vr. aug 12th, 2022
eu

Achter de hoofddoekcampagne van de Raad van Europa staat de Islamitische Moslimbroederschap. Hun netwerk heeft met succes invloed gekregen op de Europese Commissie door middel van strategieën van “antidiscriminatie”. Het islamisme van vandaag is wakker en veranderd.

Een hoofddoekcampagne van de Raad van Europa zorgde onlangs voor veel opschudding. De antidiscriminatiecampagne “# WECAN4HRS” van de “Inclusion and Anti-Discrimination Division” stelde de hoofddoek gelijk aan “vrijheid”. De campagne verspreidde de slogan “Schoonheid is in verscheidenheid zoals vrijheid in de hijab”. De Raad van Europa, die de mensenrechten moet bevorderen, voerde campagne voor een politiek symbool van onderdrukking van waaruit duizenden vrouwen naar Europa vluchten. En de Europese Commissie steunde het met 340.000 euro. Hoe kan het dat de Europese Commissie de Raad van Europa zo’n groot bedrag toekent voor een campagne die de politieke islam in Europa in de kaart speelt?

Nu bleek: Achter de campagne staat de Islamitische Moslim Broederschap, die grote invloed heeft in Brussel en Straatsburg. Alleen onder druk van de Franse regering kon de campagne voorlopig worden stopgezet. We belichten het invloedrijke netwerk van de Moslimbroederschap in Brussel en Straatsburg.

Jonge Moslimbroederschap in het EU-parlement

“THE FUTURE IS YOUTH powered by FEMYSO” stond op de t-shirts van de jongeren die een paar weken geleden zaten tijdens het “European Youth Event” (EYE) in het EU-parlement in Straatsburg. Een van hen droeg een hoofddoek. Ze hield een toespraak over “islamofobie”, waarop het hele jeugdparlement opstond en haar toejuicht. Deze jonge vrouw heet Hiba Latreche en is vice-voorzitter van het “Forum van Europese moslimjongeren- en studentenorganisaties” (FEMYSO) – een jongerenorganisatie die al vele jaren deel uitmaakt van de islamistische beweging van de Moslimbroederschap. Dus vandaag is de Moslim Broederschap jong, antiracistisch, Europees, is het EU-parlement binnengekomen – en krijgt er een staande ovatie voor. Het is dezelfde organisatie die achter de hoofddoekcampagne van de Raad van Europa zit:

Het tweejarige “EYE Event” van het Europees Parlement heeft tot doel jongeren samen te brengen om ideeën voor de toekomst van Europa te ontwikkelen en vorm te geven. Het is het “hoogtepunt van het jeugdraadplegingsproces” van het EU-parlement in het kader van de “conferentie over de toekomst van Europa”. Het feit dat de Moslimbroederschap in het EU-parlement mag zitten, zou echter in heel Europa de alarmbellen moeten doen rinkelen en de vraag doen rijzen: hoe krijgen de islamistische organisaties hun invloed op het EU-parlement? Islamisten mogen niet alleen plaatsnemen in Brussel, ze krijgen ook keer op keer geld van de EU, net zoals de hoofddoekcampagne werd gefinancierd met 340.000 euro.

De Franse krant Marianne onderzocht dat FEMYSO sinds de jaren 2000 tienduizenden euro’s had betaald door de Europese Unie en de Raad van Europa. Uit een onderzoek blijkt verder dat de EU-commissie van 2014 tot 2019 zeker 36,5 miljoen euro heeft toegekend aan verenigingen die “aangesloten zijn bij de radicale islambeweging”.

Het netwerk van de Europese Moslimbroederschap

FEMYSO is een initiatief van Ibrahim El-Zayat, de belangrijkste moslimfunctionaris in Duitsland en Europa. Hartwig Möller, voormalig hoofd van de bescherming van de grondwet in Noordrijn-Westfalen, beschreef hem als een “spin in het web van islamitische organisaties”. El-Zayat beweert geen banden te hebben met de Moslimbroederschap (MB). De toenmalige hoogste MB-leider Mohammed Mahdi Akef daarentegen beschreef El-Zayat in een interview als het “hoofd van de Moslimbroederschap in Duitsland”. Het Bureau voor de Bescherming van de Grondwet beschrijft FEMYSO als een “koepelorganisatie” voor het jeugdwerk van de MB. Een lid van FEMYSO is ook de “Muslim Youth in Germany” (MJD), die als jongerenorganisatie is opgericht door de “Duitse moslimgemeenschap” (DMG), die op haar beurt volgens informatie van het Federaal Bureau voor de Bescherming van de Grondwet is “de belangrijkste en meest centrale organisatie van aanhangers van de Moslimbroederschap (MB) in Duitsland”. De “Islamitische Gemeenschap Milli Görüs” (IGMG) is ook lid van FEMYSO.

Het doel van de Moslimbroederschap is om het soennitische islamisme wereldwijd te verankeren. De eerste steen hiervoor werd al in een vroeg stadium gelegd met de oprichting van tal van clubs en organisaties in Europa. FEMYSO heeft specifiek gekozen voor haar hoofdkantoor in Brussel. Het Bureau voor de bescherming van de grondwet van Baden-Württemberg (2020) gaat ervan uit dat “FEMYSO en zijn nationale uitlopers zoals de MJD” “een pool van jonge talenten zijn voor toekomstige leiders van de Moslimbroederschap in Europa”.

FEMYSO-functionarissen hebben later vaak een carrière op hoge posities in het MB-milieu. Dit was ook het geval met de voormalige FEMYSO-president El-Zayat, die tot op de dag van vandaag waarschijnlijk multimiljonair is geworden door de handel in bouwgronden voor moskeeën. Toen radicale pioniers zoals Said Ramadan, de schoonzoon van MB-oprichter Hassan al-Banna, in de jaren vijftig naar Europa kwamen, begon de oprichting van een Europa-dekkend netwerk. In 1997 richtte de antisemiet en haatprediker Yusuf Al-Qaradawi de “Europese Raad voor Fatwa en Onderzoek (ECFR)” op in Londen. Al-Qaradawi is de meest invloedrijke MB-ideoloog.

Lees ook:  De Verenigde Staten Een natie die uit elkaar valt

De ECFR is een internationale universiteit van geleerden die islamitische juridische adviezen uitgeeft als richtlijnen voor het leven van moslims – “fatwa’s” – in Europa. Het heeft banden met de Europese overkoepelende organisatie “Federation of Islamic Organizations in Europe” (FIOE), opgericht in 1989 en die op haar beurt samenwerkt met FEMYSO – hiermee is de cirkel rond. Maar het netwerk is veel groter en wordt voortdurend uitgebreid om alle niveaus van wetenschap, samenleving en politiek te doordringen. Het “Europees Instituut voor Humane Wetenschappen” (EIHW), gevestigd in Frankfurt, en de vereniging “Institut Européen des Sciences Humaines” (IESH), die teruggaat op een initiatief van de FIOE, worden ervan verdacht tot het MB-milieu te behoren.

Marianne heeft ook documenten die, volgens de deskundige Lorenzo Vidino, aantonen dat FEMYSO een uitloper is van de aan de Moslimbroederschap gelieerde “Union des Organizations Islamiques en Europe” (UOIE, Franse tak van de FIOE), die de fundamentalistische tendens van de islam vertegenwoordigt in Europa. Vandaag opereert FIOE / UOIE onder de naam “Council of European Muslims” (CEM). Uit een lopend onderzoek van Marianne blijkt hoe structureel en persoonlijk FEMSYO verbonden is met islamistische organisaties. FEMYSO ontkent elke connectie met de Moslimbroederschap en beschouwt dit als “lasterlijke beschuldigingen”.

De Europese strategie van de Moslimbroederschap

“Het is een noodzaak voor onze islamitische beweging om invloed te krijgen in die samenlevingen die wereldwijd belangrijk zijn. Dat is een voorwaarde voor het verdedigen van de islam”, zo definieerde al-Qaradawi de strategie in de jaren negentig. Als een sterk georganiseerd, elitair islamistisch geheim genootschap probeert de Moslimbroederschap deze strategie rechtstreeks in het EU-parlement te implementeren. De missie: Europa destabiliseren en legaal een radicale politieke islam vestigen.

De huidige mate van invloed is enorm. In de loop van het onderzoek wordt duidelijk dat een netwerk van de Moslimbroederschap een krachtige invloed heeft gekregen in het EU-parlement en de Raad van Europa door kwesties als “antidiscriminatie”, “diversiteit” en “islamofobie”. Het hele concept van FEMYSO is gericht op vermeende antidiscriminatie, met een focus op anti-moslimgedrag, dat deze organisatie “islamofobie” noemt. De term ‘islamofobie’ werd in het leven geroepen door Ayatollah Khomeini als een strijdterm om zijn tegenstanders in diskrediet te brengen – vooral tegen vrouwen die vochten tegen onderdrukking en doofpotaffaire tijdens de Iraanse revolutie.

Tegenwoordig is de term meestal een strategie om elke kritiek op het islamisme van zich af te werpen; het wordt vaak gebruikt door postkoloniale geleerden die sympathiseren met islamisten, met hen samenwerken of zelf islamisten zijn. FEMYSO gaat uitgebreid in op het onderwerp “islamofobie” in de vorm van evenementen, optredens, lezingen en sociale media, zodat ze het concept islamofobie met succes op de markt kunnen brengen. Bijna altijd gaat het om de hoofddoek – de argumentatie: Kritiek op de hoofddoek is islamofoob.

EU-coördinatorpositie werd een promotie voor islamisten

Het geïnstrumentaliseerde argument dat moslimvrouwen worden gediscrimineerd vanwege hun hoofddoek, opent al jaren alle deuren voor FEMYSO in Brussel en Straatsburg. Hierdoor waren zij aanspreekpunten op het gebied van antidiscriminatie. Hoe succesvol hun ‘islamofobie’-concept is, bleek al in 2015: de Europese Commissie had toen speciaal een coördinatorfunctie gecreëerd ’ter bestrijding van anti-moslimhaat’. De destijds aangestelde EU-coördinator, David Friggieri, aarzelde opvallend niet lang om samen te werken met islamistische organisaties: hij nodigde controversiële verenigingen uit of zij nodigden hem uit.

De huidige EU-coördinator, Tommaso Chiamparino, is niet anders. In 2019 vond samen met de Spaanse regering een workshop over “anti-moslimracisme” plaats in Madrid. Actieve deelnemers daar waren: Chiamparino-, FEMYSO- en EFOMW-functionarissen, evenals de zeer controversiële politicoloog en redacteur Farid Hafez van “Islamophobia Reports”, die ook wordt beschuldigd van nauwe banden met de Moslimbroederschap, wat hij ontkent – een constellatie met een ongemakkelijke nasmaak . Deze workshop ging vooraf aan de conferentie “High Level Meeting: Tackling Intolerance And Discrimination Against Muslims In EU” door dezelfde EU-coördinator in Brussel in 2018, waar “meer dan 100 vertegenwoordigers van nationale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, religieuze gemeenschappen, EU-agentschappen en internationale organisaties” samengebracht.

Met zijn fatale werk legitimeerde deze coördinatorenfunctie veel islamistische organisaties als contactpersoon op het gebied van discriminatie. Je zou cynisch kunnen beweren dat de Europese Commissie de Moslimbroederschap zelfs met de hand heeft gepromoot. Zo mochten organisaties als FEMYSO in 2019 deelnemen aan een paneldiscussie in het EU-parlement om antiracisme en diversiteit te bespreken. FEMYO mocht ook deelnemen aan het “World Forum for Democracy”, georganiseerd door de Raad van Europa in Straatsburg. Door een dergelijke deelname krijgt de jonge vermoedelijke Moslimbroederschap natuurlijk steeds meer contacten met EU-commissarissen. De twee gebouwen waarin FEMYSO en FIOE zijn gestationeerd, bevinden zich op slechts een paar stratenblokken van de EU-commissie. Ook dat is geen toeval, het maakt deel uit van de strategie.

Lees ook:  Kan er in Nederland een vaccinatieplicht komen?

Een groep EP-leden opent de poorten voor islamisten

In het EU-Parlement is er de intergroep “Antiracisme en Diversiteit” (ARDI), een cross-faction groep van parlementsleden. Volgens onderzoek van TE werkt deze intergroep samen met zogenaamd islamistische organisaties en fungeert dus ook als een essentiële EU-deuropener. Sinds ten minste 2016 treden steeds meer EU-parlementsleden van de ARDI-groep op als sprekers op evenementen georganiseerd door FEMYSO en het “European Forum of Muslim Women” (EFOMW), dat ook deel uitmaakt van het netwerk van de Moslimbroederschap onder het mom van moslim feminisme.

Het is duidelijk dat deze Europarlementariërs niet bang zijn voor contact met de Moslimbroederschap. In maart 2016 werd het evenement “Vrouwen tegen islamofobie” georganiseerd door EFOMW in samenwerking met FEMYSO en het Zweedse Europarlementariër Soraya Post in Brussel. Vier leden van het Europees Parlement, waaronder drie van de Intergroep ARDI, evenals de toenmalige “EU-Commissiecoördinator voor anti-moslimhaat”, David Friggieri, namen deel als sprekers. Ook het “Collectif Contre l’Islamophobie en France (CCIF)”, dat onlangs in Frankrijk is verboden, mocht deelnemen aan het evenement.

De ARDI-groep werkt steeds opnieuw samen met EFOMW en FEMYSO. Net als FEMYSO kon EFOMW ook deelnemen aan de “Antiracism Diversity Week” in het EU-parlement en daar een lezing geven. “We kunnen islamofobie niet aanpakken zonder het genderaspect ervan”, zei EFOMW in 2019. Dit is precies het islamistische feminisme dat in Brussel het hof wordt gemaakt. In werkelijkheid werken deze organisaties echter aan het ontlasten van de hoofddoek.

In een EFOMW-webinar in mei 2021 moest “gendergelijkheid” worden besproken, aangezien het recht om een ​​hoofddoek te dragen werd beperkt voor minderjarigen in Frankrijk en ambtenaren in Duitsland. Gezamenlijk proberen deze organisaties te betogen dat vrouwen niet als gelijken worden behandeld wanneer het recht om de hoofddoek te dragen wordt beperkt. U wilt handelen tegen de neutraliteitswetten. Het feit dat vrouwen vluchten voor verplichte sluiers en worden onderdrukt door enige sluier, wordt verhuld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een deel van de hoofddoekcampagne “WECAN4HRS” zelfs mede werd ontwikkeld door EFOMW.

EU-commissaris voor gendergelijkheid ontmoet FEMYSO-delegatie

Ondertussen vindt elk jaar op 21 september de “Europese Dag tegen Islamofobie” plaats – een dag die tot stand kwam door het lobbywerk van islamisten. De ARDI-groep van EP-leden ondersteunt deze dag aanzienlijk door samen met FEMYSO het bijbehorende evenement “Talking Gendered Islamophobia in Europe” te organiseren. Daarbij kwam dit jaar in de eerste plaats de omstreden hoofddoekcampagne van de Raad van Europa. In 2020 en 2021 trad de EU-commissaris voor Gendergelijkheid, Helena Dalli, op als spreker. Keer op keer ontmoet ze acteurs in dit controversiële netwerk: pas in november 2021 ontmoette ze een hele FEMYSO-delegatie in Brussel. En in mei 2020 organiseerde de EU-coördinator Tommaso Chiamparino een virtuele ontmoeting tussen Dalli en EFMOW en andere organisaties. Het zijn keer op keer de EU-commissarissen en Europarlementariërs zelf die dergelijke bijeenkomsten faciliteren en organiseren.

Organisaties die terreurdaden uitlokken

Er is ook de “European Virtual Eid Reception”-dag, gesponsord door ARDI, die samen met FEMYSO en EFOMW wordt georganiseerd, en met “Collectif Contre l’Islamophobie en Brussels” (CCIB) – een uitloper van CCIF, wat haar ambtenaren ontkennen. Al vele jaren tot vandaag werkt de EU-parlementaire groep ARDI samen met CCIB / CCIF. Dit jaar werd bekend dat de islamitische huurmoordenaar uit Rambouillet 2020, die politieagente Stephanié M. vermoordde, op zijn sociale media-accounts sterk beïnvloed bleek te zijn door de CCIF. De huurmoordenaar Jamel G. had vermoedelijk het slachtoffer kunnen kiezen omdat ze politieagente was en een niet-moslimvrouw die geen hoofddoek droeg.

CCIF, dat verdacht wordt van islamisme, staat bekend om het opzettelijk overdrijven van discriminatie van moslims. CCIF verspreidt al jaren het zeer controversiële concept van “islamofobie” en werkt ook met succes met juridische middelen. Na de moord op Samuel Paty werd CCIF verboden omdat ze werden geclassificeerd als “separatisten” en “vijanden van de republiek” die terroristische daden zouden uitlokken. Zoals zo vaak volgde een verandering van locatie en een naamsverandering: de organisatie is nu in Brussel gevestigd onder “Collectif contre l’islamophobie en Europe (CCIE)”.

Lees ook:  'Kudde-Immuniteit' Is Epidemiologisch Neoliberalisme

Le Vif had inzicht in een bron van een veiligheidsbureau, volgens welke de CCIB bekend staat om zijn “nauwe relaties met de Moslimbroederschap”, typische onderwerpen van de Moslimbroederschap zijn “islamofobie” en “de strijd tegen het hoofddoekverbod op scholen en op werk”.

EU promoot het enorme netwerk van de Moslimbroederschap

Hoezeer de deur openstaat voor de Moslimbroederschap is te zien op foto’s wanneer de vicevoorzitter van de EU-commissie Franz Timmermans aan tafel zit naast vermoedelijke Moslimbroederschap die door ARDI worden aangeduid als “moslimactivisten”. Dit was bijvoorbeeld het geval in 2017 tijdens het evenement “Engaging Young Muslim People in the Future of Europe”, georganiseerd door ARDI. Maar de steun van deze groep vertegenwoordigers is nog ernstiger: volgens TE-informatie wordt het “I Report”-project gefinancierd door de Europese Commissie en de Mercator Foundation. Dit project wordt uitgevoerd door de “CLAIM Alliance against Islamophobia and Muslim Hostility”, een organisatie die banden heeft met islamitische structuren die dicht bij de Moslimbroederschap staan. Alternatieve media melddenal meerdere keren via CLAIM, waarvan de vertegenwoordigers zelfs mogen behoren tot een expertgroep van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

CLAIM wordt gefinancierd door het federale ministerie van Gezinszaken. ARDI ondersteunt de organisatie keer op keer als (co-)host. CLAIM registreert naar verluidt anti-moslimaanvallen en discriminatie via “I Report”. Dit betekent dat zogenaamd islamistische organisaties nu namens het EU-parlement als gerenommeerde rapportageportalen werken. Natuurlijk mag de meest controversiële politicoloog van Europa, Farid Hafez, niet ontbreken. Hij is “deel” van het project. De EU promoot blijkbaar het enorme netwerk van de Moslimbroederschap met al haar strategieën. De in Duitsland gevestigde INSSAN-vereniging is ook betrokken bij de ontwikkeling van “I Report”, en huidige en voormalige persoonlijke gegevens leveren ook bewijs van connecties met islamitische organisaties. Onderzoek toonde al in 2020 aandat achter de pogingen om de neutraliteitswet ten gunste van de hoofddoek in Duitsland af te schaffen, de islamistische lobby schuilgaat, waaronder: INSSAN-functionarissen.

Wanneer de EU een propagandist wordt

Al deze verenigingen hebben hetzelfde patroon: ze doen alsof ze antiracistisch zijn, streven het concept van islamofobie na, proberen de hoofddoek op de markt te brengen als “vrijheid” en “feminisme”, werken tegen de neutraliteitswet en doen vooral een beroep op linkse politici en parlementsleden. Deze strategie werkt met toenemend succes. Naast de EU-Commissie en de Raad van Europa zijn er ook Duitse federale ministeries en stichtingen die erin trappen of vermoedelijk gedeeltelijk zijn geïnfiltreerd.

De opgerichte netwerken doen alsof ze “wakker” en “antiracistisch” zijn en hebben deze termen meestal al in hun naam. Dit is ook het geval met het “European Network Against Racism” (ENAR), dat ook wordt geassocieerd met de Moslimbroederschap, omdat leidende mensen herhaaldelijk dicht bij de organisatie hebben gestaan. Dat geldt ook voor de huidige directeur Michaël Privot, die tot 2008 zelfs lid was van de Moslimbroederschap. Tegenwoordig noemt hij deze aantijgingen “samenzweringstheorieën”. ENAR werkt samen met FEMYSO, EFOMW en CCIB. FEMYSO en EFOMW zijn lidorganisaties van ENAR. Zowel de “EU-coördinator voor anti-moslimhaat” als de “Intergroep ARDI” werken sinds 2016 samen met ENAR. TE hebben foto’s, waarop ENAR-acteurs naast ARDI-leden zitten in de context van evenementen over “antidiscriminatie” in het EU-parlement. De co-voorzitter van ARDI is momenteel de Duitse Europarlementariër Cornelia Ernst (Die Linke), die deelneemt aan evenementen georganiseerd door FEMYSO.

De EU financierde ENAR van 2014 tot 2019 met 5.422.678 miljoen euro. Maar ENAR had de jaren ervoor al grote bedragen ontvangen, ze lobbyen al lang in Brussel. Al 13 jaar geleden hingen de ENAR-acteurs een “deurhanger” op de kantoren van Europarlementariërs met “Is uw deur open voor een racismevrij Europa?”. In werkelijkheid was dat waarschijnlijk meer indirect de vraag of een parlementslid bereid was zijn deur te openen voor de ‘antiracistische’ Moslimbroederschap. Het concept van antiracisme is de grote deuropener voor de EU van wat misschien wel de meest invloedrijke islamitische beweging ter wereld is. En de EU? Daarbij maakt ze zichzelf de officiële propaganda-promotor van de Moslim Broederschap. Moslimbroeders worden tegenwoordig wakker gemaakt, en ze geslacht.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord