Connect with us

Nederland

Politiek geeft handen vol geld uit aan oorlog

Published

on

politicus

Politiek – Dat is de essentie van de ‘Supply Chain‘. Een logistieke keten waarin zwakke schakels voor serieuze problemen kunnen zorgen. Ooit hét argument om ‘Globalisme‘ een warm hart toe te dragen. En ook mijn argument destijds, en nu nog steeds, indachtig het klassieke liberale gedachtengoed, en de wijze lessen van Adam Smith over de enige praktische manier om de ‘Wealth of Nations‘ te laten toenemen. Handel verbroedert, en maakt (uiteindelijk) iedereen welvarender. Zo niet rijker, in de vorm van bezit, dan toch in de beleving van de ‘Vrije Mens‘ die niets moet, maar (vrijwel) alles mag.

Hier op dit blog heb ik in verschillende bijdragen getracht duidelijk te maken wat de belangrijkste verstorende factoren waren. Een grote, bemoeizuchtige overheid. En ‘Fiat Geld‘. Daarnaast zijn er uiteraard vele andere ‘schakels‘, of zelfs complete criminele ‘Supply Chains‘ die een bedreiging vormen voor uw en mijn welvaart en welzijn, en zal er altijd een systeem nodig zijn voor het oplossen van conflicten, en het opsporen van lieden die kwaad in de zin hebben.

Een kleine overheid met een beperkt mandaat, heldere wetten die voor eenieder van ons in gelijke mate gelden, en daarmee geen tijd en energie vragen van de hardwerkende burger, omdat naleving simpel is, zal altijd nodig blijven. Evenals waakzaamheid van de burger die moet zien te voorkomen dat de overheid groeit en groeit, en zich uiteindelijk overal mee bemoeit. Om vervolgens het overzicht kwijt te raken, waardoor er niet één of meerdere schakels in de keten breken, maar alle ketens tegelijk smelten, verdampen, in rook opgaan, en wij als burgers met lege handen achterblijven.

Dat laatste is nu actueel. Voor onze ogen en onder onze handen zien we alles verdampen, smelten, in rook opgaan, zonder dat we er iets tegen kunnen ondernemen. Met als gevolg dat iedereen en alles zich tot de centrale overheid wendt, die zelfs de illusie van controle al niet meer overeind weet te houden. Deels het gevolg van ‘privatisering‘ in het verleden, waardoor de overheid de verantwoordelijkheid voor collectieve voorzieningen afschoof op semi-particuliere instellingen, die echter volledig afhankelijk waren van de ‘vraag‘ die de overheid genereerde.

Het argument destijds was dat particuliere ondernemingen efficiënter waren. Maar waar de kostprijs voor de belastingbetaler een optelsom is van de waarde van het ‘contract‘, plus de kosten voor regelgeving, onderhandelingen en toezicht, werd het per saldo niet alleen veel duurder, maar ook nog eens onmogelijk complex.

Wat nog kwalijker was, was dat er niemand meer was bij de overheid zelf die tegen de regelgevers: ‘Kan niet!‘ zei. Of voorrekende dat bepaalde wensen die er leefden bij de regelgevers simpelweg onbetaalbaar waren. En nu stort alles tegelijk op een hoop. ‘Complotdenkers‘ staan klaar met ‘Boze Opzet‘. En ik erken direct dat er, zeker als we naar deelgebieden kijken, ‘Criminelen‘ zijn die exact wisten wat ze deden, en dat het immoreel was, maar zich daar niet door lieten tegenhouden.

Maar ik blijf erbij dat de eerste oorzaak van dit falen op mondiale schaal het gevolg van ‘Stupidity‘ is. Gelardeerd met initiatieven van ‘Helpless‘ mensen, die zichzelf wegcijferen en louter en alleen ‘denken‘ aan anderen. Dat ‘denken‘ staat hier doelbewust tussen aanhalingstekens, omdat die groep kwetsbaar is voor misbruik, waardoor ze afdrijven richting ‘Stupidity‘.

Ze steunen doelen en oorlogen puur en alleen op basis van een ‘zielig verhaal‘, zonder ergens over na te denken. ‘Borderline Stupidity‘ derhalve. Maar ‘Stupidity‘ heeft betrekking op mensen die zo argwanend, en dom zijn, dat ze ook niet kunnen begrijpen dat wat ze doen indruist tegen hun eigenbelang.

Hoe het ook zij, het hele systeem loopt nu krakend vast. Je kunt wijzen op de situatie in Limburg en Brabant, waar nieuwe bedrijven niet meer aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet, en ik zag dat Liander in Noord-Holland ook hele gebieden heeft die ‘Rood‘ gekleurd zijn, en geen nieuwe afnemers meer kunnen accomoderen, terwijl onze politici eisen dat we allemaal alles elektrisch gaan doen.

Je kunt ook wijzen op al die oorlogen die we zijn begonnen, of uitlokten, maar niet wisten te winnen, terwijl ze klauwen met geld kosten. Geld dat nog verdiend moet worden door onze kinderen en kleinkinderen, waar het werd weggeschreven onder ‘staatsschuld‘, of onze eigen welvaart geweld aandeed in de vorm van geldontwaarding als die ‘flappen‘ van de drukpers kwamen. Je kunt wijzen op de chaos bij ieder ministerie, en elke overheidsdienst. Of naar regeringsleiders die er geen gat meer in zien, het overzicht volledig kwijt zijn, en dan roepen dat we de ‘Wetenschap‘ gaan volgen, met ‘experts‘ die met elk initiatief de teringzooi nog een stuk groter maken, omdat niemand in die ‘gecompartimentaliseerde‘ wereld nog het overzicht heeft.

In alle gevallen waarin iemand denkt met zijn of haar ‘aarsgat‘, en keuzes maakt op basis van een ‘Goed Gevoel‘, of dogma, om er vervolgens ‘argumenten‘ bij te bedenken, dreigt gevaar. Ik heb de afgelopen jaren mijn vingers blauw getypt, als het ware, om te waarschuwen voor de hoogmoed van onze bestuurders, en onze neiging om bestuurders te petitioneren om dingen voor ons te regelen die die bestuurders helemaal niet kúnnen regelen.

En veelal ook nog niet eens wíllen regelen, waardoor ze maar iets doen voor de show. Ze beloven van alles, en in sommige gevallen is het niet eens puur cynisch, maar hebben ze zelf niets dan ‘Goede Bedoelingen‘. Ze hebben echter geen plan. Ze missen het overzicht. En ze denken dat het volstaat als ze een ‘marktpartij‘ een zak geld geven om iets op te lossen conform een opdracht.

Mijn waarschuwingen hadden vooral betrekking op de meest extreme fantasieën. Het sanctiebeleid om Poetin weg te krijgen, en de economische groei van China te stoppen. Maar ook al die initiatieven die tot doel zouden hebben om het ‘Klimaat‘ te redden, of de strijd tegen honger en voor mensenrechten, hoe goed bedoeld ook.

Het is te groot. Te complex. Je hebt geen plan. Alleen ‘Goede Bedoelingen‘. En ineens wordt je wakker, en ben je een soort ‘Bono‘. Waar ging het mis? Het één leidde tot het ander. Een compromis hier. Een concessie daar. De noodzaak om de ‘Heilige Consensus‘ te bewerken door anderen te manipuleren en om te kopen. En ineens sta je voor de spiegel, en ben je een corrupte klootzak die niet vies is van geweld.

In de praktijk zijn er altijd situaties waarin we niet denken, maar doen. Om er vervolgens argumenten bij te verzinnen waarmee we onszelf en anderen wijsmaken dat we lekker bezig zijn. De keuze voor een auto, om maar iets heel alledaags te noemen, is voor de meeste mensen geen zuiver rationeel proces. Zelfs niet als het om een ‘bedrijfsauto‘ gaat. Deels ook omdat we het niet allemaal kunnen overzien wat de toekomst ons nog gaat brengen.

Dan hoor je de politiek zeggen dat de toekomst elektrisch is. En dat ze olie en gas, net als tabak, gaan belasten tot het onbetaalbaar is geworden. Je kiest voor een loodzware ‘stekkerauto‘ met een weelde aan subsidie. En vervolgens blijkt het netwerk niet toereikend om al die batterijen in die auto’s op te laden, en ziet ‘Den Haag‘ zich genoodzaakt om kolencentrales te reactiveren, of te bouwen, terwijl koper voor nieuwe kabels niet langer beschikbaar is als gevolg van de door ‘Den Haag‘ uitgeroepen nieuwe ‘Koude Oorlog‘. Waardoor ook gas en olie schaars zijn geworden, en brandstoffen zelfs zonder torenhoge belasting al onbetaalbaar.

En zonder belastinginkomsten geen subsidies. Los dan van het gegeven dat olie en gas de grondstoffen vormen voor een heel arsenaal aan kunststoffen, nodig voor de mantels van bedrading, en casco’s van alles wat vaart, rijdt en vliegt, als je het gewicht omlaag wilt brengen, en energie wilt besparen. En dan hebben we het nog maar niet over kunstmest, in een wereld waarin de natuurlijke mest met de veestapel in de ban is gedaan.

Als een ‘Supply Chain‘ het begeeft, is het soms meteen helder welke schakel het begeven heeft. Maar als de overheid van een land, of de bestuurders van een Economische Unie de oorzaak zijn, berg je dan maar. Neem de kwestie van het graan uit Oekraïne. In de basis een niet al te complex probleem. Je hebt graan, en dat moet naar klanten in andere landen worden gebracht. Bij voorkeur per schip. En tegen de laagste kosten, want die klanten zijn niet kapitaalkrachtig.

Normaal gesproken kun je dat probleemloos overlaten aan de ‘markt‘. Maar ineens werd het oorlog. In de basis nog altijd geen probleem, als de strijdende partijen afspreken schepen met graan ongehinderd te laten passeren. Maar dan moet je niet je haven vol hebben gelegd met mijnen, en weigeren om ze op te ruimen.

Ook overheden die op enig moment in de spiegel kijken, en zien dat ze zijn verworden tot een verzameling corrupte klootzakken die niet vies zijn van geweld, staan voor de keuze om zichzelf te herpakken, wat hen electoraal in de problemen brengt, en als de rot al diep zit dreigen er zelfs ‘tribunalen‘, of door te pakken. Niet eens meer een poging te doen om nog iets te redden van hun oorspronkelijke idealen, maar ‘Full Ape‘ gaan, en tegen iedereen die daarvan het slachtoffer is te roepen: ‘Look what you made me do!

Als slachtoffer jezelf een ‘Stockholm Syndroom‘ aanmeten is niet aan te raden. Maar neem de Amerikaanse ‘veiligheidsdiensten‘, die nu nattigheid voelen, en daarom ‘lekken‘ naar de pers dat ze geen zicht hebben op wat hun bondgenoten in Oekraïne doen, en hoe de vlag erbij hangt in dat land.

Die diensten zijn geen slachtoffer, maar ze willen niet de schuld krijgen. Waar nodig verstoppen ze zich in een ‘Stockholm Syndroom‘. Dat is iets anders. En die ontwikkeling, van dat ‘lekken‘, zou makkelijk de voorbode kunnen zijn van een gruwelijke escalatie. Met dit ‘lek‘ als ‘ExcuusTruus‘. ‘Plausible Deniability‘. Maar het kan ook zijn dat die ‘veiligheidsdiensten‘ het moment rijp vinden om de politiek te laten ‘zwemmen‘. Wellicht ook nadat het recent door de volksvertegenwoordiging ontslagen ‘propagandakanon‘ van Oekraïne openlijk toegaf aantijgingen aan het adres van Russische militairen simpelweg uit haar dikke duim te hebben gezogen.

En dat vinden de ‘Dick Berlijns‘ van deze wereld ongemakkelijk. Het zal ze er niet direct van weerhouden om op te blijven treden op de televisie, maar ook zij beseffen ineens dat het één tot het ander leidt.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Fascisme: de laars van het kapitaal deel 2

Dit is deel 2 van het Fascisme: de laars van het kapitaal (deel 1 is hier) II. Liberalisme, neoliberalisme en het liberaal-fascistische koopje Bij een goede analyse zien we dat liberalisme… [...]

Fascisme: de laars van het kapitaal deel 1

De tegenstellingen worden scherper! Zoals de traditie is tijdens crisisperiodes onder het kapitalisme, heeft een golf van fascisme zich over de wereld verspreid om de belangen van de heersende klasse… [...]

Getolereerde nazi-cultus

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is het graf van de Oekraïense nazi-collaborateur Stepan Bandera in München een echt bedevaartsoord geworden. Het woord ‘nazi‘ is de afgelopen jaren… [...]

Boeren : Die oorlog daar, is de onze”, gaf Mark Rutte aan

Boeren “Die oorlog daar, is de onze”, gaf Mark Rutte aan. Nu maakt een oorlog niet alleen talloze menselijke slachtoffers, minstens evenveel dieren verliezen het leven tijdens een oorlog. Legers… [...]

Filmpje! Gideon van Meijeren wast nepdominee Jesse Klaver de oren

Filmpje! Gideon van Meijeren wast nepdominee Jesse Klaver de oren: ‘Vergeleken met GroenLinks-geweld is dit een opstootje!’ Tijdens het debat over de boerenprotesten was er vandaag een harde confrontatie tussen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN