ed tech

De pandemie zette het onderwijs zoals wij dat kennen op zijn kop. De ed-tech-industrie zegt dat haar “innovatieve” producten onze pijn kunnen verlichten. Onderzoek zegt iets anders.

Als reactie op de COVID-19-pandemie sloten scholen dit voorjaar hun deuren, wat een impact had op de levens van 1,5 miljard studenten over de hele wereld en leraren en schoolbestuurders hun best deden om studenten verbonden te houden met leermogelijkheden. Om dit te doen, gebruikten ze een reeks oude en nieuwe technologieën, waaronder radio, televisie, USB-drives, cd’s, mobiele telefoons, tablets, laptops en zelfs papieren pakketjes. Sommigen noemden het “crisisonderwijs”, en terecht.

Crisisonderwijs bracht een altijd belangrijk maar weinig besproken feit naar voren over zogenaamde fysieke scholen: als fysieke ruimtes bieden scholen veel meer dan alleen academisch onderwijs. Wanneer kinderen naar school gaan, hebben leerkrachten en ander ondersteunend personeel het gemakkelijker om misbruik, verwaarlozing, psychosociaal leed en zelfmoordgedachten te identificeren. Kinderen die op school omgaan met leeftijdsgenoten en leraren, kunnen gemakkelijker sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelen. Scholen bieden ook stabiliteit, betrouwbare voeding, mogelijkheden voor lichaamsbeweging, speciaal onderwijs, geestelijke gezondheid en fysieke / logopedie. En natuurlijk zijn openbare scholen veilige, gratis instellingen voor kinderopvang.

Terwijl ik dit schrijf, ontwikkelen scholen over de hele wereld hun leerplannen voor de herfst en staan ​​ze onder enorme druk om de persoonlijke instructie te hervatten. Het Royal College of Pediatrics and Child Health van het Verenigd Koninkrijk heeft gewaarschuwd dat het gesloten houden van scholen “de levenskansen van een generatie jonge mensen in gevaar kan brengen”. Een verklaring van de American Academy of Pediatrics herinnert besluitvormers eraan dat “het belang van persoonlijk leren goed gedocumenteerd is, en er zijn al aanwijzingen voor de negatieve gevolgen voor kinderen als gevolg van de sluiting van scholen in het voorjaar van 2020”.

Het sluiten van scholen vormt een bijzonder grote uitdaging voor gezinnen met eerstelijnszorgverleners die buitenshuis moeten werken, en voor gezinnen zonder thuis. UNESCO bevestigt dat verstoringen als gevolg van schoolsluitingen “reeds bestaande ongelijkheden binnen het onderwijssysteem verergeren” en “bijzonder ernstig zijn voor de meest kwetsbare en gemarginaliseerde” kinderen en hun families.

In sommige landen bleven de scholen open ondanks de uitbraak van COVID-19, en meer dan 20 landen heropende scholen enkele maanden na de sluiting ervan. Onderzoekers van het tijdschrift Science keken naar scholen in deze landen voor patronen die zouden kunnen duiden op mogelijke beste praktijken om leerlingen en schoolpersoneel te beschermen. Wat ze vonden is niet verrassend: maskers, kleinere klassen, handen wassen, voldoende ventilatie, testen en fysieke afstand nemen helpen de verspreiding van de ziekte van COVID-19 in leeromgevingen te verminderen. En het lijkt erop dat jongere kinderen de ziekte minder snel overdragen of besmet raken.

Ondanks dit veelbelovende nieuws is het echter waarschijnlijk dat veel scholen in de nabije toekomst gesloten zullen blijven of een combinatie van persoonlijke instructie en instructie op afstand zullen aanbieden. Daar zijn veel redenen voor, die vooral te maken hebben met ruimte, planning, tijd, geld en onzekerheid. Om de richtlijnen voor fysieke afstanden te volgen, zou een school toegang moeten hebben tot meer fysieke ruimte, of studenten verplichten om in ploegendienst naar de fysieke school te gaan. In veel rechtsgebieden ontbreekt het scholen nog steeds aan uitgebreide plannen om gebouwen veilig te openen, en aan de tijd en financiële middelen die nodig zijn om dergelijke plannen uit te voeren. En omdat er zoveel onzekerheid blijft over COVID-19, vinden veel ouders, leraren en personeel dat terugkeren naar schoolgebouwen te riskant is om te tolereren.

Temidden van onze collectieve angst en verdriet zijn er pixelachtige “vampiers” verschenen. Deze gevaarlijk virtuele vervangers voor fysieke scholen, glamoureus gemaakt door de retoriek van innovatie, efficiëntie en kostenbesparingen van de ed-tech-industrie, beloven ons te redden van de verstoring veroorzaakt door de pandemie. Het enige wat we hoeven te doen is ze binnen te nodigen. Maar doe het alsjeblieft niet. Ik heb dit artikel geschreven om uit te leggen waarom.

Wat is Ed Tech?

Onderwijstechnologie – bekend als ed tech – is een wereldwijde industrie die het volledige spectrum van de onderwijsmarkt bedient. Dit omvat pre-school, K-12, hoger onderwijs, corporate / enterprise / permanente educatie, beoordeling en verificatie, en informeel leren. Door durfkapitaal gesteunde ed-tech-bedrijven ter waarde van honderden miljoenen dollars zijn gevestigd in de Verenigde Staten, China, India, Indonesië en de Europese Unie.

Deze bedrijven verkopen inhoud en hardware zoals interactieve whiteboards, laptops en tablets. Ze bieden ook software die is ontworpen om de communicatie tussen belanghebbenden te bemiddelen (bijv. Leerlingen, leerkrachten, ouders, beheerders), en ze extraheren of accepteren met de hand ingevoerde gegevens om het gedrag van leerlingen algoritmisch te beheren en / of algoritmisch gegenereerde rapporten, instructies en begeleiding te leveren. . De postervampier (ahem, affichekind) van de industrie is een softwaregestuurde, datagestuurde (en soms gamified) educatieve benadering die ‘gepersonaliseerd leren’ wordt genoemd.

Hoe ziet gamified gepersonaliseerd leren eruit in actie? Gepersonaliseerd leren verandert docenten in begeleiders die leerlingen helpen bij hun interactie met aanbevelingsalgoritmen in YouTube-stijl die opdrachten selecteren en bepalen wanneer een leerling doorgaat naar het volgende niveau van het curriculum. Met gamified gepersonaliseerd leren wordt getracht de betrokkenheid van studenten te vergroten door game-achtige elementen op te nemen, zoals badges, avatars, verhaallijnen, competities, voortgangsbalken, “power-ups” en zelfs de mogelijkheid om in-game geld te verdienen.

Dergelijke producten worden door voorstanders van de ed-tech-industrie aangeprezen als one-stop-oplossingen voor alle COVID-gerelateerde educatieve uitdagingen. Bent u niet tevreden met het heropeningsplan van uw school of bent u bang dat fysieke scholen onveilig zijn? Probeer virtuele scholen! Gebrek aan ruimte voor fysieke afstand? Probeer blended learning! Verbijsterd door niet-betrokken studenten met verschillende paraatheidsniveaus? Datagedreven gepersonaliseerd leren helpt! Bezorgd over het psychosociale leed van uw studenten? Laat technisch gestuurde emotionele bewaking daarbij helpen! Wordt u geconfronteerd met bezuinigingen of tekorten aan leerkrachten? Laat kunstmatige intelligentie (AI) de kinderen leren! Gek door overbelasting van het platform? Kom kopen! Kom kopen! Klinkt goed, toch? Niet zo snel. Hoewel de marketingretoriek van ed tech aantrekkelijk is, is de staat van dienst somber.

Vaker wel dan niet, slaagt ed tech er niet in om zijn beloften na te komen om gelijkheid en leerresultaten te verbeteren. Veel platforms negeren werkelijke behoeften van kinderen, en sommigen kunnen zelfs in strijd met de rechten van kinderen. Anderen verspillen (of stelen zelfs ) geld dat voor meer impactvolle initiatieven had kunnen worden gebruikt. Hoewel er talloze anekdotes zijn die de tekortkomingen van ed tech beschrijven, ondersteunt onderzoek dat de impact van de industrie probeert te begrijpen ongunstige individuele uitspraken: ed tech stelt teleur.

Sinds 2013 publiceert het National Education Policy Center (NEPC) een jaarverslag waarin de groei van de ed-techsector in de Verenigde Staten wordt gedocumenteerd en het onderzoek van het jaar naar virtueel onderwijs wordt onderzocht. Elk jaar ontdekken onderzoekers dat fulltime virtuele scholen en gemengde scholen slechtere resultaten opleveren dan fysieke openbare scholen, en dat claims van de industrie met betrekking tot kostenbesparingen niet worden ondersteund door beschikbaar onderzoek. Onderzoek ter evaluatie van instructiemodellen die door virtuele scholen worden gebruikt en het beschrijven van ervaringen van studenten is schaars, en wat beschikbaar is, is methodologisch twijfelachtig en, op andere manieren, onvoldoende. Dienovereenkomstig beveelt de NEPC aan dat beleidsmakers “de groei van het aantal virtuele en gemengde scholen en de omvang van hun inschrijvingen vertragen of stoppen totdat de redenen voor hun relatief slechte prestaties zijn vastgesteld en aangepakt.”

NEPC-onderzoekers zijn niet de enigen in hun scepsis. In een rapport van McKinsey uit juni 2020 wordt gewaarschuwd voor het ‘kritiekloos’ accepteren van ed tech als oplossing voor COVID-gerelateerde onderwijsuitdagingen, en het dringt aan op zorgvuldige planning en voorbereiding om de kans te vergroten dat een initiatief succesvol zal zijn. “Deze lessen zijn waar ongeacht de geografie”, stelt het rapport.

De Wereldbank beweert in haar “ kenniskaart ” een soortgelijke bewering over de impact van informatie- en communicatietechnologie (ICT) op leren en presteren. “Ondanks duizenden impactstudies blijft de impact van ICT-gebruik op de prestaties van leerlingen over het algemeen moeilijk te meten en staat veel open voor discussie”, stelt de bank. Schrijven voor het vijfde deel van het “Handboek van de Economie van Onderwijs,” George Bulman en Robert Fairlie, die onderzoekers van de University of California, Santa Cruz, staat dat het bewijs van de effectiviteit ed tech’s “verschijnt het sterkst in ontwikkelingslanden ‘En het resultaat hangt af van de’ kenmerken van de interventie ‘.

Lees ook:  Experts waarschuwen demonstranten: "Je zou een nieuwe golf van coronavirusinfecties kunnen starten"

Dus, hoe ziet een succesvolle ed-tech interventie eruit? Tusome, een door USAID gefinancierd programma dat is aangenomen door de Keniaanse regering en beschreven in een artikel uit 2018 voor The Economist, biedt aanwijzingen. Tusome betekent “laten we lezen” in het Kiswahili, een Bantoe-taal die wordt gesproken in Oost- en Centraal-Afrika en de officiële taal van Kenia.

Als ed-tech interventie bestaat Tusome uit meer dan alleen hardware en software. Tusome bevat een op maat gemaakt leerplan, aangepaste boeken en gedetailleerde lesplannen. Menselijke leraren geven de lessen in fysieke klaslokalen, terwijl coaches met behulp van een tablet informatie over de prestaties van de leraren en hun leerlingen vastleggen op het Tusome-platform. Coachingsadviezen op basis van door de coach ingevoerde gegevens worden via de tablet verstrekt. Alle ingevoerde en verwerkte informatie kan worden bekeken door de districtskantoren die de lokale scholen runnen. Het programma kost ongeveer $ 4 per kind per jaar, en uit onderzoek blijkt dat dankzij Tusome het aantal Keniaanse leerlingen van groep 2 dat 30 woorden per minuut kon lezen, verdubbelde, van een derde naar tweederde.

Programma’s zoals Tusome slagen omdat ze zijn ontworpen om specifiek de lokale onderwijsuitdagingen aan te pakken – in dit geval onvoldoende lerarenopleiding, gebrek aan docententoezicht en lerarenverzuim.

Ed-tech-initiatieven voldoen meestal niet aan hun hype. Dit komt grotendeels doordat de kenmerken van dergelijke initiatieven niet in overeenstemming zijn met gevestigd onderzoek waarin wordt uitgelegd hoe kinderen leren, noch met de lokale realiteit. Mislukte initiatieven worden gehinderd door fundamentele ontwerpaannames die simpelweg onjuist zijn voor gebruikscontexten, aannames met betrekking tot zaken als culturele normen, relevantie voor het bestaande curriculum, relevantie voor de ervaring van studenten, beschikbaarheid van connectiviteit, beschikbare tijd voor taken, voorkennis van studenten en beschikbare bronnen voor lerarenopleiding .

Denk bijvoorbeeld aan het One Laptop Per Child (OLPC) -initiatief. Nicholas Negroponte, de oprichter van het MIT Media Lab, lanceerde het programma in 2006 met de bedoeling goedkope maar duurzame laptops in handen te geven van arme kinderen over de hele wereld. “We zullen letterlijk tabletten te nemen en te laten vallen ze uit helikopters,” The Economist citeerde hem zoals zeggend.

Het programma maakte veel mensen enthousiast. Het was echter uiteindelijk in meer dan één opzicht een mislukking. De laptops waren duurder en minder duurzaam dan Negroponte had voorspeld, en zijn plan om ze te verkopen werd met de ogen gezien door westerse overmoed en een gebrek aan mondiaal perspectief. Het belangrijkste was echter dat de OLPC- laptops niet leidden tot verbeterde leerresultaten op het gebied van rekenen en taal, hoewel dergelijke verbeteringen de verklaarde doelstelling van het programma waren.

Het initiatief van Negroponte is een klassiek voorbeeld van het dumpen van hardware , een aanmatigende en uiteindelijk verkwistende manier om het onderwijs te “verbeteren” door de introductie van technologie. Hardwaredumping veronderstelt dat alleen toegang tot hardware en connectiviteit de leerresultaten zal verbeteren. Onderzoek en ervaring tonen aan dat dit simpelweg niet waar is.

Tech omwille van de techniek in het onderwijs leidt ertoe dat geld, tijd en aandacht wordt afgeleid van het voorzien in de leerbehoeften van studenten. Argumenten die deze benadering ondersteunen, impliceren ten onrechte dat blootstelling aan de technologie van vandaag zich vertaalt in de opwaartse mobiliteit van morgen.

Het Los Angeles Unified School District leerde de les over het dumpen van hardware op de dure manier in 2013. Het district introduceerde een initiatief van $ 1 miljard om elke student een iPad te geven met een leerplan ontwikkeld door Pearson, een uitgever van een leerboek en gestandaardiseerde tests. Voordat de uitrolperiode voorbij was, hadden de studenten bedacht hoe ze veiligheidssloten konden omzeilen, zodat ze de ommuurde tuin van Pearson konden verlaten en niet-educatieve locaties konden bezoeken. Het district eiste uiteindelijk een terugbetaling van Apple, daarbij verwijzend naar wat WIRED omschreef als “verlammende technische problemen met het Pearson-platform en een onvolledig curriculum waardoor het voor docenten bijna onmogelijk was om les te geven”.

Michael Trucano, de wereldwijde leider op het gebied van onderwijsinnovatie bij de Wereldbank, hekelt hardwaredumping in een artikel uit 2010 getiteld “Worst Practice in ICT Use in Education.” Hoewel het artikel een decennium oud is (oud in internetjaren), blijft het relevant. Naast het dumpen van hardware zijn er nog drie ergste praktijken die met name relevant zijn voor het COVID-tijdperk. Ten eerste is het gebruikelijk om aan te nemen dat technologie alleen aandelenkwesties kan doen verdwijnen. Ten tweede slagen we er niet in het totaal te schattenexploitatiekosten van een onderwijstechnologie-initiatief. Deze schatting zou niet alleen de aanschafprijs van hardware en software moeten omvatten, maar ook onderhoudskosten, opleidingskosten en meer, inclusief een berekening van het verschil tussen de kosten per deelnemer en de kosten per afgestudeerde. Ten slotte vragen we ons niet af wat er nog meer zou kunnen worden gedaan met de mogelijk toegewezen financiële en andere middelen die een grotere impact zouden hebben op de educatieve doelen.

Laat ze tabletten eten

Dit zijn het soort vragen dat voorstanders van ed-tech omzeilen met retoriek. Dergelijke retoriek doet een beroep op ons collectieve verlangen om in de toekomst relevant te blijven, ons intuïtieve gevoel dat er iets diep mis is met onderwijs in zijn huidige vorm, en ons morele besef dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs.

Beschouw bijvoorbeeld eens hoe de volgende retorische pyrotechniek de oude frontload zag dat het onderwijs van vandaag achterhaald is en de andere agendapunten van ed tech verdoezelt. Allereerst een paar regels uit een verklaring genaamd ‘The Future of School’ van het Center for Education Reform (CER), een in de Verenigde Staten gevestigde ed-tech belangenbehartiger: ‘We moeten de manier waarop we onderwijs geven en op talloze manieren veranderen ernaar streven om onderwijs te geven met behulp van de technologieën die ons voedsel, onze voorraden en zoveel andere levensbehoeften volgen en leveren. ” (Vertaling: onderwijs is tegenwoordig ouderwets. Laten we het updaten door studenten als Amazon-pakketten te behandelen.)

Een gesponsord artikel in Forbes verbindt de argumenten voor ed tech directer met de case voor het dichten van de digitale kloof, waarbij het internet wordt beschreven als het portaal naar ‘nieuwe tools’ voor interactie met studenten op ‘nieuwe manieren die zowel het vermogen van de leraar om les te geven als geeft studenten de flexibiliteit om te leren op manieren die beter passen bij de 24/7, altijd actieve samenleving waarin we vandaag leven. ” (Vertaling: onderwijs is tegenwoordig ouderwets. Laten we het bijwerken zodat zelfs kinderen de grenzen tussen het online / offline leven als vervaagd beschouwen.)

Jeb Bush, de voormalige gouverneur van Florida, schrijft voor The Washington Post en suggereert dat als openbare middelen bedoeld om scholen te helpen COVID-ready te worden, in plaats daarvan zouden worden gebruikt om laptops en connectiviteit te betalen, “studenten beter voorbereid zouden zijn op de leerplatforms van de universiteit. en het personeelsbestand. Leraren zouden meer innovatieve en gepersonaliseerde instructiestrategieën kunnen inzetten. ” (Vertaling: Onderwijs is tegenwoordig ouderwets. Laten we het bijwerken zodat leraren kinderen, ongeacht hun inkomen, kunnen helpen gewend te raken aan het aannemen van opdrachten van het soort machines dat hun leven als volwassenen zal vormgeven.)

Zulke toekomstbeelden bezorgen me kippenvel, en niet op een goede manier.

Ed tech gebruikt lang retoriek doorspekt met technofilie en toekomstbestendigheid om de basis te leggen voor het vergroten van zijn aandeel in de onderwijsmarkt. Deze retoriek werpt de producten van ed tech in een rooskleurig daglicht terwijl ze tegelijkertijd leraren, hun vakbonden en fysieke scholen kleineert. Dergelijke anti-leraar / anti-school retoriek in te voeren terwijl de wereld nog steeds van COVID-19 wankelt om te lobbyen voor het gebruik van openbare middelen om de groei-agenda van de industrie te bevorderen – fondsen die kunnen gaan naar de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), het inhuren van extra personeel om fysieke afstand te ondersteunen en andere maatregelen te nemen die de veiligheid van fysieke scholen zouden verbeteren – riekt naar rampenkapitalisme. Zoals gedefinieerd Volgens activist en auteur Naomi Klein houdt rampenkapitalisme het gebruik in van “grootschalige crises om beleid door te drukken dat systematisch de ongelijkheid verdiept, elites verrijkt en alle anderen ondermijnt”.

Lees ook:  Obesitas verhoogt het risico op overlijden door coronavirus en Amerikanen zijn FAT

Voor de duidelijkheid: ik ben niet tegen het dichten van de digitale kloof. Waar ik tegen ben is roekeloze winstbejag, vooral in de vorm van hardwaredumping en een geprivatiseerde versie van openbaar onderwijs die pretendeert in de behoeften van kinderen te voorzien, terwijl ze in feite hun privacy schenden, ze behandelen als laboratoriumratten, waardoor hun academische prestaties worden aangetast en hun ontwikkeling als mens ondermijnen.

De verleidingen tot roekeloosheid zijn groot. De ed-tech-industrie krijgt weinig toezicht en blijft groeien, ondanks een geschiedenis die wordt gekenmerkt door verrassende hoeveelheden afval. Bovendien, zoals het NEPC-rapport van 2019 duidelijk maakt, is gebrek aan regelgeving niet het ergste probleem. Tot op heden heeft niemand zich zelfs maar voorgesteld hoe de branche zou moeten worden gereguleerd op een manier die “de verantwoordingsplicht vergroot, efficiënte en kosteneffectieve best practices identificeert en winstbejag elimineert”. Beleid op staats-, lokaal en federaal niveau dat het verzamelen, gebruiken en opslaan van studentengegevens reguleert, is niet altijd op één lijn. Bovendien weten ed-tech-bedrijven dat scholen de gebruiksvoorwaarden niet altijd goed lezen, waardoor er nog een moreel risico ontstaat. In feite opereert de ed-tech-industrie in een 21ste-eeuws Wilde Westen.

Als mensen aan onderwijs denken, zien ze kinderen en misschien zelfs zichzelf die zich voorbereiden op de toekomst. Wanneer beleggers in de ed-tech industrie na te denken over het onderwijs, ze zien “een kritische bron van menselijk kapitaal voor de wereldwijde groei” en een grote markt rijp voor digitale verstoring. Openbaar beschikbare schattingen van de omvang van deze markt variëren, van HolonIQ’s 2018-cijfer van $ 5,9 biljoen tot TechCrunch’s 2019-projectie van $ 10 biljoen . Volgens GSV Venturesvertegenwoordigt de ed-tech-industrie momenteel 2,3% van de wereldwijde onderwijsmarkt. Vanwege COVID-gestuurde veranderingen in marktomstandigheden zal de ed-tech-industrie nu naar verwachting 11% van de markt veroveren tegen 2026 – een stijging ten opzichte van een pre-COVID 4,5%. De pandemie stimuleert de groei van de sector van 100% naar 400%.

Waarom zijn venture capitalists zo enthousiast over de onderwijsmarkt? Naast de omvang van de markt zijn er verschillende redenen, waaronder schaalbaarheidskansen, een relatief gebrek aan concurrentie (vooral in mobile-first) en relatief gemak om ‘pijnpunten’ te identificeren. Bedrijfsmodellen variëren. De meesten van ons zijn bekend met freemium-platforms die gebruikers van een gratis product vragen om te upgraden naar een betaalde versie. Deze platforms worden gebruikt in een bottom-upstrategie waarbij het bedrijf early adopters nastreeft die het platform vervolgens via mond-tot-mondreclame op de markt helpen brengen. Dure technologie maakt meestal deel uit van een top-down bedrijfsmodel, waarbij de producten van een bedrijf rechtstreeks aan de administratie worden verkocht.

Maar als het gaat om winstbronnen voor technologiebedrijven – zelfs voor technische bedrijven – is de olifant in de kamer big data. Ed-technologie is een opwindende sector omdat machinaal gemedieerde student / docentrelaties en student / curriculumrelaties nieuwe en waardevolle gegevensbronnen opleveren. Persoonlijk leren is natuurlijk afhankelijk van gegevensextractie en analyse. Kinderen opleiden is echter slechts een deel van het plaatje als het gaat om ed-technologie als een winstgevende industrie.

Terwijl studenten ed-technische platforms gebruiken om te leren, verzamelen die platforms wat auteur Shoshana Zuboff ‘collateral data’ noemt. Dergelijke gegevenspunten kunnen (afhankelijk van het product) de locatie van een student, klikpatronen, verblijfstijden, tijd om een ​​taak te voltooien, browse- en zoekgeschiedenis, biometrische gegevens, foto’s, tekstuele en spraakcommunicatie-inhoud en geschiedenis omvatten – de lijst gaat maar door . Een gegeven platform mogen verzamelen 50.000 data punten of meer per student per uur.

Naast het voeden van de aanbevelingsalgoritmen van het platform, kunnen deze gegevens worden gebruikt om weloverwogen budgetbeslissingen te nemen en het platform te “optimaliseren”. Het belangrijkste is dat het kan worden gebruikt om de ontwikkeling van nieuwe, meer futuristische platforms te inspireren en te begeleiden. Dat is de reden waarom ed-tech-investeerders, naast de nieuwe mogelijkheden voor gegevensverzameling die worden voorspeld door toekomstige sluitingen van scholen, anticiperen op de komst van zeer adaptieve ed-technologie in de vorm van AI-docenten, meeslepende games die subliminaal onderwijs geven in Hollywood-stijl, en zelfs à la carte universitaire diploma’s waarbij studenten individuele cursussen kopen bij een vooraf bepaalde groep van afzonderlijke online instellingen.

Wat beleggers waarschijnlijk niet zal motiveren, is de verkoop van persoonlijk identificeerbare gegevens voor marketingdoeleinden. Ed-techbedrijven hoeven dat niet te doen. (Hoewel Google vroeger e-mails van studenten verzamelde om gerichte advertenties te verkopen, en andere ed-techbedrijven zijn betrapt op misbruik van studentengegevens.) Tegenwoordig zijn er meer geavanceerde manieren om big data te gebruiken.

Ed-techbedrijven hoeven geen persoonlijk identificeerbare gegevens te verkopen om veel geld te verdienen, omdat ze de schat aan geaggregeerde gegevens die ze verzamelen kunnen gebruiken om ‘voorspellingsproducten’ te maken en verkopen die zijn ontworpen om te voorspellen hoe kinderen in een bepaalde demografie zullen denken, voelen en gedragen. Dergelijke prognoseproducten zijn nuttig voor elke branche die de winst wil maximaliseren en de risico’s wil minimaliseren – bijvoorbeeld reclame, verzekeringen, gezondheidszorg, amusement, financiën, detailhandel, transport. Hallo, rampkapitalisme! Maak kennis met het bewakingskapitalisme.

Wanneer kinderen gebruikers worden

Ik zeg surveillancekapitalisme. Ed tech zegt gepersonaliseerd leren. Retorisch gezien is de term gepersonaliseerd leren bedoeld om aanbevelingsalgoritmen die studenten koppelen aan leermateriaal te positioneren als een ‘innovatieve’ oplossing voor ouderwetse, onwetende docenten die niet willen of kunnen contact maken met studenten als individuen met individuele behoeften.

Naast wat het persoonlijk leren noemt, gebruikt ed tech ook gamification om problemen op te lossen die worden veroorzaakt door slechte / overweldigde leraren. Gamification is een soort overtuigende technologie die de speler centraal stelt in plaats van de gebruiker. De term verwijst naar de toepassing van spelelementen en ontwerpprincipes op niet-spelcontexten.

Samen stellen de termen gepersonaliseerd leren en gamification ed tech in staat visioenen op te roepen van opgetogen, gemotiveerde studenten die omgaan met datagestuurde technologie die weet wat ze moeten leren en die tijdig aan die behoeften voldoet.

Maar dit is wat er echt gebeurt: onder de vlag van “innovatie” ontwikkelen gamified en datagestuurde gepersonaliseerde leerplatforms het gedrag van kinderen. Gamified-platforms zijn overal, niet alleen in ed-technologie. Ze werken op dezelfde manier. Zoals elke app voor gedragsverandering – van dieet-apps tot sociale mediaplatforms zoals Facebook – creëren gamified ed-tech-platforms een boeiende interactie tussen mens en computer die des te aantrekkelijker wordt door de uitreiking van “beloningen” volgens een variabel schema.

Variabele beloningsschema’s zijn een bewezen manier om de afgifte van dopamine bij mens en dier te orkestreren. Dopamine is de neurotransmitter die leren mogelijk maakt. Het is de sleutel tot doelgericht gedrag en motiveert ons om te handelen door ons te helpen verbanden te leggen tussen acties en resultaten. Het wordt zelfs geactiveerd als we simpelweg anticiperen op een “beloning” die we nooit zullen ontvangen, of wanneer een beloning niet zo bevredigend is als we hadden verwacht.

De gedragspsychologen en gebruikerservaringsontwerpers (UX) die samenwerken om gamified ed tech te creëren, begrijpen dit allemaal vrij goed. Ze weten ook dat het menselijk brein is bedraad om te hunkeren naar de onmiddellijke feedback die gamified platforms bieden. En ze weten dat wij mensen – vooral als we ons onzeker of overweldigd voelen – aangetrokken worden tot de expliciete doelen, doelstellingen en paden naar meesterschap (bijv. “Vaardigheidsbomen”) die spelachtige leeromgevingen kenmerken.

Voorstanders van gamified ed-technologie suggereren graag dat dergelijke platforms een student kunnen helpen het gevoel van eigenwaarde op te bouwen, omdat ze de impact van “mislukking” minimaliseren en tegelijkertijd de voltooiing van doelgedrag en het aannemen van doelgerichte attitudes “belonen”.

Onderzoekers van de Ohio State University ontdekten iets anders. Na verloop van tijd voelden studenten die een gamified curriculum kregen, zich minder gemotiveerd, minder tevreden en minder bevoegd. Geen wonder. Techniek betrokkenheid door geautomatiseerde, instant feedback risico’s verminderen van intrinsieke motivatie door triggering wat psychologen noemen de “overrechtvaardigingseffect.”

Enterprise / corporate ed-tech bedrijven nemen dit begrip van de negatieve effecten van gamified platforms al op in hun pitches. Ze vertellen potentiële zakelijke klanten dat ze ze nodig hebben, omdat jongere werknemers zoveel tijd hebben besteed aan games en gamified platforms dat traditionele motivators er niet aan werken.

Lees ook:  De erfenis van terreur

Hier is een  voorbeeld  van dit soort logica dat aan het werk is in een pitch die gamification voorstelt als een oplossing voor (en als oorzaak van) millennialistische vraag naar constante feedback. Hier is een  voorbeeld  van dat soort logica aan het werk in een pitch die gamification voorstelt als een oplossing voor ‘slecht ouderschap’, evenals de millennial ‘behoefte aan betrokkenheid’ en de vraag naar constante feedback en plezier op de werkplek.

We kunnen het beter doen dan vertrouwen op gamified platforms om onze kinderen op school te ‘betrekken’.

Het is één ding om een ​​game voor de lol te spelen, of af en toe een gamified informele leerapp te gebruiken. Het is iets heel anders (en eerlijk gezegd een heel vreselijke zaak) voor scholen die publieke middelen ontvangen om deel te nemen aan engineering van studenten, een intolerantie voor complexiteit, een onvermogen om hun eigen doelen te stellen en een grote behoefte aan externe motivatoren. Alle studenten verdienen een opleiding die hun intellectuele en persoonlijke ontwikkeling ondersteunt in plaats van stunts.

Studenten begrijpen dit soort kritiek. In New York , Pennsylvania , Connecticut en Kansas hebben studenten zich georganiseerd om te protesteren tegen het Summit Learning Program, een ed-tech-platform ontwikkeld door Facebook-ingenieurs en ondersteund door het winstgevende Chan Zuckerberg Initiative. In een brief aan Mark Zuckerberg, gepubliceerd door The Washington Post, schreven studenten van Brooklyn’s Secondary School for Journalism: “In tegenstelling tot wat in uw promotiemateriaal wordt beweerd, ontdekken wij studenten dat we weinig tot niets leren. Het heeft ons onderwijs ernstig beschadigd en daarom zijn we uit protest weggelopen. “

In haar bekroonde boek “Race After Technology” schreef Ruha Benjamin: “[Deze studenten hebben ons veel te leren over het weigeren van technische oplossingen voor complexe sociale problemen die verpakt zijn in slogan als ‘gepersonaliseerd leren’. Ze zijn het zat om verstoven en gekwantificeerd te worden, om hun persoonlijke uniekheid aan hen verkocht te krijgen, de ene ‘op maat gemaakte’ ervaring na de andere. Ze kopen het niet. ” En dat zouden wij ook niet moeten doen.

Laten we naar buiten gaan

De ed-tech marketing van vandaag speelt in op collectieve angsten over het delen van ruimte met mensen, evenals op de frustratie over het mengelmoes van technologie die kenmerkend was voor veel inspanningen op het gebied van crisisonderwijs. Toch is er een betere weg: Door gebruik te maken van de buitenruimte op het schoolplein, in de buurt land, openbare ruimten (zoals voetbal stadions ) of thuis onder begeleiding van scholen. Scholen met plannen om fulltime te openen en scholen met plannen voor een combinatie van persoonlijk onderwijs en instructie op afstand zouden dit pad kunnen bewandelen.

Leeromgevingen buiten bieden oplossingen voor veel COVID-gerelateerde onderwijsproblemen. Onderzoek suggereert dat COVID-19 minder snel buitenshuis wordt overgedragen. Andere onderzoeken geven aan dat buitenshuis zijn het stressniveau van kinderen verlaagt en hun motivatie en welzijn verbetert. Leeromgevingen in de buitenlucht bieden kinderen ook de broodnodige mogelijkheden voor beweging en spel, evenals een kans voor plaatsgebonden leeractiviteiten. Bovendien helpt blootstelling aan buitenomgevingen menselijke hersenen om in kalibratie te blijven, omdat hersenen zijn geoptimaliseerd voor driedimensionale, continue verwerking van sensorimotorische inputs met een hoge bandbreedte. Buitenscholen kunnen alles bieden wat fysieke scholen kunnen en nog veel meer.

Buitenonderwijs is een oud idee dat traditioneel in Azië en Afrika wordt beoefend. Het won aan populariteit in Europa en Noord-Amerika tijdens de tuberculose-epidemie van het begin van de 20e eeuw, waardoor de Open Air School Movement voortkwam. Scholen werden opgezet in hergebruikte structuren, tenten, geprefabriceerde kazernes en speciaal gebouwde paviljoens. Sommige scholen bestonden gewoon uit rijen bureaus buiten.

Tegenwoordig hebben scholen in Denemarken, Finland, Singapore, Nieuw-Zeeland, Schotland en Bangladesh hun toevlucht gezocht tot leeromgevingen in de buitenlucht als een manier om COVID-gerelateerde onderwijsuitdagingen het hoofd te bieden. In Bangladesh zijn kinderen betrokken geweest bij de herinrichting van hun schoolplein om buiten te leren. Die interventie was een succes en verbeterde niet alleen de betrokkenheid van de kinderen bij het curriculum, maar ook hun verworvenheden in wiskunde en wetenschappen.

In de VS zou buiten leren verbonden aan openbare scholen het door pandemieën veroorzaakte verlies van buitenprogramma ‘s van natuurcentra, parken en buitenscholen kunnen compenseren. Veel van deze programma’s worden geconfronteerd met tekorten op de begroting en dreigen te worden afgesloten. Degenen die open blijven, hebben plannen om gesubsidieerde programmering, beurzen, beurzen en vrijstellingen van vergoedingen te bevriezen. Geschat wordt dat tegen het einde van het jaar 11 miljoen kinderen in de VS mogelijkheden voor buitenonderwijs zullen hebben gemist, waarvan ongeveer 60% afkomstig is uit gekleurde gemeenschappen of gemeenschappen met een laag inkomen. Ongeveer 30.000 outdoor-opvoeders in het hele land hebben al hun baan verloren. Voorstanders bevelen aan dat het gebruik van openbare middelen om deze opvoeders te herschikken naar openbare basisscholen, een zegen zou zijn voor kinderen en hun gezinnen.

Zeg nee tegen vampieren

Traditioneel waren scholen gericht op extrinsieke motivatoren: cijfers, testscores, goedkeuring van docenten, status, kleine prijzen en beloningen. Toen ik een basisschoolleerling was, gaf een van mijn leraren de leerling met de hoogste spellingscore die week een klein keramisch diertje dat mijn leraar zelf had gemaakt.

De gamified gepersonaliseerde leerplatforms van Ed tech geven deze strategie een boost. In die zin zijn dergelijke platforms helemaal niet innovatief. Het zijn eerder gewoon nieuwe manieren om oude dingen te doen – oude dingen die niet zo goed werken.

Het koppelen van datagestuurde “personalisatie” aan gamification is een snelle oplossing voor een probleem dat tegenwoordig de kern vormt van het openbaar onderwijs. Kreunend onder het gewicht van testen waar veel op het spel staat, verpletteren de huidige openbare scholen de opwinding van studenten om te leren voor zichzelf.

Wat als we de tests met hoge inzetten zouden afschaffen? Deze tests hebben veel problemen, van ingebakken culturele vooringenomenheid tot een te grote nadruk op die curriculaire normen die gemakkelijk te testen zijn ten koste van minder kwantificeerbare. Wat als we ze net kwijtraken? Er zijn zeker andere manieren om prestaties te beoordelen. Testen met hoge inzetten zijn dit jaar al over de hele wereld afgelast .

En terwijl ik mijn droom van openbaar onderwijs echt opnieuw bedacht deel, zou ik ook deze vraag willen stellen: wat als we in deze tijd van onzekerheid en snelle verandering, op onze verschillende plaatsen, vanaf het begin hebben bepaald welke rol technologie zou moeten spelen? spelen in onze openbare schoolsystemen? Met ‘vanaf de grond af’ bedoel ik studenten en docenten vragen naar hun eigen technologiegebruik. Hoe heeft technologie hen geholpen? Hoe zit het in de weg? Ik vermoed dat de antwoorden velen zullen verrassen.

Het is tijd om de focus van het onderwijs te verleggen van de behoeften van bedrijven (behoeften van het personeel en anderen) naar de behoeften van kinderen. Wat hebben kinderen nodig om te gedijen? We weten het antwoord. Kinderen gedijen goed wanneer ze gedeelde aandacht ervaren, levensvaardigheden opbouwen door ontwikkelingsgeschikte uitdagingen, een gevoel van verbondenheid ervaren en persoonlijk mogen bijdragen aan leeractiviteiten.

Laten we kinderen helpen te gedijen door buiten leren beschikbaar te maken op openbare scholen. En laten we daar niet stoppen. Laten we kinderen helpen gedijen door meer leraren en ondersteunend personeel in te huren voor onze openbare scholen. Laten we kinderen helpen te gedijen door leerkrachten de steun te geven waar ze om hebben gevraagd om live instructie op locatie te vertalen naar instructie op afstand. Die ondersteuning hoeft niet de vorm te hebben van een ed-tech-initiatief. Het kan de vorm aannemen van training, meer tijd voor planning en uniform beleid met betrekking tot hoe instructie op afstand eruit moet zien.

Ik besef dat dit allemaal geld gaat kosten. Maar nogmaals, dat doet ed tech ook.

Laat de vampiers naar de werkplek gaan. Nodig ze niet uit op onze scholen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord