ma. nov 28th, 2022
china

Operatie LOCK STEP. Het klinkt u misschien bekend in de oren. Door de fameuze ‘fact-checkers‘ weggezet als een hoax of de zoveelste conspiracy theory. Edoch, rauwe realiteit voor wie zich in de materie verdiept en de moeite neemt om te onderzoeken wat er zich in real time afspeelt onder onze neuzen. De feiten liegen er niet om: wij bevinden ons momenteel – als gedweeë schaapjes – in een vroeg stadium van het GREAT RESET-scenario, met name in de fase ‘Operatie Lock Step’…

assange

ROCKEFELLER SCENARIO’S

In 2010 reeds publiceerde de Rockefeller Foundation een ‘rapport‘ waarin 4 plausibele, academische scenario’s werden gepresenteerd die de wereld wellicht te wachten staan. Twee ervan (Hack Attack & Smart Scramble) zijn doemscenario’s waar niemand zelfs nog maar aan wilt denken. Een derde (Clever Together) is een globalistisch kumbaya-verhaal, utopie met een strikje rond.

En het vierde scenario… dat kreeg de roepnaam ‘Lock Step‘. Het is bij nader inzien én heel herkenbaar een blueprint van de huidige Covid-pandemie die de wereld moet masseren en ‘prepareren’ voor The Great Reset of de Nieuwe Normaal.

lockstep

Lock Step 2010‘ onthult de doelbewuste creatie van een ‘enhanced‘ Sars-virus dat als wapen dient ingezet tegen de bevolking. Het Lock Step-scenario omschrijft het allemaal in detail: de financiering van organisaties die de pandemie zullen uitrollen (WHO, NIAID, CDC, VN etcetera). Een mondiaal vaccinatie-plan, verplichte digitale ID’sindoctrinatie van de wereldpopulatie via de klassieke propaganda-kanalen (mainstream media).

Ook voorziet het scenario een relatief korte lockdown gevolgd door een tweede, langdurige lockdown. Het belemmeren of onmogelijk maken van verplaatsingen naar het buitenland (reeds in full swing). De verspreiding van een véél dodelijker virus (30% mortaliteit) indien de bevolking het scenario afwijst of zou belemmeren.

Kortom, ‘Lock Step 2010‘ effent het pad voor een ‘Nieuwe Normaal’ oftewel The Great Reset

“Under the guise of a pandemic, we will create a prison state”
— David Rockefeller —

– YouTube

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

HET PAD NAAR SLAVERNIJ

Wat is uiteindelijk de bedoeling van dit alles? Het einddoel, dat stapsgewijs wordt bereikt (Agenda 21, Agenda 2030, The Great Reset), houdt in: alle macht in handen van een niet-verkozen elite (NWO). Een top-down autoritair regime en mensen zonder stem of inspraak. Onze nieuwe wereld (Nieuwe Normaal) zal cashloos zijn, aangestuurd door één centrale wereldbank. Peace keeping gebeurt door een mondiale legermacht. De soevereiniteit van naties wordt opgeheven.

Privaat bezit wordt geconfisceerd. Middenstand verdwijnt. Leefloon voor iedereen. Families worden ontbonden, familiebanden doorgeknipt. Massale ontvolking (genocide), geboortecontrole en deportaties naar communes in compacte woongebieden, settlements en steden. Opvoeding en scholing van kinderen onder supervisie van de overheid. Verplichte vaccinaties en inplanting microchips ‘ter surveillance’ en zonder dewelke u niet kan betalen of zich verplaatsen.

gates

Tevens de implementatie van een ‘Social Credit System‘ (puntensysteem voor individueel gedrag naar Chinees model), empowered door 5G en later 6G (Internet of Things – Control Management Systeem). Privé transport en bezit auto’s aan banden gelegd. Niet-essentieel vliegverkeer verboden. Fossiele brandstoffen taboe. Bedrijven onder supervisie (strenge regels) van overheden en multinationals. Landbouw en veeteelt (volledige voedingsindustrie) exclusief in handen van de overheid. Natuurgeneeskunde en homeopathie worden onwettig. En dies meer…

“It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”
— Mark Twain —

Wie denkt dat dit allemaal overdreven is en te gek voor woorden, moet in alle eerlijkheid volgende vraag beantwoorden: had u het vorig jaar voor mogelijk gehouden dat een ‘gehypte pandemie’ zou leiden tot wereldwijde lockdowns met alle sociale, economische en psychische gevolgen vandien?

In ‘alternatieve media‘ wordt er nochtans al jaren gewaarschuwd voor de satanische agenda der globalisten, die vanuit gecreëerde chaos een nieuwe orde willen scheppen. Dit is geen ‘conspiracy theory’, maar ‘conspiracy fact‘.

VIDEO: AGENDA 2030 — (RECENT) VN-PLAN VOOR WERELDDOMINANTIE
ARTHUR THOMPSON (THE JOHN BIRCH SOCIETY)

‘2030 Agenda’: Latest UN Plan for World Government

In this week’s Analysis Behind the News video, JBS CEO Art Thompson discusses how many Americans have chased Agenda 21 planning out of their communities, but…

STAAT VAN BELEG

Met het eerder omschreven einddoel voor ogen, krijgen vele calamiteiten die de mensheid tegenwoordig treffen nu een betekenis. Er zit namelijk opzet, een plan achter. Het cynische van de zaak is dat die zogenaamde elites ons nochtans hebben gewaarschuwd, maar wij waren ziende blind. En onze ‘watch dog‘, de pers, heeft zijn verantwoordelijkheid niet opgenomen, liet het na van ons wakker te schudden en voor te lichten. Want schatplichtig aan de cabal?

Wij bevinden ons momenteel dus halfweg de Operatie Lock Step. Het voorgeborchte van The Great Reset. Deze herfst of winter zullen we opnieuw gebukt gaan onder de gesel van een opflakkerende pandemie, die uiteindelijk aanleiding en dus groen licht zal geven voor een ‘staat van beleg‘.

De krijgswet of staat van beleg is een situatie waarin een overheid de opschorting van (bepaalde) rechten afkondigt in verband met een binnenlandse of internationale crisis. Rechtvaardigingen van de noodtoestand zijn bijvoorbeeld bedreigingen van nationale veiligheid door gewapend binnenlands verzet, oorlog en natuurrampen.

Voeg hier ‘pandemie’ aan toe en u die al een voorsmaakje heeft gekregen van lockdowns en avondklokken begrijpt waar we binnenkort aanbelanden als de Nieuwe Wereldorde in zijn opzet slaagt.

COVID CONCENTRATIEKAMPEN?

Operatie Lock Step lijkt intussen in een eindfase te treden. Het ziet ernaar uit dat Australië en Nieuw-Zeeland de spits afbijten, te oordelen naar recente draconische maatregelen die de regeringen er sinds kort introduceren. Zo wordt er een noodtoestand (en volledige lockdown) afgekondigd (staat van beleg) die minstens 12 maanden zal duren. Er is zelfs sprake van ‘Covid-kampen‘ om mensen in op te sluiten.

De ambtenaren belast met gezondheidszaken krijgen er ongelimiteerde macht. Mensen verliezen tijdelijk (of definitief?) al hun grondwettelijke rechten. De politie kan overal binnenvallen naar willekeur, zelfs in privé-woningen. Sportactitiveiten worden opgeschort, ook voor de schoolgaande jeugd.

We zien hier dus de ontplooiing van een dictatoriaal systeem, een politiestaat in wording. Indien het allemaal naar wens verloopt down under, kan u er vast van op aan dat een gelijkaardige machtsovername ook in Europa zal plaatsvinden. Tenzij de bevolking tijdig ontwaakt en massaal op straat haar ongenoegen uitschreeuwt en het heft in eigen handen neemt…

ARRESTATIES IN ‘POLITIESTAAT’ AUSTRALIË GAAN VAN START…

JavaScript is not available.

No Description

Operation Lockstep – hypothetical scenario or planning exercise?

Operation Lockstep – hypothetical scenario or planning exercise?Donate: https://divergemedia.ca/donate-to-diverge/Operation Lockstep article: https://diverge…

David Icke agenda 2030

La nouvelle société qui arrive et qui va remplacer tout ce que l’on connait sur Terre. C’est contre celle-là qu’il faut se dresser, lutter contre l’ancien sy…

VIDEO: THE HIDDEN AGENDA BEHIND THE PLANNED DESTRUCTION OF AMERICA

Wat is de motor achter de sociale onrust die we momenteel in de straten van onze grote steden zien en vooral in de VS? Is het een organische vorm van weerstand tegen een onderdrukkend systeem? Of is er een verborgen agenda die ernaar streeft ons huidig bestel te ondermijnen onder de mom van social justice?

Uit vrees te worden bestempeld als racist durven weinigen zich af te vragen waarom bepaalde groeperingen onrust kunnen veroorzaken en toch immuun blijken voor vervolging. Terzelfdertijd worden ze gesteund door bepaalde politici, beroemdheden, media, big tech en multi-nationals…

In dit video-interview krijgt u een antwoord op deze vragen. Spiro Skouras interviewt Rosa Koire, een top-experte omtrent de VN’s ‘Agenda 21‘ en auteur van het controversiële boek ‘Behind the Green Mask: U.N. Agenda 21‘.

Meer info over en video’s van Rosa Koire via de website DEMOCRATS AGAINST U.N. AGENDA 21

– YouTube

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

RESOLUTIE AANGENOMEN DOOR ALGEMENE VERGADERING VN (25/09/2015)

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustaibable Development

DOWNLOAD > RESOLUTIE (PDF)

RAPPORT UNITED NATIONS (25/09/2015)

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustaibable Development

DOWNLOAD > Agenda for Sustainable Development

OFFICIEEL RAPPORT ROCKEFELLER FOUNDATION (MEI 2010)

Scenarios for the Future of Technology and International Development

DOWNLOAD > RAPPORT (PDF)

EEN BLIK OP DE ‘NIEUWE WERELD’ — POST-CORONA…

vs

Deze gesimuleerde map (VN) onthult waar de Nieuwe Wereldregering naartoe wil met onze wereld. Dit zou de nieuwe realiteit worden in de VS, enkel de lichtgroene zones zijn voorbestemd voor gewone bevolking. Dat zijn reservaten waarin de mensen die nog overschieten na de purge (uitzuivering) worden bijeengedreven. Dit plan is reeds in werking getreden: de bewoonde gebieden die in Californië werden/worden verwoest door (aangestoken) branden, blijven voortaan onbewoonde natuurgebieden…

NUTTIGE LINKS:

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord