Connect with us

Wereld

Maak kennis met Ghislaine: Daddy’s Girl

Published

on

Ghislaine Maxwell

In het reguliere discours over het lopende proces van Ghislaine Maxwell ontbreekt enige vermelding van de banden, niet alleen van haarzelf, maar ook van haar familie, met de Israëlische inlichtingendienst. Die banden, gesmeed door Ghislaine’s vader Robert Maxwell, zijn van cruciaal belang voor het begrijpen van de geschiedenis van Ghislaine en haar rol in het seksuele chantage- en mensenhandelnetwerk van Jeffrey Epstein.

Het proces tegen Ghislaine Maxwell, de vermeende mevrouw van Jeffrey Epsteins seksuele chantage- en sekshandelnetwerk, heeft veel mainstream en onafhankelijke media-aandacht getrokken, hoewel niet zoveel als je zou verwachten gezien het niveau van media-aandacht rond de arrestatie en dood van Epstein in 2019. gezien de publieke belangstelling voor het Epstein/Maxwell-schandaal en de bredere implicaties ervan.

Het is niet verwonderlijk dat de bredere implicaties van het Epstein/Maxwell-schandaal grotendeels, zo niet geheel afwezig waren, in de berichtgeving in de reguliere media (en sommige onafhankelijke media) over het proces van Ghislaine Maxwell en ook niet in de zaak zelf. Ondanks dat fysieke bewijzen van seksuele chantage opgeslagen in de woningen van Epstein door de aanklager werden getoond (waarbij de namen van de beschuldigden met name werden geredigeerd), koos de aanklager ervoor om zelfs de mogelijke rol van chantage in de activiteiten en motieven van Ghislaine Maxwell niet te vermelden, aangezien het gerelateerd aan haar betrokkenheid bij sekshandelactiviteiten naast Jeffrey Epstein. Niet alleen dat, maar de namen van Ghislaine’s nauwe contacten en zelfs enkele van haar verdedigingsgetuigen,samen met aanzienlijke informatie over haar rol in het netwerk van Epstein die zeer in het algemeen belang is, zal onder verzegeling worden ingediend en voor altijd verborgen voor het publiek, hetzij vanwege “deals” die zijn gesloten tussen de aanklager en de verdediging in deze zaak, of als gevolg van uitspraken van de rechter die toezicht houdt op de zaak.

Hand in hand met de chantage-hoek van deze zaak is het spook van de familiebanden van Ghislaine Maxwell met inlichtingendiensten, evenals de inlichtingenbanden van Jeffrey Epstein zelf . Gezien het feit dat chantage, met name seksuele chantage, door inlichtingendiensten – met name in de VS en Israël – sinds de jaren 1940 en daarna wordt gebruikt , is het zeer verontrustend dat noch de chantage- of inlichtingenhoek een rol heeft gespeeld in de zaak van de aanklager of in de berichtgeving van de mainstream media over het proces.

Om dit gebrek aan berichtgeving te verhelpen, publiceert Unlimited Hangout een tweedelig onderzoeksrapport getiteld ‘Meet Ghislaine’, een bewerking van het komende boek van deze auteurover het onderwerp. Dit onderzoek zal de belangrijkste aspecten van de banden van Ghislaine Maxwell met inlichtingendiensten en seksuele chantageactiviteiten die relevant zijn voor de zaak tegen haar in detail beschrijven en misschien verklaren het stilzwijgen van de aanklager en hun belang bij het afschermen van mogelijk belastend bewijsmateriaal tegen Ghislaine voor openbaar onderzoek. Deel 1 van dit artikel gaat over de vader van Ghislaine, Robert Maxwell, een “groter dan het leven”-figuur die de werelden van zowel het bedrijfsleven als de spionage beheerste en wiens dochters verschillende aspecten van zijn spionagecontacten en -activiteiten erfden, evenals zijn invloedrijk na zijn 1991 overlijden.

Het maken van een Maxwell

Om de geschiedenis van Ghilaine Maxwell te begrijpen, moet men beginnen met een grondige blik op de opkomst van haar vader, Robert Maxwell. Geboren in wat nu deel uitmaakt van Oekraïne, was “Robert Maxwell” de laatste in een reeks namen die hij gebruikte, met Abraham Hoch, Jan Ludvick en Leslie Du Marier onder zijn eerdere aliassen. De naam Robert Maxwell ontstond in opdracht van een van zijn superieuren in het Britse leger. Maxwell was tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het Britse leger gegaan, nadat hij zijn geboortedorp had verlaten vóór de oorlog, toen het Derde Rijk begon uit te breiden. Maxwell’s ouders en zijn broers en zussen zijn vermoedelijk omgekomen tijdens de Holocaust. 

Ghislaine Maxwell
Robert en Betty Maxwell poseren tijdens hun bruiloft in 1945; Bron

Robert Maxwell was tijdens de oorlog betrokken bij de Britse inlichtingendienst MI6 en raakte na de oorlog bevriend met graaf Frederich vanden Huevel, die tijdens de oorlog nauw had samengewerkt met Allen Dulles. Dulles werd later de eerste directeur van de Central Intelligence Agency (CIA) en was tijdens de oorlog bezig met bemoeienis voor prominente nazi’s en het actief ondermijnen van FDR’s “totale overgave”-beleid voor senior nazi-leiderschap. 

De chaos van het naoorlogse Europa stelde Maxwell in staat de zaden te planten voor wat zijn toekomstige media-imperium zou worden. Dankzij zijn contacten met geallieerde strijdkrachten in het naoorlogse Berlijn kon hij de publicatierechten verwerven voor vooraanstaande Europese wetenschappelijke tijdschriften en in 1948 werden die belangen ondergebracht bij de Britse uitgeverij Butterworth, die al lang banden had met de Britse inlichtingendienst. Begin jaren vijftig werd het bedrijf omgedoopt tot Pergamon Press, en dit bedrijf werd de hoeksteen van Maxwells media-imperium.

Pergamons toegang tot vooraanstaande academici, wetenschappers en de overheid leidde er niet alleen toe dat Maxwell grote rijkdom verwierf, maar trok ook de aandacht van verschillende inlichtingendiensten – onder meer Britse, Russische en Israëlische – die allemaal probeerden Maxwell te rekruteren als een aanwinst of als een spion. Toen MI6 probeerde Maxwell voor de dienst te rekruteren, concludeerde het, na een uitgebreide achtergrondcontrole, dat Maxwell een “zionist was – alleen loyaal aan Israël”. Zijn daaropvolgende relatie met MI6 was schokkerig en grotendeels opportunistisch aan beide kanten, waarbij Maxwell later een deel van de schuld voor zijn financiële problemen legde bij de vermeende pogingen van MI6 om hem te ‘ondermijnen’.

Maxwell werd pas in 1961 officieel aangeworven om voor de Israëlische inlichtingendienst te werken, maar zijn cruciale rol bij het veiligstellen van wapens en vliegtuigonderdelen voor de oorlog van 1948 die de staat Israël creëerde, suggereert een sterke relatie met prominente politici en militaire figuren in de natie vanaf het begin, zoals dit zeker het geval was met andere prominente zakenlieden die vóór en tijdens 1948 hadden geholpen met het bewapenen van zionistische paramilitairen. In het begin van de jaren zestig werd Maxwell formeel benaderd door de Israëlische inlichtingendienst om gebruik te maken van zijn toegang tot de verscheidenheid aan prominente zakenman en wereldleiders die hij had gecultiveerd terwijl hij zijn media-imperium uitbreidde. 

Een paar jaar nadat hij officieel was aangeworven als een aanwinst van de Israëlische inlichtingendienst, stelde Maxwell zich kandidaat voor een openbaar ambt en werd hij in 1964 lid van het Britse parlement voor de Labour Party. Zijn poging tot herverkiezing mislukte, waardoor hij in 1970 uit functie was. Rond diezelfde tijd verloor hij ook de controle over Pergamon Press, hoewel hij het een paar jaar later weer overnam. 

Nadat hij bijna alles had verloren, wijdde Maxwell zijn tijd aan het consolideren van de controle over zijn steeds groter wordende web van in elkaar grijpende bedrijven, trusts en stichtingen dat nu veel meer omvat dan alleen de media, terwijl hij ook zijn banden ontwikkelde met prominente politici, zakenlieden en hun fixers, een groep die Maxwell trots zijn ‘bronnen’ noemde. Onder deze vroege “bronnen” bevonden zich de aanstaande Britse premier Margaret Thatcher; Israëls grootste wapenhandelaar en een van zijn machtige oligarchen, Saul Eisenberg; financiële giganten zoals Edmund Safra; en meester-manipulators zoals Henry Kissinger. Een andere vroege ‘bron’ was George HW Bush, die toen deel uitmaakte van de Nixon-regering en al snel als CIA-directeur diende voordat hij Reagans vice-president en vervolgens zelf president van de VS werd. 

Maxwells bronnen en invloed reikten tot ver buiten het Westen, met veel van zijn meest prominente contacten in Oost-Europa en in de Sovjet-Unie. Hij had knusse relaties met dictators, inlichtingenfunctionarissen en zelfs heren van de georganiseerde misdaad zoals Semion Mogilevich , soms aangeduid als de ‘baas van de bazen’ van de Russische maffia. Het was niemand minder dan Robert Maxwell die de intrede van Mogilevich-gelieerde bedrijven in de Verenigde Staten orkestreerde , een stap die werd bereikt nadat Maxwell met succes had gelobbyd bij de staat Israël om Mogilevich en zijn medewerkers Israëlische paspoorten te verlenen, waardoor ze gemakkelijker toegang kregen tot de VS. financiële instellingen. 

De uitbreiding van Maxwells prominente contacten liep parallel met de groei van zijn media-imperium. In 1980 had hij de British Printing Corporation overgenomen, die hij omdoopte tot Maxwell Communication Corporation. Slechts een paar jaar later kocht hij de Mirror Group, uitgever van de Britse tabloid Daily Mirror . Dit werd gevolgd door zijn overname van de Amerikaanse uitgevers Prentice Hall en MacMillan en later de New York Daily News. Veel van het geld dat Maxwell gebruikte om de Mirror Group en een aantal van deze andere bedrijven over te nemen, was afkomstig van financiers van Israëlische inlichtingendiensten. Geld dat werd ‘geleend’ van media die eigendom zijn van Maxwell, zoals de Mirror Group en zijn pensioenfonds, werd gebruikt om Mossad-activiteiten in Europa en elders te financieren; vervolgens werden de fondsen hersteld voordat de afwezigheid werd opgemerkt door medewerkers van het bedrijf die niet op de hoogte waren van deze operaties. Maxwell liet later dit goed geoliede systeem ontsporen door in dezelfde fondsen te dompelen om zijn eigen opzichtige en wellustige gewoonten te financieren. 

Ghislaine Maxwell
Robert Maxwell poseert met de eerste editie van de krant “The European” die hij in 1990 oprichtte; Bron

Gedurende deze periode werden Maxwells banden met de Israëlische inlichtingendienst op andere manieren verdiept, vooral in de tijd dat Yitzhak Shamir premier was. Shamir, voorheen een leider van de zionistische terroristische groepering die bekend staat als Lehi of de Stern Gang, had een diepe hekel aan de Verenigde Staten, een gevoel dat hij Maxwell toevertrouwde tijdens een van Maxwells bezoeken aan Israël. Shamir vertelde Maxwell dat hij de Amerikanen de schuld gaf van de Holocaust omdat de VS de overdracht van Europese Joden naar Palestina voorafgaand aan de oorlog niet ondersteunden. Shamirs opvattingen over de VS waren waarschijnlijk de basis voor de agressievere spionage van Israël die zich in deze periode op de VS richtte en waarin Maxwell een prominente rol speelde.

Maxwell en de PROMIS-affaire

Maxwells prominente rol in het PROMIS-softwareschandaal en de Iran-Contra-affaire in de jaren tachtig werd vergemakkelijkt door zijn aankoop van talrijke Israëlische bedrijven, waarvan er verschillende fronten of ‘dienstverleners’ waren voor de Israëlische inlichtingendienst. De meest opvallende hiervan was Scitex, waar Nachum, de zoon van Yitzhak Shamir, in de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 een belangrijke leidinggevende was , en Degem, een computerbedrijf met een grote aanwezigheid in Midden- en Zuid-Amerika en Afrika. 

Zelfs vóór Maxwells aankoop van Degem werd het door de Mossad gebruikt als dekmantel voor agenten, en met name moordenaars, die zijn kantoren als dekmantel zouden gebruiken voordat ze ontvoeringen en moorden pleegden op personen die banden hadden met groepen met banden met of sympathie voor Israëls vijanden, vooral de PLO. Enkele van de meest opvallende gebeurtenissen vonden plaats in Afrika, waar Mossad-moordenaars Degem gebruikten als dekmantel om moorden op leden van het Afrikaans Nationaal Congres te lanceren. In Latijns-Amerika werd Degem ook gebruikt als dekmantel voor de Mossad om te infiltreren in terroristische en nacroterroristische organisaties zoals Peru’s Sendero Luminoso (in het Engels bekend als het Lichtend Pad) en het Colombiaanse Nationale Bevrijdingsleger of ELN. 

Na Maxwells aankoop van Degem, diende het als het belangrijkste voertuig waarmee Israël de meest brutale en succesvolle spionageoperatie van het tijdperk uitvoerde: het afluisteren en vervolgens massaal op de markt brengen van het gestolen softwareprogramma dat bekend staat als PROMIS . 

Rafi Eitan, de beruchte Israëlische spionagemeester die diende als Jonathan Pollards behandelaar en die een sleutelrol speelde bij de totstandkoming van het Talpiot-programma , was het hoofd van de (inmiddels opgeheven) Israëlische inlichtingendienst die bekend staat als Lekem toen hij hoorde van een revolutionaire nieuw softwareprogramma dat wordt gebruikt door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het programma stond bekend als het Prosecutors Information Management System, beter bekend onder de afkorting PROMIS. 

Ghislaine Maxwell
Rafi Eitan met de Israëlische politicus Ariel Sharon in 1987; Bron

Eitan had over PROMIS gehoord van Earl Brian, een oude medewerker van Ronald Reagan die eerder voor de CIA had gewerkt. PROMIS wordt vaak beschouwd als de voorloper van de PRISM-software die tegenwoordig door Amerikaanse en geallieerde spionagebureaus wordt gebruikt en is ontwikkeld door voormalig NSA-functionaris Bill Hamilton. Hamilton had de software in 1982 via zijn bedrijf Inslaw Inc. aan het Amerikaanse ministerie van Justitie verhuurd. 

Eitan en Brian bedachten een plan om een ​​”valluik” in de software te installeren en vervolgens PROMIS over de hele wereld te verkopen, waardoor Israël onschatbare informatie kreeg over de operaties van zijn vijanden en bondgenoten, terwijl Eitan en Brian enorme winsten behaalden. Volgens de getuigenis van de voormalige Israëlische geheim agent Ari Ben-Menashe, Brian mits een kopie van PROMIS de Israëlische militaire inlichtingendienst, die een Israëlische Amerikaan programmeur wonen in Californië gecontacteerd. Die programmeur plaatste vervolgens een luik of achterdeur in de software. 

Toen de achterdeur eenmaal was geïnstalleerd, probeerde Brian zijn bedrijf Hadron Inc. te gebruiken om de afgeluisterde PROMIS-software over de hele wereld op de markt te brengen. Omdat hij er niet in was geslaagd Inslaw uit te kopen, wendde Brian zich tot zijn goede vriend procureur-generaal Ed Meese, wiens ministerie van Justitie abrupt weigerde betalingen aan Inslaw te doen die contractueel waren bepaald, in wezen met behulp van de software gratis. Hamilton en Inslaw beweerden dat dit diefstal was. Sommigen hebben gespeculeerd dat Meese’s rol in die beslissing niet alleen werd bepaald door zijn vriendschap met Brian, maar ook door het feit dat zijn vrouw een belangrijke investeerder was in Brian’s zakelijke ondernemingen. 

De acties van Meese dwongen Inslaw tot faillissement en Inslaw daagde vervolgens het ministerie van Justitie voor de rechter, waarbij de rechtbank oordeelde dat het door Meese geleide departement de software “nam, converteerde [en] stal” door middel van “bedrog, fraude en bedrog”. Ondertussen, terwijl Inslaw schijnbaar uit de weg was, verkocht Brian de afgeluisterde software aan de Jordaanse inlichtingendienst, wat een grote zegen was voor Israël, en aan een handvol particuliere bedrijven. Eitan was niettemin ontevreden over Brians vooruitgang en wendde zich snel tot de persoon waarvan hij dacht dat hij PROMIS het meest effectief kon verkopen aan regeringen van belang over de hele wereld: Robert Maxwell.

Verkoper en spion

Via Degem en andere fronten bracht Maxwell PROMIS zo succesvol op de markt dat de Israëlische inlichtingendienst al snel toegang kreeg tot de diepste werking van talloze regeringen, bedrijven, banken en inlichtingendiensten over de hele wereld. Veel van Maxwells grootste successen waren de verkoop van PROMIS aan dictators in Oost-Europa, Afrika en Latijns-Amerika. Na de verkoop en nadat Maxwell een mooi salaris had ontvangen, werd PROMIS, met zijn ongeëvenaarde vermogen om alles te controleren, van geldstromen tot menselijke bewegingen, door deze regeringen gebruikt om met meer finesse financiële misdaden te plegen en om dissidenten op te sporen en te “verdwijnen”. 

In Latijns-Amerika verkocht Maxwell PROMIS aan militaire dictaturen in Chili en Argentinië. Het werd gebruikt om de massamoord te vergemakkelijken die kenmerkend was voor Operatie Condor, aangezien de vrienden en families van dissidenten en zogenaamde subversieven gemakkelijk konden worden geïdentificeerd met behulp van PROMIS. PROMIS was voor dit doel zo effectief dat, slechts enkele dagen nadat Maxwell de software had verkochtnaar Guatemala dreef deze door de VS gesteunde dictatuur twintigduizend ‘subversieven’ bijeen van wie nooit meer iets werd vernomen. Dankzij de achterdeur in PROMIS wist de Israëlische inlichtingendienst natuurlijk dat de identiteit van Guatemala’s verdwenen was voor de families van de slachtoffers. Zowel de VS als Israël waren ook nauw betrokken bij de bewapening en training van veel van de Latijns-Amerikaanse dictaturen aan wie de afgeluisterde PROMIS-software was verkocht. Het is vermeldenswaard dat de Israëlische regering en het militair-industriële complex tegelijkertijd betrokken waren bij de verkoop van wapens aan veel van diezelfde regeringen. 

Hoewel de Israëlische inlichtingendienst onmiddellijk duidelijke toepassingen vond voor de gestage stroom van gevoelige en geclassificeerde informatie, moest hun grootste prijs nog komen. Eitan gaf Maxwell al snel de opdracht om PROMIS te verkopen aan uiterst geheime Amerikaanse overheidslaboratoria in het Los Alamos-complex, waaronder Sandia National Laboratories, dat de kern was en is van het Amerikaanse kernwapensysteem. Om samen te vatten hoe hij zo’n prestatie zou bereiken, ontmoette Maxwell niemand minder dan Henry Kissinger, die hem vertelde dat hij de diensten moest inroepen van de Texaanse senator John Tower, die toen hoofd was van de Senate Armed Services Committee. Kissinger is nooit aangeklaagd of zelfs maar aangeklaagd voor zijn rol bij het faciliteren van een buitenlandse spionageoperatie die gericht was op zeer gevoelige Amerikaanse nationale veiligheidsinformatie. 

Maxell betaalde Tower $ 200.000 met geld van de Mossad voor zijn diensten, waaronder het openen van deuren – niet alleen voor het Los Alamos-complex, maar ook voor het Witte Huis van Reagan. PROMIS werd vervolgens verkocht aan de laboratoria via een in de VS gevestigd bedrijf dat Maxwell in 1981 had gekocht en omgevormd tot een dekmantel voor Mossad. Dat bedrijf, Information on Demand genaamd , werd geleid door Maxwell’s dochter Christine Maxwell, beginnend in 1985 tot Roberts dood in 1991, in welke periode ze hielp de afgeluisterde PROMIS-software te verkopen aan verschillende Fortune 500-bedrijven. Isabel Maxwell, de zus van Ghislaine en Christine, zou ook voor de sluiting in 1991 bij het bedrijf werken .

Na de aanslagen van 11 september 2001 werkte Christine Maxwell samen met CIA-functionaris Alan Wade om thuisbeveiligingssoftware, bekend als Chiliad, op de markt te brengen voor de Amerikaanse nationale veiligheidsstaat, terwijl Isabel nauw zou samenwerken op het kruispunt tussen de Israëlische inlichtingendienst en de particuliere technologiesector. rond diezelfde periode. Ghislaine zou, samen met haar twee intelligentie en technologie-verbonden zussen, een aanzienlijk belang hebben in een technologiebedrijf dat de werkelijke oorsprong lijkt te zijn van de Bill Gates-Jeffrey Epstein-relatie, zoals uitgelegd in dit onderzoeksrapport van Unlimited Hangout van mei.

Een paar jaar na de overname door de Maxwells, werd Information on Demand, vanaf 1983, door de FBI onderzocht op zijn inlichtingenbanden. Dat onderzoek werd echter herhaaldelijk stopgezet door hogere afdelingen van het door Meese geleide ministerie van Justitie, dat, zoals eerder vermeld, was medeplichtig aan de hele smerige PROMIS-affaire. Het onderzoek werd in 1985 voorgoed stopgezet. Vreemd genoeg gaat het onderzoek vandaag de dag nog steeds door, waarbij de FBI nog steeds weigert documenten vrij te geven met betrekking tot Robert Maxwell en zijn rol in het PROMIS-schandaal. 

Destijds gaf de stopzetting van het FBI-onderzoek groen licht voor de verkoop van PROMIS door Information on Demand aan Sandia National Laboratories, die de Israëlische inlichtingendienst directe toegang verschafte tot de kern van de Amerikaanse kernwapenprogramma’s en kernwapentechnologie. Dit was een zegen voor Israëls nog steeds niet aangegeven schat aan nucleaire raketten en kernkoppen en hielp ervoor te zorgen dat Israël de enige kernmacht in het Midden-Oosten zou blijven. De verwerving van kernwapens door Israël, gezien in het licht van het PROMIS-schandaal en de spionageaffaire van Pollard, toont aan dat dit grotendeels werd bereikt door bedrog, bedrog en spionage in plaats van door Israëlisch technisch of wetenschappelijk vermogen. 

Ditzelfde jaar, 1985, was ook het moment waarop de CIA eindelijk hun Israëlische equivalent inhaalde en zijn eigen achterdeur naar PROMIS creëerde, die het voornamelijk verkocht aan geallieerde inlichtingendiensten in het VK, Australië, Nieuw-Zeeland en elders. Het was lang niet zo succesvol als Maxwell, die naar schatting $ 500 miljoen verkocht aan afgeluisterde PROMIS-programma’s voor Israël. De CIA daarentegen verkocht slechts ongeveer $ 90 miljoen.

Erfgename van een spionagerijk

Na het enorme succes van Maxwell bij het verkopen van PROMIS namens de Israëlische inlichtingendienst, werd hij gerekruteerd voor een andere Israëlische inlichtingengestuurde operatie: de Iran-Contra-deal. Het was door zijn Iran-Contra-transacties dat Robert Maxwell naar verluidt Jeffery Epstein ontmoette, die hij datzelfde jaar in de schoot van de Israëlische inlichtingendienst bracht met de persoonlijke goedkeuring van de ‘hogere groepen’ van de Israëlische militaire inlichtingendienst. Het hoofd van de Israëlische militaire inlichtingendienst was op dat moment Ehud Barak, die later onder vuur kwam te liggen vanwege zijn goed gedocumenteerde en nauwe banden met Epstein . Het jaar 1985 was ook het jaar waarin, handig genoeg, Epstein de Ohio-miljardair Leslie Wexner ontmoette en nauw betrokken raakte bij zijn financiën en zaken nadat Wexners vorige fixer, Arthur Shapiro, wasop klaarlichte dag in het gezicht geschoten voordat hij moest getuigen voor de IRS over zaken die te maken hadden met Wexners financiën. Wexner zou in 1991 medeoprichter zijn van de Mega Group , waarvan verschillende prominente leden nauwe banden hebben met Israëlische politieke figuren en inlichtingendiensten en/of in de VS gevestigde georganiseerde misdaadnetwerken zoals het National Crime Syndicate.

Epsteins intrede in deze wereld werd vergemakkelijkt door zijn romantische banden met Ghislaine Maxwell, die naar verluidt voorafgingen aan de succesvolle pogingen van Robert Maxwell om hem in de schoot van de Israëlische militaire inlichtingendienst te brengen. Epstein was slechts een van de vele vriendjes die Ghislaine in de jaren tachtig zou hebben gehad, maar Epstein leek qua gedrag en ’talenten’ zeker het meest op haar vader. 

Ghislaine Maxwell
Ghislaine Maxwell en haar moeder Betty poseren naast een ingelijste foto van Robert Maxwell in Jeruzalem, november 1991; Bron

Ghislaine’s andere vriendjes tijdens en voorafgaand aan deze periode verdienen zeker vermelding. Een van de interessantste was een Italiaanse aristocraat genaamd graaf Gianfranco Cicogna , wiens grootvader de minister van Financiën van Mussolini was en de laatste doge van Venetië. Cicogna had ook banden met zowel geheime als openlijke machtsstructuren in Italië, met name met het Vaticaan, de aanwezigheid van de CIA in Italië en met de Italiaanse kant van het National Crime Syndicate. De andere helft van dat syndicaat was natuurlijk de Joods-Amerikaanse maffia met zijn banden met de Mega Group , die zelf nauw verbonden was met het Epstein-schandaal en waarvan de leden frequente zakenpartners waren van Robert Maxwell. Het is vermeldenswaard dat Gianfranco Cicogna een griezelig einde heeft gekendin 2012 toen het vliegtuig waarmee hij vloog tijdens een vliegshow explodeerde in een gigantische vuurbal, een morbide spektakel dat verrassend genoeg nog steeds te zien is op YouTube. 

Ghislaine en Robert Maxwell hadden ook vreemde banden met het Harvey Proctor-schandaal in het Verenigd Koninkrijk, waarbij een roddelblad van Robert Maxwell – met de volledige goedkeuring van Maxwell – een verhaal plaatste waarin werd beweerd dat pogingen werden ondernomen om Robert Maxwell te chanteren met informatie over de vermeende relatie van Ghislaine met de toekomstige hertog van Rutland. Maxwell wilde duidelijk dat de informatie die Ghislaine in verband bracht met de hertog in de publieke sfeer zou worden verspreid, maar het verhaal is om een ​​paar redenen vreemd. Het motief van de afperser was ogenschijnlijk om te voorkomen dat de kranten van Maxwell verslag zouden doen van het Harvey Proctor-schandaal. Maar de zoon van de hertog die betrokken zou zijn geweest bij Ghislaine was ook een goede vriend en later de werkgever van Harvey Proctor. 

De verschijning van Harvey Proctor, een conservatief parlementslid, in dit roddelspektakel is om een ​​paar redenen interessant. In 1987 pleitte Proctor schuldigtot seksuele onfatsoenlijkheid met twee jonge mannen die toen zestien en negentien waren, en verschillende getuigen die in dat onderzoek werden geïnterviewd, beschreven hem als iemand die seksuele interesse had in ‘jonge jongens’. Later werd Proctor in een controversiële rechtszaak beschuldigd van betrokkenheid bij de Britse pedofiel en kinderverkoper Jimmy Savile; hij zou deel hebben uitgemaakt van een bende van kindermisbruik, waartoe ook de voormalige Britse premier Ted Heath behoorde. Savile’s hechte relatie met prins Charles van de Britse koninklijke familie is algemeen bekend en, zoals binnenkort zal worden vermeld, zou Ghislaine bevriend zijn geweest met de koninklijke familie vóór de frequente openbare optredens van prins Andrew met Ghislaine en Epstein, te beginnen rond het jaar 2000.

Natuurlijk vermeldden de kranten die eigendom waren van Maxwell, bij het behandelen van de vermeende pogingen om Robert Maxwell te chanteren, helemaal niet de “jonge jongens” -hoek, in plaats daarvan concentreerden ze zich op beweringen die afleidden van de toen geloofwaardige beschuldigingen van pedofilie door te beweren dat Proctor alleen in “spanken” en was onder andere “whacky”. Het is moeilijk om precies te weten wat er aan de hand was in dit specifieke incident, maar de hele bizarre affaire schetst een interessant beeld van de sociale kring van Ghislaine op dat moment. 

In dezelfde periode van 1985 raakte Ghislaine ook betrokken bij ‘filantropie’ verbonden aan het zakenimperium van haar vader door het organiseren van een ‘ Disney-dagje uit voor kinderen’ en een benefietdiner namens de Mirror Group voor de Save the Children NGO. Een deel van het evenement vond plaats in het huis van de Markies en Vrouwe van Bath, een gala dat werd bijgewoond door leden van de Britse koninklijke familie. Het is vermeldenswaard dat de Markies van Bath in die tijd een vreemd persoon was, die de grootste collectie schilderijen van Adolf Hitler had verzameld en had gezegd dat Hitler ‘geweldige dingen voor zijn land’ had gedaan. De dezelfde avond dat de door Ghislaine gehoste bash eindigde, werd de zoon van de Markies van Bath gevonden hangend aan een sprei die aan een eikenhouten balk was vastgemaakt bij de Bath Arms in wat een zelfmoord werd genoemd. 

De aanwezigheid van Royals op dit door Ghislaine gehoste gala was geen geluksmoment voor Ghislaine of haar “filantropische” inspanningen, aangezien Ghislaine al jaren dicht bij de royals stond, waarbij latere werknemers en slachtoffers van Ghislaine persoonlijk foto’s van haar hadden gezien ” opgroeien” met de koninklijke familie, een relatie die naar verluidt werd vergemakkelijkt door de banden van de familie Maxwell met de bankiersfamilie Rothschild. Ghislaine werd meer dan eens gehoord als iemand die de rijke en invloedrijke Rothschilds beschreef als de “grootste beschermers” van haar familie, en ze behoorden ook tot de belangrijkste bankiers van Robert Maxwell, die hem hielpen bij het financieren van de opbouw van zijn enorme media-imperium en web van bedrijven en onvindbare vertrouwensrelaties. 

Het was ook tijdens deze periode dat Ghislaine een aantal ongebruikelijke vaardigheden leerde, waaronder het besturen van vliegtuigen, helikopters en onderzeeërs, en vloeiend werd in verschillende talen. 

Toen, abrupt in 1991, zagen Ghislaine en haar hele familie hun fortuin drastisch veranderen – althans in het openbaar – met de dood van Robert Maxwell, een dood die de meeste van de familie Maxwell en de meeste van zijn biografen beschouwen als een moord, een daad naar verluidt uitgevoerd door de inlichtingendienst die hem in dienst had. 

Volgens journalist John Jackson, die aanwezig was toen Ghislaine en haar moeder Betty kort na zijn dood aan boord gingen van haar vaders jacht, was het Ghislaine die ‘koeltjes het kantoor van haar overleden vader binnenliep en alle belastende documenten aan boord verscheurde’. Ghislaine ontkent het incident, hoewel Jackson de claim nooit heeft ingetrokken, wat werd gemeld in een artikel uit 2007 dat werd gepubliceerd in de Daily Mail . Als Jackson moet geloven, was het Ghislaine – van alle kinderen van Robert Maxwell – die het meest op de hoogte was van de belastende geheimen van haar vaders financiële imperium en spionageactiviteiten. 

Zoals deel 2 van deze serie zal laten zien, wijst het bewijs erop dat dit het geval is, vooral omdat Ghislaine’s intrede in de elitaire sociale kringen van New York door haar vader was gepland vóór zijn dood in 1991. Natuurlijk zouden die sociale connecties in New York, evenals die in Europa en elders, van groot belang zijn voor de werking en bescherming van Jeffrey Epsteins seksuele handel en chantagenetwerk. Ghislaine’s glibberige gedrag in de jaren die volgden, met inbegrip van activiteiten die al dan niet verband hielden met de sekshandel van minderjarigen, tonen aan dat Ghislaine veel meer dan haar persoonlijkheid van haar vader heeft geërfd, aangezien zij, samen met een aantal van haar broers en zussen, een sleutelrol speelde bij het houden van levend verschillende aspecten van de erfenis van haar vader, met inbegrip van zijn spionageactiviteiten.

Opmerking van de auteur: dit tweedelige artikel is een verkorte versie van de inhoud die te vinden is in Whitney Webbs aankomende boek over het Epstein-Maxwell-schandaal “ One Nation Under Blackmail. Het 2e deel van dit artikel, een gedetailleerd onderzoek naar de activiteiten van Ghislaine Maxwell gedurende de jaren negentig en daarna, kan worden uitgesteld in de release, samen met het boek zelf vanwege het zwangerschapsverlof van Whitney en de complicaties die de situatie met zich meebrengt voor het onderzoek, schrijven en publicatie van onderzoekswerken. 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politiek

Wat is een ‘Denktank’?

Published

on

denktank

De beste typering voor een denktank is dat het een soort ‘Herenclub’ is voor intellectuele paupers. De ‘Herenclub’ was voorheen een ontmoetingsplaats voor mannen met ‘Aanzien’. Ze betaalden voor het ‘Lidmaatschap’, en ze werden als regel pas toegelaten na een ‘ballotageproces’.

De denktank club was een plek die ‘Discretie’ hoog in het vaandel had staan, om de intellectuele vrijheid te garanderen. Iets wat in kringen van ‘Complot Theoretici’ al snel wordt begrepen als een ‘Samenzwering’. Leden van dergelijke exclusieve instellingen stelden daar tegenover dat de ‘Discretie’ juist bevorderlijk was voor het niveau van de dialoog, omdat men niet bevreesd hoefde te zijn voor repercussies als men de plank een keer finaal missloeg, of zijn hart luchtte met politiek incorrecte opmerkingen. Het gistingsproces binnen dergelijke ‘Clubs’, zo was het idee, bracht bruikbare oplossingen naar boven, en het attendeerde de elite op leden die potentieel hadden als ‘beleidsmaker’.

Onder de ‘Werkers’ bestonden dergelijke afgesloten ontmoetingsplaatsen ook binnen de ‘Vakbonden’ en politieke partijen die opkwamen voor de belangen van de ‘Werkers’. Die ‘Verzuilde’ structuur bestaat in die vorm niet meer, vooral omdat de ‘Werkers’ zich begonnen in te beelden dat ze geen ‘Werkers’ meer waren, maar ‘gesprekspartners’ van de elite binnen een publiek proces.

Een proces dat zich toespitste op discussies in het parlement en in de media. Hun formele vertegenwoordigers werden gaandeweg ingekapseld binnen ‘Overlegorganen’. Een ‘Overlegorgaan’ is geen ‘Denktank’. Een ‘Overlegorgaan’ is meer een ‘Massagesalon’ waar net zo lang wordt gekneed tot de ‘Werkers’ akkoord zijn met wat in de verschillende ‘Denktanks’ reeds is bekokstoofd.

Waar de leden van de ‘Herenclub’ moesten betalen om lid te mogen zijn, worden de leden van de ‘Denktank’ betaald. Ze zijn uitgezocht door schimmige bedrijven, danwel puissant rijke particulieren, of types die het recht hebben om naar hartelust een greep te doen in de pot met belastinggelden ten behoeve van subsidies, die ‘Belangen’ hebben die indruisen tegen het collectieve belang.

Veel, héél veel van die ‘Denktanks’ houden zich bezig met het bedenken van manieren om oorlogen te verkopen, namens hun sponsoren in het ‘MiciMatt‘-complex, zonder dat het volk door heeft dat het weer een nieuwe peperdure oorlog wordt binnengeloodst. Ook ‘Denktanks’ die niet tot taak hebben redenen te bedenken waarom we geld uit moeten geven om oorlog te voeren zijn een integraal onderdeel van het ‘Financieel Kapitalisme’, en de institutionele vijand van het ‘Industrieel Kapitalisme’.

De leden van die ‘Denktanks’ produceren zelf niks, behalve ‘geniale’ manieren om de burger een poot uit te draaien, maar ook de bedrijven en puissant rijke sponsoren produceren niks wat zichzelf verkoopt, omdat iedereen het hebben wil, anders hadden ze die ‘Denktank’ niet nodig.

De ‘Denktank’ verlaagt zich niet tot het aanprijzen van specifieke producten, maar ze bedenken drogredenen voor ‘beleidsmakers’ om grof geld uit te trekken voor beleid dat ‘Bittere Pillen’ verkoopt. Oorlogen, vluchtelingenstromen, experimentele medicijnen en pandemieën, en de noodzaak om afstand te doen van iets dat prima functioneert, in ruil voor iets wat schreeuwend duur is, onhandig, en niet voldoet.

De kracht van het concept is het ‘Sluimerende Bestaan’. De lange periodes waarin er geen beroep op de ‘Denktank’ wordt gedaan, waardoor je het idee hebt dat het een verzameling ’Studiebollen’ betreft, die volkomen terecht het predicaat ‘Expert’ opgeplakt krijgen, omdat ze in de rustige tijd studeren op het onderwerp, terwijl het eigenlijk luie, verwende, overbetaalde ‘PR’-medewerkers zijn die achter de hand worden gehouden voor de ‘Beslissende Momenten‘. Naast de ‘Vaste Medewerkers’ zijn er altijd ook types die ‘Verbonden’ zijn aan de ’Denktank’, en die erbij worden gehaald als het druk wordt.

Omroepen, kranten en tijdschriften kunnen een ‘Beroep’ doen op de ‘Denktank’, die dan een ‘Pratend Hoofd’ leveren om de discussie in een bepaalde richting bij te sturen. Er is daarnaast een wisselwerking met de ‘Consensus Wetenschap’, en ‘Denktanks’ bieden ’Schnabbels’ aan voor ‘Wetenschappers’ uit de ‘Consensus’ hoek, waarbij ze functioneren als ‘ballotagecommissie’. Functioneel maken ze deel uit van wat het ‘Lobby-circuit’ wordt genoemd.

Ze zijn uitermate geschikt voor het promoten van onsympathieke, gevaarlijke praktijken waar niemand bij zijn volle verstand ‘ja’ tegen zou zeggen. In de tijd dat het roken van tabak nog de normaalste zaak van de wereld was, had de industrie geen behoefte aan een ‘Denktank’ die ‘beleidsmakers’ en het publiek diende te bespelen. Een reclamebureau volstond. Maar naarmate er meer bekend werd over de risico’s, en ‘beleidsmakers’ zich gedwongen zagen ‘iets’ te doen om tenminste de indruk te wekken dat ze het probleem serieus namen, kwamen de ‘Denktanks’ in beeld.

De ‘Herenclubs’ van weleer bestaan alleen nog als visitekaartje voor mensen met teveel geld, en zijn in die vorm een museumstuk. Hetzelfde kan je zeggen van het gros van de ‘Loges’ van ‘Vrijmetselaars’ en ‘Rozenkruisers’. En over de ‘Vakbonden’ en politieke partijen zullen we het maar niet hebben. Discretie is hoe dan ook iets dat mensen niet meer begrijpen als concept, en dat het niet strijdig is met het verlangen naar transparantie, zolang de uiteindelijke keuze, en de logica waarop die keuze gestoeld is, maar zonder terughoudendheid wordt gedeeld met het volk, vóórdat het beleid wordt ingevuld. En dat beleid ook geen ‘Open Einden’ kent.

Het is in onze tijd verworden tot op schrift vastgelegde geheimhoudingsplicht, of de rotzooi ligt op straat voordat je buiten bent. Al die traditionele organisaties waren ‘breed’ georiënteerd, in tegenstelling tot de ‘Denktank’, waarbij ’Tank’ verwijst naar een soort aquarium.

Een watertank voor vissen die sullig dobberen en vreten wat hen wordt voorgezet, en laat dat ‘Denken’ maar weg. Pure inteelt waarbij ‘discussie’ wordt opgevoerd als een uithangbord om de claim waar te kunnen maken dat het in ‘Rapporten‘ op schrift gestelde, of uitgedragen standpunt het resultaat is van een ‘proces’, terwijl het omgekeerde waar is. Het resultaat staat vast. Die oorlog moet er komen, maar welke argumenten kunnen we erbij verzinnen, of met welke leugens komen we nog weg om het aan de man te brengen, zonder dat men ons ophangt.

Als je ‘beleidsmakers’ vraagt naar de wisselwerking tussen hen, en de ‘Denktanks’ die ze toelaten tot hun werkkamer, dan zul je horen dat die ‘Denktanks’ een mooie aanvulling zijn op hun eigen werk, omdat ze gedetailleerder kunnen ‘kijken’ naar een specifiek probleem, iets waar de ‘beleidsmaker’ geen tijd voor heeft. In de praktijk heeft die ‘Denktank’ helemaal nergens over nagedacht, laat staan gedetailleerd, en slepen ze die ‘beleidsmaker’, en de ‘pers‘ als een dood gewicht achter zich aan naar het standpunt dat ze kregen aangereikt van hun sponsor, de verenigde wapenproducenten, farmaceuten, tabaksindustrie of enig ander vaag collectief met diepe zakken.

Het gevolg is, dat de ‘beleidsmaker’ geen flauw idee heeft waarom hij geacht wordt bepaald beleid uit te venten, maar omdat een ‘Denktank’ het hem of haar zo heeft voorgekauwd, heeft hij of zij de illusie dat erover is nagedacht. Inhoudelijk in discussie gaan met een ‘beleidsmaker’ of ‘woordvoerder’ die zijn of haar standpunt krijgt aangereikt door de ‘Denktanks’, is zonde van de tijd. Ze hebben geen benul, en elke verbale confrontatie met tegenstanders van wéér een oorlog, of wéér nieuwe vluchtelingenstromen, of wéér een pandemie, of wéér een commissie voor het een of het ander, loopt stuk op de dooddoener dat ‘Experts’ het erover eens zijn dat het moet.

Maar ook die ‘Experts’ uit de ‘Denktanks’ moet je niet proberen te verleiden tot een inhoudelijke discussie met feiten en argumenten die haaks staan op wat de sponsor van die ‘Experts’ wil, want dan trek je de ‘Wetenschap’ in twijfel, en solliciteer je naar de status van paria, of een tijdje in de gevangenis wegens het verspreiden van ‘desinformatie‘.

Het instituut van de ‘Herenclub’ was verre van optimaal, en ook de ‘Vakbonden’ hadden hun tekortkomingen. Maar hoe het mogelijk is dat we collectief als een blok gevallen zijn voor het concept van de ‘Denktank’, dat is mij een eeuwigdurend raadsel. Waarmee ik niet wil stellen dat er geen ‘Denktanks’ zijn die over een bepaald onderwerp verstandige dingen zeggen.

Maar dat is dan omdat hun sponsor iets wil wat toevallig samenvalt met het belang van de samenleving op dat moment. Daar kunnen ze echter beter geen gewoonte van maken, want dan zijn ze niet meer nodig. Bij de ‘Herenclub’ of de ‘Vakbond’ was dat niet bezwaarlijk, want de leden betaalden de rekeningen zelf. Maar bij een ‘Denktank’ is dat dodelijk.

Betaald worden om te denken is eigenlijk hoe dan ook geen gezond concept, als je er even over nadenkt. Het dient een uitdaging te zijn om je intellect in dienst te stellen van de gemeenschap, via de dialoog met je medemens. De beloning is het werkbare resultaat en de erkenning dat jouw gedachten over de materie de voorkeur verdienden boven die van anderen. Dat vergt volledige intellectuele vrijheid, en geen goudvissenkom.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Schaf de CIA af

Published

on

cia

Zowat elke waardeloze escapade van het Amerikaanse buitenlands beleid van de jaren vijftig tot het einde van de jaren zeventig gaat terug op de CIA. 

CIA Van de catastrofale staatsgreep van de Iraanse president Mohammad Mossadegh in 1954, de regimewisseling van de Guatemalteekse president Jacobo Arbenz omdat hij het aandurfde om United Fruit op de tenen te trappen, het fiasco van de Varkensbaai, de vele, sommige nogal belachelijke, pogingen om Fidel Castro, Zuid De ondergang van de Vietnamese leider Ngo Dinh Diem, een mogelijke rechtse Cubaanse link met de moord op JFK, de moord op de Chileense generaal Rene Schneider en de omverwerping van de Chileense president Salvador Allende, de Watergate-inbraak en nog veel, veel meer – de vingerafdrukken van de CIA waren al deze misdaden. 

Het werd zo erg dat twee hooggeplaatste, echt-centristische regeringsfunctionarissen opriepen tot het schrappen van de CIA: senator Patrick Moynihan in 1995 en president Harry Truman in 1963.

Een nieuw boek bewijst het. Jefferson Morley’s  Scorpion’s Dance, de president, de Spymaster en Watergate ,  beschrijven tientallen jaren van CIA-grappige zaken, en er waren er heel veel. Inderdaad, als je je ooit afvraagt ​​hoe de wereld zo’n puinhoop is geworden en wie daarvoor verantwoordelijk is, lees dan dit boek. En er is geen reden om aan te nemen dat de onzin is gestopt of dat de CIA, ondanks de Taliban, zich op de een of andere manier stilletjes met haar eigen zaken bemoeit en haar papavervelden in Afghanistan water geeft.

Nee. De CIA leidde terroristen op in het hele Midden-Oosten en nazi’s in Oekraïne. Ze zijn er nog steeds mee bezig, hoewel hun avonturen aan de Russische grens tot verreweg de meest dodelijke ramp leiden in een geschiedenis die doorzeefd is met hen, om de simpele reden dat de Russische caper op elk moment nucleair kan worden. Aan de manier waarop ze zich hebben gedragen, lijkt het alsof de CIA dat wil. Als Biden het agentschap kan controleren en een nucleaire winter en radioactieve wereldwijde massadood kan voorkomen, zal ik erg onder de indruk zijn.

Morley’s boek richt zich op de relatie tussen president Richard Nixon en CIA-directeur Richard Helms. Hun ietwat ongemakkelijke, edgy teamwerk leidde tot debacles in binnen- en buitenland. Met de goedkeuring van Nixon bespioneerde Helms illegaal de anti-oorlogsbeweging. Ondertussen hielp de CIA de moord op generaal Schneider – omdat hij een civiele machtsoverdracht steunde en Allendes legitieme presidentschap niet ongedaan zou maken, iets dat de kribbige trots van Nixon en zijn adviseur Henry Kissinger diep beledigde – moedigde fascistische moordenaars aan om achter Allende aan te gaan. . Het gaf aan dat de VS hun excessen niet alleen niet zouden stoppen, maar ze ook zouden steunen.

En Chili bedreigde niet eens een vitaal Amerikaans belang. Het was van internationale betekenis voor Washington. Maar Morley merkt op: „Chili was belangrijk als theater in de Koude Oorlog.” En de VS stal de show. De anti-Allende-coup leverde een geweldige prestatie van hoe Nixon en Helms de CIA inzetten om vrijheid, eerlijkheid, democratie en fatsoen te vernietigen. Het luidde tientallen jaren van openlijk fascisme in onder Pinochet. Maar de Amerikaanse elites vonden dit de moeite waard. Het beheer van de publieke perceptie dat Washington de koude oorlog aan het winnen was, bleef van het grootste belang, en hoe opzichtiger de tentoonstelling, hoe beter.

Dit was en blijft typisch. Washington gelooft dat het moet worden gezien als winnend en zijn vijanden als volkomen verdorven. “Het staat buiten kijf dat het idee om een ​​spectaculaire misdaad te plegen,” schrijft Morley, “en Cuba de schuld te geven als een manier om Castro omver te werpen, medio 1963 in omloop was op de hoogste niveaus van het Pentagon en de CIA.” Klinkt bekend? Vervang Cuba door Rusland en Castro door Poetin en je zult zien dat er in 50 jaar weinig is veranderd. 

De CIA bezit een zeer mager draaiboek, bijna uitsluitend doorspekt met mislukte strategieën, maar dit falen lijkt het bureau er nooit van te weerhouden dezelfde idiotie te herhalen, in de hoop op een ander resultaat: Einsteins definitie van waanzin. En volgens die regel was Helms een van de gekste van allemaal. “Roems, zoals Nixon, waren voorstander van actie. Het communisme, meenden ze, moest overal worden weerstaan. Zelfs met het manifeste fiasco van Vietnam hebben Helms en Nixon de strategie nog steeds verdubbeld. Nu is het communisme in de eenentwintigste eeuw misschien op de terugtocht, maar het fanatieke, paranoïde gevoel van een bedreiging voor Amerika verzadigt de hogere regionen van Washington. Dat in combinatie met andere gouvernementele kwalen is giftig.

“Een van de belangrijkste erfenissen van Nixon en Helms was cynisme”, schrijft Morley, en later dat van het Amerikaanse volk: “Bij gebrek aan een geloofwaardige verklaring voor Kennedy’s dood, explodeerde het wantrouwen jegens de regering en werd samenzweringsdenken gelegitimeerd.” En wie zegt dat het niet legitiem was? De CIA, de maffia, de anti-Castro Cubanen hadden allemaal een hekel aan Kennedy, en hun sluwheid was allemaal met elkaar verweven. 

Robert Kennedy ging er inderdaad van uit dat een dergelijke dodelijke combinatie zijn broer had gedood, maar Morley merkt op dat hij er niet naar kon handelen totdat hij president werd. Heel handig deed hij dat niet. En de moord op JFK werd onder het tapijt geveegd. Zoals Morley over de Franse president Charles De Gaulle schrijft: “Niet lang na Dallas voorspelde hij dat de Amerikaanse overheid zou terugschrikken om de raadselachtige misdaad van Dallas te onderzoeken. ‘Ze willen het niet weten,’ zei De Gaulle. ‘Ze willen het niet weten. Ze zullen zichzelf niet toestaan ​​om erachter te komen.’”

Het onderzoek van de Frank Church-congrescommissie aan het eind van de jaren zeventig naar misbruik door de CIA en de FBI markeerde het hoogtepunt van de inspanningen van de regering om deze schimmige criminele ondernemingen aan het licht te brengen. Het is sindsdien steil bergafwaarts gegaan en een duik in de duisternis. Na 9/11 kwam de waanzinnige oorlog tegen het terrorisme, toen het veel erger werd. 

Met carte blanche van de regering van George “Mission Accomplished” Bush, martelde de CIA onschuldige mensen op zwarte locaties over de hele wereld. Deze zinloze en gruwelijke wreedheden werden nooit vervolgd. In feite, Barak “Ik ben goed in het doden van mensen”, veegde Obama ze opzettelijk onder het tapijt en de zaken verslechterden alleen maar tijdens zijn regeerperiode. Maar ze stortten naar een dieptepunt onder Joe “Russische regimeverandering” Biden: dankzij de CIA en de speciale troepen van de VS in Oekraïne kan de mensheid over de afgrond turen naar nucleaire vernietiging.

Volgens de New York Times op 25 juni “zijn sommige CIA-personeelsleden in het geheim blijven opereren in [Oekraïne], voornamelijk in de hoofdstad Kiev, en leiden ze veel van de enorme hoeveelheden inlichtingen die de Verenigde Staten delen met Oekraïense troepen.” Omdat de Russen dit natuurlijk weten, is het een recept voor een nucleair Armageddon. Als de CIA dat voor elkaar krijgt, zal dat zijn ergste gruweldaad tot nu toe zijn, veel, onvergelijkbaar erger dan zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord op Kennedy.

Biden zegt dat hij de Derde Wereldoorlog wil vermijden, maar zijn acties vertellen een ander verhaal. Dit is iets waarvoor hij zal boeten bij de peilingen in 2022 en 2024, maar dat is koude troost. We zouden tegen die tijd allemaal dood kunnen zijn vanwege zijn nucleaire vaardigheden. 

“Zoals gebruikelijk lijkt het erop dat de regering het van twee kanten wil hebben: het Amerikaanse volk verzekeren dat het wordt ‘in bedwang gehouden’ en dat we niet ‘in oorlog’ zijn met de Russen, maar alles doen behalve het planten van een Amerikaanse soldaat en vlag binnen Oekraïne”, schreef Kelley Vlahos in het Responsible Statecraft van 27 juni. “George Beebe … van het Quincy Institute … vraagt ​​zich af of Washington zelfs weet hoe ver het hier gaat.” Waarschijnlijk niet en speelt dus een onrechtvaardig arrogant spel met het lot van de mensheid. Wie gooit de dobbelstenen in dat spel? De CIA natuurlijk

Dit is het bureau dat Helms ons heeft nagelaten: gewelddadig, crimineel, geheimzinnig, wetteloos, het is een agglomeratie van moordenaars en folteraars die ongestraft over de hele wereld razen. Voormalig CIA-directeur Mike Pompeo pochte over het bureau: “We hebben gelogen, we hebben vals gespeeld, we hebben gestolen.” Dat zijn helaas slechts de overtredingen van het agentschap. Het zijn de misdrijven waar u zich zorgen over zou moeten maken. 

De CIA werkt niet alleen samen met nazi’s, ze traint ze ook. En het doet dat recht onder de neus van een land diep, tektonisch beledigd door het nazisme en, toevallig, gewapend met meer kernkoppen dan de VS. Dus momenteel flirt de CIA met de ultieme genocide, het uitsterven van de menselijke soort. Het is een instrument van het vleesgeworden kwaad. Los het op.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

De NAVO bereidt zich voor op oorlog tegen nucleair bewapende “gelijke concurrenten”.

Published

on

navo

Aan het einde van de NAVO-top in Madrid, Spanje, hebben de lidstaten van de NAVO, waaronder de meeste Europese landen, evenals de VS en Canada, een strategiedocument aangenomen waarin hun plannen worden geschetst om het Europese continent te militariseren, de massale uitbreiding van de oorlog tegen Rusland en om zich voor te bereiden op een oorlog tegen China.

NAVO Het document kondigt aan: “We zullen, zowel individueel als collectief, het volledige spectrum van strijdkrachten leveren… die nodig zijn voor afschrikking en verdediging, inclusief voor intensieve cross-dimensionale oorlogvoering tegen gelijkwaardige concurrenten die kernwapens bezitten.”

NAVO
Een fragment uit het strategiedocument

In tegenstelling tot het laatste strategiedocument uit 2010 zegt het huidige document: “Er is geen vrede in het Euro-Atlantische gebied.” Dit verklaart praktisch dat het bondgenootschap in oorlog is – hoewel geen van de lidstaten van de NAVO een oorlog heeft gevoerd in het “euro-Atlantisch gebied”.

NAVO
Het document beweert: “Er is geen vrede in het Euro-Atlantische gebied.”

Het strategisch kaderdocument gebruikt openlijk de taal van de machtspolitiek. Het woord ‘belangen’ wordt zeven keer gebruikt en er wordt uitgelegd dat zowel China als Rusland de ‘belangen van het bondgenootschap’ betwisten.

In het laatste strategische kaderdocument van de NAVO uit 2010 werd het woord ‘belangen’ slechts één keer gebruikt. Destijds beloofden ze “het politiek overleg en de praktische samenwerking met Rusland op gebieden van gemeenschappelijk belang te verbeteren”.

Terwijl het document uit 2010 Rusland een ‘partner’ noemde, noemt het huidige Rusland een ‘bedreiging’ en China een ‘uitdaging’. Het nieuwe NAVO-strategiedocument rechtvaardigt deze classificaties expliciet door te stellen dat deze landen “een uitdaging vormen voor onze belangen”.

Het zei verder: “De Volksrepubliek China probeert controle te krijgen over belangrijke gebieden van de technologie- en industriële sectoren, kritieke infrastructuur en strategische materialen en toeleveringsketens. Het gebruikt zijn economische slagkracht om strategische afhankelijkheden te creëren en zijn invloed te vergroten.”

NAVO
Het document beweert dat de economische ontwikkeling van China (aangeduid als “controle”) indruist tegen de belangen van de NAVO-lidstaten.

Om hun “belangen” veilig te stellen, beloven de bondgenoten “de afschrikkings- en verdedigingshouding aanzienlijk te versterken”.

Het document stelt stellig dat de reeks maatregelen die de oorlog in Oekraïne veroorzaakten, succesvol waren: “De uitbreiding van de NAVO is een historisch succes.” Het Kremlin rechtvaardigde zijn invasie van Oekraïne door te beweren dat de inspanningen van Oekraïne om toe te treden tot de NAVO en het stationeren van kernwapens op de Russische grens een bedreiging zou hebben gevormd voor de nationale veiligheid van Rusland.

Het NAVO-document kondigt aan door te gaan met de uitbreiding van het militaire bondgenootschap: “We bevestigen opnieuw ons opendeurbeleid… Onze deur blijft openstaan ​​voor alle Europese democratische staten die de waarden van ons bondgenootschap delen… Lidmaatschapsbesluiten worden genomen door gevangen door de NAVO-bondgenoten en derden hebben geen inspraak in dit proces.”

De oorlog in Oekraïne is nu de grootste Europese oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog en heeft al het leven gekost aan tienduizenden Oekraïners en Russen. Door haar uitbreiding als een succes te omschrijven, verklaart de NAVO dat deze doden en nog veel meer die zullen komen een aanvaardbare prijs zijn om de belangen van haar leden te beschermen.

Als antwoord op uitdagingen voor de ‘belangen’ van het Bondgenootschap, hebben de NAVO-leden zich verplicht tot een militariseringsprogramma dat gevolgen zal hebben voor alle aspecten van de samenleving. Het zegt: “In een omgeving van strategische concurrentie zullen we ons wereldwijde situationele bewustzijn vergroten en ons bereik uitbreiden om gebruik in alle dimensies en richtingen af ​​te schrikken, te verdedigen, te bestrijden en te weigeren in overeenstemming met onze 360-gradenbenadering.”

Het vervolgt: “Zolang er kernwapens bestaan, zal de NAVO een nucleair bondgenootschap blijven… Daartoe zullen we zorgen voor een substantiële en consistente aanwezigheid te land, ter zee en in de lucht, onder meer door verbeterde geïntegreerde vluchten.” – en raketverdediging . .. De houding van de NAVO op het gebied van nucleaire afschrikking is ook gebaseerd op door de Verenigde Staten in Europa naar voren geplaatste kernwapens en op de bijdragen van de relevante bondgenoten.”

De doelen die in het document worden geschetst, kunnen alleen worden bereikt door een enorme toename van de troepen, munitie en voorraden die nodig zijn voor oorlogvoering. “We zullen vooruit schrikken en verdedigen met robuuste, in het theater opgestelde, cross-dimensionale gevechtsklare troepen, geoptimaliseerde commando- en controleregimes, bijna-ingezette munitie en uitrusting, en verbeterde capaciteit en infrastructuur om elke bondgenoot met weinig of geen voorsprong snel te versterken. tijd.”

De NAVO-strategienota erkent geen andere prioriteiten die concurreren met de inzet van militaire middelen. De woorden “honger”, “armoede” en “werkloosheid” zijn even afwezig als de coronapandemie, die wereldwijd tientallen miljoenen mensen het leven heeft gekost, alleen al in de VS een miljoen.

De opmerkingen van de Amerikaanse president Joe Biden kwamen overeen met de toon van dit document.

Op een persconferentie na de top verklaarde Biden trots: “We hebben Oekraïne sinds mijn aantreden bijna $ 7 miljard aan veiligheidshulp verleend. In de komende dagen zijn we van plan meer leveringen aan te kondigen ter waarde van meer dan $ 800 miljoen, waaronder een ultramodern westelijk luchtverdedigingssysteem, extra artillerie en munitie, anti-artillerieradar, extra munitie voor de HIMARS-raketwerpers die we al hebben geleverd, en extra HIMARS uit andere landen.”

Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse bondgenoten in totaal “bijna 140.000 antitanksystemen, meer dan 600 tanks, bijna 500 artilleriesystemen, meer dan 600.000 patronen artilleriemunitie en ultramoderne meervoudige raketwerpers hadden geleverd.” , anti-scheeps- en luchtafweersystemen.”

Toen hem werd gevraagd naar de kosten van de oorlog voor het Amerikaanse volk, zei Biden dat er niet eens over was nagedacht.

Op de persconferentie werd Biden door een verslaggever gevraagd: “De leiders van de G7-landen hebben deze week een belofte gedaan om Oekraïne te steunen, ik citeer ‘zo lang als het duurt’. En ik vraag me af of u kunt uitleggen wat dat betekent – ‘zo lang als het duurt’. Betekent dit onbeperkte Amerikaanse steun aan Oekraïne? Of moet je uiteindelijk president Zelenskyy vertellen dat de VS zijn land niet langer kunnen steunen?”

Biden antwoordde: “We zullen Oekraïne steunen zolang als nodig is.”

Een andere verslaggever vroeg naar “hoge benzineprijzen in de VS en over de hele wereld… Hoe lang is het nog eerlijk voor automobilisten in Amerika en de rest van de wereld om de rekening van deze oorlog te blijven betalen?”

Biden herhaalde: “Zolang het duurt.”

Biden heeft in feite verklaard dat onbeperkte maatschappelijke middelen zullen worden besteed aan de oorlogsinspanning. Nadat de Amerikaanse heersende klasse de financiering voor de strijd tegen de pandemie heeft verlaagd, waardoor onverzekerde werknemers zelf de vaccins en ziekenhuisopnames voor Covid-19 moeten betalen, dringt ze in plaats daarvan aan om enorme maatschappelijke fondsen in de oorlogsinspanning te pompen.

De plannen die in het nieuwe NAVO-strategiedocument zijn uiteengezet, hebben onnoemelijke implicaties voor de oorlog zelf en voor de eindeloze herverdeling van sociale fondsen naar militaire uitgaven. Dit gaat gepaard met bezuinigingen op gezondheidszorg en pensioenen en lagere lonen voor werknemers.

Terwijl arbeiders wereldwijd de strijd aangaan tegen de stijgende kosten van levensonderhoud, is het van vitaal belang dat ze de strijd tegen oorlog en militarisme tot hun topprioriteit maken.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Stand van zaken na dodelijke schietpartij winkelcentrum Kopenhagen: ‘Wrede aanval’

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn gisteren drie doden gevallen. Op de fatale actie is met afschuw gereageerd. Dit is de stand van zaken.… [...]

OM: man die instructies gaf voor moord Peter R. de Vries aangehouden

De man die via versleutelde berichten aanstuurde op de moordaanslag op Peter R. de Vries, is door justitie geïdentificeerd. Het zou gaan om de 27-jarige Krystian M. uit Polen. Vandaag… [...]

Gaat junta Rutte het leger inzetten tegen de boeren

De boeren voeren acties en steeds meer lijken ze voort te komen uit radeloosheid getuige de steeds vaker voorkomende ‘wilde acties’. Na de tijdige afschaffing van het referendum om ‘gedoe’… [...]

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN