vn

Grote bedrijven en de Bill & Melinda Gates Foundation namen de Food Systems Summit van de Verenigde Naties over en lieten namens Big Ag-bedrijven kleine boeren in de steek, waardoor de voedselsoevereiniteit in gevaar kwam.

Op 23 september houden de Verenigde Naties haar  Food Systems Summit  in New York.

Onder het mom van het VN-systeem, en ondanks handig taalgebruik over ‘gelijke kansen’, vertegenwoordigt deze top een vijandige overname van het wereldbestuur door het bedrijfsleven en de miljardair-elite.

Tegenwoordig komen sociale bewegingen op voor democratie en tegen de verwoesting van hun landerijen, boerderijen en gemeenschappen door het grootkapitaal.

De Verenigde Naties zijn gebaseerd op het idee van multilateralisme, waarbij staten vreedzame oplossingen zoeken op basis van gelijkheid en respect, ter vervanging van de koloniale instellingen die eraan voorafgingen.

Dat is de reden waarom de regering van de Verenigde Staten decennialang heeft aangedrongen op zaken als de G-7, de NAVO en andere vormen van controle over geopolitiek.

Nu extreemrechtse regeringen zich hebben teruggetrokken uit multilaterale instellingen zoals de VN en de WHO, zijn er zakelijke actoren bijgekomen.

Het World Economic Forum en zijn voorzitter Klaus Schwab hebben in stilte de “Davos Agenda” naar voren geschoven, nu opnieuw verpakt als de “Grote Reset”, een enorm voorstel om traditionele multilaterale instellingen te vervangen door geheime, niet-verantwoordbare organen die worden gerund door bedrijven en de rijke elite.

Hun ‘multi-stakeholder kapitalisme’-model is gebaseerd op het idee dat openbare instellingen van nature inefficiënt zijn.

Tijdens de neoliberale schoktherapie van de jaren negentig drong het World Economic Forum aan op het idee dat bedrijven meer zijn dan alleen winstbejag, dat ze maatschappelijk verantwoord zouden kunnen zijn.

Nu zou Davos beweren dat transnationale bedrijven sociale actoren zijn, die moeten worden opgenomen om de besluitvorming echt democratisch te maken.

Lees ook:  Bergen boter op hoofd van koning Willem-Alexander

Daarbij kaapte Davos de winst van tientallen jaren werk van volksbewegingen om het wereldbestuur open te stellen voor de eisen van het maatschappelijk middenveld – en deed dit met behulp van bedrijfsdubbelspraak om de macht van de elite verder te verankeren.

Kanonneerboot filantropie

La Vía Campesina  is mogelijk de grootste sociale beweging ter wereld. Het bestaat uit 200 miljoen kleine boeren, boeren, landarbeiders en inheemse volkeren en heeft het idee van voedselsoevereiniteit gepopulariseerd als het recht van volkeren om hun eigen voedselsystemen te controleren en te verdedigen met behulp van gezonde, agro-ecologische methoden.

Na jaren te hebben gevochten tegen vrijhandelsovereenkomsten en de Wereldbank in de straten van Seattle, Cancun en Seoul, deed La Via Campesina een inval in de institutionele politiek en hielp ze bij het opstellen en uitvoeren van de VN-verklaring over de rechten van boeren gedurende 18 jaar van onderhandelingen, totdat het in december 2018 door de Algemene Vergadering van de VN werd aangenomen.

Deze verklaring beschermt het recht van plattelandsbewoners op toegang tot land, water, zaden en andere hulpbronnen om hun eigen voedsel en dat van hun samenleving te produceren.

Wereldwijd wordt 70% van het voedsel geproduceerd door kleine boeren, die slechts een kwart van de totale landbouwgrond gebruiken.

Ondertussen heeft de Bill and Melinda Gates Foundation in 2006 de Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika, of AGRA, opgericht.

AGRA beloofde de opbrengsten en inkomens voor 30 miljoen gezinnen te verdubbelen en de voedselonzekerheid in 13 Afrikaanse landen tegen 2020 te halveren.

In het daaropvolgende decennium heeft AGRA bijna $ 1 miljard aan donaties verzameld en $ 524 miljoen uitgegeven aan programma’s ter bevordering van het gebruik van genetisch gemodificeerde en hybride zaden, commerciële meststoffen op basis van fossiele brandstoffen en chemische pesticiden.

Lees ook:  Voorstanders van de vrije meningsuiting moeten de intolerantie van Trump uitdagen

Als formidabele bedrijfslobby dwong AGRA regeringen in Afrika om jaarlijks nog eens miljard dollar bij te dragen om landbouwchemicaliën en geïmporteerde zaden van Amerikaanse en Europese agrarische bedrijven te subsidiëren, evenals beleid om gemeenschappelijke gronden te privatiseren en belastingen op bedrijven te verlagen.

Na 14 jaar mega-filantropie op de nek van Afrika,   toonde een studie van de Tufts University uit 2020 aan dat in de 13 focuslanden van AGRA de honger met 30% was gestegen, omdat boeren werden gedwongen om voedzame, traditionele polyculturen te verlaten om zich te concentreren op monocultuurvelden van geïmporteerd maïszaad.

Het verzet tegen de overname door AGRA van het Afrikaanse platteland maakt deel uit van wat La Via Campesina en boeren over het hele continent ertoe dreef om een ​​plaats aan de tafel te eisen in VN-debatten over voedsel.

Na de wereldvoedselcrisis van 2008 werd het VN-Comité voor Wereldvoedselzekerheid gereorganiseerd om maatschappelijke actoren zoals La Via Campesina toe te laten als niet-stemgerechtigde afgevaardigden deel te nemen aan debatten over voedselbeleid.

Drie opeenvolgende speciale VN-rapporteurs voor het recht op voedsel hebben de voorstellen van La Vía Campesina grotendeels onderschreven: herverdelende landhervorming en agro-ecologische landbouw kunnen een einde maken aan de honger, terwijl de bijdrage van de landbouw aan problemen zoals de ophoping van broeikasgassen in de atmosfeer, de afname van de bestuiverspopulatie en zoetwaterschaarste drastisch wordt verminderd.

De nieuwe VN: een publiek-private samenwerking

In juni 2019 ondertekende het kantoor van VN-secretaris-generaal António Guterres, zonder voorafgaande discussie in de Algemene Vergadering of enig ander intergouvernementeel proces, een  strategisch partnerschap met het World Economic Forum .

Lees ook:  Beroepsdemonstrant

De secretaris-generaal wordt verondersteld ’s werelds grootste pleitbezorger te zijn voor multilateralisme, het idee dat de kern vormt van de VN. In plaats daarvan heeft hij effectief multi-stakeholderisme onderschreven, het kernidee van de Grote Reset.

De VN-top over voedselsystemen in 2021 werd geïnitieerd door een partnerschap met het World Economic Forum, met beperkte deelname van andere VN-organen, zoals de Voedsel- en Landbouworganisatie of het Comité voor Wereldvoedselzekerheid, die traditioneel het voedselbeleid behandelen.

In tegenstelling tot eerdere voedseltoppen was er geen intergouvernementeel orgaan dat de top bijeenriep.

De huidige president van AGRA, Agnes Kalibata, werd genoemd als speciale gezant voor de top, een duidelijk teken van de hand van de Gates Foundation.

Het gebrek aan transparantie en de bedrijfsagenda van de top werd aan de kaak gesteld in een  open brief die  in maart 2020 door meer dan 500 maatschappelijke organisaties werd ondertekend .

De top wil de vooruitgang van de afgelopen 15 jaar bij het erkennen van mensenrechten in voedselsystemen uitwissen, en promoot in plaats daarvan valse oplossingen zoals “nul-netto-emissies”, “koolstofprijzen in de bodem” en “een nieuwe deal voor de natuur”, die in de praktijk geef meer controle over land, biodiversiteit en water in handen van elite en geheime instanties die worden gerund door bedrijven.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord