stikstof

In de aanhef van deze column verwijs ik naar een opmerkelijke uitspraak van onze Minister van Klimaat en Energie. In een talkshow deed hij deze ronduit alarmerende uitspraak: “Stikstof is een stofje dat er voor zorgt dat de natuur een verstikkende deken over zich heen krijgt en daardoor langzaam afsterft!!!”

Deze populistische uitspraak werd gedaan in een lacherig sfeertje en herhaalt in diverse uitzendingen, ook voor jeugdige kijkers. Deze manier van voorlichting, of noem het propaganda, geeft aan hoe we als bevolking worden voorgelogen met gevaarlijke uitspraken van beleidsmakers. Een minister die in de meest simplistische formulering een complex natuurverschijnsel in slechts 2 zinnen voor de camera  uitlegt. Hoe serieus ben je dan? Hier blijkt overduidelijk dat de regering haast maakt om een globalistische agenda met ideologische klimaatafspraken er door te drukken.

Stikstofstudie

Een minister die in een tv-show toelicht hoe gevaarlijk de verbindingen van stikstof zijn voor mens en milieu is volledig de weg kwijt. Om de hele stikstofproblematiek te begrijpen zijn zeker 10 lessen natuurkunde nodig. Eerst moeten we de verschillende definities leren te begrijpen van CO2, NO2, NOx, NH3, enzovoort. Vervolgens de stikstof depositie van NOx en NH3 ammoniak en stikstof monoöxide en stikstof dioxide vergelijken op schadelijkheid.

Lees ook:  Van Mosul en Raqqa tot Marioepol en Bucha, het doden van burgers is een misdaad

Ik wens iedereen succes die met deze info gaat googelen en zich wil vermaken met de enorme brij aan zoekresultaten. Degene die zich daarna meldt als stikstof deskundige zal ik persoonlijk voordragen om te promoveren tot wetenschapper van het jaar. Degene die alle scheikundige verbindingen weet om te zetten naar alarmerende klimaatmodellen is klimaattopper eerste klas en verdient een aanstelling als topambtenaar op het ministerie dat de klimaatdoelen heiligt.

4e Industriële revolutie

De klimaatdoelen zijn een product van ideologische dwaalgeesten die in clubverband met VN/WEF/WHO/IMF etc. de wereld willen verbeteren. De geesten die zijn verdwaald in een wereld waar grenzen zijn vervaagd en overschreden door grootschalige multinationale bedrijven die als machtige mogendheden de wereld regeren. Die met hun belangenclubjes soevereine landen domineren met internationale verdragen die we als nietige burgers dienen na te komen.

Het Klimaatverdrag van Parijs, het Pandemieverdrag van de WHO, het Pact van Marrakesh en meer mondiale afspraken die van de wereld een betere wereld maken en van de mens een betere mens. Big Tech en Big Farma hebben de technologische middelen daarvoor beschikbaar gesteld. De financiële middelen door Big Banks i.s.m. met Black Rock en Vanguard, de beleggersclubs van de 10 procent superrijken der aarde. De leidende factor van het mondiale gebeuren is een ouwe professor van een vergaderclub, het WEF. De afspraken in hun vergaderagenda zijn verbonden aan de 4e industriële revolutie die de wereld nieuwe economische groei zal opleveren via de energietransitie.

Lees ook:  Presidentieel gedrag commissievoorzitster Von der Leyen toont arrogantie van de macht

Nieuwe Wereld Orde

Wat we zien zijn afspraken van de elite die wereldomvattend zijn. De globe is in gevaar en daarvoor moeten soevereine landen zich verenigen in de VN en o.l.v. een in te stellen NWO gezamenlijk optrekken tegen klimaatverandering, virusaanvallen en andere gevaren die ons zullen bedreigen. Hoog tijd om samen op te trekken, de grenzen open te gooien en de wereldbevolking te spreiden voor een betere balans, de ideologie van de Agenda 2030 met 17 doelstellingen.

Transformatie

We geven de nationale leiding uit handen en maken het landsbelang ondergeschikt, persoonlijk belang van de individuele mens is uit den boze. We gaan over grenzen, we hebben vliegmachines, supersnelle jets voor de jetset, we krijgen supersnel internet via 5G, super intelligente robotica en AI(Artificial Intelligence), nieuwe digitale valuta, nieuwe voedseltechnologieën met centrum voor voedselinnovatie in Wageningen, enzovoort, enzovoort.

Kortom, de supermens begeleid door technologische innovatie met de smartphone in de hand is in wording. Een nieuw tijdperk waarin het transhumanisme landbouwers en veehouders naar de geschiedenisboeken zal verplaatsen. Waar de mens na voltooiing van de energietransitie transformeert naar een supermens. Mits we gebruik maken van de technologie van Big Tech en Big Brother ons kan controleren op gedrag om te voorkomen dat we afwijken van de gedragsregels. Alleen dan overleven we de stikstofcrisis.

Adviezen overheid

We offeren vruchtbaar land en persoonlijke bewegingsruimte op, we bouwen steden en voedselkwekerijen, en verplaatsen de bevolking naar betere oorden. We volgen de transitiemodellen en de stikstofplannen om te voorkomen dat we stikken onder een verstikkende stikstofdeken. We aanbidden de zonneweiden en windturbines. Akkers en weilanden vervangen we door woningbouw rondom de Natura 2000 gebieden zodat we beurtelings kunnen genieten van die kleine stukjes natuur. Mits we de instructies volgen van de overheid, zodat we niet met 18 miljoen en later 25 miljoen mensen tegelijk staan te dringen op de parkeerplaatsen langs de Noordzeekust en de Nationale Parken.

Lees ook:  De chaos en wreedheid van Donald Trump zetten de toon voor de natie - en hier zijn we dan

Zelfmoord

Zoals de schaapskudde wordt bewaakt door de herdershond zo kan een mensenmenigte bijeen worden gedreven door politiehonden als ze te onrustig worden. Voordat het zover is gebruiken we braaf de apps op onze smartphones. Google zoekt voor ons de plekjes waar we nog een picknickkleedje kunnen uitspreiden. Via een centrale thermostaatapp zal straks de kamertemperatuur geregeld worden om te voorkomen dat de stroom te wiebelig wordt door te weinig wind of te weinig zon. Daarom moesten we onze huizen isoleren. Niet voor niks worden we gewaarschuwd door onze Klimaatminister. Als we niet geloven in het Klimaatakkoord dan plegen we zelfmoord.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord