di. nov 29th, 2022
wap

Zie HIER voor een korte, bondige samenvatting van zijn centrale these, maar u heeft wellicht meer aan DEZE gesproken toelichting, als u onbekend bent met de tekst, en achtergrond. Ik haal het hier naar voren, omdat het in zichzelf een belangrijke onderbouwing is voor mijn eigen denken, waar ik voortdurend blijf waarschuwen voor de gedachte dat we collectief het slachtoffer zijn van een ‘Groot Complot’. Maar het is ook relevant door de promotie van het idee dat eenieder die bezwaar maakt tegen ‘vaccinatie’ met de beschikbaar gestelde ‘vaccins’ gewoon ‘Stupid’ is. Een ‘Wappie’.

De belangrijkste observaties die Cipolla maakt, is dat elke schatting van het aantal ‘Stupid People’ te laag is. Dat hun status, vermogen, opleiding of intelligentie, ras of sekse niet van invloed is. En dat het de gevaarlijkste mensen op aarde zijn. ‘Stupid People’ zijn mensen die schade berokkenen aan anderen, maar ook aan zichzelf. Het gaat daarbij uiteraard niet om een incidentele miscalculatie, of om een keuze op grond van onjuiste informatie, maar om iets dat eerder een ‘persoonlijkheidskenmerk’ is. En ze zijn levensgevaarlijk, omdat ze onberekenbaar zijn. ‘Illogical’. Dat ze een ‘Nobel Prijs’ hebben gekregen, of een andere vorm van waardering, zegt dus niets.

Andere categorieën die hij identificeert, zijn de ‘naïeve’ (hulpeloze) mensen, die het goede doen voor anderen, en zichzelf vergeten. De ‘bandieten’ die ‘complotten’ smeden om er zelf beter van te worden. En de ‘intelligente’ mensen, die ‘win-win’ nastreven. Wat dus niets met hun ‘IQ’ te maken heeft. Jezelf indelen is verleidelijk, maar vermoedelijk ben je dan ‘Stupid’. Zoals in de gesproken toelichting aan het eind ook wordt gesteld, kan een bepaalde handeling ogen als ‘in strijd met het eigenbelang’, of ‘overduidelijk schadelijk voor anderen’, terwijl je daar eigenlijk voor moet doorvragen. De verkondigde intenties alleen zijn niet doorslaggevend. Als de besluitvorming evident ‘onlogisch’ is, is diegene nog steeds ‘Stupid’. U zult daarin herkennen dat mijn eigen kritiek op ‘consensus wetenschap’, waar willens en wetens ‘onlogische’ elementen met de mantel der ‘liefde’ worden afgedekt ten faveure van de ‘eenheid’ die men uit wil stralen, of om anderen te manipuleren, kenmerkend is voor ‘Stupid’ in deze context.

Als een ‘argument’ in een woordenstrijd, om de ander neer te sabelen door hem of haar weg te zetten als ‘Stupid’ (een ‘Wappie’), is niet ‘intelligent’ binnen dit raamwerk. Maar we maken ons er allemaal wel schuldig aan, als we oprecht boos zijn. Helaas ook wanneer dat ‘onlogisch’ is. Ik voer het onderwerp hier dan ook op om het denken een impuls te geven, en niet om enige groep mensen van munitie te voorzien. En het concept heeft niet slechts betrekking op het ‘gloeiendhete’ dossier van de ‘covid-maatregelen’, maar ook alle andere actuele dossiers, zoals het ‘Klimaat’, de ‘Economie’, de bestrijding van criminaliteit, het hele ‘gender-verhaal’, de ‘Eindeloze oorlogen‘, ‘Toeslagen‘, en noem maar op. Echt super-simpel om mensen in te delen is het (gelukkig) niet, maar het zou al mooi zijn als we onderscheid wisten te maken tussen de ‘bandieten’ enerzijds, en hun ‘voetvolk’, de ‘naïeven’ en de ‘Stupids’ anderzijds. Waar ik hier zo vaak stel dat er wel volop ‘bandieten’ zijn, maar dat het niet betekent dat er een ‘Groot Complot’ is, heeft dat te maken met het gegeven dat ‘bandieten’ elkaar het licht in de ogen ook niet gunnen, maar daarnaast zijn de ‘Stupids’ ook voor hen een onberekenbare, onbeheersbare factor.

Wel houd ik er rekening mee dat ‘serieuze bandieten’ zich dat ook realiseren, en dat ze de chaos voor lief nemen als een ‘reservaat’ voor de ‘Stupids’, of wellicht spelen ze met de gedachten om de ‘Stupids‘ elkaar te laten uitmoorden, waarna zij almachtig zijn op die overblijvende rokende sintel? Dat zou hen dan toch zelf ook weer ‘Stupid‘ maken. In dat verband is de these van Jordan Peterson interessant, waar hij stelt dat je de intenties van leiders kunt reconstrueren aan de hand van de uitkomsten. Hij gebruikt daarvoor Hitler als voorbeeld, om te betogen dat het verderf waar hij Duitsland richting het eind van de oorlog in stortte niet het resultaat was van miscalculatie, maar als straf voor een volk dat hem teleurgesteld had. Maar hoe zit dat dan met het beleid rond ‘covid‘? Het is een kwetsbare these als je gaat ‘shoppen‘. Een andere observatie die niet onbelangrijk is, is dat de ‘optimistische Boomer’ plaats heeft gemaakt voor de ‘Doomer’. En waar handelen in strijd met je eigenbelang, en dat van je medemens, naadloos aansluit bij het idee dat we hoe dan ook gedoemd zijn, kun je langs die weg ook betogen dat die omslag ‘Stupid’ vleugels geeft. Al helemaal waar activisten alle logica laten varen, en zich verlaten op een vlucht in ‘oplossingen’ die wel creatief zijn, zelfs ‘artistiek‘, in lijn met Schopenhauers dictum dat de enige manier om te ontsnappen aan het deprimerende leven lag in ‘de kunsten’, maar ‘Rete-Stupid‘ binnen het raamwerk dat Cipolla ons aanreikt.

Als uitsmijter nog maar eens benadrukken dat voor, of tegen ‘vaccineren’, door de enorme complexiteit van de hele materie, niet valt te beoordelen op de achterkant van een luciferdoosje, en dat het blind volgen van ‘experts’ die bijna dagelijks bewijzen dat ze het ook niet weten, je niet het recht geeft om degenen die er liever zelf nog even over nadenken, alvorens iets onherstelbaars te doen, uit te maken voor ‘Stupid’ (‘Wappie’), of je moet een cabaretier of satiricus zijn en het geestig bedoelen. Tegelijk is een keuze die samenvalt met jouw eigen juiste keuze wellicht nog steeds ‘Stupid’, als de weg erheen ‘onlogisch’ was. Dat zal zeker het geval zijn als die keuze voor jou wel goed is, maar voor die geestverwant niet.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord