di. nov 29th, 2022
kroondomein

De wapenkluizen van de ‘oranjes’ gaan 15 september weer open.

Gewapend met jachtgeweren kunnen ze vanaf 15 september t/m 25 december op grof wild jagen in kroondomein Het Loo (6.700 hectare / ter grootte van 13.400 voetbalvelden), het grootste Nederlandse natuurgebied. De jacht doen de ‘oranjes’ met plezier. Het gebied ligt op de Veluwe ten westen van Apeldoorn en is door Willem-Alexander voor het publiek gedurende die tijd afgesloten terwijl het niet hun privébezit is.

De Rijksvoorlichtingsdienst leert dat de grond is verdeeld in twee deelgebieden die eigendom zijn van de staat: de domeinen bij Het Loo (afdeling Hoog Soeren van 3000 hectare en afdeling Paleispark van 650 hectare) en het eigenlijke Kroondomein (6700 hectare), gelegen op de Veluwe ten westen van Apeldoorn. Dit laatste kocht koningin Wilhelmina tussen 1900 en 1910 als privépersoon, maar in 1959 schonk zij het aan de staat om het te beschermen tegen uiteenvallen door vererving. Het bloot (formeel) eigendom ligt sindsdien bij de staat, maar de Kroondrager heeft het vruchtgebruik en de gebruikersrechten van het Kroondomein.

Het Rijk is (juridisch) eigenaar van het kroondomein Het Loo maar de ‘koning’ mag er jagen omdat dit ooit zo in 1959 door ‘koningin’ Wilhelmina is bedongen. Het Rijk verleent de ‘koning’ € 783.000 subsidie per jaar voor onderhoud/fauna. Dat is ingaande 2016 t/m 2020 € 3.9 miljoen.

Maar uit de Vaststelling van de begrotingsstaat van de koning 2021 d.d. 15 september 2020 / pagina 13/ tabel 9 blijkt dat de raming voor materiële uitgaven faunabeheer voor het ‘koninklijk huis’ € 303.000 is. Maar over welk gebied dit gaat staat er niet bij terwijl ‘koning’ Willem-Alexander er geen recht op heeft omdat hij geen (juridisch) eigenaar van het kroondomein Het Loo is want dat is het Rijk. De ‘koning’ houdt zich niet aan de subsidie-voorwaarde dat hij het kroondomein Het Loo niet mag afsluiten, slechts 1 week per jaar mag dat maar geen 3 maanden zoals nu het geval is.

Uit de genoemde Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 / tabel 18/ Defensie/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vermeldt de subsidie voor 2021 van € 800.000 kroondomein Het Loo. De ‘koning’ ontvangt derhalve in 2021 € 800.000, dus € 17.000 meer dan de € 783.000 die hij een jaar eerder ontving.

De Kroondrager (Willem-Alexander) is economisch eigenaar van kroondomein Het Loo en heeft hierop het vruchtgebruik en gebruikersrechten alsmede de lasten. Het juridisch eigendom berust bij de Staat.

Maar alle inkomsten uit houtopbrengsten (en het afgeschoten wild) uit dat gebied vloeien ook naar Willem-Alexanders bankrekening.

 Korte uitleg over economisch eigenaar: Eigendom kan worden gesplitst in economische en juridisch eigendom. Samen vormen juridisch- en economisch eigendom de volle eigendom van een onroerende zaak. De economisch eigenaar (in dit geval ‘koning’ Willem-Alexander) heeft recht op de gebruikswaarde van een object als ook op de positieve of negatieve waardeverandering. De juridisch eigenaar blijft voor derden zichtbaar als de eigenaar bij het kadaster.

 Klik  hier voor de ‘De Koning Rijksbegroting 2020′ waarin de subsidie is vermeld.

 Klik hier voor info en filmmomenten over het jagen op het Kroondomein.

 Klik hier ( begint bij 14.35 min) voor de miljoenen die ‘koning’ Willem-Alexander krijgt voor natuurbeheer.

 Faunabeheerplan kroondomein Het Loo
2016 – 2021, klik hier

 Al in 2018 werd een motie van de PvdD aangenomen door de steun van D66, PvdA, PVV, GroenLinks, SP en DENK. Daarin werd de Regering gevraagd dat het gebied vanaf 2021 ten minste 358 dagen per jaar geopend is voor het publiek. Anders moet de subsidie van bijna € 800.000 per jaar worden ingetrokken. Een ruime 2e Kamer-meerderheid stemde voor het structureel openblijven van het Kroondomein Het Loo.

De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat de grond is verdeeld in twee deelgebieden die eigendom zijn van de Staat: de domeinen bij Het Loo (afdeling Hoog Soeren van 3000 hectare en afdeling Paleispark van 650 hectare) en het eigenlijke Kroondomein Het Loo (6700 hectare), gelegen op de Veluwe ten westen van Apeldoorn. Het kroondomein Het Loo kocht koningin Wilhelmina tussen 1900 en 1910 als privépersoon, maar in 1959 schonk zij het aan de Staat om het te beschermen tegen uiteenvallen door vererving. Het bloot (formeel) eigendom ligt sindsdien bij de Staat, maar de Kroondrager heeft het vruchtgebruik en de gebruikersrechten van het Kroondomein.

Nep-koning heeft vrijdag 26 november 2021 een subsidie-aanvraag voor het kroondomein het Loo voor de periode 1-1-22 tot 31-12-2027 ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Nep-koning Willem-Alexander heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het natuurbeheer van Kroondomein Het Loo.

Hij ziet af van de subsidie die hem zou verplichten een groot deel van het domein veel ruimer open te stellen voor het publiek. De aanvraag is ingediend voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2027 en levert hem de komende 5 jaar (mits het wordt goedgekeurd) € 700.000 per jaar op. Dat was in 2021 € 800.000.

Maar daarnaast vangt hij ook nog € 195.000  voor beheers- en inrichtingsmaatregelen van het Kroondomein. Dat geld komt afzonderlijk binnen via de zogeheten jaarlijkse begroting van de koning.

Om toch een bepaalde subsidie te kunnen ontvangen moet een groot deel van het Kroondomein niet meer de ruim 3 maanden per jaar op slot om er te kunnen jagen maar wordt een paar dagen voor het publiek gesloten. Nep-koning Willem-Alexander houdt wel vast aan andere subsidies die niet de ruime openstelling als voorwaarde hebben waardoor er aan de openstelling van het kroondomein niets verandert.

Een deel van het kroondomein blijft 9 maanden open en 3 maanden gesloten voor publiek. Dat gebied gebruiken de neporanjes om er 3 maanden te jagen.

De nep-koning kiest dus voor zijn plezier-jachten i.p.v. de natuur te beschermen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord