thierry-baudet

Nederlandse partijleiders hebben er bij de VVD in de provincie Brabant op aangedrongen een coalitie met het Forum voor Democratie uit te sluiten nadat de provincie was ingestort. De VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, is een liberale politieke partij in Nederland.

De VVD had op haar website gezegd dat de drie grootste partijen in de provinciale vergadering – VVD, FvD en christen-democraten (CDA) “moeten proberen een stabiele en open meerderheidscolitie op te bouwen”. FvD is de op een na grootste partij in Brabant en heeft negen van de 55 vergaderstoelen. Maar in Nederland zijn er geen coalities met het Forum.

De FvD is de politieke partij met het hoogste aantal leden volgens cijfers van het Documentatiecentrum voor Nederlandse politieke partijen (DNPP), die de cijfers jaarlijks publiceert.

Rob Jetten, leider van de linkse coalitiepartij D66, klaagde dat het “onbegrijpelijk” was dat de VVD een overeenkomst voorstelde in Brabant met de FvD. “CDA en VVD gooien hun principes weg, in dezelfde week dat Baudet honderdduizenden van zijn landgenoten, Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, heeft ontslagen,” zei hij. “Brabant verdient beter. Nederland verdient beter ‘, voegde hij eraan toe.

Baudet was onlangs het doelwit van een lastercampagne omdat hij had getweet dat twee van zijn vrienden waren lastiggevallen door Marokkanen in een trein. Later bleek dat de vier mannen undercover ticket-inspecteurs waren en een politieagent in burger die de vrouwen vroeg om hun reispassen te tonen “tijdens een routinecontrole”. Een daarvan was van Noord-Afrikaanse origine. Baudet heeft geweigerd zich te verontschuldigen voor zijn tweet en zei dat beschuldigingen van racisme “absurd” waren.

Hij stuurde een tweet over twee van zijn vriendinnen die naar verluidt ernstig werden lastiggevallen door Marokkanen omdat de vrouwen in eerste instantie hun tickets niet wilden tonen.

“Het punt blijft dat veel vrouwen zich onveilig voelen vanwege straatpest,” voegde hij eraan toe .

Jesse Klaver, leider van de oppositie-ecologiepartij GroenLinks, viel ook de FvD aan. “VVD en CDA willen extreemrechts helpen de touwtjes in handen te nemen. En dat na de racistische uitingen van de FvD-leider deze week. De provincies moeten de stikstofcrisis oplossen, maar VVD en CDA werken nu samen met een partij die ontkent dat de stikstofcrisis bestaat. “

Provinciale vergaderingen zijn een centraal punt geweest in de spanningen over de uitspraak van de Raad van State vorig jaar dat de regering haar voorschriften moet herzien die de stikstofemissies beperken, die waarschijnlijk zullen leiden tot veel strengere controles op de landbouwindustrie.

De vorige coalitie in Brabant , een vijfzijdige samenwerking tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de PvdA, werd zes maanden geleden ontbonden toen het CDA zich terugtrok in een geschil over stikstofregelingen gericht op boeren.

FvD ontving 14,5 procent van de stemmen bij de provinciale verkiezingen van vorig jaar, waarmee het de grootste groep op regionaal niveau is, maar is niet betrokken bij een van de 12 coalitieregeringen. Een afgevaardigde die op een FvD-ticket is gekozen, is in coalitie in Limburg als onafhankelijk lid.

Ondertussen heeft het CDA opgeroepen tot minder immigranten, in navolging van de FvD. Immigratie is een belangrijk onderwerp geworden in de campagne voor de algemene verkiezingen van maart 2021.

De minister van Economische Zaken, Junior Mona de Keijzer (CDA), is de nieuwste spraakmakende politicus geworden die pleit voor meer beperkingen op immigratie.

De Keijzer vertelde televisieprogramma WNL op Zondag dat Nederland nu zijn grenzen heeft bereikt wat betreft de bevolkingsomvang. Maar ze weigerde te zeggen hoeveel immigranten zouden moeten worden toegelaten, met als reden een mogelijk conflict met internationale verdragen.

“Je zou een nummer kunnen geven, maar we hebben internationale verdragen ondertekend en het zou ingewikkeld zijn,” legde ze uit.

Forum voor Democratie on Twitter: “De verkiezingscampagne begint vroeg. Het CDA wil nu ineens, net als bijna tweederde van de Nederlanders, de massa-immigratie beperken. Als het CDA dat écht wil, is samenwerking met Forum voor Democratie de enige optie. Boter bij de vis! https://t.co/O4uuULwbMI pic.twitter.com/hUQo4GKE3C / Twitter”

De verkiezingscampagne begint vroeg. Het CDA wil nu ineens, net als bijna tweederde van de Nederlanders, de massa-immigratie beperken. Als het CDA dat écht wil, is samenwerking met Forum voor Democratie de enige optie. Boter bij de vis! https://t.co/O4uuULwbMI pic.twitter.com/hUQo4GKE3C

De Keijzer is de tweede CDA-minister die wijst op strengere immigratiebeperkingen. In januari zei vice-premier Hugo de Jonge dat hij achter nieuwe limieten stond, nadat cijfers van het nationale statistiekbureau CBS aantoonden dat de Nederlandse bevolking vorig jaar met 132.000 was gegroeid.

Lees ook:  "HET EINDE VAN DE 'OP REGELS GEBASEERDE INTERNATIONALE ORDE'"

‘Vluchtelingen’ maakten 6 procent uit van de 132.000 totale toename van de bevolking vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Veel nieuwkomers komen uit India. De opmerkingen van De Keijzer kwamen als reactie op een onderzoek van Kantar (voorheen TNS Nipo) voor het Nederlandse dagblad De Telegraaf , waaruit bleek dat 65 procent van de Nederlandse bevolking verdere beperkingen op immigratie terugdeed.

Het onderzoek werd ingegeven door nieuwe bevolkingsprognoses, waaruit bleek dat Nederland in 2039 mogelijk 19 miljoen inwoners heeft. De verwachte groei wordt vooral veroorzaakt door immigratie. Veel Nederlanders vrezen dat de voorspelde bevolkingsgroei tot grote problemen in de zorg en huisvesting zal leiden. Een zeer groot deel (91 procent) denkt dat er nauwelijks ruimte is voor meer bewoners.

En dat beeld wordt gedeeld door 48 procent van de Nederlanders met een niet-westerse achtergrond, constateerde de Telegraaf . Negen op de tien mensen zeiden dat er “nauwelijks ruimte” was voor meer nieuwkomers, een mening die gedeeld wordt door 77 procent van de mensen met wortels van etnische minderheden.

En 44 procent zei dat de grenzen gesloten moesten worden, ook al had dit gevolgen voor de economische groei, meldde de Telegraaf . Ongeveer 33 procent van de mensen met een diploma deelden deze mening.

Hoewel zes op de tien mensen zeiden dat migranten in de regio moeten blijven waar ze vandaan komen, zei 44 procent van de mensen dat er geen beperkingen zouden moeten gelden voor het aantal asielzoekers. De Telegraaf zei dat in het kader van de enquête 1 700 mensen werden ondervraagd, waarvan iets meer dan 1 000 mensen reageerden. Daarnaast werden 250 mensen met een etnische minderheidsachtergrond gevraagd om deel te nemen.

Is baudet een racist?

ANALYSE – Daden zeggen vaak meer dan woorden. En uit de daden valt een patroon te ontwaren: Baudet heeft een lange historie van dubieus handelen als het om de rechten van homo’s, transgenders of andere minderheden gaat.

Religieuze conservatieven

Baudet heeft nogal wat gezichten, soms claimt hij ‘liberaal’ te zijn, het volgende moment zoekt hij aartsconservatieven op, al naar gelang waar hij kan scoren.

In 2012 spreekt Baudet bij de Vlaamse organisatie Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHK), een organisatie die zich al sinds de jaren 80 openlijk tegen homoactivisme afzet. Ze organiseerden meerdere manifestaties tegen LHBTI bewegingen.

In een interview met het Reformatorisch Dagblad in 2015 liet Baudet weten dat hij een verbod op discriminatie onzin vindt en dat een christelijke school een homoseksuele leraar moet kunnen weigeren of ontslaan.

Een paar maanden later sprak Baudet op een donateursbijeenkomst van Stichting Civitas Christiana, een zeer conservatieve christelijke organisatie die bekend staat om haar afkeer van LHBTI’ers. Baudet sprak daar voor een voornamelijk grijs publiek over hoe Nederland veranderd is, ten opzichte van ‘hun eigen jeugd’. Baudet vond het geen probleem te helpen om geld in te zamelen voor deze stichting die bekend staat vanwege haar acties en flyers tegen homo- en transgender-emancipatie.

Op bezoek

In het jaar daarna, 2016, sprak Baudet op een conferentie van het Poolse ‘Congres van Nieuw Rechts’ (KNP), opgericht door Janusz Korwin-Mikke, die beweert dat mannen intelligenter zijn dan vrouwen, verkrachting en sex met wederzijdse toestemming niet ver van elkaar liggen, en spreekt over een ‘homomaffia‘ en ‘homoseksuele EU-elite‘. De partij is tegen het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht en sprak zich geregeld uit tegen LHBTI-rechten.

In Zweden houdt Baudet in het najaar van 2019 een speech voor de Sweden Democrats, een partij opgericht door nazi’s en nog steeds bekend als ‘radicaal rechts’, misschien zelfs extreemrechts. De partij had ex-SS’ers en andere neo-nazis in de ranken en verschillende van haar politici zijn opgestapt na onthullingen van antisemitische, racistische en seksistische uitspraken.

Op het gebied van LHBTI-rechten, stelt de partij dat het ‘traditionele gezin’ het beste is voor de ontwikkeling van kinderen. Ze wilden adoptie door koppels van hetzelfde geslacht verbieden en kunstmatige inseminatie zou moeten worden ontmoedigd. Ze hebben sterke kritiek op wat zij de ‘homo lobby’ noemen en publiceerden regelmatig aanvallende artikelen over de ‘perversiteit van homoseksualiteit‘. De Stockholm Pride zou volgens hen kinderen seksualiseren en ze vergelijken homoseksualiteit met pedoseksualiteit. In 2018 verklaart de partij homofoben geen welkom te bieden, maar in 2019 verdedigt nota bene een homoseksuele Sweden Democrats politicus het weghalen van de regenboogvlag bij het gemeentehuis omdat die vlag te politiek zou zijn. Tolerantie voor de bühne?

Lees ook:  Europese Commissie: "Het gaat niet om vaccins, het gaat om vaccineren!"

EU fractie

Sinds de Europese verkiezingen van 2019 zit Forum voor Democratie in de fractie genaamd Europese Conservatieven en Hervormers (ECH). In deze fractie zitten voornamelijk partijen die als homofoob bekend staan in hun land.

Volgens Gaysite.nl zijn ECH leden koplopers in het wegstemmen van LHBTI-gerelateerde voorstellen en zijn ze doorgaans tegen het ‘homohuwelijk’ of andere homorechten.

Neem bijvoorbeeld het Poolse Recht en Rechtvaardigheid (PiS), de regerende partij in dat land. Zoals bekend, ligt PiS momenteel onder vuur vanwege het aanjagen en toestaan van LHBTI-vrije zones, volgens de partij zouden LHBTI’ers de traditionele christelijke gezinswaarden en de Poolse identiteit bedreigen. De EU veroordeelde dit, Forum onthield zich van stemmen.

Een Italiaanse partij, Broeders van Italië, is al niet veel beter: ze willen het homohuwelijk terugdraaien samen met andere wetten die ‘tegen de traditionele familie-waarden ingaan‘. Het homohuwelijk wordt door hen ‘het einde van de mensheid’ genoemd en gendereducatie moet wat hen betreft verboden worden.

Hoe de andere Nederlandse ECH partij over homo-rechten denkt is wel bekend, de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is van mening dat homoseksueel gedrag niet geoorloofd is, ze zijn tegen het homohuwelijk of het toestaan van adoptie door stellen van hetzelfde geslacht.

Renaissancelezing

In het voorjaar van 2019 hield het ‘wetenschappelijk bureau’ van de partij een ‘renaissancelezing’ en nodigde daar oud-president Václav Klaus van Tsjechië voor uit.

In de speech die Klaus houdt, spreekt hij over “manipulatie en indoctrinatie van kinderen met genderisme en feminisme“, een applaus volgt. Klaus gaat verder over de “aanval op het traditionele gezin” (man, vrouw en kinderen). Volgens hem ligt die gezinsvorm onder vuur, mede door “financiering door externe NGO’s”. Even later zegt Klaus dat “relaties tussen verschillende soorten seksuele minderheden op hetzelfde niveau als normale relaties” worden gezet. Het begrip ‘discriminatie’ vindt hij een fatale aanval op de vrijheid van het individu en de vrije samenleving. Wederom volgt applaus.

Klaus heeft een reputatie op het gebied van het bekritiseren van homoseksualiteit. Hij was zo’n beetje als enige politicus een tegenstander van de eerste Gay Pride in Praag, volgens eigen zeggen is hij niet tegen homoseksualiteit, maar is tegen het ‘openlijk vieren’ ervan: het tolereren is voldoende.

Baudet was duidelijk over de toespraak van Klaus en zei “I enjoyed every word”, in de voice-over van het filmpje op Facebook stelt hij “Klaus is een echte FvD’er”.

Doorverwijzingen

Sowieso heeft Baudet er een handje van om homo-vijandige figuren onder de aandacht te brengen.

Op Twitter raadde hij een artikel van Guillaume Faye aan. Faye staat bekend als radicaal rechts en gaat tekeer tegen rassenvermenging en uiteraard tegen homoseksualiteit.

Baudet tweet een ‘leuk artikel met leuke filmpjes van Roosh V over Oekraïne’. Het artikel heet ‘5 observations from my 2015 visit to Ukraine’ en begint meteen met een tirade over de teloorgang van de beschaving vanwege ‘butt sex’ en ‘homoseksuele parades’. Volgens Roosh allemaal de schuld van de westerse elite. Roosh staat bekend als vrouwonvriendelijk, iemand die niet zo moeilijk doet over verkrachting en als antisemiet.

baudet
Screenshot van verwijderde tweet

In 2017 kwam Jeremy Rabkin bij FvD spreken, een man die bij herhaling betoogde dat de verbintenis tussen mensen van hetzelfde geslacht niet de status van ‘huwelijk’ moest krijgen.

Datzelfde jaar retweette Baudet reclame voor een boek van Dominique Venner, een fel tegenstander van het Franse homohuwelijk. Vlak voor zijn zelfdoding plaatste de man nog een artikel op zijn blog, waarin hij vreedzame protesten tegen het homohuwelijk als zinloos en niet toereikend beschreef, volgens hem was een grootse symbolische daad nodig. Zijn dood kreeg bijval van verschillende Franse radicaal-rechtse persoonlijkheden.

Op een bijeenkomst van de jongeren afdeling van Forum voor Democratie (JFvD), sprak de voorzitter, Frederik Jansen, over ‘clownworld’. Annabel Nanninga noemde begin januari ‘clowntown’ toen ze het over Amsterdam had. Wie het begrip ‘clownworld’ niet kent en gaat zoeken op internet, komt terecht in een online wereld die bol staat van homofobie, transfobie, antisemitisme en ander racisme. Als je daar tegen bent, waarom gebruik je dan toch zulke woorden?

Lees ook:  Wat is Antifa en zijn rol in de protesten van Black Lives Matter?

In december 2019 sprak Eva Vlaardingerbroek op een FvD congres, ze keert zich tegen haar bizarre voorstelling van feminisme. Vlaardingerbroek heeft een relatie met de Franse feministen-hater Julien Rochedy, bekend als jeugdleider bij Front National, en tevens een vriend van Baudet. Rochedy is tegen gender educatie of seksuele voorlichting waarbij homoseksualiteit aan bod komt. Hij zou ‘homopropaganda’ verboden willen zien. Baudet noemde hem op de Franse televisie een ‘heel interessante jonge Fransman’.

Cultuurmarxisme

Veel van bovenstaande uitingen komen overeen, je ziet ze veelvuldig bij mensen die menen dat ‘cultuurmarxisme’ bestaat: cultuurmarxisten zouden onze instituties infiltreren en de westerse beschaving willen vernietigen. Waarom precies? Dat weet niemand. Wie ervan beschuldigd wordt, kan zich maar lastig verdedigen: een kenmerk van een complottheorie is tenslotte dat je niet toegeeft er deel van uit te maken.

Voorheen vond je deze complottheorie enkel in de diepe krochten van het internet, op het neo-nazistische Stormfront forum bijvoorbeeld. De theorie heeft een lange achtergrond en is gedrenkt in antisemitisme.

Eén van de basisbeginselen van ‘cultuurmarxisme’, is het idee dat het een samenwerkingsverband is van feministen, ‘globalisten’ (in radicaalrechtse kringen vaak een ander woord voor ‘joden’), homoseksuelen, (culturele) elite en socialisten. Als het aan hen ligt, vernietigen ze het traditionele gezin, nemen de rechten van witte mensen weg en geven feministen, mensen van kleur en homoseksuelen speciale privileges. Een reden daarvoor wordt niet gegeven.

Niet als eerste, maar wel als meest succesvolle, trok Baudet deze extreemrechtse complottheorie ‘cultuurmarxisme’ onze mainstream politiek in.

Wat ‘cultuurmarxisme bestrijden’ in de praktijk inhoudt, kunnen we zien in landen waar de machthebbers dat waanidee onderschrijven. Zo is de Braliziaanse president Jair Bolsonaro een fervent bestrijder van cultuurmarxisten. Ook bij hem zien we terug dat gelijke rechten voor LHBTI’ers een aanval is op de traditionele christelijke waarden en dus moeten die rechten van tafel. Bolsonaro ligt regelmatig onder vuur vanwege zijn homo-vijandige uitspraken.

Inmiddels heeft hij laten weten niets op te hebben met het oordeel van de hoogste rechtbank dat homohaat op gelijke voet staat met rassendiscriminatie en hij heeft bijvoorbeeld subsidies voor culturele projecten met LHBTI-gerelateerde thema’s al stopgezet.

Over de regerende Poolse PiS-partij en de LHBTI-vrije zones hebben we het al gehad. Het zal niet verbazen dat ook zij tekeer gaan tegen ‘cultureel marxisme’.

Wie cultuurmarxisme wil bestrijden, kan niet zonder homohaat.

Conservatief vs progressief

Baudet zelf is al sinds zijn jonge jaren iemand die zich bezig houdt met ‘conservatisme’. Toch begon Forum voor Democratie ooit als voorvechter van de liberale democratie. Het lijkt erop dat Baudet naar zijn roots is teruggekeerd en zich prima kan vinden tussen allerlei zeer conservatieve figuren: hij wordt dan ook bewonderd door mannen die de homo-emancipatie willen terugdraaien.

Baudet heeft het idee van ‘cultuurchristen’ omarmd en zoekt de conservatieven nu regelmatig op. Sterker nog, hij zet zich expliciet af tegen ‘progressief denken’.

Recent publiceerde Forum voor Democratie een artikel, waarin de goede doelen van de Postcodeloterij onder vuur worden genomen. Zoals wel bekend, zet Amnesty zich in binnen- en buitenland in voor LHBTI-rechten. Volgens Forum is je verzetten tegen discriminatie van LHBTI’ers ‘progressief’, en blijkbaar niet redelijk.

fvd
Verschenen op de FvD website, 2020-02-02

Zijn hernieuwde conservatieve imago en het bijhorende afzetten tegen progressieve waarden, past prima bij het idee van het ‘traditionele gezin’, zoals we dat ook bij andere bestrijders van cultuurmarxisme kunnen zien.

Vriendjes?

Er is een patroon van uitnodigingen, van spreken op evenementen, van doorverwijzen naar teksten vol homohaat.

Er is een patroon van het opzoeken en het helpen van organisaties die homo-vijandig zijn.

Er is een patroon van het verspreiden van ideeën, die bij een beetje googlen direct leiden naar teksten vol haat richting homo’s, transgenders en feministen.

Ongetwijfeld zal Baudet claimen dat hij vriendjes is met LHBTI’ers.

Eén ding weet ik wel: als iemand die ik tot mijn vrienden zou rekenen, voortdurend mensen helpt of onder de aandacht brengt die negatief over mij spreken, zou ik me achter de oren krabben.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord