wo. nov 30th, 2022
islam

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meent dat in ons huidige tempo Nederland over dertig jaar 20 miljoen inwoners telt. Maar zelfs hoogleraren zien hier problemen in. Misschien is het toch niet zo handig om gemiddeld 105.000 mensen per jaar erbij te krijgen?

Dat de Nederlandse bevolking problemen voorziet met dit soort aantallen moge duidelijk wezen. Maar ja, dat is natuurlijk maar simpel gepeupel! Meningen die er écht toe doen zijn die van hoogleraren en die slaan alarm… Los van het feit dat het volstrekt idioot is om immigranten in zulke aantallen binnen te halen, blijkt er niet eens een plan te zijn om dit in goeie banen te leiden.

Zowel op gebied van huisvesting als op integratie heeft de overheid totaal geen idee of überhaupt plannen op tafel liggen. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing systems bij TU Delft, meent dat het absoluut mogelijk is om zoveel mensen in Nederland te huisvesten. Capaciteit is het probleem niet maar:

“Het probleem is de afwachtende houding van het Rijk. Er ligt geen plan om de woningtekorten aan te pakken, de infrastructuur te verbeteren en om de ruimtes in Nederland beter te ordenen.”

Ook hoogleraar Sociale Demografie Jan Latten erkent dat het in technische zin goed mogelijk is voor Nederland om 20 miljoen inwoners te huisvesten. Maar het gaat hem er juist om dat we dat eigenlijk helemaal niet moeten willen met z’n allen:

“Waar het om gaat is dat Nederland op dit moment totaal niet is voorbereid op deze onverwachte bevolkingsgroei. Dan hebben we het niet alleen over de woningcrisis, die alleen maar heviger wordt, maar ook over de gevolgen van immigratie, die behoorlijk onderschat worden.”

Integratie en saamhorigheid zijn volgens hem twee thema’s die problemen gaan geven. De man is zelf voorzichtig in z’n bewoording maar laat met het volgende citaat perfect zien waarom:

“In de politiek vliegen de doelstellingen je om de oren, van CO2-uitstoot tot het aantal woningen dat van het gas af moet, maar over de bevolkingsgroei hoor je bijna niemand. Het wordt tijd dat de partijen over dit onderwerp maar eens een duidelijk standpunt innemen en daarover met elkaar in debat gaan, want als het zo doorgaat valt niet uit te sluiten dat in het land de samenhang verbrokkelt en de onderlinge spanningen oplopen.”

Dikke kans dat de Nederlandse samenleving zichzelf verscheurt als er dus niets gebeurt. Want vergrijzing moet het hoofd worden geboden en getalenteerde buitenlandse arbeidskrachten kunnen daarvoor uitstekend zijn. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien: kansarme immigranten die de druk op de verzorgingsstaat alleen maar vergroten.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord