baudet

Het is een beetje de vraag of het verstandig is om de bijdrage van Thierry Baudet in de Algemeen Politieke Beschouwingen uitvoerig te bespreken. Het leidt misschien alleen maar af van zijn gênante volharding in het goedpraten van vergelijkingen tussen de coronamaatregelen en de verschrikkelijke zaken die Joden te verduren kregen, zelfs na expliciete oproep om daar vanaf te zien vanuit Joodse organsaties en zijn fatsoenlijkere collega’s in de Kamer. De nare smaak die blijft hangen na het debat proef ik ook.

Toen hij eenmaal aan zijn betoog kon beginnen, bleek dat ook nog grotendeels een idiote complottheorie te zijn. Aan de andere kant daagt hij wel expliciet uit om zijn ‘wetenschappelijke verwijzingen’ te onderzoeken. En als niemand dat doet, gaat ie vast lopen kraaien dat nog niemand een gat in zijn betoog heeft weten te schieten en hij dus wel gelijk zal hebben.

baudet

 

Ik heb me er daarom toch maar even aan gezet, maar in dit stuk zal ik me beperken tot die onderbouwing. Alles waarvoor Baudet geen bronnen geeft, kun je het beste maar als trivialiteiten of complotklets zonder enige onderbouwing zien. Voor een uitgebreidere bespreking kun je terecht bij Daniël Tuijnman die vandaag een eerste deel van zijn analyse van de hele speech op zijn website publiceerde: Baudets Algemene Belazerijen 1. En ook Chi Lueng Chiu heeft er al zinnige dingen over geschreven.

Bij de volledige tekst van zijn speech, geeft Baudet 33 voetnoten, die loop ik langs. Ik geef telkens eerst het tekstgedeelte waarin de voetnoot staat in blauw dan de voetnoten in rood en vervolgens mijn commentaar. Ik heb dus niet de hele tekst van Baudet overgenomen. Soms neem ik een aantal voetnoten samen. Here we go!

Analyse bronnengebruik in de bijdrage van Thierry Baudet bij de Algemene Politieke Beschouwingen op 22 september 2021

In 2009 publiceerde Ab Osterhaus een beroemd geworden artikel in het gerenommeerde, internationale vaktijdschrift ‘Vaccine’. Het was getiteld “Vaccine-induced enhancement of viral infections” – in het Nederlands: ‘Door vaccins veroorzaakte verergering van virale infecties.’ (1) De strekking is, dat door het snelle muteren van virussen zoals corona (2), de door vaccins opgewekte antistoffen hun beschermende werking zeer snel verliezen, en dat juist deze antistoffen vervolgens toekomstige infecties kunnen versterken.

1. Huisman, Martina, Rimmelzwaan, Gruters, Osterhaus, ‘Vaccine-induced enhancement of viral infections’, in: Vaccine (2009) 27(4) 505-12. Eerder deed Osterhaus al promotieonderzoek naar katten en stierven deze katten als gevolg van ADE.

Baudet brengt expliciet het optreden van mutaties in virussen naar voren als risico voor het optreden van Antibody Dependent Enhancement (ADE), maar dat wordt helemaal niet besproken in het artikel van Huisman et al. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7131326/)

2. En bijvoorbeeld ook dengue.

Dengue is het bekendste voorbeeld voor ADE.

Het proces wordt Antibody Dependent Enhancement genoemd, en vele immunologen en virologen hebben dit mechanisme sindsdien bevestigd. Begin dit jaar werd het bijvoorbeeld nog uitgebreid beschreven in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature. (3)

3. Lee, Wheatley, Kent, DeKosky, ‘Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies’, in: ‘Nature Microbiology’, 2020 Oct;5(10):1185-1191;
Matteo Gentili & Nir Hacohen, ‘Surprising effects of antibodies in severe COVID’, in: ‘Nature’ (Vol 591, 4 March 2021) 37- 39.

https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5
https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-021-00352-0/d41586-021-00352-0.pdf

ADE is een bekend fenomeen, Baudet doet echter voorkomen alsof het alleen bij vaccinatie een probleem is en dat het alleen bij optreden van mutaties in het virus waartegen je vaccineert voorkomt. Dit is niet het geval. Bij het voorbeeld van Dengue dat hij geeft, gaat het bijvoorbeeld om vier reeds bestaande stammen en kan het optreden als je eerst met de ene stam geïnfecteerd raakt en (mogelijk zelfs jaren) later met een andere.
ADE die veroorzaakt wordt door een eerdere vaccinatie wordt Vaccine-Associated Enhanced Disease (VAED) genoemd, een term die Baudet vreemd genoeg nergens noemt in zijn betoog. Wat het tweede hier aangehaalde artikel met VAED te maken zou hebben, is me ook een raadsel. Het eerste artikel beschrijft wat er bekend is over het risico van VAED bij coronavaccins en maakt eigenlijk duidelijk dat er weinig redenen zijn om te verwachten dat het op kan treden bij de vaccins tegen SARS-CoV-2 vanwege de zorgvuldige keuzes die gemaakt zijn rekening houdend met het fenomeen.

Anders dan bij klassieke vaccins, die verzwakte of lamgeslagen virussen integraal in je lijf inbrengen, zodat je immuunsysteem in alle rust antistoffen kan ontwikkelen die een virus integraal de baas kunnen (4) (vergelijkbaar met het op natuurlijke wijze doormaken van een infectie), stimuleren de experimentele (5) coronavaccins je lichaam om zelf een enkel specifiek eiwit van het – vele tientallen eiwitketens lange – coronavirus te produceren.

4. Uitzonderingen daargelaten, zo wordt bijvoorbeeld bij het Tetanusvaccin ook één enkel eiwit ingebracht (maar Tetanus is een bacteriële infectie – geen virale).

5. FDA: “An investigational drug can also be called an experimental drug and is being studied to see if your disease or medical condition improves while taking it.” (https://www.fda.gov/patients/learn-about-expanded-access-and-other-treatment-options/understanding-investigational-drugs) – Emergency Use Authorization (fase 3 nog niet afgerond – pas in 2023): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

Baudet zegt het mechanisme van ADE uit te leggen maar gaat hier verder met een heel andere tegenwerping tegen de moderne DNA en mRNA vaccins. Het idee dat klassieke vaccins een betere bescherming kunnen bieden, omdat het immuunsysteem meer van het echte virus ‘ziet’ dan alleen een spike-eiwit is niet heel raar, maar heeft niets met VAED van doen. Ook zijn klassiek vaccins bij Baudet blijkbaar wel héél klassiek. Veel moderne vaccins die niet op mRNA of DNA technieken zijn gebaseerd, bevatten ook maar enkele delen van de ziekteverwekkers waartegen ze bedoeld zijn.
Verder hier het woordenspelletje dat we wel kennen van coronasceptici, dat de coronavaccins nog experimenteel zouden zijn. Het enige wat van belang is, is dat ze aan dezelfde eisen rondom veiligheid voldoen als vaccins die de normale, niet versnelde, procedures hebben doorlopen bij de medicijnautoriteiten die over toelating gaan.

En hoe je het precies wil noemen is natuurlijk altijd onderwerp van discussie, maar Robert Malone, uitvinder van de mRNA-techniek (6), noemt het ‘op gentherapie gebaseerde vaccins’ (7) – en dat is ook de reden dat deze regering besloot om vergunningsaanvragen voor gentherapie sterk te vereenvoudigen (zoals te lezen in de Staatscourant van 30 maart 2020). (8)

6. dr. Robert Malone is de uitvinder van RNA transfectie, de techniek waarmee mRNA bij coronavaccins in cellen wordt gebracht. R W Malone, P L Felgner, I M Verma, ‘Cationic liposome-mediated RNA transfection’, in: ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (1989), 86 (16) 6077-6081

7. “So, why are these gene therapy-based vaccines? Because both of these types of vaccines employ technologies that involve transferring foreign genetic material into the cells of the person receiving the vaccine, and making those cells essentially become miniature vaccine antigen manufacturing factories – inside the body.” Zie: https://www.rwmalonemd.com/news/8hg3jglpy4m7eebyc37lxczc3nny8l.

8. De regeling werd opgesteld door voormalig VVD-Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, samen met voormalig VVD-Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bruno Bruins. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html.

Of bepaalde vaccins bij bepaalde interpretatie van de regels onder het begrip ‘gentherapie’ kunnen vallen, is eigenlijk helemaal niet interessant, behalve misschien voor juristen die met die regels te maken hebben. Dat de regeling moest worden aangepast had er voornamelijk mee te maken dat de vaccins zelf middels genetisch gemodificeerde organismen worden gemaakt, daarvoor was een ontheffing nodig van de normale procedures die wel eens lang kunnen duren.
Belangrijker is om te beseffen dat de vaccins geen gentherapie zijn in de gebruikelijke zin, ze wijzigen het menselijk genoom niet. Er is geen plausibel mechanisme bekend waardoor dat zou kunnen optreden en het is ook nog nergens aangetoond dat het desondanks gebeurt.

Lees ook:  Mary Miller abortus overwinning voor het witte leven

Deze mRNA vaccins maken gebruik van hele kleine deeltjes (nanodeeltjes), die als een soort vetbolletjes de werkzame vaccin-stof door het lichaam verplaatsen. Die deeltjes zijn niet ongevaarlijk en geven aanzienlijke bijwerkingen. (9)

9. Wided Najahi-Missaoui, Robert D. Arnold, and Brian S. Cummings, ‘Safe Nanoparticles: Are We There Yet?’, in: ‘International Journal of Molecular Science’ (2021) 22, 385.

Baudet doet hier een algemene claim over de risico’s van nanodeeltjes, in de mRNA vaccins zijn dat Lipid-Based Nanoparticles (LNP). Het review artikel (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7794803/) geeft één artikel waarin risico’s van die LNPs worden beschouwd (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2885142/) waaruit naar voren komt dat dit type deeltjes het laagste risico op toxiciteit geeft. “An important parameter of the delivery vehicle pertains to low or no toxicity of the carrier itself either in vivo or in the environment as a by-product. Therefore, nanoparticles fabricated using an assembly of natural biomolecules such as lipids, proteins, and carbohydrates are expected to be an appropriate choice for clinical applications.”

Zij geven sterke interacties met onder andere het immuunsysteem, waardoor heftige bijwerkingen kunnen optreden. Natuurlijk is de sterkte van deze reactie per persoon verschillend, maar de bijwerkingen kunnen variëren van mild tot zeer ernstig – zo kennen we de angstwekkende beelden en verhalen van mensen die direct na de prik onwel werden, hartproblemen kregen, verlamd raakten of zelfs kort erna stierven. (10)

10. Bijvoorbeeld de Duitse operazangeres Bettina Ranch, https://www.berliner-zeitung.de/news/nach-impfung-erkrankt-berliner-opernsaengerin-erhebt-schwere-vorwuerfe-gegen-arzt-li.183431. Haar arts weigerde opmerkelijk genoeg de bijwerkingen zelfs te melden: ‘Als ik dit allemaal zou melden, zou ik de praktijk kunnen sluiten. Ik heb daar geen tijd voor.” Of Annemiek (74), die overleed net als minstens 381 anderen in Nederland: https://www.ad.nl/binnenland/annemiek-overleed-na-haar-vaccinatie-neem-ons-verhaal-serieus-scheep-ons-niet-zomaar-af~a2766c44/.

Baudet komt hier met wat we als anekdotisch bewijs moeten duiden. Niet dat er per se geen relatie is met de vaccinatie, maar er valt voor de lezer niets aan te controleren. Anderzijds is de suggestie die van deze verhalen uitgaat, nl. dat medici veel te weinig aandacht hebben voor mogelijke bijwerkingen en de relatie met de vaccinatie, ook niet overtuigend. Serieuze bijwerkingen, zoals die met de AstraZeneca en Janssen vaccins kwamen immers naar voren op basis van dit soort meldingen.

Er zijn in Nederland mogelijk vele honderden doden gevallen – zo niet meer – en in Europa vele duizenden. In het Britse registratiesysteem is de lijst van bijwerkingen alleen voor het Pfizer-vaccin meer dan 98 pagina’s lang. (11)

11. https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Baudet verwijst hier naar het Britse Yellow Card systeem voor het melden van bijwerkingen, dat vergelijkbaar is met hoe Lareb meldingen verzamelt, of het VAERS systeem in de Verenigde Staten. Hoe vaak er ook op gewezen wordt dat deze meldingen van bijwerkingen niet noodzakelijkerwijs samenhangen met de vaccinatie, blijven vooral antivaxxers dat negeren als ze de cijfers voor eigen doeleinden gebruiken.

Echter. Inmiddels zijn alweer vele nieuwe varianten van COVID-19 gevormd die een dergelijk eiwit niet meer hebben (12), waarmee die mutaties ontsnappen aan de werking van het huidige vaccin.

12. In een uitgebreide metastudie van het tijdschrift Nature Reviews Microbiology, werden deze varianten al enkele maanden geleden stuk voor stuk in kaart gebracht. Harvey, W.T., Carabelli, A.M., Jackson, B. et al. SARS-CoV-2 variants, spike mutations and immune escape. Nat Rev Microbiol 19, 409–424 (2021).

https://www.nature.com/articles/s41579-021-00573-0

Dat de kans bestaat dat het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt zo muteert dat de bestaande vaccins er geen goede bescherming meer tegen bieden, is bekend. Niet voor niets wordt het ontstaan en de verspreiding van nieuwe varianten nauwgezet in de gaten gehouden. Vooralsnog zijn er gelukkig nog geen varianten waartegen de vaccins niets uitrichten. Het spike-eiwit van de Wuhan-variant waarop de oorspronkelijke vaccins zijn gebaseerd, lijkt dus nog voldoende op het spike-eiwit van de nieuwe varianten.

Zo is de bescherming van de vaccins tegen de huidige delta-variant reeds drie tot vijf keer minder dan tegen de Wuhan-variant (13)

13. Zie hierover bijvoorbeeld: Delphine PLanas, David Veyer, Olivier Schwartz, ‘Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 variant Delta to antibody neutralization’, in: Nature (8 july 2021). Harvey et al, ‘SARS-CoV-2 variants, spike mutations and immune escape’, in: National Review of Microbiology (2021) Jul;19(7):409-424.

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03777-9
De tweede referentie is dezelfde als bij voetnoot 12 en waarschijnlijk een kopieerfoutje, er staat immers niets concreets in over verminderde werking van de vaccins tegen de Delta-variant.

In het eerst genoemde artikel staat: “The two-dose effectiveness against the Delta variant was estimated to be 60% and 88% for the AstraZeneca and the Pfizer vaccine, respectively. Our neutralization experiments indicate that antibodies elicited by the Pfizer and AstraZeneca vaccines are efficacious against the Delta variant, but about three- to fivefold less potent than they are against the Alpha variant.” Baudet maakt hier ten onrechte van dat de bescherming van die vaccins drie tot vijf keer minder is. Maar het onderzoek laat dus juist zien dat ondanks die minder enthousiaste respons de vaccins nog steeds zeer effectief zijn tegen de Delta-variant. Overigens vergist Baudet zich ook als hij de Wuhan-variant voor Alfa-variant aanziet (die stond ook wel bekend als ‘Britse variant’).

En afgelopen maand verscheen in The Journal of Infection een studie die lijkt uit te wijzen dat gevaccineerden nu al een versterkte reactie hebben op de huidige Delta-variant – en dus meer risico lopen om ernstig ziek te worden dan ongevaccineerden!(14)

14. Nouara Yahi, Henri Chahinian, Jacques Fantini, Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination?, in: Journal of Infection (2021)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8351274/

Het artikel gaat over het risico op ADE. Een ongevaccineerde die voor het eerst in aanraking komt met het virus kan bijna per definitie geen last hebben van ADE, maar loopt wel alle risico’s die horen bij het doormaken van een corona-infectie die een gevaccineerde nauwelijks loopt. Het risico op ADE door vaccinatie (VAED dus) met de goedgekeurde coronavaccins wordt als minimaal ingeschat en het is ook nog niet waargenomen na inmiddels miljarden uitgedeelde vaccinaties.

Door stappen over te slaan in het reguliere onderzoeksproces zijn de coronavaccins versneld toegelaten op de medicijnmarkt.(15) De langetermijneffecten zijn dermate onbekend dat we in de gelekte Pfizer-contracten zelfs hebben kunnen lezen dat de landen die een overeenkomst aangingen met de farmaceutische reus dit ook juridisch hebben moeten erkennen. Ik citeer:
“De koper onderkent dat zowel de langetermijn-effecten als de effectiviteit van het vaccin onbekend zijn, en dat het vaccin een averechts effect kan hebben dat nu nog onbekend is.” (16)

15. EMA recommends first COVID-19 vaccine for authorisation in the EU (21 december 2020)
EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for the vaccine Comirnaty, developed by BioNTech and Pfizer, to prevent coronavirus disease 2019 (COVID-19) in people from 16 years of age. EMA’s scientific opinion paves the way for the first marketing authorisation of a COVID-19 vaccine in the EU by the European Commission, with all the safeguards, controls and obligations this entails.

EMA’s human medicines committee (CHMP) has completed its rigorous evaluation of Comirnaty, concluding by consensus that sufficiently robust data on the quality, safety and efficacy of the vaccine are now available to recommend a formal conditional marketing authorisation. This will provide a controlled and robust framework to underpin EU-wide vaccination campaigns and protect EU citizens.
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-first-covid-19-vaccine-authorisation-eu

Conditional marketing authorisation
The approval of a medicine that addresses unmet medical needs of patients on the basis of less comprehensive data than normally required. The available data must indicate that the medicine’s benefits outweigh its risks and the applicant should be in a position to provide the comprehensive clinical data in the future.
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/conditional-marketing-authorisation

Er zijn zeker geen stappen overgeslagen in het reguliere onderzoeksproces. De versnelde toelating houdt in feite alleen in dat de farmaceuten bepaalde (deel)analyses later mogen aanleveren.

Lees ook:  Door de crisis in het coronavirus is Italië van plan 500.000 werkvergunningen zonder papieren aan migranten te verlenen

16. Volledig citaat artikel 5.5: “Purchaser acknowledges that the Vaccine and materials related to the Vaccine, and their components and constituent materials are being rapidly developed due to the emergency circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provision of the Vaccine to Purchaser under this Agreement. Purchaser further acknowledges that long-term effects and efficacy of the Vaccine are not currently known and that there may be adverse effects of the Vaccine that are not currently known. Further, to the extent applicable, Purchaser acknowledges that the Product shall not be serialized.”

Baudet vertaalt hier “there may be adverse effects of the Vaccine” als dat het vaccin een averechts effect kan hebben” wat niet hetzelfde is. Het zinnetje is verder nogal triviaal, uiteraard kan de farmaceut geen garantie geven dat er geen bijwerkingen (adverse effects) zullen optreden die niet naar voren zijn gekomen tijdens de proeven. De gezondheidsinstanties zijn uiteraard op de hoogte van de stand van wetenschap en kunnen de risico’s op dergelijke onverwachte bijwerkingen goed afwegen tegen de aangetoonde voordelen van de vaccins.

De Infection Fatality Rate – ofwel, de dodelijkheid – van corona is wereldwijd gemiddeld 0,23 procent. Voor mensen jonger dan 70 jaar is het 0,05 procent. (17) Dat is dezelfde orde van grootte als een zware griep en dermate laag, dat het de onzekerheden en risico’s van de huidige, experimentele vaccins in mijn ogen totaal niet rechtvaardigt. (18) Puur op basis van gezondheidsredenen zou ik dus iedereen onder de 70 afraden zo’n prik te nemen.

17. De wereldwijde Infection Fatality Rate van corona is gemiddeld 0.23%, maar waarschijnlijk 0.15-0.20%. Voor mensen jonger dan 70 jaar is dit zelfs 0.00-0.31% en gemiddeld 0.05%. Zie: Ioannidis, John P A. “Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data.” in: Bulletin of the World Health Organization vol. 99,1 (2021): 19-33F

18. Volgens – nota bene – de Wereldgezondheidsorganisatie zélf, is de Infection Fatality Rate (oftewel: de mortaliteit) van Corona laag. Rond de 0.23% voor alle leeftijden en voor mensen ónder de 70 jaar is die 0.05% (zie bovenstaande voetnoot). Dit zijn bepaald geen imponerende getallen en al honderden jaren hebben we een vergelijkbaar corona-seizoen, zonder dat men in paniek raakte of een wereldwijde ‘pandemie’ uitriep.

Het zeer omstreden artikel van Ioannidis (https://apps.who.int/iris/handle/10665/340124) geeft een wereldwijd gemiddelde, maar in het artikel is ook te lezen dat zijn schatting voor Nederland ongeveer 0,7 procent is. Er zijn betere schattingen die uitkomen op 1 procent of meer (https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/2/20-2999_article).
De IFR voor een zware griep is eigenlijk niet zo goed bekend, maar de vergelijkingen van de beschikbare studies met die voor COVID-19 laten zien dat IFR van COVID-19 bij stijgende leeftijd snel al tientallen malen hoger ligt dan die van griep (https://github.com/mbevand/covid19-age-stratified-ifr).

Voor mensen boven de 70 zouden de vaccins wellicht de afweging waard kunnen zijn, zij het niet dat juist de groep die de meeste sterfkans heeft -de gemiddelde leeftijd van coronadoden is 83 jaar – grotendeels onbeschermd blijkt door deze vaccins – zo onthulde een studie in Nature van afgelopen juni. (19)

19. Collier, D.A., Ferreira, I.A.T.M., Kotagiri, P. et al. Age-related immune response heterogeneity to SARS-CoV-2 vaccine BNT162b2. Nature 596, 417–422 (2021).

Baudet geeft hier de conclusie van het artikel (https://www.nature.com/articles/s41586-021-03739-1) volkomen verkeerd weer. De onderzoekers vonden weliswaar dat bij oudste groep na één vaccinatie vaker nauwelijks sprake lijkt te zijn van een virusneutraliserende werking tegen de nieuwe varianten, maar dat die er na de tweede dosis wél was: “Critically, we show that elderly individuals are likely to be at greater risk from VOCs, as a greater proportion of individuals in the over-80 age group showed no neutralizing activity to P.1 and B.1.1.7 after the first dose. Reassuringly, we observed neutralizing responses across all age groups after the second dose, although further work is needed to understand the effect of age on the durability of immune responses following vaccination.” Dit is juist een sterk argument voor volledige vaccinatie en eventuele boostervaccins.

Gegevens uit Israël en het Verenigd Koninkrijk lijken dat trouwens ook te bevestigen: bijna 60% van de mensen die vorige maand in Israël in het ziekenhuis lagen met corona, bleek dubbel gevaccineerd. (20) Bijna de helft van de vorige maand in Engeland opgenomen coronapatiënten was volledig gevaccineerd. (21) En in Nederland blijkt dat in de groep mensen boven de 60 jaar die positief testen op corona bijna 60% ook netjes dubbel gevaccineerd was. (22)

20. Het vaccinatiepercentage in Israël bedraagt zo’n 78% vanaf 12 jaar. Nederland zit nu op 79% boven de 12 jaar, volgens het RIVM: https://www.beckershospitalreview.com/public-health/nearly-60-of-hospitalized-covid-19-patients-in-israel-fully-vaccinated-study-finds.html.

21. https://www.thetimes.co.uk/article/half-of-covid-hospital-cases-fully-vaccinated-zcppw7jrp

NB Dit gaat om cijfers uit Ierland, niet het Verenigd Koninkrijk.

22. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken

Het is niet helemaal duidelijk wat Baudet hier probeert duidelijk te maken. De correcte manier om te kijken naar het effect van de vaccinaties op opnames is om de absolute opnamecijfers af te zetten tegen de totale populatie gevaccineerden respectievelijk ongevaccineerden, per 100.000 personen zoals gebruikelijk is. Als je dat doet is het meteen duidelijk dat het effect van vaccinaties heel erg positief is.
Een klein percentage van een groot aantal, kan in absolute getallen best groter zijn dan een veel groter percentage van een klein aantal. Alleen daarom al is het te verwachten dat bij stijgende vaccinatiegraad de ziekenhuizen vooral bezet zullen raken met gevaccineerden personen, de vaccins beschermen immers niet volledig.

Blijft dan nog over: de jongeren. Maar zoals ziekenhuisdirecteur Maurice van den Bosch van het OLVG al scheef: ‘Vaccineren van deze leeftijdsgroep heeft (…) geen winst voor de betrokkenen (…). (23) Aan ons de taak om de farmaceutische bedrijven uit te leggen dat voor introductie binnen deze leeftijdsgroep dus geen plek is.’ (24)

23. Nature 597, 166-168 (2021) Kids and COVID: why young immune systems are still on top. Smriti Mallapaty

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02423-8

24. https://www.linkedin.com/posts/mauricevandenbosch_tijd-om-op-te-komen-voor-het-belang-van-kinderen-activity-6845787741322518528-4asg

Baudet citeert Van den Bosch nogal beknopt, waardoor een belangrijke nuance wegval: “Kortom, vaccineren van deze leeftijdsgroep heeft voor zover data inzichtelijk maakt geen directe winst voor de betrokkenen zelf mbt ernstig ziekteverloop.” Ook de Gezondheidsraad erkent dat er weinig directe gezondheidswinst zit in het vaccineren voor de jongeren zelf. Het advies om het toch te doen (https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/06/29/vaccinatie-van-adolescenten-tegen-covid-19) draait dan ook om andere redenen, onder andere de negatieve gevolgen voor de jeugd als de samenleving en het onderwijs weer in lockdown zouden moeten gaan.

En waarom stemde vrijwel de hele Kamer voor de plaatsing van corona op de A-lijst van besmettelijke ziektes – de lijst van de meest dodelijke killers die er bestaan (zoals Ebola)? De verstrekkende, vrijheidsbeperkende maatregelen mogen wettelijk alleen genomen worden indien er sprake is van een heel gevaarlijk virus. Maar het is evident en onomstreden dat corona niet in die categorie thuishoort! (25)

25. Zie hierover bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=KlenTcm0Tm4.

Baudet verwijst hier naar een bijdrage van zijn fractiegenoot Van Meijeren tijdens een door hem aangevraagd debat in de Tweede Kamer op 1 juli jl. Het coronavirus staat op de A-lijst sinds januari 2020, toen via een ministeriële regeling. Eigenlijk twijfelt geen enkele expert eraan dat dat terecht was en vooralsnog nog steeds zo is. Dat het ‘evident en onomstreden’ zou zijn dat dat niet zo is, is een onzinnige bewering en komt neer op de foutieve stelling dat corona voor de volksgezondheid niet erger is dan een zware griep. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/wijziging-wet-publieke-gezondheid-tot-incorporatie

En waarom werden goed werkende en decennia oude medicijnen zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine ineens ‘uiterst gevaarlijk’ verklaard en zelfs verboden? (26)Is dat wellicht omdat gebruik van een experimenteel vaccin zoals dit dan überhaupt al niet zou zijn toegestaan? (27)

Lees ook:  Hoe ziet een "mini-beroerte" eruit? Medische experts wegen mee op het mysterieuze ziekenhuisbezoek van Trump

26. Asiya Kamber Zaidi & Puya Dehgani-Mobaraki, ‘The mechanisms of action of Ivermectin against SARS-CoV-2: An evidence-based clinical review article’, in: The Journal of Antibiotics (15 June 2021).

In Nederland zouden deze middelen off label voorgeschreven kunnen worden als er goede redenen voor zijn. Maar goede redenen zijn er niet (meer). Voor beide middelen, ivermectine (IVM) en hydroxychloroquine (HCQ), was er sprake van een enigszins plausibel werking tegen een besmetting met corona, in een petri-schaaltje werkten deze stoffen tegen het virus. Meteen duidelijk was echter dat de werkzame dosis in het menselijk lichaam niet gehaald zou kunnen worden zonder enorme bijwerkingen. Talloze onderzoeken met lagere doseringen hebben geleerd dat de middelen dan niet werkzaam zijn tegen corona.
Bijkomend probleem is dat is gebleken dat veel van het onderzoek naar IVM onbetrouwbaar is. Het grootste onderzoek dat een positief resultaat toonde berust waarschijnlijk zelfs op fraude. Data-experts raden daarom aan om alle meta-analyses en reviews, zoals die in het door Baudet aangehaalde artikel (https://www.nature.com/articles/s41429-021-00430-5) dan ook maar helemaal over te doen na grondige analyse van de onderliggende artikelen (https://www.nature.com/articles/s41591-021-01535-y).

27. Experimentele vaccins moeten namelijk een onvervulde medische vervullen (“the medicine fulfils an unmet medical need”): zie https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation.

Er ís nog geen werkzaam medicijn tegen corona. De suggestie dat middelen als HCQ of IVM wel effectief zijn, maar dat dat actief wordt ontkend om de goedkeuring van vaccins formeel mogelijk te maken, is een duidelijk voorbeeld van complotdenken.

En hoezo hoeven de mensen die het experimentele en beperkt werkende vaccin hebben genomen niet te testen voor toegang, terwijl de mensen die dat weigeren te nemen, wél moeten testen – hoewel we weten dat óók mensen die gevaccineerd zijn, corona gewoon kunnen krijgen en gewoon kunnen overdragen (28) (en wellicht zelfs meer kans hebben dat te doen, omdat ze vaker licht-symptomatisch zijn)? En hoezo die mondkapjes, die gaatjes bevatten die ongeveer honderd miljoen virusdeeltjes kunnen doorlaten en dus totaal niet werken?

28. Uitgelekt document van CDC (Center for Disease Control and Prevention, Amerikaanse RIVM) waaruit blijkt dat gevaccineerden de deltavariant even makkelijk kunnen verspreiden als ongevaccineerden: https://context-cdn.washingtonpost.com/notes/prod/default/documents/54f57708-a529-4a33-9a44-b66d719070d9/note/7335c3ab-06ee-4121-aaff-a11904e68462.#page=1(dia 17)

Geen van de vaccins belooft 100 procent bescherming. Dat gevaccineerden ook corona kunnen krijgen is een gegeven, maar de kans daarop is nog steeds, ook met de Delta-variant, veel kleiner dan voor ongevaccineerden. Daarnaast zijn gevaccineerden die toch besmet worden, mogelijk minder besmettelijk (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html). Ironisch genoeg, was voor CDC deze analyse juist een reden om het advies met betrekking tot het dragen van mondmaskers weer aan te scherpen (https://www.washingtonpost.com/health/2021/07/29/cdc-mask-guidance/), waarvan Baudet in de volgende zin het nut ontkent.

Waarom gaat er in de begroting die voor ons ligt 2 miljard naar testinfrastructuur, vaccins en vaccinatiestraten, maar is de IC capaciteit in de afgelopen anderhalf jaar nog altijd niet opgeschaald? We deden het toch ‘voor de zorg’? (29)

29. https://www.nporadio1.nl/nieuws/podcast/ea20e6d1-2a0b-46e2-8421-f5947b66c6fc/gommers-gefrustreerd-we-zijn-1-jaar-verder-en-er-is-geen-ic-bed-extra-geregeld

In het aangehaalde stuk staat dat de IC capaciteit is opgeschaald, van 1100 naar 1350 bedden, met nog een mogelijke verdere uitbreiding naar 1700. Dit is geen structurele uitbreiding, daarvoor zit het grootste probleem ‘m in het opleiden van nieuw personeel. Of Baudet ideeën heeft om dit probleem op te lossen, blijkt niet uit zijn speech.

Vorige week werd ondertussen ook bekend dat creditcard-maatschappijen aan een systeem werken om de CO2-voetafdruk van al je aankopen centraal te registreren en ook te maximeren – zodat je geen uitgaven meer kunt doen als je je CO2-tax hebt bereikt. TNO stelde iets dergelijks ook al voor – tot groot enthousiasme van RTL Nieuws. (30)

30. https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5237985/co2-budget-duurzaam-vliegen-vlees-emissiehandelssysteem-tno.

Van maximeren is geen sprake, je moet alleen bijbetalen als je je budget overschrijdt. Of RTL Nieuws er enthousiast over is, blijkt niet uit het bericht. Daarin staat wel dat TNO vond dat er draagvlak voor zo’n plan is bij de Nederlandse burger: “Onderzoeksbureau TNO heeft het idee voor zo’n persoonlijk CO2-budget voorgelegd aan een representatieve groep Nederlanders. En wat blijkt? Die zien het vaak niet zitten. Slechts 36 procent ziet wel wat in een CO2-budget. Als grote bedrijven meer moeten gaan betalen voor hun uitstoot verandert dat beeld ineens. Dan ziet 67 procent het wel zitten. Ook moet er rekening worden gehouden met het inkomen van huishoudens. Draagvlak is er dus, onder voorwaarden, wel.”

In samenhang daarmee zien we dat het contant geld wordt uitgefaseerd. Er komt een verbod op contante betalingen van meer dan 3.000 euro, en banken stimuleren winkeliers en horecagelegenheden om louter nog pinbetalingen te accepteren. (31)

31. https://ondernemersplein.kvk.nl/verbod-op-contante-betalingen-boven-3000-euro/.

De samenhang waarover Baudet het hier heeft schuilt in een vermeende steeds grotere staatscontrole. Het voorgenomen verbod op contante betalingen van grote bedragen is gemotiveerd als maatregel tegen witwassen (iets wat Forum voor Democratie toch zou moeten aanspreken?) en zal gewone burgers nauwelijks raken.

Corona is het alibi, het voorwendsel, de aanleiding, om de nieuwe wereldorde te bewerkstelligen die al veel langer werd voorbereid en gewenst. Al in 2016 werd in VN-verband besloten alle mensen op aarde een ‘digitale identiteit’ te geven voor dagelijks gebruik – waarbij specifiek de integratie van rijbewijs, bankrekening, media en gezondheidsdossier werden genoemd. (32) Ook introduceerden EU en VN in dat jaar een “mondiale vaccinatiestrategie”, met als doel alle mensen in de wereld regelmatig “vaccins” te geven en dat digitaal te registreren. (33)

32. “On Friday, 20 May 2016, ID2020 – a strategic, global initiative launched in response to the Sustainable Development Goal 16.9: “provide legal identity to all, including birth registration, by 2030”, in collaboration with the United Nations Office for Partnerships, hosted the “ID2020 Summit – Harnessing Digital Identity for the Global Community” at the United Nations Headquarters in New York.” https://www.un.org/partnerships/news/id2020-summit-2016
De ID2020 Alliance heeft 5 founding partners: Gavi The Vaccine Alliance, Microsoft, De Rockefeller Foundation, Accenture en Ideo.org. Enkele andere interessante partners zijn Mastercard en Facebook. Zie: https://id2020.org/alliance

Het doel van ID2020 is om iedereen die daar nog geen beschikking over heeft een betrouwbare manier te geven om te bewijzen wie je bent. Niet om overheden meer controle over hun burgers te geven: “doing digital ID right means protecting civil liberties and putting control over personal data back where it belongs…in the hands of the individual.” Van “integratie van rijbewijs, bankrekening, media en gezondheidsdossier” is helemaal geen sprake, de digitale identiteit moet het individu  toegang geven tot die faciliteiten, maar juist op een manier die de privacy beter waarborgt.  Het hele project draait vooral om de ruim een miljard mensen die dit allemaal nog niet hebben, voor Nederland verandert dit waarschijnlijk niets.

33. http://iprove-roadmap.eu/wp-content/uploads/2016/06/IPROVE-ROADMAP_JUNE2016_WEB.pdf;
https://www.gpmb.org/annual-reports/overview/item/2019-a-world-at-risk

De IPROVE Roadmap schetst hoe de ontwikkeling van vaccins in Europa beter kan worden georganiseerd. Over het regelmatig toedienen van vaccins aan alle mensen in de wereld als doel is niets in het document te vinden, noch over het digitaal registreren daarvan. In het jaarverslag over 2019 van de Global Preparedness Monitoring Board is hier ook niets van terug te vinden. De nadruk ligt op het beter voorbereid zijn bij uitbraken van nieuwe of reeds bekende infectieziekten en de mogelijkheden om daar snel vaccins voor te kunnen ontwikkelen, produceren en distribueren.

Uiteraard zal Baudet alle kritiek op zijn speech, ook deze, negeren of op een of andere manier als onzinnig wegzetten. So be it.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord