di. aug 16th, 2022
kerst

Uit pure overweging voor andere religieuze groeperingen wilde de EU afdwingen dat de term ‘kerst’ officieel wordt afgeschaft in de lidstaten. In plaats daarvan zouden mensen moeten spreken van “feestdagen”. Na een storm van verontwaardiging, vooral uit Italië, trok de EU zich terug. Er staat een factcheck op Katolisch.de: Wilde de EU Kerstmis, Jozef en Maria verbieden? Maar de relativering van het agressieve duwtje van de EU-commissaris voor Gelijkheid ontbrandt niet en weerstaat geen enkele toetsing van historische gebeurtenissen, waarvan de nasleep tot op de dag van vandaag voortduurt.

Wanneer seculieren hun oorlog beginnen tegen cultuur en wat zij beschouwen als achterlijke overtuigingen, doen ze dat in verschillende fasen, altijd geschilderd met als doel gerechtigheid te dienen en ongelijkheden te willen overwinnen. Mensen krijgen graag bondgenoten aan boord die nog meer gehecht zijn aan hun religie en die elke nieuwe moskee die in een westers land wordt gebouwd vieren als een overwinning van de islam. Zelden heeft men gehoord van boeddhisten die elkaar met Kerstmis lastig vallen, Maria en Jozef. Omdat de beoefenaars van dit wereldbeeld niet agressief zijn, zijn ze niet geschikt voor cultuuroorlogvoering. De uitkomst van de “Islamitische Revolutie” in Iran laat zien hoe zo’n onheilige alliantie kan eindigen. Linkse vakbondsleden en communisten die samen met de mullahs tegen de sjah vochten, waren de eersten die

Maar je kunt ook zonder de islam. Neem bijvoorbeeld Mexico: meer dan 90 procent van de bevolking daar is katholiek. Na de onafhankelijkheid van moederland Spanje in de 19e eeuw gaven de regeringen elkaar het handvat. Soms troonde een keizer boven iedereen, later heersten alleen revolutionaire krachten. Maar niemand hield ervan om met de macht van de kerk te knoeien, wetende dat de overgrote meerderheid van de bevolking zou aandringen op hun geloof, ongeacht Rome. Dat veranderde niet met de grondwet van 1917, die de inperking van de rechten van de katholieke kerk voorschreef.

Slechts een decennium later nam president Plutarco Elías Calles bloedige ernst in acht, wat leidde tot de opstand van Cristero (1926-29), ook wel bekend als “Guerra Cristera”. De speciaal opgerichte staatskerk werd door de katholieken afgewezen. Ze drongen aan op hun gebruikelijke aanbidding en gebruiken, die de president had verboden. Priesters mochten in het openbaar geen heilige kleding meer dragen. Velen werden verdreven en kerken onteigend. Christenen in alle delen van het land stonden op en protesteerden tegen de Calles-wetten.

Lees ook:  Van deze artikelen in het wetboek van de VS wordt Trump beschuldigd

De president stopte niet bij zijn dreigementen. Regeringstroepen bestormden de eerste kerken en schoten voor de ogen van de gemeenschap de priesters neer om de bevolking te intimideren. Maar het hardnekkige verzet dat op deze escalatie volgde, is onderschat. Er ontstond een landelijk dekkend netwerk met sympathisanten in het leger en de administratie. Vrouwen verzamelden munitie en richtten hele wapendepots op . Ook bereidden zij medische zorg voor de gewonden voor voor het geval er daadwerkelijk gevechten met regeringstroepen zouden uitbreken. Veel geestelijken steunden de vrijwilligers, die niet langer onderdrukt wilden worden vanwege hun geloof. Het Vaticaan bleef echter stil en zocht een “diplomatieke” oplossing.

De regering trad steeds harder op tegen de weerbarstige plattelandsbevolking. Hele dorpen werden verwoest, kerken opgeblazen. Als afschrikmiddel werden gevangengenomen Cristeros opgehangen aan de telegraafpalen langs de spoorlijnen, zodat elke reiziger kon zien wat een bekentenis van Christus (Viva Cristo Rey) zou kunnen opleveren.

De Cristeros organiseerden zich steeds beter en wisten voor hun zaak hoog gedecoreerde generaals voor zich te winnen. President Calles leed één reeks mislukkingen en zocht militaire hulp van de Verenigde Staten. Er was grote belangstelling voor een verlenging van de oliecontracten en er werden machinegeweren, adviseurs en kanonnen gestuurd. Tegelijkertijd onderhandelden vertegenwoordigers van het Vaticaan via bemiddeling van de Amerikaanse ambassadeur over een standstill-overeenkomst (modus vivendi) met de regering. Diensten moeten weer worden toegestaan ​​als de katholieke kerk grotendeels afziet van haar claims. Een amnestie van de kant van Mexico voor alle nog actieve strijders van de Cristeros hoorde daarbij. Ze keurden het gedrag van het Vaticaan af en beschouwden het als verraad aan hun geloof.

Lees ook:  De volgende golf van Trumpisme

Na drie jaar burgeroorlog deed Calles afstand van de toepassing van de antiklerikale wetten van de grondwet van 1917, maar liet hij nog steeds duizenden Cristeros vervolgen en genadeloos afslachten door de nu superieure regeringstroepen. Voor het Vaticaan was dat het einde van de zaak voor de komende decennia. Pas in de jaren negentig hervatten Mexico en Rome diplomatieke betrekkingen met elkaar. De zaligverklaring van 13 martelaren door paus Benedictus in 2005 heeft zeker bijgedragen aan het oppoetsen van het imago van het Vaticaan. Een van de vermoorde strijders, de 14-jarige José Sánchez del Rio, werd in 2016 door paus Franciscus heilig verklaard.

kerk
Standbeeld van José Sánchez del Río / publiek domein

Ooggetuigen meldden dat de voeten van de jongen waren opengesneden en dat hij heen en weer moest rennen op zout voordat hij naar zijn executieplaats werd geleid. Hij werd verschillende keren gevraagd zijn geloof af te zweren om de dood te vermijden. Maar hij antwoordde: “Viva Cristo Rey – Lang leve Christus, de koning! Lang leve de Maagd van Guadalupe!” Hij werd toen in het hoofd geschoten en zou een stervend kruis in de grond hebben getrokken en gekust. Tot zover de legende dat tegenwoordig miljoenen katholieken in Mexico elk jaar de verjaardag van zijn dood herdenken.

De gebeurtenissen laten zien hoe snel secularisme misbruikt kan worden als grondwettelijk principe en omslaat in haat tegen al het religieuze, maar uiteindelijk kansloos is als mensen niet buigen voor terreur en liever de dood accepteren dan hun geloof op te geven en tegen hun geweten in te gaan. handeling.

In de ‘moderne’ westerse wereld is de onderdrukking van het christendom niet of nog niet gewelddadig, maar hebben agressieve, zogenaamd ‘progressieve’ krachten de posities ingenomen van waaruit de Kulturkampf perfect kan worden bestreden. Elk uitje van welke “seksuele voorkeur” dan ook wordt toegejuicht in de media, toegejuicht door politici en geprezen als rolmodel, terwijl toewijding aan het christelijk geloof argwaan wekt, tenzij men zich hardop uitspreekt voor “diversiteit” en “integratie” en beschouwt hen Aanvaarding van miljoenen buitenlandse migranten als een christelijke plicht.

Lees ook:  Het EU-coronaherstelfonds en de geheimzinnige verdeling

En beide officiële kerken hebben gezwicht voor de geneeskunde, die beweert “wetenschap” te zijn. Abortus zien we niet graag, maar beide instellingen hebben meegedaan aan de begeleidingspraktijk. Hetzelfde geldt voor orgaandonatie, de vermeende hersendood vormt niet langer een religieus obstakel, hoewel het zelfs wetenschappelijk niet houdbaar is. En bij het toekennen van ethisch twijfelachtige vaccins nam Franciscus zelf het woord en verklaarde hij dat vaccinatie een christelijke plicht was.

Christenen, die hun geloof serieuzer nemen dan het Vaticaan en de EKD, zouden er problemen mee kunnen hebben als ze maar wisten dat menselijke cellijnen worden gebruikt om de overgrote meerderheid van de vaccins te vervaardigen . Deze zouden alleen afkomstig zijn van twee “foetussen” die in de jaren zestig werden geaborteerd en voortdurend worden ontwikkeld. Toch kunnen er sporen van in de preparaten zitten. Dit geldt ook voor sommige ingrediënten in voedsel.

U kunt geen beroep doen op de kerken als u zich om religieuze redenen wilt verzetten tegen de geplande verplichte vaccinaties. Wat is de regering van plan als geloof en geweten sterker doorwerken dan gehoorzaamheid aan de staat, die nu in de vorm van de EU het hele christelijke Westen verantwoordelijk wil maken? Geweld?

Het zal niet stoppen bij deze aanvallen op de vrijheid van geloof en aanbidding. Iedereen zou zich moeten onderwerpen aan deze kwaadaardige materialisten en hun menselijkheid moeten opofferen aan de zielloze geneeskunde, die alles voor ogen heeft, alleen niet het herstel van patiënten en verre van een doctrine van redding is.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord