von der Leyen

Er is een onderzoek gestart naar de geheime gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen het hoofd van de Europese Commissie en de CEO van Pfizer over de verkoop van vaccins. Regeringen hebben geheime overeenkomsten gesloten met fabrikanten van corona-vaccins op grond waarvan de farmaceutische bedrijven niet wettelijk kunnen worden aangeklaagd in het geval van een bijwerking op het vaccin of in het ergste geval als een patiënt overlijdt. En dat is nog maar één van de geheime bepalingen uit de wurgcontracten. Wat de vraag oproept: wiens belangen dient Von der Leyen?

De stap komt op een moment dat er in sommige EU-hoofdsteden een groeiend debat is over de vraag of er voldoende verantwoording wordt afgelegd over het gebruik van sms-berichten door hoge ambtenaren en politici bij het uitvoeren van officiële zaken. Von der Leyen (geschat vermogen 3 miljoen euro) zelf werd in 2019 bekritiseerd nadat onthullingen dat een mobiele telefoon die als belangrijk bewijsmateriaal werd beschouwd in een contractschandaal bij het Duitse ministerie van Defensie, dat ze vroeger leidde, was schoongeveegd. We zien zich hier een patroon vormen (of het moet zijn dat zij hieraan geen actieve herinnering meer heeft).

Eerder dit jaar meldden wij hoe de farmaceutische gigant Pfizer ten aazien van covid-19 soevereine regeringen in een wurggreep heeft gehouden om losgeld te betalen en bizarre eisen te stellen door te vragen om bankreserves, ambassadegebouwen en militaire bases als onderpand in ruil voor COVID-19-vaccins. Pfizer wilde zelfs dat India zijn COVID-19-vaccins zou bestellen zonder lokale proeven te doen.

Bovendien hebben regeringen geheime overeenkomsten gesloten met fabrikanten van vaccins tegen het coronavirus op grond waarvan de farmaceutische bedrijven niet wettelijk kunnen worden aangeklaagd in het geval van een bijwerking op het vaccin of in het ergste geval als een patiënt overlijdt als gevolg van het toegediend vaccin. Daarentegen betaalde de Amerikaanse regering tot maart 2020 alleen al meer dan $ 57 miljoen aan compensatie voor vaccinverwondingen en sterfgevallen.

De Europese Ombudsvrouw heeft geëist dat Europese Commissie-voorzitster Ursula von der Leyen uitlegt hoe ze de sms-berichten die ze met de CEO van Pfizer had uitgewisseld, kwijtraakte tijdens gesprekken over de aanschaf van vaccins. Ombudsvrouw Emily O’Reilly, de hoogste verantwoordelijke voor verantwoording en bestuur van de EU, heeft een onderzoek ingesteld naar de weigering van de Europese Commissie om de inhoud van de communicatie tussen Von der Leyen en een CEO van een niet nader genoemd farmaceutisch bedrijf over een Covid-19-vaccincontract te overhandigen.

Als eerste stap in deze procedure vroeg O’Reilly de Europese Commissie om uitleg over haar beleid ten aanzien van het bijhouden van de sms-berichten van Von der Leyen. “De Commissie is verplicht om instant messages op te nemen met betrekking tot belangrijke beleids- of politieke zaken, zoals de aanschaf van Covid-19-vaccins”, schreef het kantoor van O’Reilly in een verklaring over deze zaak.

Von der Leyen blijkt – net als Hugo de Jonge – ook een onvermoeibare vaccin-pusher.
In april meldde de New York Times dat Von der Leyen een maand lang sms’jes en telefoontjes had uitgewisseld met de CEO van Pfizer, Albert Bourla, als onderdeel van de onderhandelingen over de aanschaf van vaccins voor de EU. De krant schreef destijds dat persoonlijke diplomatie een grote rol speelde bij het veiligstellen van de vaccindeal. O’Reilly verzocht de Europese Commissie om de sms-berichten te overhandigen, maar de diner’s club van Timmermans beweerde dat “er geen aantekeningen waren bijgehouden van dergelijke berichten”, aldus het kantoor van de ombudsvrouw.

Het kantoor van de ombudsvrouw heeft eerder gewaarschuwd voor het belang van het bijhouden van gegevens binnen de EU-instellingen te midden van een toegenomen hoeveelheid werken op afstand in het Covid-tijdperk. “De EU-administratie is volgens de EU-wetgeving verplicht om documentatie met betrekking tot haar activiteiten op te stellen en te bewaren, voor zover mogelijk en op een niet-willekeurige en voorspelbare manier”, zei de waakhond in juni.

Omtrent wat er zich (achter de schermen) rond covid-19 afspeelt is in werkelijkheid bij weinigen bekend. Zo stierven de leiders van drie verschillende landen nadat ze de verspreiding van de experimentele Covid-19-prikken hadden stopgezet. Alle drie de landen namen het besluit om de vaccins onder hun burgers te verdelen pas nadat hun leiders waren overleden. Eén van de drie was de Haïtiaanse president Jovenel Moise, die nog niet zo lang geleden in zijn huis in Port-au-Prince werd vermoord door een groep huurlingen.

Het Caribische land komt in aanmerking voor gratis vaccins via het COVAX-programma, dat wordt uitgevoerd door BillGates’  Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en door wereldwijde liefdadigheidsinstellingen (o.a. de Bill & Melinda Gates Foundation) voor vaccins, maar Moise had met name de AstraZeneca-injecties geweigerd. Slechts enkele dagen na zijn moord stuurden de VS samen met een team van FBI-agenten vaccins naar Haïti.

Kort nadat president John Magufuli van Tanzania de vaccins als gevaarlijk had bestempeld, stierf hij aan een “hartkwaal”. In februari 2021 had zijn minister van Volksgezondheid tegen de media gezegd: “We zijn er nog niet van overtuigd dat die vaccins klinisch veilig zijn bevonden.” De dood van de immens populaire Magufuli resulteerde in duizenden rouwenden die zich in een stadion verzamelden om zijn lichaam te bekijken. Kort na de dood van Magufuli bestelde Tanzania echter een enorme zending van de producten ter waarde van miljoenen dollars voor zijn 60 miljoen burgers.

Lees ook:  De corona-hongersnood

“Je moet stevig in je schoenen staan. Vaccinaties zijn gevaarlijk. Als de blanke man inentingen had kunnen bedenken, had hij inmiddels een inenting tegen aids moeten hebben; hij zou inmiddels een inenting [tegen] tuberculose hebben gevonden; hij zou inmiddels een inenting tegen malaria hebben gevonden; hij zou nu wel een inenting tegen kanker hebben gevonden”, waarschuwde Magufuli in januari 2021. Magufuli, een voormalig scheikundeleraar, gaf ook een vernietigend oordeel over de PCR-tests door aan te tonen hoe een geit en een papajafruit beide positief waren getest op Covid-19. Magufuli’s mening over PCR-tests wordt gedeeld door de internationale procesadvocaat Dr. Reiner Fuellmich, die een historische class action-rechtszaak heeft gestart in Duitsland en de VS tegen Christian Drosten en de andere wetenschappers die het PCR-testprotocol hebben opgesteld dat wordt gebruikt om een Covid-19 “diagnose” te geven. In maart van dit jaar erkende een Oostenrijkse administratieve rechtbank de beperkingen van de momenteel gebruikte PCR- en antigeentests en oordeelde dat “PCR-tests geen diagnostische waarde hebben”. Deze mening werd in april herhaald door een Duitse rechtbank, die stelde dat PCR-tests niet “geschikt waren om een ‘infectie’ met het SARS-CoV-2-virus vast te stellen”. Het beval ook de opheffing van verschillende beperkingen in de regio.

Burundi was het tweede Afrikaanse land dat in februari van dit jaar Covid-injecties afwees. De minister van Volksgezondheid van de Afrikaanse natie, Thaddee Ndikumana, vertelde verslaggevers dat preventie belangrijker was, en “aangezien meer dan 95 procent van de patiënten herstellende zijn, schatten we dat de vaccins nog niet nodig zijn”. De inmiddels overleden Burundese president Pierre Nkurunziza werd fel bekritiseerd omdat hij het idee van injecties tegen SARS-CoV-2 niet naar buiten had gebracht. Opmerkelijk is dat de huidige president Evariste Ndayishimiye het virus nu omschrijft als de “ergste vijand” van Burundi.

Uit gelekte informatie uit vertrouwelijke overeenkomsten die vaccinfabrikant Pfizer sloot met een groot aantal koperslanden, blijkt het bestaan van “wurgcontracten” die in elk land de wetgeving overtreden. Kopers verbinden zich ertoe alle wetten te overtreden die massale vaccinatie in de weg staan. De kopers verbinden zich er ook toe alle kosten en alle verantwoordelijkheid voor de experimentele prikken te dragen en af te zien van het recht om de overeenkomst te verbreken.

In het grootste medische experiment uit de geschiedenis met ‘vaccins’ die niet zijn goedgekeurd voor gebruik bij mensen, is het de verantwoordelijkheid van de kopers om Pfizer te verdedigen voor het veroorzaken van schade, zo blijkt uit gelekte documenten. Pfizer is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid en wordt schadeloos gesteld, met het argument dat de bijwerkingen en de langetermijneffecten van de injecties onbekend zijn – ook voor het bedrijf. Zo geeft Pfizer toe dat een onvoldoende getest product letterlijk in miljarden doses op de wereldmarkt werd en wordt gegooid.

Dit betekent dat alle verantwoordelijkheid voor kosten, gezondheidszorg, etc. als gevolg van vaccinschade – hoe groot en zwaar ook – wordt afgewenteld op de belastingbetalers in de landen die de overeenkomsten hebben ondertekend. Omdat de overeenkomsten de eigen wetten van elk land buiten spel zetten, zijn ze allemaal op regeringsniveau ondertekend. De vormgeving van de afspraken is een belangrijke verklaring waarom de propaganda voor massavaccinatie een totalitair karakter heeft en geen ruimte laat voor debat of vraagstelling.
Je zou denken dat als de volksgezondheid voor regeringen de hoogste prioriteit heeft dat dan wordt gezocht naar alle middelen die covid-19 kunnen bestrijden. De westerse regeringen zetten echter alleen in op vaccinaties, terwijl er spotgoedkope alternatieve medicijnen zijn die inmiddels bewezen effectief zijn tegen het coronavirus, bijvoorbeeld ivermectine (een FDA-goedgekeurd medicijn dat door pro-vaxxers wordt weggezet als een paardenmiddel).

Gezien het feit dat in de meeste landen de meerderheid van degenen die nu in het ziekenhuis liggen voor Covid-19 volledig zijn gevaccineerd – een situatie die kopers nooit hadden kunnen voorzien – lijken de afspraken zeker crimineel. De kopende landen waren gedwongen de blanco overeenkomsten te ondertekenen, zonder te weten wat ze eigenlijk kochten.

Hoewel de meeste overeenkomsten op dezelfde manier zijn ontworpen verschillen met name de prijzen op basis van wat landen zouden kunnen verdragen. Albanië betaalt bijvoorbeeld $12 per dosis, de Verenigde Staten $19,50 per dosis en Israël $62,00 per dosis. Voor het feit dat laatstgenoemd land vijf keer zoveel moest betalen per dosis hebben de burgers van dat land de voormalige premier Netanyahu destijds op handen gedragen.Inmiddels heeft, ondanks één van de hoogste vaccinatiepercentages van alle landen, Israël ’s werelds grootste aantal Covid-gevallen per hoofd van de bevolking. Op dinsdag 14 september 2021 meldde de Times of Israel dat “de huidige golf van coronavirusinfecties alles overtreft wat we bij eerdere uitbraken hebben gezien.”

Lees ook:  Walter De Donder (CD&V) scherp over migratie: “In Antwerpen zijn wijken volledig ontvolkt van onze eigen mensen”

Een groep onafhankelijke onderzoeksjournalisten in Zuid-Amerika heeft onthuld dat Pfizer in onderhandelingen met onder meer Brazilië en Argentinië heeft geëist dat het land staatsmiddelen zoals ambassadegebouwen en militaire bases ter beschikking stelt als garantie voor toekomstige kosten voor mogelijke rechtszaken. De onderhandelingen werden gekenmerkt door conflicten en vertragingen, en regeringsfunctionarissen hebben verklaard dat ze werden gegijzeld door “levensreddende vaccins”. Na langdurige en verdeeldheid zaaiende controverses tekende Argentinië pas op 27 juli een overeenkomst met Pfizer voor ongeveer 20 miljoen vaccindoses.

Pfizer heeft met meer dan honderd landen onderhandeld en overeenkomsten getekend met een tiental landen in Latijns-Amerika die gedwongen werden in te stemmen met de buitensporige eisen van het bedrijf. De hebzucht en het misbruik van de farmaceutische industrie zijn des te duidelijker in het licht van het feit dat Pfizer en andere vaccinfabrikanten gedurende het ontwikkelingsproces van het vaccin genereuze subsidies van honderden miljoenen dollars hebben ontvangen van verschillende regeringen. Zo gaf de Duitse overheid Pfizer’s zakenpartner BioNTech 445 miljoen dollar. Wat de Duitse EC-voorzitster Von der Leyen naar Pfizer heeft geschoven is vooralsnog onbekend.

Zweden heeft onlangs gehoorzaam ingestemd met hogere prijzen per vaccindosis in de laatste overeenkomst van de EU met Pfizer/BioNTech en Moderna. Voor Pfizer/BioNTech is dit een verhoging van25%, van ongeveer SEK 160 naar SEK 200 per dosis. Voor Moderna van 190 tot ongeveer 220 kronen, volgens berichtgeving door de Financial Times. De reden voor de prijsstijging is dat het vaccin is “geüpdatet”. De Zweedse “vaccincoördinator”, apotheker Richard Bergström (met een lange geschiedenis in de farmaceutische industrie), verwelkomde de prijsverhoging. “Het is het geld meer dan waard. Ik noem het een ‘all inclusive’ award.”

Er is geen uitweg of manier voor de kopers om de overeenkomst te verbreken als blijkt dat het “vaccin” schadelijk is en grote delen van de bevolking overlijden of andere ernstige bijwerkingen krijgen. De koper dient de overeenkomst alsnog af te ronden en het volledige bedrag te betalen. Het zegt veel over de farmaceutische industrie, maar nog meer over de verstandelijke vermogens van de politici die met de deals hebben igestemd.

Enkele voorbeelden van voorwaarden uit de vertrouwelijke overeenkomsten:
– De koper is zich ervan bewust dat de werkzaamheid en langetermijneffecten van het vaccin onbekend zijn en dat er bijwerkingen kunnen optreden die momenteel niet bekend zijn.
– De koper moet Pfizer betalen voor de bestelde doses, ongeacht hoeveel men gebruikt en ongeacht of Pfizer het preparaat heeft laten goedkeuren door de autoriteiten. (Dit werd geschreven vóór de noodgoedkeuring door de FDA van de zogenaamde “vaccins”).
– De koper stemt er mee in Pfizer/BioNTech en hun dochterondernemingen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, documenten, aansprakelijkheid, verliezen, schade, schulden, schikkingen, boetes, kosten en uitgaven.
– De koper moet alle verliezen betalen, inclusief en zonder beperking kosten voor juridische vergoedingen en andere juridische kosten.
– Koper moet Pfizer vrijwaren voor claims en alle verliezen en moet dit implementeren door middel van wettelijke of reglementaire vereisten.
– Pfizer heeft het recht om noodzakelijke aanpassingen aan te brengen in het overeengekomen aantal gecontracteerde doses en leveringsschema’s, op basis van door Pfizer vastgestelde principes. De koper is verplicht in te stemmen met elke wijziging.
– De overeenkomst moet tien jaar geheim worden gehouden.
– Voor de overeenkomst van de staat Israël met Pfizer, ondertekend door het Israëlische ministerie van Volksgezondheid op 6 januari, geldt echter een volledige 30 jaar geheimhouding. De reden is onduidelijk.

De Covid-vaccins zijn op 1 december 2020 door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) in noodgevallen goedgekeurd (EUA) – in strijd met de eigen regels van het agentschap. Noodtoestemming kan alleen worden verleend als er geen andere, effectieve behandeling is. Dergelijke behandelingen bestaan – maar werden door medische autoriteiten over de hele wereld geëlimineerd. De reden was simpel: als er effectieve medicamenteuze behandelingen beschikbaar zouden zijn, zou de noodgoedkeuring van de FDA ongeldig worden verklaard en zouden de “vaccins” illegaal zijn. De beschikbare medicamenten kosten slechts een fractie van de “vaccins”.

Zowel Plaquenil (Hydroxychloroquine) als het Nobelprijswinnende medicijn Scatol (Ivermectine) zijn in 2015 effectief en veilig gebleken. Ze zijn ook goedkoop, omdat de patenten verlopen zijn. Ivermectine wordt al 35 jaar gebruikt en er zijn 4 miljard doses verdeeld. Maar op 31 maart verbood Bill Gates’ corrupte WHO Ivermectine om Covid-19 te behandelen met het argument “onvoldoende veiligheid”, ondanks studies die aantonen dat Ivermectine, indien gebruikt in een vroeg stadium van de ziekte, de mortaliteit met 74 procent verminderde en 85 procent efficiëntie heeft als gebruikt als profylaxe.

Internationale gezondheidsautoriteiten, waaronder het Zweedse Geneesmiddelenbureau en onze eigen Gezondheidsraad, hebben slaafs gehoor gegeven aan de bevelen van de WHO.

Mainstream media over de hele wereld hebben ertoe bijgedragen dat patiënten goede en geteste behandelingen werden ontzegd door geen vragen of zorgen te uiten. Ivermectine werd een “diergeneesmiddel” en “gevaarlijk” genoemd. Op 22 mei publiceerden de twee gerenommeerde medische tijdschriften The Lancet en de New England Journal of Medicine onjuiste artikelen over onderzoeken van bijna 100.000 Covid-19-patiënten in 671 ziekenhuizen en verdeeld over zes continenten. Het kwam erop neer dat Hydroxychloroquine werd uitgesloten als een effectieve Covid-19-behandeling.

Lees ook:  Pieter Omtzigt “witheet” na achterhouden van documenten belastingdienst: “We zitten hier Sherlock Holmes te spelen”

Hun zwendel kwam neer op puur politiek en medisch terrorisme. Toen de zwendel aan het licht kwam en de auteurs van het artikel –  Surgisphere, een obscure kleine onderneming in Illinois – de gegevens waarop het artikel was gebaseerd niet konden tonen, werden zowel The Lancet als de New England Journal of Medicine op 4 juni gedwongen het document in te trekken. en excuses aan de lezers te maken. Maar tegen die tijd waren de journalisten van de mainstream media niet langer geïnteresseerd, dus het publiek werd nooit geïnformeerd over de zwendel. De publicatiefout had niettemin ernstige gevolgen. Het Zweedse Geneesmiddelenbureau verbood Plaquenil (Hydroxychloroquine) voor andere indicaties als bijvoorbeeld reuma. Ivermectine en Hydroxychloroquine werden dus opgeofferd om de markt voor te bereiden om miljardenwinsten naar de vaccinfabrikanten te sluizen. Bovendien werden de levens van miljoenen patiënten met Covid opgeofferd. Ze zouden zo goed als allemaal zijn hersteld als ze de bewezen medicijnen hadden gekregen.

De voor de hand liggende vraag die gesteld kan worden is: “Waarom tekent een land überhaupt zo’n wurgcontract en gaat het ermee akkoord zijn eigen wetten te overtreden?” Een verklaring kan zijn de wereldwijde massapsychose en de paniek die begin 2020 tegelijk met de Corona-pandemie uitbrak.

De globalistische entiteit Pfizer heeft een hekel aan natiestaten en erkent hun wetten niet en handelt als een regering die andere regeringen in de wereld regeert. U hoeft alleen maar te kijken naar de volledige wetteloosheid en ineenstorting van de ooit stabiele instellingen over de hele wereld. Het valt dan op dat Big Pharma (de multinationale farmaceutische industrie) wordt gebruikt als een enorme bakstenen muur om naast burgerrechten ook nationale wetten en de nationale soevereiniteit in alle landen af te breken.

’s Werelds meest invloedrijke mediagroepen besloten om als spreekbuis op te treden voor de belangen van de vaccinindustrie en de farmaceutische belangenbehartigers van de staten. Dat verklaart meteen ook de eenzijdige propaganda van de mainstream media voor de vaccins. In talkshows wordt niet meer gediscussieerd tussen voor- en tegenstanders, maar gepraat door gelijkgestemden (en zo goed als altijd zijn dat pro-vaxxers).

En als we zeggen mainstream media dan kunt u denken aan bijvoorbeeld persbureaus als Associated Press en AFP, Reuters, de Britse BBC, CBC Canada, European Broadcast Union, de Financial Times, Microsoft en de Washington Post. En om in ons land te blijven: de gevestigde media die veelal in Belgische handen zijn. Ook particuliere online platforms zoals CIA’s Facebook, YouTube, Twitter en Google hebben, vanwege hun extreme winstgevendheid, kennelijk samengespannen met de gevestigde media bij hun inspanningen om de vrijheid van meningsuiting te beperken – iets dat miljoenen gebruikers de afgelopen jaren hebben ervaren.

De verwevenheid tussen de media en de farmaceutische industrie kan ver gaan. Alsof bovenstaande nog niet erg genoeg is, is één en dezelfde persoon, James Smith, te vinden bij zowel persbureau Reuters als Pfizer: Twee onverenigbare rollen.
pfizer

Hij was eerder CEO van Reuters en noemt zichzelf nu Jim Smith. In het bestuur van Pfizer stond hij bekend als James Smith. In een poging om zijn dubbele rol te verbergen, heeft hij zijn afbeelding van zijn LinkedIn-profiel verwijderd, maar het is dezelfde persoon. Hij is ook lid van de beruchte Atlantic Council en van het globalistische World Economic Forum (“partnering against corruption initiative” – LOL).

We kunnen uit Israëls ervaring concluderen dat ofwel het Pfizer-vaccin geen bescherming biedt tegen Covid-19, waarvan Israël zwaar geïnfecteerd lijkt te zijn, ofwel dat het vaccin Covid-19 veroorzaakt, of bijwerkingen veroorzaakt die verward worden met Covid-19. De Israëlische minister van Volksgezondheid (en met hem politici die het covid-19 beleid in hun land bepalen) is ofwel volkomen dom of volledig gehersenspoeld tot het “vaccinatie is de oplossing”-verhaal, aangezien de oplossing van de minister is om de 16% van de bevolking die niet is gevaccineerd de schuld van alles te geven, ondanks het feit dat de nieuwe gevallen voornamelijk de gevaccineerden betreffen.
Ondertussen is in Australië de collectieve gekte opgetreden. De premier van Victoria, Daniel Andrews, heeft gezegd dat hij niet-gevaccineerde landgenoten wil “uitsluiten” van de economie van het land. En dan te bedenken dat in Noorwegen nu is besloten om het covid-virus net zo te behandelen als andere luchtwegaandoeningen, zoals griep of het verkoudheidsvirus, omdat het volgens het Noorse Instituut voor Volksgezondheid niet langer gevaarlijker is dan deze.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord