wo. nov 30th, 2022
islam

Het lezen van de lijsten met ondertekenaars van de oproepen tot protest is een vervelende maar opbouwende oefening. In het bijzonder op het “wie ondersteunt wat”. Meestal zijn de lijsten “gekopieerd en geplakt”, hebben de associaties en groepen van uiterst links de gewoonte om hun handtekening permanent bij hun tegenhangers te deponeren om er zeker van te zijn dat ze alles feilloos ondersteunen en Wat een onzin. Daarom vinden we bijvoorbeeld overal de PCF, de CGT, de SUD, de Human Rights League, de MRAP, de vakbond en vele anderen. En toch biedt deze lezing soms verrassingen.

Verdedigers van vrouwenrechten en de islam

Wanneer een persoon of een organisatie op maandag deelneemt aan een demonstratie om iets te verdedigen, en op dinsdag, aan een demonstratie die het tegendeel verdedigt, vertel je ongetwijfeld dat ze heel cynisch, of zeer ongeschoold, of erg dom moeten zijn. Vaak zijn het alle drie tegelijk.

Laten we een paar voorbeelden nemen.

De NPA. Pathetische groep in zijn illusie van nog steeds bestaan. Zielig zelfs in zijn “logo”: een megafoon, zwaaiend zoals de oude revolutionairen zwaaiden met een pistool op de posters van weleer. “Kracht aan het einde van de megafoon!” De propagandisten van de Chinese revolutie moesten zich omdraaien in hun graven om niet langer te zien.
Welnu, de NPA onderschrijft ZOWEL de eisen van de demonstratie tegen islamofobie als die tegen geweld tegen vrouwen. Bovendien had de NPA enige tijd geleden (tijdens een stemzoektocht) een campagne tegen genoemd geweld gelanceerd. Dat wil zeggen als hij erover nadenkt!

Tweede voorbeeld: mevrouw Caroline De Haas. We vragen ons af waarom, mevrouw De Haas een publiek in de media haalde rond het thema agressief feminisme en de organisatie van de strijd tegen vrouwen tegen mannen.
Het werd met name geïllustreerd door enkele houdingen die in onze herinneringen blijven staan, zoals de oplossing voor macho-aanvallen in de straten van Barbès: “Het is,” zei ze inhoudelijk, “de fachosfeer die parallel loopt aan groei oogverblindende aanvallen op vrouwen en de permanente aanwezigheid van groepen niet-autochtone mensen. Als er aanvallen zijn, is dat omdat de trottoirs te smal zijn. We moeten de trottoirs verbreden. We wilden haar op deze grond volgen en zelfs een kracht van voorstel zijn: waarom geen trottoirs maken voor mannen en trottoirs voor vrouwen?
Mevrouw De Haas, gevoelig zoals haar broers in links, ondertekent deze oproep ook, naast de CCIF en de heer Marwan Muhammad, onder anderen.
Dan weten we niet welke adem van de inspirerende geest, ze geeft een persbericht uit om aan te kondigen dat ze haar handtekening intrekt, maar dat ze toch aan de demonstratie zal deelnemen.

Derde voorbeeld: ongetwijfeld bang om geen gelegenheid te missen om zichzelf verder belachelijk te maken, volgt Hamon het voorbeeld met de megafoon. Hamon, onthoud, wiens onschatbare verdienste was om de Franse kiezers het politieke bewustzijn van de PS-kiezer te onthullen, die het in het bolwerk droeg.

Maar dan, deze open brief? Je zult het me vertellen. Ik kom eraan. Het zal kort en feitelijk zijn.

Open brief

Dames en heren

Altijd dol op nobele doelen om te verdedigen, zo niet om te illustreren, heeft een recent nieuws gezien dat je je geschriften en je voeten ondersteunt, tegelijkertijd (niet “tegelijkertijd”, maar tegelijkertijd) de strijd tegen geweld aan vrouwen en die tegen islamofobie.

We willen erop wijzen dat we ons bewust zijn van uw vermogen om onderscheid te maken en ervoor zorgen dat we de islam en het islamisme niet bij elke gelegenheid mengen.

Evenzo zien we af van het vergelijken van geweld tegen vrouwen en het behoren tot welke ‘culturele traditie’ dan ook. Hiermee vermijden we onze voetstappen in de voetstappen van bepaalde steden aan de Rijn, die, gedreven door de beste bedoelingen, hun vrouwelijke bevolking adviseerde rekening te houden met deze “tradities”

Zelfs als er weinig twijfel over is dat u uw steun hebt gegeven aan organisatoren in de buurt van de zogenaamde “salafistische” stroming, vermoeden wij niet dat u enige andere zorg hebt gehad dan alleen het verdedigen van de plaats en de uitdrukking van de Moslim religie.

Je doet het in naam van het secularisme. Het is al moeilijker te begrijpen, u die herhaaldelijk gezien en gehoord bent, sta op in de naam van dit secularisme, tegen de christelijke religie wiens uitdrukking u op elk moment en met alle middelen najaagt. Maar het maakt niet uit, we erkennen het.

Het is dus niet het “islamisme” dat we tot u zullen spreken, het is de islam in het algemeen.

En om dit te doen, zullen we alleen verwijzen naar de fundamenten. Of zelfs FUNDAMENTAL: het heilige boek, de Koran.

Het lijkt ons inderdaad nuttig om het gebrek aan informatie waaraan u duidelijk lijdt te vullen, door uzelf in alle objectiviteit bloot te stellen aan wat u ondersteunde door uw steun te geven aan de verdediging en illustratie van de islam

Hieronder staan ​​citaten uit “woordelijk” in de Koran, die allemaal betrekking hebben op vrouwen en geslacht. We noemen de referenties en bezorgen ze voor uw meditatie.

We specificeren dat we door intellectuele scruple verschillende sites hebben geraadpleegd die de Koran in de officiële vertaling in het Frans reproduceren. Alle versies zijn identiek.

Hier zijn de teksten in de klassieke nummeringsvolgorde van de sura’s.

BRON 2  : AL-BAQARAH (DE KOE)

Vers 223. Uw vrouwen zijn een ploegveld voor u; ga naar je veld zoals [en wanneer] je wilt en werk van tevoren voor jezelf . Vrees Allah en weet dat je hem zult ontmoeten. En maak genadige aankondigingen aan gelovigen!

BRON 4: AN-NISA (DE VROUWEN)

Vers 11  : Hier is wat Allah u opdraagt ​​over uw kinderen: voor de zoon, een aandeel gelijk aan dat van twee dochters. Als er alleen meisjes zijn, zelfs meer dan twee, dan is tweederde van wat de overledene verlaat. En als er maar één is, dan de helft. Wat betreft de vader en moeder van de overledene, voor elk van hen de zesde van wat hij verlaat, als hij een kind heeft. Als hij geen kinderen heeft en zijn vader en moeder van hem erven, aan zijn moeder dan een derde. Maar als hij broers heeft, tegen de moeder dan de zesde, na uitvoering van het testament zou hij een schuld hebben gedaan of betaald. Van uw afstammelingen of afstammelingen weet u niet wie in nut het dichtst bij u staat. Dit is een verplicht bevel van Allah, omdat Allah zeker Alwetend en Wijs is.

erset 23 . U bent verboden en onder vrouwen, dames (die een echtgenoot hebben), tenzij zij uw slaven zijn in enig bezit.

Vers 34 . Mannen hebben gezag over vrouwen vanwege de gunsten die Allah hun geeft over hen, en ook vanwege de uitgaven die zij aan hun eigendom uitgeven. Deugdzame vrouwen zijn gehoorzaam (tegenover hun echtgenoten) en beschermen wat moet worden beschermd, tijdens de afwezigheid van hun echtgenoten, met de bescherming van Allah. En wat betreft degenen wiens ongehoorzaamheid u vreest , vermaand hen, ga weg van hen in hun bed en sla hen . Als ze erin slagen je te gehoorzamen, zoek dan niet langer een weg tegen hen, want Allah is zeker Hoog en Groot!

BRON 65 AT-TALAQ (DIVORCE)

Oh profeet! Wanneer u vrouwen verwerpt, verwerpt u hen volgens hun voorgeschreven wachttijd; en tel de periode; en vrees Allah, uw Heer. Breng ze niet uit hun huizen, en ze verlaten ze niet, tenzij ze een beproefd geweld hebben begaan

EINDE VAN HET OFFERTE

Dames en heren, om pijnlijke herseninspanningen te voorkomen, informeren wij u over de ijdelheid van de onderzoeken waartoe u in de verleiding zou kunnen komen om ten slotte de gebruikelijke bezwaren in dergelijke omstandigheden te herhalen: “dit zijn citaten uit de context”, “De tekst van de Koran is alleen geldig als deze in het Arabisch is”, “de platte tekst mag niet worden verspreid zonder vergezeld te gaan van de interpretatie van een weten”.  Geen van hen houdt stand.

Het enige dat u hoeft te doen, als u het echt wilt, is dit “fascistisch” te noemen. Maar je moet het oplossen: deze misvatting “ad hominem” werkt ook niet.

Dames en heren, aanvaard alstublieft de verzekering van ons aandachtige mededogen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord