Connect with us

Koninklijke nieuws

Koninklijke familie Schijnheilige Maxima maakt sprong als tegenoffensief defensie zaak

Published

on

Koninklijke familie

Leden van de koninklijke familie worden door het ministerie van Defensie voorgetrokken. Er worden eretitels verstrekt, straffeloos tegen besluitvorming van bovengestelde officieren ingegaan en opleidingseisen aangepast, blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het BOOS en Vrij Nederland.

koninklijke familie – Gelijktijdig voerde nep-koningin Máxima een pr-toneelstuk op door met een tandemsprong als parachutist uit een Defensie vliegtuig te springen. Haar vader Jorge Zorreguite liet toe dat duizenden Argentijnen gedrogeerd uit Argentijnse militaire vliegtuigen in zee werden gegooid. Hij zei van niets te weten en Máxima doet alsof ze ook niks wist over de ‘Boos en Vrij Nederland’ documentaire. Dat parachute springen bleek niet in haar publieke agenda te staan. Spontaan denk je dan. Maar het nep-koningshuis was op de hoogte en moest met een soort van tegenoffensief komen. Maar daar trapt de bevolking niet meer in.

Koninklijke familie is een corrupt zooitje

Pieter van Vollenhoven, getrouwd met prinses Margriet en daardoor lid van het Nederlands Koninklijk Huis, kreeg in april 2019 de eretitel van opperofficier bij de Luchtmacht. Deze benoeming tot ‘reserve Commodore Titulair’ is verrassend, omdat hij – in tegenstelling tot andere militairen die deze eer ten deel viel – nooit op uitzending is geweest.

Naast het vervullen van zijn dienstplicht in 1966 op een juridische afdeling is Van Vollenhoven sinds 2005 als reservist verbonden aan de Luchtmacht. Het is een opvallende nevenfunctie, aangezien hij in dezelfde periode als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de Luchtmacht meermaals tegenkwam in onderzoeken naar de vliegveiligheid.

Deze benoeming tot opperofficier is niet de enige opmerkelijke. Zo kreeg Van Vollenhoven een professorstitel van de Universiteit Twente zonder ooit een proefschrift te hebben geschreven. Volgens de Universiteit Twente is dit mogelijk omdat het gaat om de titel van ‘praktijkprofessor’. Hoewel de universiteit desgevraagd laat weten het ‘wenselijk’ te vinden de juiste titel te voeren, liet en laat Van Vollenhoven zich steevast aanspreken en omschrijven als ‘professor’. Hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden Wim Voermans noemt het accepteren van dergelijke titels ‘ongelukkig’ en vergelijkt het met een vliegbrevet: ‘Je moet geen pilotenpak dragen als je geen vliegbrevet hebt, waarom zou je dat willen?’

KONINKLIJKE FAMILIE NIET GEHEEL VLEKKELOOS

Van Vollenhovens zoon, Pieter-Christiaan van Oranje, heeft daarentegen wel een professionele carrière bij de krijgsmacht, al liep deze niet geheel vlekkeloos.

In 2006 kregen vier militairen de rang van kapitein en zes de hogere rang van majoor terwijl zij precies dezelfde functie bekleden, namelijk die van liaison op ambassades. Het verschil in rang betekent dat de vier kapiteins ongeveer duizend euro per maand minder aan salaris ontvangen dan hun collega’s, ondanks dat zij hetzelfde werk doen.

Uit interne stukken in handen van BOOS en Vrij Nederland blijkt dat Pieter-Christiaan van Oranje het initiatief nam deze ambassademedewerkers te bevorderen tot majoor en anderen kapitein te laten. Ook blijkt dat de majoors via hem een voorkeursbehandeling kregen. Terwijl de ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie nog in overleg waren welke ambassadeposten er moesten komen, legde Van Oranje vast bezoeken af met beoogde kandidaten. Volgens een ingewijde werd de functie van majoor ook proactief beloofd aan kandidaten door Van Oranje, terwijl hij dit helemaal niet mag doen.

Pieter-Christiaan van Oranje werd in 2006 door de afdeling personeelszaken van Defensie per mail gevraagd om opheldering, omdat het toekennen van een lagere rang ‘tegen de besluitvorming van (zijn meerderen in de) marechausseeraad’ ingaat. Toch hebben de kapiteins jarenlang moeten procederen. In 2011 constateerde de Centrale Raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter in ambtenarenzaken) dat het niet in staat is zijn werk naar behoren te doen, omdat Defensie stukken achterhoudt. Hoewel Defensie tijdens de rechtszitting beloofde na de zitting met de vier om tafel te gaan, is dit nooit gebeurd. Uiteindelijk worden de vier eind 2014 alsnog gecompenseerd.

KONINKLIJKE FAMILIE ‘GEEN FRIS PLAATJE’

Defensie wil zelf geen inhoudelijke reactie op de gang van zaken omtrent het handelen van Pieter-Christiaan van Oranje, maar brieft zijn reactie door. Van Oranje ontkent wat BOOS en Vrij Nederland zwart op wit hebben staan, en weigert verdere opheldering te verschaffen omdat ‘de vragen meer van hetzelfde zijn’. Omdat de redacties geen inzage geven in bronnen is het volgens Van Oranje ‘niet duidelijk wat hem wordt verweten en waar BOOS zich op baseert’. Een eerdere belofte ons te woord te staan wordt daarmee ingetrokken.

Professor Voermans noemt de ontwijkende antwoorden ‘tezamen genomen met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep geen fris plaatje’. Hij hekelt dat op vragen over de rol van Pieter-Christiaan van Oranje in deze affaire door hemzelf en later ook door Defensie ’verschillende en tegenstrijdige mededelingen worden gedaan’.

KONINKLIJKE FAMILIE ‘JACHT OP TITELS’

Tot slot zorgt de bliksemcarrière van neef Lucas van Lippe-Biesterfeld (2002), de zoon van prins Maurits en kleinzoon van Pieter van Vollenhoven, ook voor gefronste wenkbrauwen. Na het behalen van zijn vwo-diploma in 2020 ging hij direct aan de slag bij de Koninklijke Militaire Academie waar hij binnen een jaar werd bevorderd tot officier en mee ging op missie in Irak. Het behalen van een Vaktechnische Opleiding is een voorwaardelijke verplichting binnen de opleiding, maar deze eis werd voor de jonge Van Lippe-Biesterfeld losgelaten.

Het is niet gebruikelijk dat middelbare scholieren na hun examen een verkorte opleiding tot officier volgen, deze opleiding is voorbehouden aan studenten die al een academische diploma op zak hebben. Na enkele maanden mee te zijn geweest op missie, kon de negentienjarige Van Lippe-Biesterfeld meteen aan de slag als stagiair bij de NAVO. Eveneens een opvallende positie, aangezien kandidaat-stagiairs eigenlijk minimaal 21 jaar moeten zijn en drie jaar universitaire opleiding moeten hebben genoten.

Professor Voermans, die voor BOOS en Vrij Nederland de zaak en onderliggende stukken bekeek, constateert dat het hier niet gaat om ‘een incidentje’ en spreekt van een patroon. Een die ‘niet getuigt van modern lidmaatschap van onze Koninklijke Familie. In de negentiende eeuw snap ik nog wel de behoefte volgehangen te worden met medailles, maar waarom in 2022 nog?’ Hij wijst erop dat niemand de leden van de koninklijke familie verplicht dit soort ‘cadeaus’ te aanvaarden en waarschuwt voor een ‘jacht op titels’ waar de onderliggende vaardigheden bij ontbreken.

Het ministerie van Defensie ontkent dat het hier gaat om het aanvaarden van cadeaus – iets wat in strijd zou zijn met de Gedragscode – en laten weten dat het hier slechts ‘maatwerk’ betreft. Daarnaast beroept het ministerie zich op ‘het belang dat Defensie toekent aan de historische relatie met de koninklijke familie’, maar benadrukt tegelijkertijd dat er geen aparte (integriteit)regels bestaan voor leden van het Koninklijk Huis, omdat voor hen ‘de regels gelden die voor iedereen gelden’.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Koninklijke nieuws

Ministerie en nep-koning Willem-Alexander afwezig bij hoorzitting over Kroondomein

Published

on

kroondomein

Het ministerie van Natuur en Stikstof heeft geen afgevaardigde gestuurd naar de hoorzitting die vandaag plaatsvond rondom de miljoenensubsidie die werd verstrekt voor Kroondomein het Loo tussen 2016 en 2021. Ook was er niemand aanwezig die koning Willem-Alexander vertegenwoordigde

De zitting over het kroondomein werd georganiseerd door het ministerie om De Faunabescherming de mogelijkheid te bieden haar bezwaren toe te lichten. De actiegroep voert aan dat de subsidie aan koning Willem-Alexander onrechtmatig is verleend en dat die terugbetaald dient te worden.

Bij de zitting waren alleen juristen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Faunabescherming aanwezig. Dit tot groot ongenoegen van onder meer Niko Koffeman, voorzitter van de Faunabescherming: “Wij ervaren het als buitengewoon ongeïnteresseerd dat ze hier niet zijn. Hiermee geven het ministerie en de Kroondrager wat ons betreft aan dat ze de procedure niet zo serieus nemen.” Volgens de RVO was aanwezigheid voor beide partijen niet verplicht. “Wij hebben de Kroondrager uitgenodigd, maar hij heeft aangegeven niet te willen komen en zich aan te willen sluiten bij de argumenten die in de subsidiebeschikking staan.”

De RVO zei ook de minister niet uitgenodigd te hebben omdat dit niet de gebruikelijke gang van zaken is. Volgens Peter Nicolaï, advocaat van De Faunabescherming, klopt dat niet: “Wij moeten vragen kunnen stellen in het openbaar, met de pers erbij. Die vragen worden nu niet beantwoord. Zo’n hoorzitting is bedoeld om een gesprek of discussie tussen de partijen op gang te brengen.” De RVO zei daarop zelf ook de voorkeur te hebben dat alle belanghebbenden aanwezig waren. “Maar dat is niet gelukt.”

Koninklijke constructies

De Faunabescherming heeft naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Koninklijke Constructies’ bezwaar gemaakt tegen de sluiting van het Kroondomein, dat ieder jaar tussen 15 september en 25 december dicht gaat voor bezoekers. In die uitzending concludeerden vooraanstaande juristen dat de 4,7 miljoen euro aan subsidie die de koning kreeg voor het beheer van het Kroondomein, onrechtmatig wordt verleend. Volgens de subsidieregeling moet het Kroondomein namelijk 358 dagen per jaar geopend zijn voor publiek.

Herhaaldelijk vroeg Zembla om de onderliggende stukken, zoals de subsidie-aanvraag die de koning heeft ingediend. Na de Zembla-uitzending werden op verzoek van de Tweede Kamer alsnog een hoop stukken openbaar gemaakt, maar de subsidie-aanvraag van de koning zat daar bijvoorbeeld niet bij. Uit de stukken bleek dat het landgoed afgesloten wordt voor de koninklijke jacht.

Het ministerie heeft volgens de wet zes weken de tijd om een beslissing te nemen over een bezwaarprocedure, maar nam daar in het geval van De Faunabescherming 5 maanden voor. Doordat het ministerie zo laat een beslissing nam, was de subsidietermijn al verstreken. Vervolgens zei het ministerie tegen de Faunabescherming dat ze geen belanghebbende meer is en weigerde daarom het bezwaar inhoudelijk te behandelen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Aan die situatie kwam afgelopen mei een eind toen het College van Beroep voor het bedrijfsleven De Faunabescherming in het gelijk stelde. Daarom moet de minister binnen zes weken opnieuw een besluit nemen over het bezwaar. De bedoeling is dat de juristen van de RVO na vandaag een advies gaan uitbrengen aan de minister om het bezwaar van de Faunabescherming wel of niet gegrond te verklaren. De minister kan altijd nog beslissen om dit bezwaar naast zich neer te leggen. Mocht de minister besluiten om het bezwaar van de Faunabescherming ongegrond te verklaren, dan komt de zaak voor bij de rechter.

De RVO gaat onderzoeken of het niet alsnog mogelijk is om op korte termijn een vervolgzitting te organiseren waar alle partijen bij aanwezig zijn. Het gevolg daarvan kan wel zijn dat uiteindelijke beslissing op het bezwaar, dat er uiterlijk 28 juni moet zijn, uitgesteld wordt.

Nieuwe constructie

Het Kroondomein heeft de subsidieaanvraag sinds dit jaar veranderd na discussie in de Tweede Kamer. Vanaf dit jaar wordt alleen subsidie aangevraagd voor het deel van het kroondomein dat altijd geopend is. Voor het stuk in het Kroondomein waar de koninklijke familie ongestoord wil blijven jagen, vraagt de koning geen subsidie aan. Maar ondertussen blijft het totale subsidiebedrag bijna even hoog. Koning Willem-Alexander kreeg 4,8 miljoen euro subsidie en rekent voor de komende zes jaar op 4,6 miljoen euro subsidie. Dat het bedrag bijna gelijk is gebleven, komt volgens de minister doordat de vergoedingen voor natuurbeheer flink zijn gestegen. Ook is rekening gehouden met inflatie.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Geen bewijs voor invloed koninklijk huis in zaak-Poch

Published

on

koninklijk huis

Het koninklijk huis heeft, voor zover is na te gaan, geen invloed uitgeoefend op het onderzoek naar de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch.

Een commissie die hier onderzoek naar deed, concludeert dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en kringen rond het koninklijk huis ‘pas in een zodanig laat stadium op de hoogte zijn geraakt van de zaak-Poch, dat zij het onderzoek naar de heer Poch niet hebben kunnen beïnvloeden’, schrijft justitieminister Dilan Yeşilgöz in een brief aan de Tweede Kamer.

Onbekende vrouw

De Kamer wilde opheldering over een telefoongesprek dat plaatsvond in 2007 tussen de toenmalige vicepresident van Eurojust met een onbekende vrouw die claimde dat zij belde vanuit kringen rond het koninklijk huis.

De vrouw beschikte over vertrouwelijke informatie en verzocht het onderzoek te laten stopzetten, omdat de zaak tegen Poch te pijnlijk zou zijn voor Máxima. De piloot werd verdacht van het uitvoeren van zogeheten dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. De vader van Máxima maakte deel uit van dat regime.

Het telefoontje zou niet in opdracht van de koningin zijn gepleegd. Het is ook bij dit telefoontje gebleven. Een eerder onderzoek naar dit telefoontje leidde tot niets, maar de Kamer nam daar geen genoegen mee.

Een nieuwe commissie van oud-senator Alexander Rinnooy Kan stelt nu dat ‘niets erop wijst’ dat het gesprek is gevoerd vanuit de directe omgeving van het koninklijk huis. Volgens de commissie wisten voorafgaand aan het telefoontje al tientallen mensen af van het onderzoek naar Poch.

‘Niet ondenkbaar’ dat is gelekt

De informatie over het onderzoek was destijds al bekend onder medewerkers van de Nationale Recherche, het Openbaar Ministerie, Eurojust en Europol. De commissie acht het ‘niet ondenkbaar’ dat via deze vele geïnformeerden informatie is gelekt. Daarbij is ‘niet gebleken’ dat er een mogelijke lijn was vanuit deze groep naar het koninklijk huis of kringen daaromheen.

Toenmalig koningin Beatrix, Willem-Alexander en Máxima zeggen dat zij in 2009 via een krant vernamen over de arrestatie van Poch. Een artikel over een vermeende Argentijnse oorlogsmisdadiger uit 2007 hadden ze niet gelezen. De commissie heeft geen reden om hieraan te twijfelen.

De commissie erop dat ‘lastig’ is om aan te tonen dat iets níét heeft plaatsgevonden. “Afwezigheid van bewijs is nu eenmaal niet hetzelfde als bewijs van afwezigheid.”

Schadevergoeding

Poch werd in 2009 opgepakt in Spanje en zat als verdachte in Argentinië vast tot zijn vrijspraak in 2017. Nadien is onderzoek verricht naar de rol die de Nederlandse overheid speelde in zijn zaak. De inmiddels 70-jarige Poch ontving een schadevergoeding van het kabinet.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Amalia ’tassendrager’ van haar moeder zijn tijdens VN-reis

Published

on

amalia

Prinses Amalia wil heel graag een keer „tassendrager” van haar moeder zijn tijdens een VN-reis. Dat vertelt de koningin na afloop van haar reis voor de Verenigde Naties naar Senegal en Ivoorkust tijdens een persgesprek.

De 18-jarige dochter Amalia van de koningin is bijzonder geïnteresseerd in het werk van haar moeder als speciale gezant bij de VN, zo vertelt Máxima. De agenda van Amalia moet het echter een keertje toelaten om mee te gaan op een reis van haar moeder. In september begint Amalia namelijk aan haar studie in Amsterdam.

Vrijdag maakt Amalia haar eerste officiële reisje. Samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima reist ze naar Noorwegen voor de viering van de achttiende verjaardag van Ingrid Alexandra. Máxima kijkt er „enorm naar uit” om samen met haar man en dochter op reis te gaan. „Het is gewoon heel gezellig toch?”

De koningin heeft er daarnaast alle vertrouwen in dat het goed komt met haar dochter als Prinses van Oranje en troonopvolger. „Het zal wel bijzonder zijn. Het is iets wat zij altijd heeft verwacht dat een keer zou gebeuren, dus dat komt wel goed.”

Máxima naar World Economic Forum, maar waarom eigenlijk terwijl ze € 400.000 zakgeld ontvangt?

Van wat daar wordt besproken wordt niets vastgelegd terwijl het wereldwijd een invloedrijke stichting is van de Duitser Klaus Martin Schwab die er persoonlijk met zijn stichting € 1 miljoen per jaar aan verdient. Er wordt daar breeduit gedineerd terwijl bijna 1 miljard mensen onder het bestaansminimum leven.

Echter de rijken zijn door de covid-epidemie en de oorlog in Oekraïne nog veel rijker geworden. Denk dan o.a. aan de Russische president/ oorlogsmisdadiger Vladimir Poetin met wie Máxima ooit nog met een Heineken-biertje (reclame) proostt.

Nu draagt Máxima zelfs ongeneerd jurken van tienduizenden euro’s, zelfs couturejurken van Valentino die zo’n € 40.000 per stuk kosten. De laatste tijd trekt ze geregeld kleding van haar dochter Amalia aan om dit absurde gedrag te maskeren. Het vermogen van haar steenrijke schoonzus nep-prinses Mabel van oranje steeg in 2021 tot € 880 miljoen. Maar iets weggeven aan de armen, daar peinst zij en de rest van de nep-oranjes niet over. Waarom is ze dan bij het WEF?

Voordat de Covid-pandemie uitbrak leefden er wereldwijd al 730 miljoen mensen onder de armoedegrens maar sinds de Covid epidemie zijn er nog eens 262 miljoen mensen bijgekomen.

Vandaag 24 mei zal Máxima een toespraak houden tijdens het evenement ‘Financial Inclusion’ met als thema ‘De grootste hiaten aanpakken’ maar het lijkt puur voor de bühne.

En Máxima blijft als speciaal VN-pleitbezorger voortdurend erop hameren dat inclusieve financiering voor ontwikkeling de oplossing is. Nu blijkt overduidelijk dat Máxima amper iets heeft gedaan om de armen echt te helpen. Want zonder geld heb je ook niks aan een bankrekening waar Máxima altijd voor pleit. Twee dagen lang bij het WEF info opzuigen voor eigen gewin, daar lijkt het op. Dus kortgezegd, om er zelf beter van te worden.

Maxima en Amalia hebben gewoon schijt aan ons!

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

MAGA-Congreslid Miller noemt einde abortusrecht ‘historische zege voor witte levens’

Volgens het Republikeinse Congreslid Mary Miller is het om zeep helpen van het abortusrecht door het Hooggerechtshof ‘een historische zege voor witte levens’. Miller deed die uitspraak op een bijeenkomst… [...]

Poetin De oude wereld is voorbij

De Russische leider Poetin heeft de oude wereldorde begraven en zijn visie op de toekomst van Rusland en de wereld uiteengezet in een sleuteltoespraak. Poetin Er zijn nieuwe machtscentra ontstaan,… [...]

Deze financiële staatsgreep, ook bekend als Great Reset , is een planetaire takedown door financiële “insiders”

Great Reset Catherine Austin Fitts (CAF), uitgever van  The Solari Report  en voormalig Assistant Secretary of Housing (Bush 41 Admin.), stelt dat de zogenaamde “reset” er zo uitziet. Hoge voedsel- en brandstofprijzen… [...]

Duitsland is het middelpunt van een proxy-oorlog tussen de VS en Rusland

Het publiek in Duitsland is zich nog niet bewust van de omvang van de Duitse betrokkenheid bij de Amerikaanse proxy-oorlog in Oekraïne tegen Rusland. In een artikel van zaterdag gaf de… [...]

Peiling 26-6-22

De peiling van het bureau van Maurice de Hond gaf dit weekeinde een forse verschuiving te zien en die was bepaald niet in het voordeel van de regeringscoalitie. Volgens De Hond lijkt de peiling… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN