ma. nov 28th, 2022
cuba

Drie jaar sinds de Cubaanse revolutionaire leider Fidel Castro op 90-jarige leeftijd stierf aan natuurlijke oorzaken, heeft de Cubaanse revolutie de voortdurende destabiliseringsinspanningen doorstaan ​​om het eiland opnieuw in een imperialistische speeltuin te veranderen. Terwijl Latijns-Amerikaanse landen worstelen met de gevolgen van historische en huidige Amerikaanse interventies, heeft Cuba vastgehouden aan de principes die Fidel tijdens het revolutionaire proces aan het Cubaanse volk heeft gegeven. Het participatieve aspect van het geheugen in Cuba is in stand gehouden door de nadruk van Fidel op onderwijs als een integraal onderdeel van de revolutie.

De VS hebben misschien de intentie gehad dat het vertrek van Fidel het proces voor een contrarevolutionaire periode in Cuba en de val van de idealen die de Cubaanse politiek en samenleving hebben getransformeerd, zou vergemakkelijken. De Cubaanse revolutie was echter altijd groter dan Fidel. Het omvatte de link tussen leiderschap en de mensen, gebouwd op de historische fundamenten die Fidel zelf verwierf. Het definiëren van revolutie, voor Fidel, was een goedkeuring en bevestiging van Jose Martí als de “intellectuele auteur van de Cubaanse revolutie”. Wat Fidel bereikte was een voortzetting die nu in handen ligt van generaties Cubanen die goed thuis zijn in het belang van het verenigen van onderwijs met revolutie.

Dit is de reden waarom, ondanks de pogingen om de Cubaanse revolutie te saboteren , de Amerikaanse blokkade op Cuba en zijn overtredingen tegen het eiland – een recente USAID-samenzwering waarbij de Cubaanse medische contingenten zijn aangetast – er niet in zijn geslaagd de koers van het eiland te veranderen. Inderdaad, terwijl Chili en Bolivia worstelen met respectievelijk de gevolgen van het neoliberalisme en een militaire staatsgreep, blijft Cuba een permanent bastion in de regio, net zoals het deed toen Fidel nog leefde en het belangrijkste obstakel voor de Amerikaanse plannen voor het eiland was.

De Cubaanse vastberadenheid om onafhankelijk en vrij van kolonialisme te blijven, vereiste een radicale verandering – namelijk prioriteit geven aan onderwijs binnen de constructie van revolutionaire doelen. Zelfs voorafgaand aan de triomf van de revolutie, toonde Fidel zich bewust van het implementeren van de continuïteit. Zoals kan worden afgeleid uit het Manifest van de Sierra Maestra (1957), evenals de eerste en tweede verklaringen van Havana (1960, 1962), omvat Fidels opvoedingsconcept Cubaanse onafhankelijkheid van imperiale motieven in Latijns-Amerika. Het Manifest verklaarde ‘een onmiddellijke initiatie van een intensieve campagne tegen analfabetisme en burgereducatie die de plichten en rechten van elke burger op zijn samenleving en vaderland benadrukte’. Bovendien, door de ‘uitbuiting van de mens door de mens en de uitbuiting van onderontwikkelde landen door imperialistisch financieel kapitaal’ te veroordelen, ‘een bewustzijn van rechten in verband met onderwijs werd beweerd – een verklaring die doet denken aan Fidels vroege herinneringen aan het verband tussen analfabetisme en uitbuiting. Voorafgaand aan de triomf beschouwde de revolutie onderwijs als het voertuig waarmee Cubanen konden vechten voor economische, sociale en politieke rechten. Daarom bevestigde onderwijs als een recht en plicht het standpunt van de Cubaanse revolutie tegen imperiale uitbuiting van mensen en natuurlijke hulpbronnen.

Revolutionair onderwijs contrasteerde met de koloniale en militaire functies van het Batista-regime. Verschillende toespraken van Fidel bevestigen dit feit. Met behulp van een metafoor van legers tijdens een toespraak in 1961 in Havana, waarin de revoluties van de revolutie op het gebied van onderwijs werden samengevat en een doel om analfabetisme in slechts één jaar uit te roeien, beriep Fidel de verschillen tussen Cuba’s ‘leger van opvoeders’ en het leger van ‘uitbuiters’. Verder verklaarde Fidel: “De wrok van het imperialisme is zo diep, zijn haat tegen onze revolutie zo groot, dat de imperialisten weigeren zich neer te leggen.” Het uitroeien van analfabetisme werd gezien als een fundamentele strijd tegen imperiale en contrarevolutionaire acties tegen Cuba, waardoor Cubanen ook konden worden actieve deelnemers tegen imperiale interventie. Gedurende de revolutionaire fasen is er voldoende bewijs dat Cuba niet alleen zijn anti-imperialistische waarden op nationaal niveau heeft geconsolideerd, maar het ook via Fidel heeft weten te internationaliseren op basis van onderwijs en revolutionair bewustzijn.

Onderwijs heeft daarom bijgedragen aan de empowerment en organisatie van de Cubaanse samenleving. Deze dynamiek heeft bijgedragen tot de bewustwording en beëindiging van de relatie tussen onderwerping en uitbuiting, terwijl gestreefd werd naar een evolutie van de mensheid in de context van een socialistische revolutie.

De VS, die alleen de taal van dwang en interventie begrijpt, zal de onoplosbare band niet alleen begrijpen, niet alleen tussen Fidel en het volk, maar ook tussen het volk en de revolutie. Deze eenheid heeft Cubanen in staat gesteld om principieel de verdediging van de revolutie te verdedigen, en tegelijkertijd een internationalistisch voorbeeld voor de rest van de wereld om na te streven.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord