria Nuland de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO was onder George W. Bush Jr. Nuland was de neoconservatieve bij uitstek. Nuland was niet alleen de ambassadeur van Bush bij de NAVO, maar was in 2013-17 Barack Obama’s adjunct-staatssecretaris voor Europese en Euraziatische zaken, waar ze deelnam aan de omverwerping van de pro-Russische president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, en nu dient als Bidens ondersecretaris van Staat die het Amerikaanse beleid leidt ten aanzien van de oorlog in Oekraïne.

In de ‘strijd om Oekraïne’ waren de neocons klaar om een ​​militaire confrontatie met Rusland uit te lokken door de NAVO uit te breiden over de heftige bezwaren van Rusland, omdat ze vurig geloven dat Rusland zal worden verslagen door financiële sancties van de VS en NAVO-wapens.

De neocon-visie is gebaseerd op een allesoverheersende valse premisse: dat de Amerikaanse militaire, financiële, technologische en economische superioriteit het mogelijk maakt om voorwaarden te dicteren in alle regio’s van de wereld. Het is een standpunt van zowel opmerkelijke overmoed als opmerkelijke minachting voor bewijs. Sinds de jaren vijftig zijn de VS gedwarsboomd of verslagen in bijna elk regionaal conflict waaraan het heeft deelgenomen. Maar in de ‘strijd om Oekraïne’ waren de neocons klaar om een ​​militaire confrontatie met Rusland uit te lokken door de NAVO uit te breiden over de heftige bezwaren van Rusland, omdat ze vurig geloven dat Rusland zal worden verslagen door financiële sancties van de VS en NAVO-wapens.

Het Institute for the Study of War (ISW), een neoconservatieve denktank onder leiding van Kimberley Allen Kagan (en gesteund door een who’s who van defensie-aannemers zoals General Dynamics en Raytheon), blijft een Oekraïense overwinning beloven. Met betrekking tot de opmars van Rusland gaf de ISW een typisch commentaar: “Ongeacht aan welke kant de stad [Sievierodonetsk] in handen is, zal het Russische offensief op operationeel en strategisch niveau waarschijnlijk zijn hoogtepunt hebben bereikt, waardoor Oekraïne de kans krijgt om zijn operationele te herstarten. tegenoffensief om de Russische troepen terug te dringen.”

De feiten ter plaatse doen echter anders vermoeden. De economische sancties van het Westen hebben weinig nadelige gevolgen gehad voor Rusland, terwijl hun ‘boemerang’-effect op de rest van de wereld groot was. Bovendien wordt de capaciteit van de VS om Oekraïne te bevoorraden met munitie en wapens ernstig belemmerd door Amerika’s beperkte productiecapaciteit en gebroken toeleveringsketens. De industriële capaciteit van Rusland is natuurlijk kleiner dan die van Oekraïne. Het BBP van Rusland was ongeveer 10x dat van Oekraïne voor de oorlog, en Oekraïne heeft nu veel van zijn industriële capaciteit verloren in de oorlog.

De meest waarschijnlijke uitkomst van de huidige gevechten is dat Rusland een groot deel van Oekraïne zal veroveren, waardoor Oekraïne misschien bijna geheel door land wordt ingesloten. De frustratie in Europa en de VS zal toenemen door de militaire verliezen en de stagflatoire gevolgen van oorlog en sancties. De domino-effecten kunnen verwoestend zijn als een rechtse demagoog in de VS aan de macht komt (of in het geval van Trump, terugkeert naar de macht) en belooft de vergane militaire glorie van Amerika te herstellen door middel van gevaarlijke escalatie.

In plaats van deze ramp te riskeren, is de echte oplossing om een ​​einde te maken aan de neocon-fantasieën van de afgelopen 30 jaar en dat Oekraïne en Rusland terugkeren naar de onderhandelingstafel, waarbij de NAVO zich ertoe verbindt een einde te maken aan haar inzet voor de uitbreiding naar het oosten met Oekraïne en Georgië in ruil voor een levensvatbare vrede die de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne respecteert en beschermt.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

NAVO’s nieuwe wereldwijde koude oorlog is nu officieel

Published

on

NAVO

Rusland en China, door standvastig te blijven, kunnen voldoende zijn om de Amerikaanse as de NAVO in het graf te duwen dat het verdient.

Ten slotte heeft de door de Verenigde Staten geleide militaire alliantie, de NAVO genaamd, haar wereldwijde ambities voor de Koude Oorlog expliciet gemaakt. Eindelijk is de oorlogszuchtige organisatie schoon uit de bedrieglijke kast gekomen waarin ze zich jarenlang heeft verstopt. En daarom, moge het voortaan verdoemd worden door alle goeddenkende mensen van de wereld.

Tijdens een top die deze week in Madrid werd gehouden, heeft de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie een nieuw Strategisch Concept uitgebracht waarin Rusland als een “directe bedreiging” en China als een “uitdaging” voor “onze waarden en belangen” wordt verklaard . Wat zijn die waarden en belangen precies? Oorlogszucht en overheersing!

De laatste keer dat de NAVO een strategisch document publiceerde was in 2010. Destijds werd Rusland beschreven als een “partner” en werd China niet eens genoemd.

In het afgelopen decennium heeft het door de VS gedomineerde militaire blok steeds meer een vijandig beleid aangenomen ten aanzien van zowel Rusland als China. De zoektocht naar een nieuwe koude oorlog was meedogenloos, onverbiddelijk en grotendeels impliciet. Nu echter verklaart de door de VS geleide as openlijk haar vijandigheid.

De 30-koppige NAVO heeft formeel twee nieuwe Europese staten uitgenodigd om zich bij haar gelederen te voegen, Finland en Zweden. De twee Scandinavische landen maken een einde aan decennia van nominale neutraliteit in wat alleen kan worden gezien als een berekende provocerende actie tegen de nationale veiligheid van Rusland. 

De nieuwe leden zullen de NAVO-landgrens met Rusland verdubbelen en de reeds ontluikende aanwezigheid van de nucleair bewapende alliantie in het Noordpoolgebied vergroten. Moskou heeft gewaarschuwd voor een dergelijke uitbreiding van de NAVO als een moedwillige destabilisatie van het strategische evenwicht. Het feit dat het blok doorgaat met de uitbreiding spreekt van de roekeloze minachting voor pogingen om wederzijdse veiligheid te vinden en de internationale vrede te handhaven.

De NAVO-top deze week maakte ook duidelijk dat de door de VS geleide militaire as een oorlogsbasis tegen China aanneemt. Waarom zou een Atlantische organisatie anders voor de eerste keer de aanwezigheid uitnodigen van vier landen in de Stille Oceaan die in toenemende mate de Amerikaanse anti-Chinese retoriek hebben herhaald? Leiders uit Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea waren in Madrid om de zogenaamde “Asia-Pacific Four” (AP4) te vormen. 

Net als bij de door de VS geleide Quadrilateral Security Dialogue, of Quad, en het AUKUS-pact, wordt de Stille Oceaan veranderd in een NAVO-gevechtsgebied gericht op China, op vrijwel dezelfde manier als de Atlantische Oceaan wordt gedomineerd door NAVO-vijandigheid jegens Rusland. Uiteindelijk zijn het de Verenigde Staten en hun imperiale belangen die worden gediend en richting geven. Dit is wat echt wordt bedoeld met de vage en schijnbaar goedaardige bezwering van “onze waarden en interesses”.

Dit hoogtepunt in 2022 is allemaal in overeenstemming met de historische rol van de NAVO. Het werd in 1949 in Washington opgericht als een offensief instrument voor Amerikaanse agressie tegen de Sovjet-Unie. De nulsomideologie van het Amerikaanse imperialisme is noodzakelijkerwijs gebaseerd op hegemonie en overheersing. Andere naties zijn ofwel vazallen of vijanden. Een multipolaire wereld van wederzijds partnerschap is een gruwel. Het concept van de Verenigde Naties is inderdaad een gruwel. De wereld moet worden afgebakend in ‘bondgenoten en vijanden’ om het door het Amerikaanse militaristisch aangedreven kapitalisme te laten overleven.

Toen de eerdere koude oorlog met de Sovjet-Unie in 1991 eindigde door de politieke en economische ineenstorting van de Sovjet-Unie, verdween de aanvankelijke euforie van de vermeende Amerikaanse overwinning snel. Auteur en commentator John Rachel onderzoekt hoe duizelingwekkend gepraat over een einde aan militarisme en buitensporige militaire uitgaven en de anticipatie op een enorm, transformerend ‘vredesdividend’ maar al te wreed werd genegeerd. 

Waarom? Omdat de Amerikaanse heersers en hun NAVO-vazallen beseften dat zonder militarisme en oorlog het spel klaar was voor hun kapitalistische afpersing van het bedrijfsleven.

Toen ontstond de Wolfowitz-doctrine en “dominantie over het volledige spectrum”, waarbij de Verenigde Staten en hun Europese volgelingen letterlijk de oorlog aan de planeet verklaarden om natuurlijke hulpbronnen in het nauw te drijven en de waargenomen machten van concurrenten onder controle te houden. Een herrijzend Rusland en opkomend China zouden niet worden getolereerd als een belemmering voor de Amerikaanse hegemonische ambities.

In de afgelopen 30 jaar sinds het einde van de eerste koude oorlog is er niets minder dan een orgie van oorlogszuchtige oorlogen van de VS en de NAVO waarin zwakkere naties de een na de ander zijn vernietigd door het door de Amerikanen geleide militarisme. Internationaal recht en mensenrechten zijn gestript en geplunderd door een door Washington geleide blitzkrieg op de planeet.

Principiële mensen zoals Julian Assange die dergelijke criminaliteit aan de kaak stelden, zijn vervolgd en gemarteld. De vrijheid van meningsuiting en oprecht onafhankelijk kritisch denken zijn lastiggevallen en vermoord.

Met ongelooflijke hypocrisie, arrogantie en waanideeën verheerlijken de Amerikaanse president Joe Biden en andere NAVO-handlangers de principes van democratie, op regels gebaseerde orde en internationaal recht. Als de waarheid is, zijn de Verenigde Staten en hun NAVO-lacunes de vijanden van de wereldvrede. Martin Luther King maakte bijna 60 jaar geleden een soortgelijke observatie. Hij werd vervolgens vermoord door de Amerikaanse nationale veiligheidsstaat. Washington en zijn handlangers in het Westen of de Stille Oceaan vormen de grootste bedreiging voor alles wat ze zogenaamd, cynisch, koesteren.

De Verenigde Staten en hun bende imperialistische flunkeys in de NAVO snakken al drie decennia naar een nieuwe koude oorlog. Toen de Russische Federatie onder leiding van president Vladimir Poetin het unilateralisme van de Amerikaanse schurkenstaat en zijn satrapen uitdaagde met zijn historische toespraak in München in 2007, die hem als een vijand bestempelde. 

De militaire interventie van Rusland in 2015 om Syrië te helpen dat wordt aangevallen door de VS en de NAVO in een geheime oorlog voor regimeverandering, werd betaald voor de orgie van het door Amerika geleide imperialistische gangsterisme. Die spoiler markeerde Rusland verder als een vijand die moest worden aangepakt.

De staatsgreep van Washington en de NAVO in Oekraïne in 2014 was opnieuw een keerpunt. Het was een feitelijke uitbreiding van de NAVO tot aan de grenzen van Rusland met een nazi-speerpunt. Kan het nog provocerender? Maar Moskou trok de rode lijn. Ondanks herhaalde oproepen voor diplomatieke resolutie over Oekraïne en de uitbreiding van de NAVO, werd Rusland gedwongen om “technische militaire maatregelen” te nemen door de dreiging van het Kiev-regime te neutraliseren.

Ook China heeft stoutmoedig laten zien dat het zijn onafhankelijkheid niet ondergeschikt wil maken aan het keizerlijke bevel van Washington. Dit is de reden waarom Washington op grillige wijze zijn halve eeuw oude Eén China-beleid verlaat met het bijbedoeling om Peking tegen zich in het harnas te jagen. De provocatie richting Rusland in de vorm van het door de NAVO bewapende Oekraïne is hetzelfde als de provocatie richting China met een door de VS bewapend Taiwan en een toenemende NAVO-gelieerde omsingeling in Azië-Pacific.

Overduidelijk, en zonder toevlucht te nemen tot overdrijving, kan men zeggen dat de NAVO-top deze week neerkwam op een conferentie over oorlogsplanning. De door de VS geleide as heeft een nieuwe wereldwijde koude oorlog veroorzaakt.

Dat is op zich vervloekt. In een wereld die wordt geteisterd door pandemie, ziekte, ecologische achteruitgang, armoede, honger en werkloosheid, sluizen de kapitalistische machten miljarden naar oorlogsmachines en veroorzaken ze koorts voor confrontaties op basis van angstzaaierij, fobieën en demonisering. Hun mentaliteit is demonisch. Het door de VS geleide imperialisme heeft veel van de huidige crises in de wereld veroorzaakt, waaronder een nieuwe koude oorlog.

Desalniettemin is de wereld drastisch veranderd sinds de oprichting van de NAVO 73 jaar geleden of zelfs vanaf het moment dat de laatste koude oorlog zo’n drie decennia geleden eindigde. Er is inderdaad een verschrikkelijk gevaar van een catastrofale hete oorlog. Er is echter ook een welkom gevaar voor de NAVO die haar eigen graf graaft uit haar criminele activiteiten en betreurenswaardige tegenstellingen. Rusland en China, door standvastig te blijven, kunnen voldoende zijn om de Amerikaanse as in het graf te duwen dat het verdient.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Boris Johnson heeft Brexit niet waargemaakt, dus waarom zouden de Britten hem vertrouwen op Oekraïne?

Boris Johnson zit in de problemen want ‘We kunnen het ons niet veroorloven om onze eigen mensen te eten te geven, maar we kunnen het ons wel veroorloven om een… [...]

Nieuwe NAVO-uitbreiding: carte blanche voor sultan Erdogan

Nu het is opgelost, kunnen Zweden en Finland lid worden van de NAVO. Turkije heeft zijn negatieve houding opgegeven. Maar de goedkeuring van Erdogan had een prijs. De situatie zal waarschijnlijk niet alleen… [...]

Fascisme: de laars van het kapitaal deel 2

Dit is deel 2 van het Fascisme: de laars van het kapitaal (deel 1 is hier) II. Liberalisme, neoliberalisme en het liberaal-fascistische koopje Bij een goede analyse zien we dat liberalisme… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN