rechten

De bestaande wetgeving zou onvoldoende mogelijkheden bieden voor ‘sancties‘. En daardoor wordt er te weinig aangifte gedaan. Het moeten stukken harder. De zweep erover! NRC meldt als bron van die opinie de ‘Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie‘ (ECRI), die boven het artikel de status krijgt van ‘EU-Toezichthouder‘. En het ECRI vermeldt zeven artikelen uit NRC als bron. Zo voedt de ene hand de andere.

Het ECRI raadpleegt geen nationale onderzoeken, en spreekt niet met burgers. Ze doen ‘literatuuronderzoek‘, en spreken met ‘nationale autoriteiten‘. En die laatsten vinden dus hun eigen wetten te slap? Dit is nou zo’n markant voorbeeld van de wijze waarop ‘nationale autoriteiten‘ regelen dat ‘Europa‘ hen instructies geeft om de kiezer te schofferen, waardoor de weerstand tegen ‘Europa‘ ten onrechte toeneemt. De 44 leden zijn niet gekozen, maar benoemd, en hebben er een leuke broodwinning aan, naast hun andere activiteiten in vergelijkbare sfeer, waardoor ‘bias‘ welhaast gegarandeerd is. Het betreft hier dus een gecultiveerde opinie. De wetgever is niet gehouden er iets mee te doen.

Toch valt te vrezen dat de ‘aanbevelingen‘ uit het ‘rapport‘ onverkort worden overgenomen, wat de Volksvertegenwoordiging er ook van vindt. Daarmee wordt ‘Thoughtcrime‘ geïnstitutionaliseerd, en worden de media een verlengstuk van ECRI, waardoor een inhoudelijke discussie over zulke zaken als ‘positieve‘ discriminatie onmogelijk moeten worden. Het ontkennen, of nuanceren van ‘politiek correcte‘ stellingen over genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden moet bestraft worden. Genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden van ‘onze jongens‘ of ‘onze vrienden‘ als zodanig benoemen kan je achter de tralies doen belanden, want dat valt dan onder de kop ‘racisme‘, ‘antisemitisme‘, of ‘haatzaaien‘.

Lees ook:  Ik sprak met drie mensen die geloven dat er een geheim plan van de EU bestaat om Nederland kapot te maken

De alom aanwezige haat tegen ‘Russen‘, en het van bovenaf opgefokte wantrouwen tegen ‘Chinezen‘ kom je in dit pamflet niet tegen. De enige ‘Russen‘ die het rapport noemt, tot drie keer toe, zijn de ‘inburgeringscurussen‘, een grappige Freudiaanse verschrijving in dit verband. En als de ‘Gedachtenpolitie‘ die het ECRI voorstaat het straks voor het zeggen krijgt, kun je ook niet meer schrijven dat de ‘gifgasaanval‘ van ‘Assad‘ op Douma een doortrapte leugen was, en de ‘vergeldingsactie‘ middels een regen van kruisraketten op een soeverein land een ‘oorlogsmisdaad‘.

Daarnaast beveelt deze ‘Mensenrechtenclub‘ zwaardere straffen aan als een ‘racistisch‘, ‘homofoob‘ of ‘transfoob‘ motief wordt vermoed. ‘Heterofoob‘ herkent deze club niet, wat vermoedelijk komt door het soort ‘literatuur‘ dat ze raadplegen. En hoewel ‘racistisch‘ niet wordt uitgediept, vrees ik dat racisme en geweld dat gericht is tegen ‘blanken‘ in die kringen eveneens niet wordt herkend, gelet op het ontbreken van referenties in de tekst.

Om ontsporingen zoals in het Verenigde Koninkrijk te voorkomen, en de EU niet uit de rails te laten lopen, stel ik voor nog eens goed na te denken over deze achterbakse, huichelachtige opzet om de kiezer met lege handen achter te laten, en het roer van ‘Vadertje Staat‘ in handen te geven van een stel ‘zwevers‘ die geen begin van verantwoordelijkheid dragen voor de consequenties, en vol inzetten op het promoten van ‘Identity Politics‘, waarvan we zien dat het niet werkt, en tegenstellingen eerder uitdiept en aanwakkert, en discussie onmogelijk maakt.

Lees ook:  Uitspraak rechter gooit roet in het eten van uitlevering Assange naar VS

Van mij krijgt dit ‘rapport‘ een ‘één‘. Voor de moeite.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord