ongevaccineerden

Volgens arts en onderzoeker Günter Kampf, die meer dan 322 wetenschappelijke publicaties op zijn naam heeft, waaronder veel over het coronavirus, is het stigmatiseren van ongevaccineerden niet gerechtvaardigd. Dat meldt hij in een lezersbrief naar medisch vaktijdschrift The Lancet.

Günter Kampf, professor aan de Universiteit Greifswald, vindt het stigmatiseren van ongevaccineerden onterecht. Dr. Kampf is expert in infectiepreventie. Bovendien heeft hij honderden publicaties op zijn naam, waaronder enkele over het coronavirus. In een brief naar toonaangevend medisch tijdschrift The Lancet verklaart hij zijn standpunt.

In zowel de VS als Duitsland gebruiken beleidsmakers de term ‘pandemie van de ongevaccineerden’. Dit suggereert dat gevaccineerden niet relevant zijn in de epidemiologie van COVID-19, en dat ongevaccineerden de gevaccineerden bedreigen. Deze visie is echter te simpel.“, aldus dr. Kampf. Zo, zegt Kampf, is er reeds veel bewijs dat ook gevaccineerden nog een grote rol spelen in de verspreiding van het virus. In de Amerikaanse staat Massachusetts werden bij testevenementen afgelopen juli 74 procent van de positieve coronagevallen vastgesteld bij gevaccineerden. Hiervan waren er 79 procent symptomatisch. Ook bleek dat de besmettelijkheid gelijklopend was tussen gevaccineerden, niet-gevaccineerden en deels gevaccineerden.

De besmettelijkheid meet men aan de hand van een PCR-test. Door te kijken naar het aantal cycli dat deze test nodig heeft om positief te worden, bepaalt men de besmettelijkheid. Dat is de zogenaamde Ct-waarde of ‘cycle treshold’ waarde. Deze verschilde dus niet veel tussen de verschillende groepen. Daarnaast haalt dr. Kampf in zijn lezersbrief nog tal van voorbeelden uit Duitsland en de VS aan die zijn punt kracht bijzetten.

Lees ook:  Zomer 2021 gaan we compleet los 'Summer of love' komt eraan volgens deskundigen

“De term pandemie van de ongevaccineerden is fout en gevaarlijk”.

In zijn brief waarschuwt de onderzoeker ook voor de stigmatisatie van ongevaccineerden, en verwijst daarbij naar het verleden. “Mensen die gevaccineerd zijn hebben een lager risico op ernstige ziekte, maar vormen nog steeds een relevant onderdeel van de pandemie. Het is daarom verkeerd en gevaarlijk om te spreken van een pandemie van de ongevaccineerden. Historisch gezien hebben zowel de VS als Duitsland negatieve ervaringen opgedaan door delen van de bevolking te stigmatiseren vanwege hun huidskleur of religie. Ik doe een beroep op hoge ambtenaren en wetenschappers om een eind te maken aan de ongepaste stigmatisering van ongevaccineerden, waartoe ook onze patiënten, collega’s en andere medeburgers behoren, en zich extra in te spannen om de samenleving samen te brengen.“, bemerkt Kampf afsluitend.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord