Agenda 2030

Het is in die zin het spiegelbeeld van de overmoed. Er zijn doortrapte manieren om het effect van ontzag te versterken, de ‘witte jas‘ van de arts als een uniform, en soortgelijke uitmonstering van mensen ‘in functie‘. Het gebruik van ‘jargon‘ om te imponeren, en een weelde aan manieren om via ‘lichaamstaal‘ een bepaald beeld op te roepen. Het verhaal van de ‘Kleren van de Keizer‘ is een waarschuwing om niet te vallen voor ‘schone schijn‘. In de praktijk is dat nog niet zo eenvoudig, zo blijkt steeds weer.

In DIT artikel wordt gewaarschuwd voor wat het ‘World Economic Forum‘ van plan is. Geen ‘Groot Complot‘, maar door gebruik te maken van onze kwetsbaarheden, in alle openheid een realiteit opdringen waarvan de meeste mensen bij hun volle verstand zeggen dat het een vorm is van ‘slavernij‘. Als uitsmijter onderaan dat artikel een inkijkje in het denken dat eraan ten grondslag ligt.

[The WEF has always believed] “in the battle for hearts and minds of human beings, narrative will consistently outperform data in its ability to influence human thinking and motivate human action.”

U valt voor ‘verhalen‘, eerder dan voor feiten, wetenschappelijk bewijs, en meetbare prestaties. Dat is wat daar staat. Zij het dat ‘outperform‘ betekent dat er ook types zijn die gedreven worden door ‘scepsis‘, maar die leggen het af tegen ‘gelovigen‘, en hun ‘consensus‘. Belangrijke kanttekening daarbij is, dat u niet trots in de spiegel moet kijken naar uw eigen heldhaftige imago omdat u ‘die lui van het WEF‘ wel doorheeft, en hun bloed wel kunt drinken. Goede kans dat u zelf ook als een blok bent gevallen voor een ‘Goed Verhaal’, en vol ontzag achter uw eigen ‘Keizer‘ aansjokt, in dat geval.

Er is niets mis met ontzag gebaseerd op daadwerkelijke kennis en vaardigheden. Iemand kan fantastisch koken. Iemand heeft een ‘knobbel‘ voor mathematica. Iemand kan oorstrelende muziek maken, schitterend schrijven, prachtige films maken. Iemand heeft ‘een ding‘ met mensen. Hij of zij kan zeilen, autoracen, of goochelen als geen ander. ‘Meetbaar‘ is dan een rekkelijk begrip, in die zin dat wat de één een onovertroffen maaltijd vindt, een schitterend stuk muziek, of een betoverende film, de ander niet kan boeien. En iemand kan misschien lezen en schrijven met een zeilboot, of een raceauto, en u zegt: ‘Nou en?

Lees ook:  Je hebt gezondheidszorg besteld, je hebt luchtaanvallen

Waar we echter allemaal voor op onze hoede moeten zijn, dat zijn de mensen die weten hoe ze anderen moeten manipuleren. Die weten hoe ze de ‘battle for the hearts and minds of human beings‘ in hun voordeel kunnen beslechten, met verhalen. Sterker nog, eenieder die spreekt over een ‘battle‘ in dat verband kunt u beter goed in de gaten houden. Een ‘goed verhaal‘ is ‘gelaagd‘, waardoor het blijft boeien. Zelfs als het voorspelbaar is, komt u er niet los van. U bent ‘verslaafd‘.

Bij de term ‘slavernij‘ denken we aan wrede praktijken, maar de moderne variant van de ‘verslaving‘ is ook wreed. Iemand stapt in een ‘goed verhaal’, over geestverruimende middelen, of de zegeningen van de ‘sociale media‘ die via de telefoon, het ‘tablet‘ en de computer, of de bewaking via je ‘smartwatch‘, ‘Verisure‘ in uw woning, die samen met ‘Google‘ elk aspect van uw privéleven bewaakt, en het ‘verlossende vaccin‘, en wég zijn we. Van mijn kant treed ik het ‘World Economic Forum‘, als je dat al als een eenheid mag zien, niet overmoedig tegemoet. Ik heb ontzag voor de technieken die ze in de afgelopen vijftig jaar hebben ontwikkeld, het leger propagandisten dat ze hebben opgeleid, en op sleutelposities hebben weten te krijgen, en het geduld om hun doel te bereiken. Ik onderken dat ze gebruikmaken van bestaande zwakheden in de mens, en dat ze schouderophalend bezwaren wegwuiven omdat ze de mens geven waar die mens naar verlangt. Een ‘Goed Verhaal’.

Van mijn kant heb ik hier bijna een motto gemaakt van de observatie: ‘In gelul kun je niet wonen!‘, naar analogie van een gefrustreerde opmerking van de in 1994 veel te vroeg overleden PvdA-politicus Jan Schaefer, uit de tijd dat een deel van de PvdA nog een ‘arbeiderspartij‘ wilde zijn. En een andere zeer actuele kanttekening uit dat oeuvre: ‘Is dit beleid, of is hierover nagedacht?‘ Schaefer had geen ontzag voor mensen met een ‘Goed Verhaal‘, zoveel is wel duidelijk. En van mijn kant hamer ik steeds op een overheid die zich terugtrekt uit het ‘Gelul‘, die niet loopt te leuren met ‘Goede Verhalen‘, en genoegen neemt met de ‘consensus‘ onder omhoog gevallen ‘WEF‘-adepten, maar dat die overheid het fundament onder de samenleving moet onderhouden en versterken. Eten, drinken, een dak boven je hoofd, verwarming, mobiliteit, fatsoenlijke zorg, en gelijke rechten, en plichten, voor elke burger, zonder onderscheid, in een veilig land. De rest is ‘Gelul‘.

Lees ook:  Rutte IV gaat er gewoon komen ondanks de Omtzigt-affaire

Ontzag hebben voor mensen waar je het radicaal mee oneens bent is de voorwaarde voor het behouden van zicht op een betere uitkomst. Meer dan geloof in de ‘eigen‘ kracht, waarmee je dan dat ratjetoe van opponenten bedoelt dat nergens over na hoeft te denken, omdat hun ‘Goede Verhaal‘ superieur is. Ik zie dus wel degelijk dat de mensen die zich achter het banier van het ‘World Economic Forum‘ hebben geschaard een goede kans maken op het verwezenlijken van hun plan. Zo exotisch is het niet, om je een wereld voor te stellen waarin een elite vrij is, zoals de meesten van ons vóór ‘Covid‘, of nog een stuk ‘vrijer‘, terwijl het gros van de mensheid vegeterend aan het ‘Metaverse‘-infuus hangt, tot de dood er op volgt. Waarbij die ‘Metaverse‘ niet slechts een virtueel Walhalla is dat in elk opzicht de voorkeur verdient boven de ongepriviligeerde grauwe werkelijkheid, maar tevens de mogelijkheid biedt om kosteloos bruikbare geestelijke ‘productie‘ te oogsten ten bate van de vrijgestelde elite, die de ‘Metaverse‘ beheert. Ik ken verslaafden die er een moord voor zouden doen.

Zoals het artikel over het ‘WEF‘ waarnaar ik ‘linkte‘, en wat de inspiratie vormt voor deze bijdrage ook stelt, heeft het er alle schijn van dat Rusland en China hebben bedankt voor de eer. Daar staan feiten, wetenschap en meetbare prestaties nog op een voetstuk, wat maakt dat die twee landen ons deel van de wereld in ijltempo uit de ‘markt‘ prijzen. Overal waar ik mijn hart luchtte over het nog altijd groeiende aantal ‘BullShit-jobs‘ vervreemde ik lezers van dit blog die zich aangesproken voelden. Omdat ze daar hun geld mee verdienen, of omdat ze als consument daar veel geld aan uitgeven, waar ze zwijmelen in dat ‘Goede Verhaal‘. Als het CBS ons vertelt dat het echt geweldig gaat met de economie, dan is dat niet écht zo, maar het is een ‘Goed Verhaal‘. Maar iedereen heeft toch ‘werk‘? Nee. Je bent een slaaf van het systeem, en dat geeft je vooralsnog een goed gevoel. Ondanks de door gierende inflatie onbetaalbare woningen, oplopende kosten voor voedsel en energie, beperkingen in de mobiliteit, restricties op de vrijheid van meningsuiting, en ‘Code Zwart‘ in de zorg. Allemaal het gevolg van beleid, en daar is niet over nagedacht, want dat is verboden.

Lees ook:  Het tandeloze congres beperkt de bevoegdheden van de presidentiële oorlog niet

De ultieme zwakte in het plan zijn niet de ‘schapen‘ in de kudde die nattigheid zouden kunnen voelen, vrees ik, maar eerder een gebrek aan eenheid onder de ‘herders‘. Over het ‘World Economic Forum‘ spreken alsof het een gemeenschap is, een elite, is handig als je het ‘Verhaal‘ wilt vertellen over die organisatie, en het plan. Maar als er één groep mensen is waar overmoed kenmerkend is, en ontzag voor de anderen binnen de elite pure fictie, dan is het daar wel. Naast het gegeven dat ik persoonlijk niet geschikt ben voor de ‘Metaverse‘, en een leven in de ‘kudde‘, vrees ik dat het gebrek aan ontzag voor Rusland en China wel uit moet monden in oorlog. Die overconfidentie die epidemische vormen heeft aangenomen in die kringen heeft ons al de ‘Eindeloze Oorlogen‘ gebracht, oo omdat het goed was voor de ‘Bottom Line‘ van de elite. Maar dat we die niet konden winnen heeft niet geresulteerd in ontzag, zicht op de feiten en de onweerlegbare bewijzen, maar eerder nog in meer en meer ‘Goed Verhaal‘. Om mee te mogen doen met het ‘World Economic Forum‘, moet je geloven in sprookjes. En dat zijn levensgevaarlijke mensen. Want ‘Stupid‘.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord