27 november 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Politiek doet belachelijk geschokt over salafisme op moslimscholen ze wisten dit al heel lang!

salafisme

Zijn we net bekomen van de schok van extremistische invloeden op huiswerkmadrassa’s, komt Nieuwsuur weer met een nieuwe scoop over de heilsleer uit Mekka. Ik doe wel eens een beetje lelijk over Nieuwzuur Nieuwsuur, maar hier hebben ze in samenwerking met het ooit zo statige liberale avondblad NRC prima journalistiek werk verricht.

Op 44 islamitische basisscholen wordt met het boekje Help! Ik word volwassen seksuele voorlichting gegeven aan kinderen vanaf 9 jaar. In dat boekje staan -naast andere verwerpelijke zaken-:

  • Allah verafschuwt homoseksualiteit;
  • Jongens en meisjes mogen elkaar niet aankijken;
  • Muziek is een aanroep van de duivel;
  • Uitgebreide kledingvoorschriften voor meisjes wanneer zij eenmaal ongesteld zijn geworden.

Die 44 scholen zijn verenigd in de koepel ISBO (er zijn nog 9 andere, niet aangesloten scholen), de Islamitische Schoolbesturen Organisatie. De schrijfster van dit indoctrinatiewerkje is mevrouw Asma Claassen, een overijverige bekeerlinge, als ik tenminste af moet gaan op haar foto. Gökhan Çoban is de directeur van die club. Saillant detail: die meneer zat dus eerst bij D66, maar is overgestapt naar, hoe verrassend, DENK. Ik laat me maar even niet verleiden tot opmerkingen over de screeningsvaardigheden bij D66. Nog saillanter: Çoban volgde Yusuf Altuntas op bij ISBO. U weet wel dat is die meneer van Milli Görüs die de waarschuwingen van de AIVD over toenemend salafisme in buitenschoolse islamitische activiteiten ‘demoniserend’ vond. Maar goed, daar hebben we het gisteren al over gehad.

Çoban werd door Nieuwsuur geïnterviewd omdat Claassen niet kon/wilde. Wel vreemd, want zij heeft toch dat flutboekje geschreven. Wellicht heeft het iets met haar geslacht te maken. Hoe dan ook, het inmiddels wel bekende zalvende liedje nam weer een aanvang met: ‘zo lees ik dat niet’, ‘zo is dat niet bedoeld’, ‘ik begrijp niet waar u op doelt’ en de uitsmijter ‘wij zijn tegen geweld’. Met andere woorden: islam verbiedt weliswaar homoseksualiteit, het is ook niet erg om met het tamelijk gruwelijke verhaal van Loet kinderen de stuipen op het lijf te jagen als ze ‘anders’ zijn, want uiteindelijk wordt er geen geweld gebruikt. Ik zeg maar even niets.

Ga je op die gelikte, professionele pagina van ISBO kijken, dan zie je dat mevrouw Claassen niet bepaald stilzit. Hele nieuwsbrieven kalkt ze vol met islamgezemel. Hier is duidelijk een vrouw met een missie aan het werk. In die nieuwsbrieven ook heel veel fotomateriaal met allemaal ingepakte jonge meisjes en verslagen van vieringen, het is een dolle boel daar. De ISBO had zelfs een heuse koranwedstrijd voor de aangesloten scholen georganiseerd. De winnaars -ik verzin dit niet- mochten op kosten van de sponsor naar …Mekka. Ik krijg de indruk dat het de ISBO niet bepaald aan middelen ontbreekt.

Klik je nog verder door, naar de schoolgids van een van de aangesloten scholen, dan lees je onder meer dit:

“Het personeel is verplicht om aan de kledingvoorschriften van school te houden. Het lichaam moet bedekt zijn en de kleding mag niet zo strak worden gedragen dat de lichaamsvormen zichtbaar zijn. De vrouwelijke personeelsleden dragen een hoofddoek. We doen dit omdat we vinden dat het personeel een voorbeeldfunctie heeft naar de leerlingen. De kinderen worden gestimuleerd om gepaste kleding te dragen. Vanaf groep 5 bidden ze immers op school. Bij het bidden moet men gepaste kleding dragen.” (Schoolgids Al Qoeba, Den Haag).

Een erg warm gevoel krijg ik hier niet van. Het is aannemelijk dat het op andere aangesloten scholen niet anders zal gaan. Bij die voorbeeldfunctie van het personeel denk ik althans meteen aan een dwang voor kinderen om er dan ook maar zo bij te gaan lopen, als je geen vervelende vragen van de schoolleiding en je ouders wilt tenminste.

Ondertussen heeft ISBO een addendum voor dit boekje rond laten gaan bij alle aangesloten scholen. Zodat onderwijzers bij het behandelen van ‘seksuele voorlichting’ met de nodige voorzichtigheid te werk gaan. Begrijpelijk, anders staat dat vervelende Nieuwsuur/NRC straks weer bij je op de stoep met lastige vragen. Van de Onderwijsinspectie heeft deze club niets te vrezen. Die heeft al die scholen bezocht en niets vreemds aangetroffen. Ze willen ook nu niet reageren. Ik vraag me af waarom we überhaupt een Onderwijsinspectie hebben als dit soort misstanden niet opgemerkt wordt. Waar hebben ze dan onderzoek naar gedaan? Of de toiletten wel schoon waren? Of er voldoende krijt op voorraad was? Of er wel rubberen tegels onder het klimrek op het schoolplein lagen? Dat onze politici die tandeloze Onderwijsinspectie een grotere rol bij de bestrijding van extremisme op scholen willen toebedelen verbaast me nogal. Een onderzoek naar de Inspectie zelf lijkt me meer gerechtvaardigd, want in godsnaam: hoe kun je dit gemist hebben?

Wat wordt deze kinderen toch aangedaan? Waarom staan we dit toe, lezers? Sterker nog: we betalen belastingen om die arme jonge mensen te laten indoctrineren, om ze in een soort religieuze jeugdgevangenis op te laten groeien. Schaf dat vermaledijde artikel 23 van onze Grondwet toch af! Of, nog beter: schaf artikel 6 van de Grondwet af.

salafisme

Oh wat zijn ze geschokt!

Wat zijn de jongens en meisjes in het parlement opeens geschokt over het onderzoek van Nieuwsuur en NRC hè? Op wel vijftig plekken, verspreid over heel Nederland, wordt buitenschools, salafistisch onderwijs gegeven aan nog zeer jonge kinderen, naar schatting een duizendtal. Die kinderen krijgen bijvoorbeeld meerkeuzevragen over wat de juiste straf is: zweepslagen, stenigen of doden met een zwaard (tip aan de kindertjes: kies altijd ‘doden met het zwaard’ dan weet je zeker dat je goed zit). En nu zijn ze helemaal van de leg in de Tweede Kamer. Voor de VVD is het extra sneu dat dit nieuws komt op een moment dat er geen verkiezingen in aantocht zijn, dan hadden ze hun populistische gebrul tot orkaankracht kunnen laten aanzwellen.

Het lijkt me toch dat ze al een paar jaar hebben zitten pitten in ons parlement. Uit het AIVD-jaarverslag over 2016:

“Salafistische aanjagers proberen met name kwetsbare groepen als kinderen en vluchtelingen in hun invloedssfeer te krijgen.”

2017:

“Een opvallende ontwikkeling binnen het salafisme in Nederland is de toenemende mate waarin salafistische aanjagers hun ideologische verschillen opzij schuiven om uit naam van de islam gezamenlijk hun doelen te verwezenlijken. Deze doelen zijn onder meer het monopoliseren van het aanbod van islamitisch onderwijs, (geestelijke) verzorging en andere uitingsvormen.”

2018:

“De AIVD constateert dat radicaalislamitische aanjagers zich sterk weten te positioneren binnen het aanbod van het onderwijs voor jonge moslims. Hierbij kan gedacht worden aan naschoolse lessen in Arabisch en de islam. Ook voor leerlingen met een gematigde achtergrond zijn dergelijke onderwijsprogramma’s aantrekkelijk.”

en:

“Deze onderwijsinitiatieven lijken op het eerste oog laagdrempelig en onschuldig. Wij zijn echter van mening dat kinderen en jongvolwassenen door deze invulling van het onderwijs vervreemden van de samenleving en mogelijk belemmerd worden in hun deelname aan de maatschappij. Dit wordt veroorzaakt door de onverdraagzame en antidemocratische denkbeelden van de initiatiefnemers. Op de lange termijn kan dit de sociale cohesie onder druk zetten en daarmee de democratische rechtsorde ondergraven.”

Je kunt veel zeggen over de AIVD, maar niet dat ze niet consequent zijn in hun waarschuwingen.

Moskeeën -op die discriminatiekaart raken ze daar echt helemaal nooit uitgekeken- vonden die laatste waarschuwing trouwens ‘demoniserend’“Laat ze in ieder geval aangeven op hoeveel plekken tijdens naschoolse lessen sprake is van antidemocratische tendensen. Dan zal blijken dat het maar een klein percentage is”, zei meneer Altuntas van Milli Görüs. En: “De moskeebestuurders waarschuwen dat de boodschap van de AIVD averechts kan werken en leidt tot groeiend wantrouwen onder moslims jegens de overheid.” Nou, daar spreekt in elk geval een duidelijke wil tot samenwerking uit, nietwaar?

En nu zeggen diezelfde Allahadepten in koor met onze politiek dat ze de salafistische lessen “afschuwelijk” vinden. Hoe geloofwaardig is dat dan?

Ronduit cynisch is het dat degene die al jarenlang met ziel en zaligheid strijdt tegen dit religieuze gezwel, om die reden geen vaste woonplaats heeft en permanent beveiligd moet worden, zich juist op dit moment moet verdedigen in een procedure die alle schijn heeft van een politiek proces. Daar ben ik nou ‘geschokt’ over.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.