Connect with us

Nederland

Rob Jetten liegt keihard over elektriciteit en klimaat

Published

on

elektriciteit

elektriciteit  Iedere Nederlander die echt geïnteresseerd is in de realiteit van klimaatverandering zou niet aan de lippen moeten hangen van een nitwit als de huidige minister van Klimaat en zijn hijgerige activistische adepten.

elektriciteit  In eerdere artikelen is geprobeerd de denkende burger (es) op een evenwichtige manier ervan op de hoogte te stellen dat het zwetende opportunisme van alfa – en gamma geschoolden niet echt resulteert in de gewenste (bij) sturing van het energieverbruik als belangrijke randvoorwaarde voor het redden van het klimaat.  Die mijden om moverende redenen (b.v. bewezen wordt dat ze geen gelijk hebben) wetenschap en hun voortrekkers als de pest tijdens de Middeleeuwen.

Op 18 mei 2022 staken de ministers van Klimaat en hun zelf geselecteerde “deskundigen” tijdens  de North Sea Summit de koppen bij elkaar en na dagen bomen kwamen ze de West-Europese samenlevingen verblijden met het bericht dat de vier bewindslieden uit Nederland, België, Duitsland en Denemarken de totale off-shore wind energie capaciteit willen opschalen naar 150 GW in 2050.

Daarmee zou de energiebehoefte van 200 miljoen huishoudens in ruime mate gedekt kunnen worden” riep een opgewonden Nederlandse minister met amper ingehouden trots. Grote getallen in voor de doorsnee bewoner van Nederland onbegrijpelijke grootheden.

Alfa en Gamma opgeleiden kunnen niet rekenen, kunnen geen grafiek lezen en kunnen data niet vertalen naar de dagelijkse realiteit. Dat wordt opnieuw bevestigd in die ene zin waarmee de Nederlandse Minister met overslaande stem het volk informeerde over het huzarenstukje dat hij en zijn drie kompanen gaan bewerkstelligen: de uitbreiding naar 150 GW schone energie in de periode tot 2050 en het gegeven dat de energie behoefte van 200 miljoen huishoudens gecompenseerd wordt.

Wie dat gelooft is horende doof en ziende blind. In ieder geval niet Chris Schoneveld die in zijn column op de website www.climatedate.nl bewijst dat die vier bewindslieden een raar soort apekool proberen te verkopen.

Parameters

Huishouden, elektriciteit en gasverbruik zijn de belangrijkste parameters voor de berekening van het energieverbruik. Wat bedoelt de Minister en zijn kompanen met de term huishouden? Is een huishouden een andere uitleg voor een doorsnee gezin? Als dat zo is telt een doorsnee gezin dan vier gezinsleden of meer resp. minder gezinsleden? Wordt onderscheid gemaakt in een persoon en meer personen huishouden? Voor het berekenen van de totale energiebehoefte varieert bij berekeningen niet alleen het aantal gezinsleden van het doorsnee gezin (drie resp. vier), maar vaak wordt geen onderscheid gemaakt in elektriciteit – en gasverbruik[1].

Schoneveld gaat net als het CBS uit van een doorsnee gezin met vier gezinsleden en maakt ook onderscheid gemaakt in elektriciteit en gas verbruik. Voor zover het op diverse websites helder gemaakt wordt, vertaalt het CBS door de afkoppeling van het gas het totale verbruik niet alleen in  elektriciteit. Schoneveld doet dat wel.

Het zijn vragen en kanttekeningen waarvan de antwoorden de energie discussie in een heldere kompas richting kunnen duwen en de voortgang niet doet verzanden in wanhopige cirkelredeneringen en onterechte verwijten en beschuldigingen.

Echter, welke parameters ook worden gebruikt en hoe e.e.a. wordt vertaald, voor de doorsnee alfa en gamma opgeleiden blijft het abacadabra en het gevolg is dat alfa opgeleide bewindslieden in onbegrijpelijke teksten het groene energiesprookje voortdurend aanprijzen en de onwelgevallige negatieve ecologische effecten achterwege worden gelaten. In het artikel “leuren met windmolens” staat beschreven welke hindernissen windturbineparken moeten overwinnen resp. opwerpen en die opgeworpen hindernissen staan uitgediept en aangescherpt in het artikel “Kwartetten met Jetten”.

Te nemen stappen

Er moeten echter voor het kunnen berekenen van het nationale energieverbruik ook een drietal stappen gemaakt worden. Nederland koppelt van het gas af en dus moet het gasverbruik vertaald worden in elektriciteit en in Kwh uitgedrukt worden. De tweede stap is de vaststelling dat de immigratiegroei in de periode 2022-2050 ongetwijfeld consequenties gaat hebben voor het aantal huishoudens, woonbeleid, samenstelling en energieverbruik van het doorsnee gezin en dus ook de totale behoefte aan elektriciteit.

Hoeveel? Dat is nu nog onduidelijk, maar helder is dat de behoefte aan energie in de vorm van elektriciteit zal groeien. Stap 3: er moet rekening  gehouden worden met het ferme besluit van de Minister met dwangneurose dat nieuwe woningen vanaf 2026 uitgerust moeten worden met een warmtepomp, waardoor de energiebehoefte van een huishouden/doorsnee gezin zal stijgen.

Een berekening

Vertrekpunten voor de berekening van Schoneveld: het doorsnee gezin van vier personen (twee volwassenen en twee kinderen) en de vertaling van gas in elektriciteit verbruik. Volgens Schoneveld verbruikt zo’n samengesteld huishouden: 3500Kwh elektriciteit en 1500 m3[2]. Wanneer 1500 m3 een calorische waarde heeft van 16.800Kwh dan verbruikt zo’n doorsnee gezin jaarlijks rond de 20.000 Kwh. Dat lijkt mij persoonlijk wat laag, omdat het verbruik niet alleen afhankelijk is van het aantal personen, maar bijvoorbeeld ook van woonvolume, isoleringkwaliteit van de woning, rendement van de verwarming en het aantal gebruikte elektriciteit verbruikende apparaten[3].

Kenners veronderstellen dat door de omschakeling van een CV naar een warmtepomp het elektriciteitsverbruik van een doorsnee gezin 18 tot 20% hoger zal worden.

Volgens de Nederlandsen bewindsman wordt door de kwadraat kilometers windturbines voor de kusten van de vier landen, de groene windenergie opgeschaald tot 150 GW en zou voldoende zijn voor 200 miljoen huishoudens. Uitgaande van een doorsnee gezin van vier personen als de vertaling van een “huishouden” zou dat betekenen het compenseren van het energieverbruik van 800 miljoen personen! Los van dat ongeloofwaardige aantal personen, stelt Schoneveld dat die windturbines gegeven het veronderstelde rendement van een windmolen op zee van 40% slechts 525 Twh genereren en dat is gelet op het totale energieverbruik van de genoemde vier landen samen van 5074 Twh een druppel op een gloeiende plaat.

Die door wind gegenereerde elektriciteit compenseert in 2050 slechts 10% van de totale energiebehoefte. Wanneer van de romantische gedachte wordt uitgegaan dat windturbine parken en zonneweiden op het land ook kunnen voorzien in 525Twh, dan nog moet 80% van de energiebehoefte van de vier landen tot 2050 worden gedekt door grijze energie.

Dan die 200 miljoen huishoudens. Uitgaande van de door de windturbines op zee geleverde 525Twh en het energieverbruik van een doorsnee gezin van 20.000 Kwh of 0;02 Twh, zal het energieverbruik van slechts 26 miljoen en geen 200 miljoen huishoudens gecompenseerd worden.

Die vier bewindslieden zijn bij hun enthousiaste berekening niet uitgegaan van het totale energieverbruik uitgedrukt in elektriciteit, maar van het huidige elektriciteitsverbruik (zonder aanvulling van het gasvervbruik) van 3500 Kwh of 0,0035Twh en dan komt de berekening op 150 miljoen huishoudens. Nog geen 200 miljoen, maar dichter in de buurt dan de 26 miljoen huishoudens.

Het wordt alleen maar slechter

De berekening zal in de aanloop naar 2050 in Nederland alleen maar ongunstiger worden door

  • De warm omarmde ongecontroleerde en onbeheersbare bevolkingsaanwas, waardoor in Nederland meer huishoudens, meer woningen en een hoger jaarlijks energieverbruik het gevolg zal zijn.
  • De gedwongen afkoppeling van het gasnet en de noodzakelijke vervanging van het gasverbruik door elektriciteit.
  • De gedwongen ombouw naar warmtepompen waardoor het energieverbruik met tenminste 18% zal groeien.
  • Het groeiende energieverbruik van grote verbruikers zoals industrie (40%), mobiliteit (verkeer en vervoer, 15%) en energiesector (raffinaderijen, 12%) om in de groeiende consumptie van de huishoudens te kunnen voorzien.

Bovendien is het nog onduidelijk hoe diep de ondoordachte aan Moskou opgelegde sanctiemaatregelen gaan ingrijpen op de energie toelevering en een gedwongen aanpassing van het energieverbruik.

Monddood

Handig als rekenen en data interpretatie niet tot je kennispakket heeft behoord. Je kunt gewoon een slag in de lucht slaan en anderen – bij voorkeur de wetenschapper of de Bètaopgeleide geïnteresseerde – moeten maar aantonen dat de uitgebraakte getallen onjuist zijn. Omdat die onderbouwingen tegen het overheidsnarratief zijn, zal een groot deel van de media die tegenstemmen censureren en wordt zo voorkomen dat het grote publiek geïnformeerd wordt. Daarom kunnen blatende bewindslieden grote teksten uitkramen zonder daarvoor verantwoording af te moeten leggen.


[1] Uit die term blijkt al dat energie niet hernieuwbaar is en de term een valse indruk geeft, omdat je het maar eenmaal kunt toepassen. Gebruik geeft aan dat je het meerdere keren kan toepassen.

[2] Het CBS gebruikt de aantallen van 4500 Kwh elektriciteit en 1700m3.

[3] De zes grootste energievreters zijn verwarming (60%), koelkast en vriezer , vaatwasser, wasmachine, droger en sluimerverbruikers als Tv, printer, modem, koffiezetapparaat etc. De waakstand van die apparaten slurpt 7 tot 18% van het totale energieverbruik.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN