25 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Over Europeanen

eu

Met verschillende programma’s wil de EU een oppervlakkig kosmopolitische “Europese identiteit” creëren. Dit kan de status van burger van een democratische, soevereine natiestaat niet vervangen.

In maart 2018 rapporteerde de Europese Commissie op Twitter: “We zetten de eerste stappen op weg naar een ‘gratis Interrail Pass voor Europeanen die 18 jaar oud zijn’ met een budget van 12 miljoen euro voor 2018. Naar verwachting 20.000 jongeren zullen profiteren van deze reiservaring, die zal helpen een Europese identiteit te bevorderen. “

De europese identiteit. Het is de droom van alle professionele Europeanen. De hoop van alle postnationale politici. Maar het is nog steeds een zeer kunstmatige en zeldzame entiteit. Kun je echt helpen met maatregelen zoals spoorwegcheques voor de gewenste verspreiding? En wat zou er worden gewonnen?

Afschaffing van de natiestaat

Ulrike Guérot, professor in de Europese politiek en oprichter van het European Democracy Lab (EDL), is een van de vastberaden pioniers van de Europeanisering van de inwoners van Europa. Ze zegt het op deze manier in de “Gedachten van de Week” van Deutsche Bank: “De natiestaat moet in Europa worden afgeschaft. Omdat we Europese democratie willen. Daarom moeten we begrijpen dat de natie niet de identiteitsdrager is. Ik kom bijvoorbeeld uit het Rijnland. 150 jaar geleden waren we nog Saksen, Hessen, Palts enzovoort. En we werden DE Duitsers gemaakt door geïnstitutionaliseerde solidariteit, namelijk in feite de Duitse algemene ziektekostenverzekering. En we moeten van dit proces voor Europa profiteren door ons bijvoorbeeld Europees te maken, door onszelf een Europese werkloosheidsverzekering af te sluiten, en dan hebben we een Europese natie die op gelijke rechten is gebaseerd. En dat zou de toekomst voor Europa zijn. “

“We hebben al twee ingrediënten voor de Europese identiteit: Interrailticket en werkloosheidsverzekering.”


Als we al twee ingrediënten hadden voor Europese identiteit: Interrailticket en werkloosheidsverzekering. Maar zo gemakkelijk kan het niet zijn. De EU is zich hiervan ook bewust. Daarom doet ze onderzoek. De wetenschap moet ontdekken hoe “Europeanen” kunnen worden gemaakt. Sinds de jaren 1990 en de ‘5e Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling ”, Europese identiteit is een onderzoeksonderwerp op de agenda van de Europese Commissie. Een paar jaar geleden verscheen de krant ‘De ontwikkeling van Europese identiteit / identiteiten: onafgemaakte zaken. A Policy Review ”een tussentijds rapport.

De individuele bevindingen van verschillende door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten bieden allerlei zelfgemaakte gerechten voor de cafetaria van EU-enthousiastelingen:

EUROIDENTITEITEN: ” Een intieme relatie zijn met iemand uit een ander Europees land en / of een kind van een transnationaal paar is in hoge mate geassocieerd met het gevoel van Europese identiteit.”

RECON: “Deelname aan grensoverschrijdende collectieve acties, zoals lid worden van een sociale beweging of werken in een organisatie met gemeenschappelijke doelen (bijv. Een milieu-NGO), kan een gevoel voor Europese identiteit bevorderen.”

EuNaMus: “Nationale musea moeten niet alleen worden gezien als opslagplaatsen voor historische overblijfselen, maar moeten ook worden gebruikt als middelen voor nuttige sociale verandering door de mythe van de natie te herwerken voor een post-nationalistische 21ste eeuw.”

EURO-FESTIVAL onderzocht de rol van kunstfestivals bij het creëren van nieuwe culturele ruimtes in Europa en beval een “sterkere aanwezigheid van de EU op festivals aan om het culturele profiel van de EU in Europa te bevorderen en een belangrijk openbaar podium te ondersteunen.”

CRIC: “De ontwikkeling van de Europese identiteit vereist het tot stand brengen en verfijnen van de communicatie tussen de samenstellende groepen binnen de Europese Unie. Bemiddeling en interculturele samenwerking op gebieden als vrede en verzoening zijn belangrijke aspecten van deze dimensie. ”

LINEE: “Meertaligheid is een waardevolle hulpbron die praktische ondersteuning nodig heeft, inclusief pedagogische technieken die de nadruk leggen op meertaligheid.”

Idealiter zouden polyglot-Europeanen elkaar moeten ontmoeten op kunst- of klimaatbeschermingsfestivals, samen nadenken over het herzien van nationale mythen en vaderkinderen. (In het laatste geval lijkt het ERASMUS-uitwisselingsprogramma een belangrijke bijdrage te leveren. Het # We4Europe-initiatief meldt dat sinds het begin van het programma in 1987 meer dan een miljoen “Erasmus-baby’s” zijn geboren en dat hun aantal dat van de Cyprioten al heeft overtroffen. we mogen ons verwonderen als de overwinning van het transnationale op het nationale.)

“Voor de meeste mensen zal dit co-, bi-, multinationale en transnationale leven beperkt zijn.”


Zelfs beter dan de identiteitsonderzoekers en mooi beknopt in één zin, formuleerde het leidende principe van de socioloog Ulrich Beck al in 2005 een pleidooi voor een ‘kosmopolitisme van communicatieve opening’: ” Europees ‘in deze zin zijn de co-nationale identiteit, het leven, Vormen van productie en transport, meertaligheid, multinationale netwerken, binationale huwelijken, ‘lokale polygamie’, onderwijsmobiliteit, transnationale carrières, wetenschappelijke en economische onderlinge afhankelijkheden. ” 1Beck ziet dit in zijn pleidooi voor een “kosmopolitisme van communicatieve opening” als een tegenvoorstel tegen de “traditionele ideeën van uniformiteit” van een “Grotere Europese superstaat”, die hij terecht verwerpt. Zelfs na een massabeweging klinkt dat niet zoals vandaag. Voor de meeste mensen zal dit co-, bi-, multinationale en transnationale leven beperkt zijn – niet omdat ze nationalistisch zijn, maar omdat ze de kansen of de ambitie voor kosmopolitisme missen.

Op basis van bovenstaande en andere studies stelt de beleidsevaluatie twee modellen voor van Europese identiteitsvorming. Een top-down model, waarin de Europese identiteit “in wezen voortkomt uit de centrale, gevestigde Europese waarden en hun uitdrukking in de openbare praktijk, met name in het bestuur en de werking van het rechtsstelsel”. (Met andere woorden: Europeanisering door mainstreaming door de EU van de instellingen van de lidstaten). En een bottom-up model, volgens welke identiteit voortkomt uit de interactie met anderen en het besef dat je veel gemeen hebt met hen. (Met andere woorden: Europeanisering van Europeanen met behulp van Interrail en Easyjet.)

Europese identiteit als onderscheidend kenmerk voor de “leiders van morgen”

Uiteindelijk moeten de meeste onderzoekers zich tijdens hun tijd van bestaan ​​gemakkelijk realiseren door te proberen de mogelijkheden van Europese identiteitsvorming beter te begrijpen dat men niet te hoge verwachtingen mag stellen aan de gewenste hersenschim.

Uiteindelijk bewaar je jezelf in definities als deze: “Een Europese identiteit is een vloeiende en gelaagde vorm van verbondenheid die niet noodzakelijkerwijs een heroriëntatie van het gevoel van loyaliteit of identificatie met een bepaalde natie vereist of daarmee in strijd is; Het is eerder een identiteit die de eigen nationale identiteit aanvult, versterkt en verrijkt. ”Dat zou waarschijnlijk grofweg moeten betekenen dat een Duitser zich, indien mogelijk, als een Europese Duitser moet voelen en dus een beetje beter (verrijkt).

En u vertrouwt op elite-educatie:“De eerste stap bij het ontwikkelen en promoten van een Europese identiteit is het vergroten van het bewustzijn van het belang van een dergelijke identiteit. Daartoe moet de Europese Unie ernaar streven symposia te organiseren om het discours en de professionele samenwerking tussen Europese kunstenaars, journalisten, schrijvers en andere opinieleiders te bevorderen. […] Bovendien moet de Europese Unie interdisciplinaire programma’s opzetten met een soortgelijk ontwerp, die gericht zijn op de bevordering van de samenwerking van jonge, getalenteerde mensen uit heel Europa die het potentieel hebben om de leiders van morgen in hun disciplines te worden Kortom: de supranationale kaste van ‘Europese leiders’ zou geen moeite moeten besparen,

Natiestaat en nationalisme

Wat willen de “Europeanen” overwinnen? Ulrike Guérot vertelde ons: de natiestaat. En daarmee de nationale identiteit. Maar waarom? Omdat je duidelijk de broedplaats of het verdedigingskasteel van het nationalisme in de natiestaat ziet. Vanuit het oogpunt van de “Europeanen” zijn nationalisme en racisme niet ver van waar de natiestaat wordt verdedigd. Maar de een heeft weinig met de ander te maken.

“Als ‘Europeanen’ vandaag de dag van mening zijn dat de EU de manier is om nationalisme te overwinnen, hebben ze beslist ongelijk.”


Wolfgang Streeck, emeritus directeur van het Max Planck Instituut voor sociaal onderzoek in Keulen, herinnert ons in zijn essay: ‘Niet zonder mijn identiteit? De toekomst van de natiestaten ”:“ De meeste naties zijn genetisch samengesteld uit de meest kleurrijke, en bijna geen enkele natiestaat is etnisch homogeen. Zelfs de Romeinen, Franken, Lombarden en Beiers begonnen samen door kapers op elkaar te worden gestapeld; in het algemeen moeten naties Bismarck parafraseren, zoals bloedworst en wetten: je wilt niet noodzakelijk weten hoe ze zijn gemaakt. “En verder:” Natiestaten zijn instellingen, in tegenstelling tot naties. Ze worden niet gevormd door afkomst, maar door politieke en sociale burgerrechten, vooral rechten op democratische participatie. “

De moderne natiestaat is dus twee keer aan het nationalisme ontsnapt: ten eerste door de diversiteit van zijn inwoners. En ten tweede door de democratische rechten van haar burgers. En dat is precies wat we moeten verdedigen en niet licht ruilen voor een Europese identiteit.

Als “Europeanen” vandaag de dag van mening zijn dat de EU de manier is om nationalisme te overwinnen, hebben ze beslist ongelijk. Zoals Streeck uitlegt, hebben bijna alle lidstaten van de Europese Unie zich er niet bij aangesloten om hun nationale soevereiniteit aan hen op te geven, maar integendeel om hen te verdedigen – als “meesters van de Verdragen” – of om ze volledig te bereiken – zie Ierland, Denemarken, Nederland en Luxemburg, Finland, de Baltische staten, Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek enz. Het feit dat hier en daar nationalistische tonen worden gehoord, is zelden een overblijfsel van een of andere manier pre-Europese donkere tijden, maar meestal een reactie op de systematische verzwakking van zelfbeschikking door de staat Landen via de EU.

“De beslissende factor in de moderne natiestaat is de staat, niet de natie.”


Streeck opnieuw: “Europa is niet verenigd door buitenlands beleid tussen zijn lidstaten te vertalen in het binnenlandse beleid van een Europese superstaat; integendeel, het splitst het. […] Als staten van wederzijds begrip en solidariteit, als sociale plaatsen van conflict en compromis, als garanties voor culturele diversiteit zowel intern als extern, zijn de staten van Europa onmisbaar. “

Nationale identiteit versus neotribalisme

Als we natiestaten zien als garanties voor culturele diversiteit en niet als een voedingsbodem voor nationalisme, lijkt het een positieve ontwikkeling dat het aantal natiestaten de afgelopen eeuw, van 1900 tot vandaag in Europa van 22 tot 47 en wereldwijd van 50 tot 193, aanzienlijk is toegenomen. Dit heeft de wereld geenszins nationalistischer gemaakt. Omdat de beslissende factor in de moderne natiestaat de staat is, niet de natie. En wat “Europeanen” willen overwinnen als ze streven naar supranationaliteit zijn niet de naties, maar de staat. Meer precies: een democratisch gevormde staat gebaseerd op het idee van het volk van de staat als soeverein op een afgebakend grondgebied.

De Europese identiteit is een geconstrueerde identiteit die men bewust kiest in tegenstelling tot de nationale. “Ik beschouw mezelf een Europeaan, maar ik ben hier geboren en woon hier graag”, zegt een activist van Pulse of Europe. Daarom is hij “Duits Europees”. In de tien stellingen van de Pulse of Europe-beweging staat: “Behoud van diversiteit, behoud van regionale en nationale identiteiten moet een Europees programma zijn.” Dit laat ook zien dat de daadwerkelijke aanval niet gericht is op de natie, maar op de natiestaat die op de een of andere manier als verouderd wordt beschouwd. Degenen die zichzelf als “Europeanen” beschouwen, zeggen dat ze zich willen onderscheiden van anderen die dit nog niet hebben begrepen. Door zichzelf een “Europeaan” te noemen, wordt hij lid van een gemeenschap van degenen die hebben erkend dat de natiestaat niet langer actueel is,

In tegenstelling tot sociaal-cultureel diverse nationale populaties, worden nieuwe postnationale, identiteitscreërende gemeenschappen gedefinieerd door zeer specifieke kenmerken zoals seksuele geaardheid, wereldbeeld of levensstijl en in tegenstelling tot groepen met andere kenmerken. Dit geldt voor de LGBT-community’s enz. Het is van toepassing op andere minderheden die de status van slachtoffer en speciale bescherming waarderen. Het is van toepassing op groepen die worden gedefinieerd door cultuur, etnische afkomst, fysieke kenmerken, enz. Het is van toepassing op neo-nationalistische, identieke bewegingen. En het is van toepassing op jihadisten. (Zelfs de toewijding aan islamisme is niet het resultaat van traditionele religieuze verbondenheid, maar een fatale, zelfgekozen opdracht van identiteitzoekende mensen van zeer verschillende religieuze, van nationale en sociale afkomst.) Het is ook van toepassing op sociaal-cultureel homogene, kosmopolitische elites zoals de ‘Europeanen’ die zich onderscheiden van het gewone volk. Dergelijke afbakeningen worden altijd geassocieerd met het gevaar of de neiging om een ​​speciale positie in de samenleving te claimen, lobbyen en de devaluatie van andere groepen.

“In de natiestaat ben je geen tribale broer of gelijkgestemde persoon of slachtoffer of elite, maar een burger.”


De Britse auteur John Laughland schrijft in zijn boek ‘The Tainted Source. De ondemocratische oorsprong van het Europese idee ”, hoe een identiteitsbeleid met betrekking tot minderheden hand in hand gaat met de aanval op de staat:“ […] de doctrine van minderheden zelf, of ze nu nationaal of religieus zijn of wat dan ook, staat per definitie in tegenstelling tot het traditionele concept van burgerschap en dus van de staat. Een individu heeft vele kwaliteiten – geslacht, religie, taal, enz. – terwijl een goed ontwikkelde natiestaat zelf een politieke identiteit heeft die al deze overstijgt en mensen met verschillende achtergronden samenbrengt. Samen accepteren ze het gezag van de staat waarin ze leven, om hen te regeren en geschillen tussen hen op te lossen. ”2

Nationale identiteit in moderne staten ligt daarom dichter bij een universalistisch wereldbeeld dan dat van de postnationale kosmopolieten, wiens zelfbeeld dat is van de goed bereisde wereldbegripper dan dat van een moreel gemotiveerde wereldburger. Het supranationalisme dat door de “Europeanen” wordt gepropageerd, lijkt eerder op een variant van het neotribalisme. Je voelt je alsof je tot een superieure kosmopolitische cultuur behoort. Je wordt meer Duitser door naar Duitsland te emigreren en je te laten naturaliseren. Je wordt “Europeaan” door in een Europees land te leven en het gevoel te hebben deel uit te maken van een supranationale elite. Hongarije, Duitsland, Griekenland of Frankrijk zijn niet goed genoeg voor de “Europeaan”.

In de natiestaat ben je geen tribale broer of gelijkgestemde persoon of slachtoffer of elite, maar een burger. Nationale identiteit is daarom niet gebaseerd op biologie of ideologie of religie, maar op democratische participatie. Deze vorm van verbondenheid is niet in het vooruitzicht dat de “Europeanen” worden gecreëerd via Interrail en lokale polygamie. Hij moet tevreden zijn met een postnationaal gevoel van superioriteit. Nationale identiteit komt overeen met burgerschap. Duits is degene die hier gaat stemmen. Daarom is een liberale naturalisatiewet zo belangrijk voor integratie. Maar dit moet ook gezegd worden: een Duitser die zich afvraagt ​​wat Duits is, is niet beter dan een Europeaan die zich wentelt in zijn postnationale sentiment.

Identiteit en democratie

Het is natuurlijk te kort om “Europeanen” de schuld te geven van elitarisme. We nemen een deel van de wens weg om de beweging te vergroten en uiteindelijk 500 miljoen mensen tot ‘Europeanen’ te maken. Of ze willen gewoon opkomen voor internationaal begrip, willen “tegen het recht” zijn. Het probleem is dat ze zich niet realiseren welke prijs ze aanrekenen. Dit toont het tweede en werkelijke probleem. De prijs van supranationalisme is de afstand van wat de natiestaat zo politiek succesvol maakt: democratie.

“De droom om de natiestaat te overwinnen is geenszins een geavanceerde houding.”


De Britse econoom Bill Mitchell en de Italiaanse schrijver Thomas Fazi wijzen er in een bijdrage voor de blog Makoskop op dat de donkerste periode in Europa niet werd gekenmerkt door een wil om nationaal te volharden: “Zoals we allemaal weten, eindigde het dystopische wishful thinking van de nazi’s in een verenigd Europa (onder Duitse soevereiniteit) in een nachtmerrie van dood en vernietiging. Een nachtmerrie die niet werd veroorzaakt door de irrationaliteit en wanorde van het natiestaatsysteem, zoals de naoorlogse federalisten later beweren, maar door Hitlers waanideeën om precies dat systeem te vernietigen. “

John Laughland beschrijft ook in het hierboven aangehaalde boek hoe nationaalsocialisten en fascisten het ideaal van een verenigd Europa hebben gepropageerd. Natuurlijk zijn de “Europeanen” van vandaag op geen enkele manier vergelijkbaar met nazi’s. Deze veronderstelling is verre van Laughland. Maar zelfs vandaag is de droom om de natiestaat te overwinnen geenszins een progressieve houding. Last but not least, wordt het ook gedroomd door de islamisten, vanuit wiens standpunt nationale staten een verraad zijn aan het idee van de wereldwijde gemeenschap van moslims, de Umma.

Nationale identiteit in zijn overheersende vorm, d.w.z. Duits of Brits of Frans zien of voelen, heeft vandaag niets te maken met nationalisme – op enkele uitzonderingen na. Het heeft niets te maken met (racistische) ideologie van superioriteit. Zelfs vandaag zijn er tijdgenoten (met een ecologisch gevoel voor missie) die geloven dat de wereld moet herstellen van het Duitse wezen. Maar ze vormen tenminste geen serieuze bedreiging voor niet-Duitsers. Ondanks de aanwezigheid van AfD in de Bondsdag, zijn bloed-en-grond-Duitsers definitief en, godzijdank, een verdwijnende minderheid die niets te zeggen heeft in deze staat. In afwezigheid van echte nationalisten worden nu ‘donkere Duitsers’ uitgevonden. En zogenaamde “Biodeutsche”,die de groene politicus Cem Özdemir in het debat introduceerde om rechtse populisten voor de gek te houden, krijgt een predicaat van nationalistisch sentiment door afkomst.

Behoren of afbakening?

Zoals de Britse journalist Tom Slater zegt , komt het nationale bewustzijn tegenwoordig voort uit de noodzaak om erbij te horen in plaats van de behoefte aan discriminatie. Dit onderscheidt de nationale identiteit van andere, postmoderne identiteiten die terugkomen op etnische afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, enz. Velen houden zich voornamelijk bezig met herkenning, wat goed is, maar ook met een speciale behandeling, die problematisch is. De natiestaat is een vat (smeltkroes) dat bijzonder geschikt is om samen te groeien. “Hoewel elke natie doordrenkt is met zijn eigen geschiedenis en mythe, biedt het een gemeenschappelijke basis voor eerder gescheiden groepen om een ​​nieuwe samenleving te vormen en te vormen”, schrijft Slater.

“Europa is geen (immigranten) natie, maar een multicenter en pluralistische entiteit uit een groot aantal natiestaten.”


In hoeverre mensen met een immigratieachtergrond, met name die vanaf de tweede generatie, een nationaal gevoel van verbondenheid in het land van immigratie ontwikkelen, is de maat voor een succesvolle integratie. En het is ook een maat voor hoe cultureel open nationale identiteit wordt waargenomen.

Als immigranten zich tegelijkertijd gehecht blijven voelen aan hun wortels, is dit niet noodzakelijk een probleem. Een Italiaan die 40 jaar in Stuttgart heeft gewoond en zegt dat hij in wezen Italiaans bleef, is daarom geen Italiaanse nationalist. Het is ook geen bewijs van mislukte integratie. Conflicten ontstaan ​​alleen wanneer identiteit verandert in identiteitspolitiek. Dit is het geval als de nieuwkomer (of anderen voor hem) om een ​​speciale behandeling vraagt. Als hij bijvoorbeeld zei dat hij werd gediscrimineerd omdat er geen pizza in de fabriekskantine van Daimler lag. Of als hij de Duitser, hier in de vorm van een Zwabiër, zou vragen te verbieden pizza aan te bieden in de fabriekskantine omdat dit zou neerkomen op onwettige toe-eigening van een Italiaans cultureel bezit.

Het is anders met de Europese identiteit. Europa is geen smeltkroes, Europa is niet zoals de VS “A Nation of Immigrants”, zoals John F. Kennedy het in 1958 in zijn gelijknamige boek zei. Europese identiteit gaat minder over het behoren tot al diegenen die door de jaren heen zijn gekomen. Omdat Europa geen (immigranten) natie is, maar een multicentrische en pluriforme entiteit uit een veelheid van natiestaten, waarvoor Hitler de afwijkende term “kleine staatstroep” vond. 3

Het gaat niet primair om erkenning. “Europeanen” zien zichzelf niet als een onderdrukte minderheid die moet vechten voor claims en de status van slachtoffer moet claimen. Je ziet jezelf meer als een elite. Europese identiteit gaat waarschijnlijk over afbakening. Het is vooral discriminerend.

“De zoektocht naar grootte en de wens om een ​​internationale macht te zijn, is meer uitgesproken bij ‘Europeanen’ dan bij nationalisten.”


Differentiatie van andere mondiale politieke spelers: China, Amerika, Rusland. Ze worden afgeschilderd als cultureel verschillend en als concurrenten in de wereldwijde distributiestrijd. En afbakening van de medeburgers van de Europese lidstaten, die vasthouden aan hun nationale identiteit en daarom door de Europeanen worden beschouwd als achterlijk en moreel inferieur – om nog maar te zwijgen over hun vaak ongeschiktheid voor polyglot kosmopolitisme en het gebrek aan financiële middelen voor een gelokaliseerde levensstijl. En last but not least, een onderscheid met degenen die willen emigreren naar Europa. Hier verschilt het Europese sentiment niet van een nationaal. Net zoals een Duits vrij verkeer alleen binnen de Federale Republiek goedkeurt,

“Europeanen” voelen zich niet als slachtoffers. Maar ze voelen zich bedreigd. Bedreigd door democratie, die zij alleen als “populisme” beschouwen. De EU, met haar instellingen beschermd tegen teveel democratie, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie, lijkt hun een toevluchtsoord. In het beste geval geloven ze met Jürgen Habermas in een “transnationale redding van democratie die op nationaal niveau in gevaar is” in een “supranationale multi-level democratie” 4 . Democratie met het volk als soeverein lijkt hen veel vaker gewoon als een verouderde oplegging.

Het Europa van de Naties is een kleurrijk stel met verschillende meningen en interesses. Het Europa van de EU is een gedepolitiseerde, goed georganiseerde wereldspeler onder het “bestuur” van echte “Europeanen”. Het streven naar grootheid en de wens om een ​​internationale macht te zijn, is duidelijk meer uitgesproken bij “Europeanen” dan bij nationalisten, die zich verdedigend presenteren met hun anti-immigratie defensieve retoriek.

Duitse “Europeanen”

Het specifiek Duitse verlangen naar Europese identiteit heeft zijn wortels in de naoorlogse generatie, die gemakkelijk te begrijpen is. De Amerikaanse historicus Dan Diner zegt: “In de Bondsrepubliek was je een enthousiaste” Europeaan “omdat je geen Duitser meer wilde zijn en waarschijnlijk terecht geen Duitser kon zijn na alles wat er was gebeurd.” Dus als Duitse gepensioneerden graag Europees te zien, hoeft u hieruit niet noodzakelijkerwijs een elitaire kosmopolitische houding te concluderen.

“Nationale identiteit, zoals we die tegenwoordig meestal vinden, heeft de voorkeur boven het antidemocratische elitarisme van overtuigd” Europeanen “.”


Maar het enthousiasme van de Duitsers voor Europa is niet beperkt tot deze generatie. Behalve in Brussel worden ‘Europeanen’ tegenwoordig vooral in Duitsland aangetroffen. De volgende tweet illustreert vrij goed de huidige status van inspanningen om de Europese identiteit te bevorderen:

“Waar kom je vandaan?”

“Ik ben Italiaans.”

“Ik pool.”

“Ik kom uit Finland.”

“Ik kom uit Ierland.”

“Ik ben Europeaan!”

Iedereen: “Ah, een Duitser.”

We moeten sceptischer staan ​​tegenover jongere mensen. Bij nader inzien blijken de zogenaamd progressieve, postnationale ‘leiders van morgen’ vaak naïeve of arrogante technocraten te zijn.

Nationalisme en etnische superioriteitsfantasieën zijn onzin. Nationale identiteit, zoals we die tegenwoordig meestal vinden, is onschadelijk, soms dichter bij het universalistische denken dan het EU-patriottisme en verdient daarom de voorkeur boven het antidemocratische elitarisme van overtuigd “Europeanen”.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.