Connect with us

Wetenschap

Realiteit als speelveld voor superschurken: klimaatgekken willen de maan opblazen

Published

on

maan

Een bericht dat direct uit de kop als nepnieuws klinkt. Maar goed geïnformeerde lezers weten dat dergelijke projecten niet langer leuk zijn. De zelfverklaarde leider van de wereld, Bill Gates, zou ook graag de zon verduisteren met een gigantische wolk in de ruimte . Het nieuws bereikte ons via Yahoo News dat het opblazen van de maan “onze problemen zou kunnen oplossen”. Dit is gebaseerd op een artikel in de BBC Science Focus uit 2019 .

Gelukkig bleek uit ons onderzoek dat de auteur van de tekst in Yahoo News, Johannes Giesler, waarschijnlijk zogenaamd ‘clickbait’ in gedachten had toen hij zijn tekst schreef. Want als je al zijn bronnen volgt, blijkt dat er bijna niemand ter wereld is die het idee serieus slim vindt. Maar dit heeft waarschijnlijk meer te maken met de technische haalbaarheid, omdat de mensheid nog niet in staat is een object ter grootte van de maan op te blazen. De gekke plannen van de gedragsstoornis Bill Gates liggen op tafel en worden op veel plaatsen in de wereld serieus overwogen.Hij wil de zon verduisteren omdat hij leeft in angst en in de waan dat het klimaat op aarde te warm kan worden. Net als zijn even krankzinnige plannen om muggen uit hele staten uit te roeien, is het idee niet eens in de verste verte doordacht. Het feit dat er naar hem wordt geluisterd, is te danken aan zijn miljarden – als een normale burger met dergelijke ideeën kwam, zou hij in een psychiatrische afdeling terechtkomen. Dus Gates en zijn trawanten kregen uiteindelijk hun zin met het idee om met behulp van gentherapie de hele mensheid te vaccineren tegen een zogenaamd gevaarlijk virus – helaas weten we allemaal hoe het verhaal eindigde.

Terug naar de maan. In 1991 stelde de Amerikaanse wiskundeprofessor Alexander Abian voor om de klimaatproblemen in de wereld op te lossen door de maan op te blazen. Ervaren mediaconsumenten weten dat de meeste artikelen en rapporten die beginnen met “Amerikaanse wetenschappers hebben vastgesteld” gewoon in de prullenbak moeten worden gegooid. Het is anders met Abian, zijn verwarde stelling is blijkbaar nog steeds populair vandaag – ook al zijn het alleen mensen die zijn idee berekenen. Allereerst: de slimme professor is waarschijnlijk vergeten dat de maan in de eerste plaats het leven op aarde heeft veroorzaakt en dat zijn grote zwaartekracht de cyclus van het leven in het water en op het land mogelijk heeft gemaakt in de vorm die we kennen. Intellectueel speelt hij echter in een competitie met Bill Gates, omdat zijn plan om de zonnestraling op aarde permanent te verminderen zou kunnen leiden tot een permanente ijstijd, wat de natuur niet bedoeld had. Zo’n koudegolf zou in het beste geval al het leven op de planeet verstoren, in het slechtste geval uitroeien.

Het oorspronkelijke idee van de wetenschapper is vandaag de dag nog steeds te lezen in People Magazine . In ieder geval dacht de Washington Post in 2006 – gelukkig zeer negatief – over de theorie. En de BBC verklaarde eind 2019 dat zo’n project al het leven op aarde zou vernietigen – door een omstandigheid waar je in eerste instantie misschien niet eens aan zou denken. Zodra de maan in miljoenen tot miljarden stukken uiteenviel, zouden ze de komende jaren en decennia op aarde neerregenen in een aanhoudend, onstuitbaar bombardement. Geen leven op het land zou dat overleven. Ook zou de atmosfeer enorm opwarmen – het tegenovergestelde van het beoogde effect zou worden bereikt.

De zeer aan te bevelen auteur Neal Stephenson behandelde de fatale gevolgen van een vernietigde maan in zijn boek “Amalthea” . De beginsituatie is dat de maan zonder enige waarschuwing explodeert en verandert in een wolk van puin. De mensheid heeft maar een paar jaar om manieren en middelen te vinden om er een paar te redden. Sommigen proberen in kolonies de ruimte in te ontsnappen, anderen graven zich in de grond in. Natuurlijk leiden de sociale spanningen al snel tot opstanden en oorlogen. Zelfs als veel van de ideeën in dit boek veel gedetailleerder hadden kunnen worden uitgewerkt, zal elke lezer beseffen dat van alle slechte ideeën, het opblazen van de maan waarschijnlijk het ergste is.Het zou een vorm van klimaatredding zijn die in het gunstigste geval een groene kiezer zou aanspreken die helaas niet in staat is na te denken over zijn acties en doelen.

Denk je dat dit allemaal sciencefiction is? Nee dat is het niet. We hebben gezien waartoe de elite van ‘weldoeners’ in staat is met de vermeende coronapandemie. Met een voldoende lange mediacampagne zou men waarschijnlijk zelfs een meerderheidsbesluit kunnen manipuleren van de mensen die enthousiast instemmen met de vernietiging van de maan. Iedereen die graag akkoord gaat met een onbepaald aantal gen-injecties of blindelings een sociaal kredietsysteem binnen marcheert, zal niet stoppen bij de vernietiging van de maan. Het is tenslotte voor het klimaat.

Superschurken zoals Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab en andere eigenzinnige heersers van de wereld moeten voor eens en voor altijd begrijpen dat ze welkom zijn om hun fantasieën te vereeuwigen in boeken die vervolgens kunnen worden gelezen als sciencefiction of worden achtergelaten om te verzamelen stof op de plank – maar ze houden van de realiteit, bespaar haar experimenten van superlatieven. Want anders moet 007 verhuizen – dat had hij toch al lang moeten doen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politiek

WHO Monkey Business: Bill Gates en de Monkey Pox

Published

on

who

WHO Bill Gates publiceert nieuw boek over pandemiecontrole – hij roept op tot meer gecentraliseerde controle. De ministers van Volksgezondheid van de G7 steunen overeenkomstige voorstellen van de Amerikaanse regering en trainen tegelijkertijd in een oefening om te reageren op een nieuw type pokkenpandemie

WHO – Tegelijkertijd worden in veel landen echte uitbraken van apenpokken gemeld, wat erop wijst dat er dringend actie moet worden ondernomen. Dit alles gebeurt in mei 2022, net voordat de WHO-jaarvergadering bespreekt een aanscherping van de “International Health Regulations”, die ook gaat over meer centrale controle.

Bill Gates publiceerde zijn ideeën over het bestrijden van de pandemie in een boek dat begin mei werd gepubliceerd . Hij roept op tot een internationaal snel reactieteam van 3000 man om nieuwe gevaarlijke ziekteverwekkers op te sporen en vervolgens de regering te begeleiden bij de reactie op de geïdentificeerde dreiging. De miljardair schat dat het team $ 1 miljard per jaar zal kosten. 

De regeringen zouden ervoor moeten betalen, maar verder hebben ze weinig te zeggen, aangezien het team volgens Gates gecoördineerd zou moeten worden door de WHO – de organisatie waar Gates zelf in belangrijke mate bij betrokken is bij de aansturing. Zijn stichting was de laatste tweede grootste donor. Gates heeft al een naam voor dit team: GERM (Global Epidemic Response and Mobilization Team). Een woordspeling, het Engelse woord “germ” betekent kiem. De miljardair stelt het zich zo voor:

“De ziektebewakingsexperts van het team zouden op zoek zijn naar mogelijke uitbraken. Zodra ze er een zien, zou GERM in staat moeten zijn om een ​​uitbraak aan te kondigen en samen te werken met nationale regeringen en de Wereldbank om heel snel geld in te zamelen voor de reactie. Experts op het gebied van productontwikkeling zouden regeringen en bedrijven adviseren over geneesmiddelen en vaccins met de hoogste prioriteit. 

Mensen die computermodellering begrijpen, zouden het werk van modelbouwers over de hele wereld coördineren. En het team zou helpen bij het ontwikkelen en coördineren van reacties, zoals hoe en wanneer grenssluitingen moeten worden doorgevoerd en het gebruik van maskers worden aanbevolen.”

Een internationale organisatie die indirect afhankelijk is van Gates zou dus inspraak moeten kunnen hebben bij maatregelen zoals lockdowns in individuele landen. De WELT merkt op :

“Democratische instellingen komen niet voor in het plan van Gates, het woord ‘parlement’ komt precies één keer in het hele boek voor in een voetnoot (…) Voor Gates zijn dit allemaal organisatorische en technische zaken die door experts kunnen worden beheerd en uitgevoerd .”

juiste timing

Gates’ boek van 300 pagina’s werd op 3 mei gelijktijdig uitgebracht in het Engels, Duits, Frans en Italiaans. Non-fictieboeken van dit type hebben doorgaans een doorlooptijd van minimaal een jaar, vanaf het idee en de contractonderhandelingen met de uitgever, via onderzoek, schrijven, redactie en productie tot het plannen van de marketingcampagne. Dit is belangrijk omdat de releasedatum van het boek samenvalt met de komende beraadslagingen over het aanscherpen van de ‘International Health Regulations’. 

Deze beraadslagingen zullen plaatsvinden op de jaarlijkse WHO-bijeenkomst in Genève van 22 tot 28 mei en de kwesties zijn in wezen hetzelfdezoals in het boek van Gates: sterkere centrale controle over de strijd tegen de pandemie en tegelijkertijd de nationale soevereiniteit verzwakken. Silvia Behrendt, voormalig juridisch adviseur van het secretariaat voor International Health Regulations (IHR – International Health Regulations) bij de WHO, legt momenteel uit :

“De voorgestelde Amerikaanse wijzigingen van artikel 12 van de IHR zullen de uitvoerende bevoegdheden van de directeur-generaal van de WHO om wereldwijde noodsituaties af te kondigen aanzienlijk uitbreiden en die bevoegdheid verder centraliseren door de noodzaak van overleg en overeenstemming met elke staat die partij is, weg te nemen. (…) Door de zinsnede ‘op verzoek van de staat die partij is’ te schrappen en ‘mag’ te vervangen door ‘zullen’, wordt het aanbod van de WHO om een ​​staat te helpen bij het reageren op risico’s voor de volksgezondheid de norm.

 Als een staat een dergelijk aanbod van hulp niet binnen twee dagen accepteert, moet hij dit verantwoorden aan alle andere WHO-lidstaten door de ‘gezondheidsredenen voor weigering’ uit te leggen,

De aanscherping van de International Health Regulations hangt nauw samen met de onderhandelingen over een internationaal pandemieverdrag, waarvan de totstandkoming voor het eerst publiekelijk werd voorgesteld in maart 2021. Op dat moment formuleerden 26 staatshoofden en regeringsleiders, evenals de voorzitters van de Europese Raad en de directeur-generaal van de WHO een gezamenlijke oproep waarin ze stelden :

“Wij zijn van mening dat landen (…) moeten samenwerken aan een nieuw internationaal verdrag over de voorbereiding en reactie op pandemie. Zo’n hernieuwd gezamenlijk engagement zou een mijlpaal zijn in het verbeteren van de paraatheid voor pandemie op het hoogste politieke niveau. 

Het verdrag zou gebaseerd zijn op de grondwet van de Wereldgezondheidsorganisatie en zou andere relevante organisaties betrekken die essentieel zijn voor dit streven om het beginsel van gezondheid voor iedereen te bevorderen. Bestaande wereldwijde gezondheidsinstrumenten, met name de International Health Regulations, zouden een dergelijk verdrag ondersteunen en een solide en beproefd fundament bieden waarop kan worden voortgebouwd en verbeterd.”

De Amerikaanse regering bleef aanvankelijk op de achtergrond en was niet een van de ondertekenaars van het beroep. Het WHO-overleg over de aanscherping van de International Health Regulations, dat nu eind mei 2022 plaatsvindt – inclusief de verzwakking van de nationale soevereiniteit in geval van een pandemie – is echter uitdrukkelijk door de VS gelanceerd . Ondertussen komt het onderwerp nauwelijks aan bod in de media. Uitzondering hierop is een artikel in de WELT van vorige week, waarin de auteurs uitdrukkelijk kritiek uiten op het gebrek aan politieke discussie over deze plannen :

“Tot nu toe is er geen publiek debat over het onderwerp geweest. En tot nu toe was de stemming geen probleem in de Gezondheidscommissie van de Bondsdag, de Commissie Buitenlandse Zaken of de Global Health Subcommittee. Parlementsleden van verschillende facties met wie WELT AM SONNTAG sprak, deden alsof ze geen idee hadden en onderstreepten alleen maar de noodzaak van veranderingen. Meer virussurveillance, meer coördinatie.”

“Overkoepelende doelstelling”

Onmiddellijk voor het WHO-overleg kwamen de ministers van Volksgezondheid van de G7 op 19 en 20 mei in Berlijn bijeen. In het laatste communiqué van de bijeenkomst staat , enigszins verborgen en in omslachtige technocratische taal:

“We bevestigen opnieuw onze steun voor de goedkeuring van het besluit van de speciale zitting van de Wereldgezondheidsvergadering in 2021 om een ​​intergouvernementeel onderhandelingsorgaan (INB) op te richten om een ​​WHO-overeenkomst, conventie of andere internationale overeenkomst inzake preventie, paraatheid en reactie op pandemie te ontwikkelen en hierover te onderhandelen. op grond van artikel 19 of andere bepalingen van de WHO-grondwet, zoals de INB van tijd tot tijd passend acht. We zijn toegewijd aan het ondersteunen van dit wereldwijde proces om zijn overkoepelende doel te bereiken. 

Daarnaast erkennen we de waarde van de IHR [International Health Regulations] als wettelijk kader voor wereldwijde gezondheidsbeveiliging. In het bijzonder onderstrepen de IHR de rol nationale paraatheid en responscapaciteit voor het vermogen van de wereld om doeltreffend te reageren op grensoverschrijdende noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. Daarom ondersteunen we de versterking van de IHR door middel van gerichte veranderingen of toevoegingen in een inclusief proces, zoals aanbevolen in het rapport van de werkgroep voor het versterken van de paraatheid en reactie van de WHO op gezondheidsnoodsituaties (WGPR), gepresenteerd op de 75e WHA [de Wereldgezondheidsvergadering, die momenteel plaatsvindt] moet worden onderzocht.”

Tegelijkertijd is er een legitimiteitsprobleem voor de implementatie van dergelijke verreikende en ongekende maatregelen, die erop neerkomen dat de politiek van alle landen op één lijn wordt gebracht en ondergeschikt wordt gemaakt aan zogenaamd onafhankelijke experts: Corona is “over”, het aantal van doden en zieken lijkt weinig bedreigend, het is lente, de wereld haalt opgelucht adem, overal worden beperkingen versoepeld. Een verdere aanscherping en centralisatie van de controle is op dit moment nauwelijks aannemelijk. In deze situatie duikt tegelijkertijd in verschillende westerse landen een nieuw, dreigend virus op. Onder deze omstandigheden lijken een pandemieverdrag en strengere interventierechten door de WHO aannemelijker, vooral als de nieuwe crisis op het punt staat te verergeren.

Uiterlijk van de apenpokken

Het nieuwe virus begon op 7 mei, vier dagen nadat het boek van Gates was gepubliceerd en twee weken voordat het WHO-overleg begon. De WHO meldde :

“Op 7 mei 2022 werd de WHO op de hoogte gebracht van een bevestigd geval van apenpokken bij een persoon die vanuit het VK naar Nigeria reisde en vervolgens naar het VK terugkeerde. (…) Sinds 11 mei is er een uitgebreide zoektocht naar contacten uitgevoerd om blootgestelde contacten in de gezondheidszorg, in de gemeenschap en op de internationale vlucht te identificeren. 

Deze personen worden gedurende 21 dagen gevolgd vanaf de datum van het laatste contact met de zaak. Tot op heden heeft niemand compatibele symptomen gemeld. Met de zaak onmiddellijk geïsoleerd en contacten getraceerd, is het risico van verdere verspreiding in het VK minimaal. Maar aangezien de besmettingsbron in Nigeria onbekend is, blijft het risico van overdracht in dat land bestaan.”

In Duitsland citeerde Bayerischer Rundfunk op 20 mei de arts Norbert Brockmeyer die zei: “dat we in Duitsland een enorme populatie hebben die niet is ingeënt tegen pokken – vooral in de seksueel actieve leeftijd”, en daarom is de kans op infecties aanzienlijk meer dan 20 jaar geleden. Daarom moeten pokkenvaccinaties mogelijk worden overwogen. Op dezelfde dag werd in Duitsland het eerste geval van apenpokken gemeld . De transmissie bleef een mysterie, zoals Deutsche Welle meldde :

“De gezondheidsautoriteiten vragen zich af hoe het virus is overgedragen. (…) In het eerste geval dat zich ongeveer twee weken geleden voordeed, konden de Britse gezondheidsautoriteiten de oorsprong gemakkelijk traceren, aangezien de patiënt het zeldzame virus blijkbaar had meegebracht van een reis naar Nigeria. Het opsporen van vier recentere zaken is veel moeilijker omdat de betrokken mannen niet eerder naar Afrika waren gereisd en geen contact hadden met de andere zaken. Ambtenaren van de volksgezondheid onderzoeken nu actief de mysterieuze verbanden tussen de gevallen, aangezien het apenpokkenvirus niet gemakkelijk wordt overgedragen.”

Helderziende Pandemische Oefeningen

Eveneens op 19 mei oefenden de G7-ministers van Volksgezondheid een uitbraak van “luipaardpokken”. Karl Lauterbach merkte op dat de WHO en RKI “dit oefenscenario maandenlang hadden voorbereid” . In dit verband moet men zich de internationale pandemieoefening “Atlantic Storm” uit 2005 herinneren, waarvan het scenario destijds als volgt was :

“Een informele groep internationale leiders zou op 14 januari 2005 in Washington DC bijeenkomen voor een ‘Transatlantic Security Summit’ over internationale samenwerking bij de voorbereiding op en de reactie op terrorisme met massavernietigingswapens. Aan de vooravond van de top bleek dat mensen uit verschillende Europese landen besmet waren met pokken. Alvorens naar hun thuisland terug te keren om de crisis het hoofd te bieden, kwamen de verzamelde leiders overeen een spoedvergadering bijeen te roepen om de stappen te bespreken die de transatlantische gemeenschap zou kunnen nemen om op de crisis te reageren. 

De oefening is ontworpen om in realtime te worden uitgevoerd in de echte wereld van 14 januari 2005. (…) Methode van pokkenaanvallen: Voorraden van het variola major-virus (de veroorzaker van pokken) werden verkregen door Al-Jihad Al-Jadid van een biowapenfabriek in de voormalige Sovjet-Unie. De wetenschappers van Al-Jihad Al-Jadid kregen een microbiologische opleiding aan Indiase en Amerikaanse universiteiten. (…) De aanslagen werden uitgevoerd door geënte terroristen die tijdens de spits urenlang door de doellocaties liepen. Een commerciële droogpoederdispenser ter grootte van een kleine brandblusser, verborgen in een rugzak, werd gebruikt voor verspreiding.” (…)

De aanslagen werden uitgevoerd door geënte terroristen die tijdens de spits urenlang door de doellocaties liepen. Een commerciële droogpoederdispenser ter grootte van een kleine brandblusser, verborgen in een rugzak, werd gebruikt voor verspreiding.” (…) De aanslagen werden uitgevoerd door geënte terroristen die tijdens de spits urenlang door de doellocaties liepen. Een commerciële droogpoederdispenser ter grootte van een kleine brandblusser, verborgen in een rugzak, werd gebruikt voor verspreiding.”

Pokken was de afgelopen 25 jaar een rage geweest onder scenarioschrijvers van pandemische oefeningen. In het voorjaar van 1998 kwamen 40 vertegenwoordigers van verschillende Amerikaanse instanties in Washington bijeen en speelden een scenario uit waarin terroristen in Californië een gemodificeerd pokkenvirus hadden verspreid waarvoor geen behandeling bestond. Bij een andere oefening in 1999 vielen niet-gespecificeerde terroristen een Amerikaanse stad aan met pokken, volgens het script. Het zeven pagina’s tellende plan voorzag tot in detail hoe de crisis zich zou ontvouwen over een periode van twee maanden. De oefening “Dark Winter” in juni 2001 ging opnieuw over een pokkenaanval. 

Zelfs toen werd in het eindrapport gevraagd of er wetgeving nodig zou kunnen zijn om:“ban gevaarlijke informatie” als “verkeerde informatie” over de uitbraak van pokken zou op het internet naar boven komen. Toen, in 2017 , waarschuwde Bill Gates op de veiligheidsconferentie in München:

“De volgende epidemie zou kunnen zijn op het computerscherm van een terrorist die genetische manipulatie wil gebruiken om een ​​synthetische versie van het pokkenvirus of een extreem besmettelijk en dodelijk griepvirus te maken.”

Vier jaar later, in maart 2021, werd in samenwerking met de veiligheidsconferentie van München precies dat gerepeteerd : een “dodelijke, wereldwijde pandemie” met een “ongewone stam van het apenpokkenvirus” die “kunstmatig werd geproduceerd” in een laboratorium en vervolgens ” in drukke treinstations” wordt expres verspreid. Volgens het script duurt de pandemie 18 maanden. Het oefeningsscenario eindigt met “meer dan drie miljard gevallen en 270 miljoen doden”.

Onder de deelnemers was Chris Elias, voorzitter van de afdeling “Global Development” van de Gates Foundation, die ook had deelgenomen aan “Event 201” , de oefening die vooruitliep op de coronapandemie, en die al enkele jaren de Duitse federale overheid adviseert . Volgens de oefenpapers van 2021 begint de (fictieve) apenpokkenpandemie op 15 mei 2022.

Medicijnen zijn er al

Passend is er al een geneesmiddel voor apenpokken dat sinds begin 2022 in de EU is goedgekeurd . De fabrikant SIGA Technologies is momenteel in onderhandeling met tal van overheden. Het bedrijf zegt zeer nauw samen te werken met verschillende Amerikaanse autoriteiten. In het bestuur zit Jaymie Durnan, een van de voormalige naaste medewerkers van Donald Rumsfeld en Paul Wolfowitz bij het Pentagon. Het samenvallen van al deze gebeurtenissen, die allemaal werden voorafgegaan door maandenlange planning, in mei 2022 kan toeval zijn. Dat is niet uitgesloten. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat deze veronderstelling werkt.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Vreemd

Apenpokken en complotdenkende wappies

Published

on

apenpokken

Een uitbraakje van de apenpokken is nog maar koud begonnen of de complotdenkende wappies springen alweer op deze ‘nieuwe trein’. De angsttermen ‘lockdown’ en ‘biomassawapen’ zijn alweer gevallen. Een nieuwe lente, een oud geluid. Als we de wappies moeten geloven, staan we aan de vooravond van een ware georkestreerde apencalyps. Tijd om maar weer eens wat onzin te debunken.

Apenpokken, wat meteen opvalt is de pogingen van de complotdenkers om ook dit virus weer verdacht te maken door te wijzen op ‘rare toevalligheden’. Zo werd er in maart 2021 een soort rampenoefening gehouden met een uitbraak van Apenpokken. Erg verdacht natuurlijk, ware het niet dat dit soort oefeningen met fictieve uitbraak-trainingen regelmatig worden gehouden. Soortgelijke oefeningen werden ook gehouden met meningokokken, E. coli, influenza, pokken, SARS, Dengue en Ebola. Helemaal niet zo raar allemaal, Apenpokken is bepaald niet nieuw en werd al in 1958 ontdekt.

Tafel

Het ging hier ook bepaald niet om een traditionele rampenoefening met hulpverleners die zich naar een geënsceneerd rampplek moeten snellen. Er was sprake van een zogenaamde tabletop-exercise, wat neerkomt op een ontmoeting tussen deskundigen om kennis te delen en mogelijke scenario’s te bespreken. Het is dus niet dat een stelletje wetenschappers even letterlijk een virus loslaten om te kijken hoe het bestreden dient te worden.

Het is allemaal al helemaal niet zo vreemd als je bedenkt dat wetenschappers in 2018 al waarschuwden voor hernieuwde verspreiding van het Apenpokken virus. Niet zo gek ook als je weet dat de ziekte in Congo op dat moment endemisch was.

En helemaal niet gek als je weet dat er nog een bescheiden uitbraak was in de Verenigde Staten in 2003 en in 2018 in het Verenigd Koninkrijk. In de VS raakte in totaal 74 mensen besmet in zes staten. Het uitbraakje was te danken aan de import van dieren uit Ghana en werd gestopt door onder meer het toedienen van het ‘oude’ pokkenvaccin. Dat mensen besmet raken met het apenpokkenvirus is dus beslist niet nieuw, het eerste gedocumenteerde geval komt uit 1970.

Vaccins

Complotdenkers slaan als de bekende kwijlende honden van Pavlov uiteraard ook weer woest op de trom als het gaat over vaccins. Die zouden al klaarliggen voor Apenpokken en dus is er sprake van voorbedachte raad. De overheid wist natuurlijk al dat dit allemaal zou gaan gebeuren omdat ze er zelf de hand in hebben. Ook dit is onzin. Het pokkenvaccin is welhaast het oudste vaccin dat we kennen en bestaat al twee eeuwen. Sterker nog: bijna iedereen geboren voor 1974 is gevaccineerd tegen het pokkenvirus en dat virus is van dezelfde familie als Apenpokken.

Let wel: pokken was wereldwijd bijna uitgeroeid door het succes van vaccins. In de 18e eeuw stierven er nog 1000 mensen per dag aan het virus.

Het Apenpokken-virus lijkt sterk op het virus dat de ziekte pokken veroorzaakt. De pokkenvaccinatie was onderdeel van het zogenaamde Rijksvaccinatieprogramma tot de jaren zeventig. Het oude vaccin kan volgens het RIVM zowel gebruikt worden als bescherming vooraf, maar ook als hulpmiddel na een besmetting. Daarnaast is er een geregistreerd middel tegen Apenpokken voor opgenomen patiënten met ernstige klachten.

Voorraad

Maar er is meer. De Nederlandse overheid heeft sinds de eeuwwisseling al een strategische voorraad (eerste generatie) pokkenvaccin. Waarom? Om in te kunnen grijpen bij een mogelijke herintroductie van de ziekte pokken en rekening te houden met bioterroristische aanslagen.

In juni 2019 werd een aanvullende voorraad van het (derde generatie) pokkenvaccin Imvanex aangekocht. De Tweede Kamer werd keurig geïnformeerd door de Minister van Medische Zorg (toen nog Bruno Bruins) over de aankoop van de aanvulling en er werd netjes bij gezegd dat dit derde generatie vaccin ook kan worden gebruikt bij sporadische introductie van het apenpokkenvirus, zoals in 2018 het geval in het Verenigd Koninkrijk.

In juni 2019 dus al. Niets nieuws onder de zon dus. Er is niet ineens een lading vaccins beschikbaar gekomen. Er werd voor de zekerheid al veel langer rekening mee gehouden.

A-lijst

Ook de plaatsing van het virus op de A-lijst doet de wenkbrauwen fronzen bij de makelaars in angst. Een rare gedachte, want een dergelijke plaatsing is er nu juist om erger te voorkomen en op tijd in te kunnen grijpen. Omdat het op de A-lijst is komen te staan, moeten individuele gevallen door artsen en laboratoria meteen worden gemeld en kan het virus goed in de gaten worden gehouden en onder controle worden gebracht.

Als overheden de boel bewust zouden willen frustreren om zo bijvoorbeeld weer lockdowns (‘pokdowns’) af te kunnen kondigen, dan zou er volgens de wetten van de logica juist voor gekozen worden om het virus eerst ongecontroleerd en wild om zich heen te laten slaan. Dan zijn verregaande maatregelen immers uiteindelijk wel nodig én dan ook nog eens goed te verdedigen.

Zeedijk

Het is alsof de overheid uit voorzorg een zeedijk hoger maakt, waarna de complotdenkers stellen dat diezelfde overheid bewust het zeewater omhoog aan het stuwen is om de immer hardwerkende burgers bang te maken. Of alsof de brandweer aan het oefenen is en wappies aan de zijlijn schreeuwen dat de overheid over zal gaan tot het in de fik steken van huizen.

Het is altijd goed om de overheid kritisch te volgen, maar doe dat dan wel met de nodige kennis en argumenten die hout snijden. Ironisch gezien roeptoeteren complotdenkers voortdurend dat mensen en overheden die maatregelen nemen bang zijn, maar de echte angst zit toch echt bij de mensen die meteen oreren dat er sprake is van een vooropgezet plan om de bevolking iets aan te doen of met verregaande maatregelen blijvend te controleren.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Apenpokken: wonder van de natuur – of “nasleep” van de veiligheidsconferentie van München 2021?

Published

on

Apenpokken

Apenpokken Vermoedens over het recente internationale infectieproces worden al vroeg geuit. Voorafgaand aan de G7-simulatiegame Leopard Pox, ging de beveiligingsconferentie van München in 2021 toevallig over het onderwerp apenpokken. De vermoedelijke datum voor de uitbraak was 15 mei 2022.

Apenpokken De Munich Security Conference (MSC)  heeft  op haar website informatie verstrekt over het evenement in 2021:

“Vanwege de Covid-19-pandemie kon in 2021 geen normale veiligheidsconferentie in München worden gehouden.”

De Veiligheidsconferentie, die traditioneel elk jaar in februari in München plaatsvindt, is sinds 1963 het belangrijkste forum voor buitenlands en veiligheidsbeleid ter wereld. Inmiddels is via social media bekend geworden dat in het puur digitale evenement in 2021 ook een theoretisch planscenario is uitgespeeld.

In de inleidende tekst op de website staat dat naast de “vernieuwing van de trans-Atlantische betrekkingen” in maart 2021 ook de thematische focus lag op “de veiligheidsbeleidsuitdagingen die in deze context bepalend zijn”. Zoals nu blijkt, ging het niet alleen om politieke en militaire uitdagingen, maar ook om gebeurtenissen op het gebied van gezondheidsbeleid.

In november vorig jaar werd het geteste scenario samengevat in een online brochure  en gepubliceerd door het Nuclear Threat Initiative (NIT) onder de volgende titel:

“Versterking van wereldwijde systemen om grootschalige biologische bedreigingen te voorkomen en erop te reageren.  Resultaten van de tafelbladoefening 2021, in samenwerking en partnerschap met de veiligheidsconferentie van München”

Het theoretische probleem van het heden voor de deelnemers aan de MSC (pagina vier in de brochure) is:

“De wereld heeft gezien hoe wereldwijd reizen, handel, verstedelijking en aantasting van het milieu de opkomst en verspreiding van infectieziektebedreigingen kunnen aanwakkeren. De ernstige risico’s die zijn ingebed in biowetenschappelijk onderzoek en technologische vooruitgang, de belangrijke manieren om deze risico’s te bestrijden, zijn nog steeds minder bekend.”

Het fictieve scenario wordt als volgt beschreven (pagina zes van de brochure):

“Het oefeningsscenario schetste een dodelijke, wereldwijde pandemie waarin een ongebruikelijke stam van het apenpokkenvirus  opdook in het fictieve land Brinia en zich binnen 18 maanden wereldwijd verspreidde.

Uiteindelijk bleek uit het oefenscenario dat de eerste uitbraak werd veroorzaakt door een terroristische aanslag met een ziekteverwekker die is geproduceerd in een laboratorium met onvoldoende bioveiligheid en toezicht.”

Onder het item “Samenvatting van het conceptscenario” vindt de geïrriteerde lezer een verwijzing naar het begin van de “biologische dreiging”. De datum van de uitbraak van apenpokken was 15 mei 2022.

apenpokken

In november 2021 berichtten Duitse media over de pokkenviruswaarschuwingen van Bill Gates :

“Bill Gates waarschuwt voor pokkenterroristische aanslagen.

De oprichter van Microsoft waarschuwde al lang voor de coronapandemie voor ziekteverwekkers. Nu heeft hij regeringen opnieuw aanbevolen meer in onderzoek te investeren. Anders zijn er in de toekomst ook nieuwe soorten aanvallen mogelijk.”

Gates uitte destijds zijn bezorgdheid over mogelijke toekomstscenario’s. In een interview , eveneens van november 2021, speculeerde hij  :

“Wat als een bioterrorist pokken naar tien luchthavens zou brengen? Weet je hoe de wereld daarop zou reageren?”

Het in Berlijn gevestigde Robert Koch Instituut deelde  op 19 mei 2022 in zijn Epidemiologisch Bulletin 20/2022 het volgende mee:

“Begin mei 2022 werd in het Verenigd Koninkrijk (VK) een geval van apenpokken vastgesteld na een reis naar Nigeria … Op 18-05-2022 werden ook apenpokken-infecties bevestigd bij vijf mannen in Portugal Daar en ook in Spanje worden er momenteel meer gediagnosticeerd. Bij een man die onlangs  naar Canada is gereisd, is  in de Verenigde Staten de diagnose apenpokken vastgesteld.”

Ondertussen zijn er verschillende apenpokkeninfecties gemeld in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland,  evenals  in Spanje, Portugal, België, Frankrijk, Italië en in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Australië.

Wat betreft de oorsprong van de eerste infectiebronnen, wordt gezegd dat de eerste Duitse apenpokkenpatiënt die werd getroffen een 26-jarige Braziliaan was “die vanuit Portugal via Spanje naar Duitsland was gereisd en ongeveer een week in München is geweest”, waar hij wordt ook behandeld. De Belgische autoriteiten schrijven de gevallen van apenpokken in het land toe aan een groot fetisjfestival in Antwerpen,   meldt Focus .

In een artikel over de NIT-brochure analyseerde de bedrijfsjournalist Norbert Häring de volgende parallellen met gebeurtenissen uit het verleden:

“De lijst van deelnemende organisaties en individuen overlapt gedeeltelijk met die van Event 201 .

Er waren weer dr. George Gao, directeur-generaal van het Chinese Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie (China CDC) en Dr. Chris Elias van de Bill & Melinda Gates Foundation.

Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van Johnson & Johnson en Merck, de Amerikaanse regering en de WHO, evenals Wolfgang Ischinger van de veiligheidsconferentie van München.”

Op 20-21 mei 2022 keurden de G7-ministers van Volksgezondheid, bijeen in de WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence in Berlijn, een “Global Pact for Pandemic Preparedness” goed na een fictieve oefening van een wereldwijde uitbraak van pokken veroorzaakt door een luipaardbeet. Häring vat de bevindingen samen met de overdreven uitspraak:

“Het publiek-private partnerschap van farmaceutische bedrijven, rijke stichtingen, regeringen en de WHO is op de goede weg om ervoor te zorgen dat toekomstige uitbraken plaatsvinden zodra er tekenen zijn van een mogelijke pandemie, en niet wanneer er al veel gevallen of doden zijn”, zegt de minister. alleen nuttige, rigide maatregelen, lockdowns, contacttracering, afstandsvereisten, quarantaine- en maskervereisten zullen worden aangenomen.”

Volgens de NIT-brochure duurt de theoretische strijd tegen het wereldwijde apenpokkenvirus in ieder geval tot eind december 2023.

De federale regering en het federale ministerie van Volksgezondheid onderzoeken nu de  noodzaak van “apenpokkenvaccinaties” voor risicogroepen en contactpersonen, aldus het redactienetwerk Duitsland ( RND ) “Een pokkenvaccinatie beschermt waarschijnlijk ook tegen apenpokken”, oordeelt het ministerie. Duitsland heeft dan ook “meer dan 100 miljoen blikjes op voorraad”.

WHO-expert Rosamund Lewis zei dinsdag in Genève dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) “meer dan 250 gevallen van apenpokken uit 16 landen” heeft ontvangen. Dit aantal bevestigde infecties en vermoedelijke gevallen treft echter alleen landen “waar de virusziekte voorheen niet regelmatig voorkwam”, zei Lewis volgens het Duitse persbureau.

Volgens de RND spreekt het Duitse ministerie van Volksgezondheid momenteel over in totaal “vier bevestigde gevallen in Duitsland, één in München, drie in Berlijn”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN