Connect with us

coronavirus

#mondkapjesplicht #coronavirus Ben u al aan de beurt voor vaccinatie? even eerst dit lezen!

Published

on

AstraZeneca-vaccin

Volgens een database van het Europees Medicijn Agentschap zijn er tot en met 22 mei in Europa 12.184 doden en 1.196.190 gewonden geregistreerd, na injecties met vier experimentele COVID-19-injecties. Omdat er aan administraties nogal wat mankeert en veel overlijdens (per definitie) niet gerelateerd worden aan het coronavirus zullen die cijfers waarschijnlijk stukken hoger uitvallen. Maar de autoriteiten zeggen: de “vaccins” zijn volkomen veilig.

Er is een website die gegevens bevat over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen die tot de Europese Economische Ruimte (EER) toegelaten zijn. Deze Europese database met meldingen van vermoedelijke geneesmiddelreacties is EudraVigilance, die ook meldingen bijhoudt van verwondingen en sterfgevallen als gevolg van de experimentele COVID-19 “vaccins”.

Dit is wat EudraVigilance verklaart over hun database:

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft deze website in 2012 geopend om het publiek toegang te geven tot meldingen over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door geneesmiddelenautoriteiten en door farmaceutische bedrijven die zijn van handelsvergunninghouder zijn voor de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem voor het verzamelen van meldingen over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden gebruikt voor een evaluatie van de voordelen en risico’s van geneesmiddelen in hun ontwikkelingsfase en voor het bewaken van hun veiligheid na toelating tot de Europese Economische Ruimte (EER). Het systeem is sinds december 2001 in gebruik.

De website maakt deel uit van het EudraVigilance-toegangsbeleid, dat is ontwikkeld ten behoeve van de volksgezondheid. Het draagt bij aan de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen en vergroot de transparantie voor belanghebbenden en het publiek.

De Management Board van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het EudraVigilance-toegangsbeleid in december 2010 goedgekeurd. In december 2015 heeft de Management Board op basis van de wetgeving voor geneesmiddelenbewaking een herziening van dit beleid goedgekeurd. Het beleid is erop gericht belanghebbenden, zoals geneesmiddelenautoriteiten in de EER, de Europese Commissie, medisch beroepsbeoefenaren, patiënten en consumenten, evenals de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot meldingen over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijke leidraad voor het Europees Geneesmiddelenbureau en is essentieel voor het scheppen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Dankzij grotere transparantie kan het Geneesmiddelenbureau beter reageren op de toenemende behoefte aan toegang tot informatie bij belanghebbenden en het publiek in het algemeen.

Hun rapport tot en met 22 mei 2021 vermeldt 12.184 doden en 1.196.190 gewonden na injecties met de volgende vier experimentele COVID-19-injecties:
COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S).

Van het totaal aantal geregistreerde verwondingen zijn er 604.744 ernstige verwondingen, wat overeenkomt met meer dan 50%.

In de gebruikershandleiding wordt het volgende (op pagina 5) gezegd:

‘Ernst’ bevat informatie over het vermoedelijke bijwerking; de bijwerking kan worden ingedeeld als ‘ernstig’ als deze overeenkomt met een medisch voorval dat de dood tot gevolg heeft,levensbedreigend is, leidt tot ziekenhuisopname, leidt tot andere medisch belangrijke
omstandigheden of een verlengde ziekenhuisopname, leidt tot aanhoudende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid of een congenitale afwijking/geboorteafwijking.

In dit artikel nemen we gegevens op die uit de rapporten voor elk van de vier COVID-19-injecties zijn weergegeven. Het is een bewerking van de ruwe gegevens, aangezien op de site van het EudraVigilance-systeem geen mogelijkheid geboden wordt om alle resultaten in tabelvorm bij elkaar te “vegen”. De cijfers zijn door derden herberekend en de totalen ervan zijn bevestigd.

N.B.: Deze totalen zijn schattingen op basis van rapporten die zijn ingediend bij EudraVigilance. De totalen kunnen veel hoger zijn op basis van het percentage gemelde bijwerkingen. Sommige van deze rapporten kunnen ook worden gerapporteerd aan de databases met bijwerkingen van het individuele land, zoals de VAERS-database in de VS en het Britse gele kaartsysteem. De dodelijke slachtoffers zijn gegroepeerd op symptomen en sommige dodelijke slachtoffers kunnen het gevolg zijn van meerdere symptomen.

Hier zijn de samenvattende gegevens tot en met 22 mei 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van
BioNTech / Pfizer: 5.961 doden en 452.779 gewonden tot 22/05/2021:

13.531 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 59 doden
9.828 Hartaandoeningen incl. 735 doden
71 Aangeboren, familiaire en genetische aandoeningen incl. 4 doden
5.468 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen incl. 3 doden
183 Endocriene aandoeningen
6.266 Oogaandoeningen incl. 14 doden
41.214 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 216 doden
128.031 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 1.909 doden
327 Lever- en galaandoeningen incl. 27 doden
4.802 Immuunsysteemaandoeningen incl. 31 doden
13.948 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 648 doden
4.821 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 81 doden
10.374 Onderzoeken incl. 221 doden
3.354 Voedings- en stofwisselingsstoornissen incl. 120 doden
65.326 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 71 doden
250 Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) incl. 15 doden
81.748 Zenuwstelselaandoeningen incl. 616 doden
279 Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen incl. 7 doden
88 Productproblemen
7.978 Psychische stoornissen incl. 94 doden
1.342 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 93 doden
1.570 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen incl. 3 doden
18.597 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 697 doden
21.101 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 53 doden
663 Sociale omstandigheden incl. 9 doden
160 Chirurgische en medische verrichtingen incl. 10 doden
11.459 Bloedvataandoeningen incl. 225 doden.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van
Moderna: 3.365 doden en 72.596 gewonden tot 22/05/2021:

1.335 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 22 doden
2.045 Hartaandoeningen incl. 370 doden
12 Aangeboren, familiaire en genetische aandoeningen incl. 2 doden
718 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
37 Endocriene aandoeningen incl. 1 overlijden
997 Oogaandoeningen incl. 4 doden
6.305 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 108 doden
20.774 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 1.480 doden
129 Lever- en galaandoeningen incl. 8 doden
691 Immuunsysteemaandoeningen incl. 4 doden
2.392 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 183 doden
1.292 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 63 doden
1.743 Onderzoeken incl. 77 doden
816 Voedings- en stofwisselingsstoornissen incl. 64 doden
9.149 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 62 doden
77 Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) incl. 11 doden
12.314 Zenuwstelselaandoeningen incl. 339 doden
83 Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen
11 Productproblemen
1.375 Psychische stoornissen incl. 51 doden
468 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 40 doden
175 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen incl. 1 overlijden
3.513 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 306 doden
3.726 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 23 doden
259 Sociale omstandigheden incl. 9 doden
235 Chirurgische en medische verrichtingen incl. 26 doden
1.925 Bloedvataandoeningen.

Totaal aantal reacties voor het experimentele vaccin AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) van
Oxford / AstraZeneca: 2.489 doden en 655.534 gewonden tot 22/05/2021:

7.200 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 100 doden
9.748 Hartaandoeningen incl. 311 doden
103 Aangeboren, familiaire en genetische aandoeningen incl. 2 doden
6.740 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
217 Endocriene aandoeningen incl. 2 doden
10.591 Oogaandoeningen incl. 8 doden
69.826 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 116 doden
178.037 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 685 doden
396 Lever- en galaandoeningen incl. 20 doden
2.409 Immuunsysteemaandoeningen incl. 9 doden
13.832 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 163 doden
5.870 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 46 doden
13.474 Onderzoeken incl. 50 doden
8.405 Voedings- en stofwisselingsstoornissen incl. 35 doden
104.075 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 25 doden
222 Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) incl. 6 doden
141.437 Zenuwstelselaandoeningen incl. 388 doden
156 Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen incl. 3 doden
76 Productproblemen
12.272 Psychische stoornissen incl. 21 doden
2.264 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 20 doden
3.327 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
21.237 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 278 doden
29.750 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 14 doden
582 Sociale omstandigheden incl. 4 doden
498 Chirurgische en medische verrichtingen incl. 15 doden
12.790 Bloedvataandoeningen incl. 168 doden.

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19-vaccin JANSSEN (AD26.COV2.S) van
Johnson & Johnson: 369 doden en 15.281 gewonden tot 22/05/2021:

145 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 10 doden
264 Hartaandoeningen incl. 34 doden
8 Aangeboren, familiaire en genetische aandoeningen
77 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
5 Endocriene aandoeningen incl. 1 overlijden
191 Oogaandoeningen incl. 2 doden
1.302 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 11 doden
3.619 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 97 doden
38 Lever- en galaandoeningen incl. 2 doden
51 Immuunsysteemaandoeningen
245 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 8 doden
209 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 6 doden
1.134 Onderzoeken incl. 23 doden
104 Voedings- en stofwisselingsstoornissen incl. 10 doden
2.368 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 12 doden
12 Neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen)
3.051 Zenuwstelselaandoeningen incl. 48 overlijden
7 Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen
8 Productproblemen
181 Psychische stoornissen incl. 3 doden
69 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 4 doden
62 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
637 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 29 doden
324 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 1 overlijden
39 Sociale omstandigheden incl. 2 doden
214 Chirurgische en medische verrichtingen incl. 20 doden
917 Bloedvataandoeningen incl. 46 doden.

Vaccin

Maar er zijn meer bronnen en meldingen.

Zo meldt het CDC de laatste sterftecijfers per 24 mei jl. na de experimentele COVID-injecties, en dat dodental staat nu op 4.863 mensen, volwassenen en kinderen, die zijn geregistreerd als overleden na het toedienen van een van de experimentele COVID-injecties.

Het Verenigd Koninkrijk meldde per 21 april dat er 1.047 mensen in het VK waren overleden na de experimentele Covid-19 injecties.

Vandaag:
“Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 16 meldingen over de zeldzame bijwerking van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin binnengekregen. Twee mensen overleden. Over deze bijwerkingen na een Janssen-vaccin kreeg Lareb nog geen meldingen. Toch stopt België met het gebruik van Janssen-vaccin bij mensen van 40 jaar en jonger. Aanleiding is de dood van een gevaccineerde vrouw in een Belgisch ziekenhuis.”
Bij het Lareb zijn nu 351

Maatregelen veranderen met de dag. Het AD meldt:
“Het is volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) waarschijnlijk dat vrij reizen in Europa toch pas weer mogelijk wordt als iemand volledig is gevaccineerd. In dat geval zal het kabinet zorgen voor een gratis PCR-test voor mensen die op vakantie willen naar het buitenland.
Omdat vermoedelijk nog niet iedereen op de drempel van de vakantie twee prikken heeft ‘lijkt het logisch’ om een test dan gratis aan te bieden, zei de demissionair minister na coronaoverleg. De twee prikken zijn nodig voor het Europees certificaat dat reizen in de vakantieperiode mogelijk moet maken.
Alleen van het vaccin van Janssen is maar één prik nodig om volledig gevaccineerd te zijn.”

Een Vandaag:
“Al maanden geleden wees Agnes Kant van bijwerkingencentrum Lareb op het belang van een goede registratie van coronavaccinaties. Want wie kreeg welk vaccin? Het systeem laat te wensen over, blijkt nu. “Het is gewoon niet op orde.”
Van AstraZeneca is bekend dat er een mogelijk verband is tussen de vaccinatie en het ontstaan van een zeldzame vorm van trombose: een combinatie van stolselvorming en een tekort aan bloedplaatjes. Kant zou graag zien dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de bijwerkingen van AstraZeneca. Want ook in het geval van ‘gewone trombose’ ziet Lareb opvallend veel meldingen. “Er wordt meer gemeld dan je normaal gesproken zou verwachten. Ik wil daar meer over weten, maar ik weet niet goed hoe ik dat onderzoek van de grond krijg, als de gegevens die voorhanden zijn, niet volledig zijn”, zegt Kant.”

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN