23 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Rockefeller Foundation wil met pandemie-plan meer macht voor de elite


Tien jaar geleden heeft de rijke en machtige Rockefeller Foundation een scenario doorgespeeld en mooi beschreven waarin een pandemie leidt tot autocratische regeringsvormen met totale bewaking en controle van de burgers. Nu heeft dezelfde stichting een pandemie-plan gepubliceerd hoe dit scenario gerealiseerd kan worden.

Tien jaar geleden heeft de rijke en machtige Rockefeller Foundation een scenario doorgespeeld en mooi beschreven waarin een pandemie leidt tot autocratische regeringsvormen met totale bewaking en controle van de burgers – zie afbeelding met tekst. Nu heeft ze een pandemie-plan gepubliceerd om dit scenario te realiseren.

Volgens de voorzitter van de Foundation heeft het twee weken geduurd om dit plan te schrijven met een veelheid van “experts en besluitvormers uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek en de overheid – in verschillende industrieën en politieke ideologieën” en het op 21 april te publiceren, onder de titel “National Covid-19 Testing Action Plan: Pragmatic steps to reopen our workplaces and our communities”.

De titel doet vermoeden dat het hier gaat om gezondheidsmaatregelen, maar dat is niet het geval. Het plan – waaraan enkele van de meest prestigieuze universiteiten (Harvard, Yale, Johns Hopkins en anderen) hebben bijgedragen – beoogt een echt hiërarchisch en gemilitariseerd sociaal model. Een bijzonder gremium zou volgens het plan bestaan ​​uit “leiders van het bedrijfsleven, de regering en de wetenschap” (op volgorde van belangrijkheid, niet overheidsfunctionarissen, maar vertegenwoordigers van financiën en economie). Deze Raad van Gouverneurs zou de bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen over productie en diensten, met dezelfde bevoegdheden als die welke in oorlogstijd aan de president van de Verenigde Staten zijn verleend door de Defense Production Act.
In de recente brochure stelt de Rockefeller Foundation onder meer een pandemisch testpanel voor, “gemodelleerd naar de War Production Board”, dat verantwoordelijk was voor de economische controle in de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze machtige raad van technocraten zou bestaan ​​uit negen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de regering, de wetenschap, universiteiten en vakbonden, waarschijnlijk niet toevallig in die volgorde – waarbij niet de regeringsvertegenwoordigers voorop staan, maar de vertegenwoordigers uit de wereld van financiën (de banken) en economie (de multinationals).

Het plan voorziet erin dat 3 miljoen Amerikaanse burgers wekelijks Covid-19 testen en het aantal binnen zes maanden verhogen tot 30 miljoen per week. Het doel dat binnen een jaar moet worden bereikt, is het bereiken van de mogelijkheid om Covid-19 30 miljoen mensen per dag te testen. Microsoft en Google staan ​​waarschijnlijk bovenaan de lijst met kandidaten voor deze adviesraad.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft Indignatie het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! U kan hier ons steunen.

Twee weken lijken een zeer korte tijd te zijn voor zo’n uitgebreid werk met zogenaamd veel mensen die eraan hebben bijgedragen. Maar uiteindelijk had de stichting tien jaar de tijd om zich op dit moment voor te bereiden. De publicatie uit 2010, waarin het pandemische scenario “lock step” (stap voor stap) was opgenomen, sprak niet voor niets de besluitvormers in stichtingen aan: “De scenario’s zouden ons denken over zowel de kansen als de obstakels die de toekomst zou kunnen bevatten, moeten stimuleren. (U) bent een medium waardoor grote veranderingen niet alleen kunnen worden overwogen, maar ook worden gerealiseerd.” Is het toeval dat het begrip “lock down” wereldwijde bekendheid heeft gekregen?
rockefeller
De naam van één van de vier auteurs van het voorstel is een opvallende: E. Glen Weyl, techno-libertaire marktradicaal, Microsoft-onderzoeksmanager en een langjarige pleitbezorger voor de legalisatie en herintroductie van schuldenslavernij, vooral ten aanzien van migranten. Het invloedrijke politieke tijdschrift Politico in Washington had twee jaar geleden een opiniestuk gepubliceerd van de marktradicale hoogleraar rechten in Chicago Eric Posner en Microsoft’s “Principal Researcher”, Glen Weyl. Daarin pleiten ze ervoor dat elke Amerikaan immigranten het land in mag halen en uitbuiten. Op deze manier zouden zelfs gewone mensen de voordelen van immigratie moeten kunnen inzien en genieten. Wat de twee eigenlijk voorstellen is een extreme vorm van de Uber-arbeidsmarkt, waarin iedereen zijn arbeid verkoopt in dagarbeid, en gecombineerd met een voorvorm van slavernij komt het neer op georganiseerde schuldenslavernij.
Een andere auteur is Ganeh Sitaraman, jurist aan de Vanderbilt University en voormalig onderzoeker bij het “Training Center for Counterinsurgency” in Afghanistan. De derde schrijver is Julius Kerin, voormalig hedgefondsmanager en hoofd van het rechtse nationalistische tijdschrift American Affairs, dat voortkwam uit de Journal of American Greatness. De vierde schrijver, de gerenommeerde ethiekprofessor Danielle Allen mag deze giftige auteurscocktail een beetje verdunnen.

Net als in oorlogstijd zou de pandemieraad de macht moeten hebben om alles in beslag te nemen en de productie te regelen van alles wat nodig is om de testcapaciteit snel te verhogen tot zóveel miljoenen per dag dat de meerderheid van de Amerikanen en vervolgens, indien mogelijk, de hele wereldbevolking wekelijks kan worden getest op Covid-19. Dit is nodig om de economie weer op gang te krijgen. Natuurlijk moet de staat de bedrijven hiervoor goed betalen, bij tests met “bijvoorbeeld 100 dollar per test” en overal waar bedrijven investeren garanties bieden dat grote winstvooruitzichten niet het risico lopen op verliezen.

Een pandemie-korps (niet toevallig in de VS “corps” genoemd vanwege een link naar de marine) van 300.000 testers en contactvolgers zullen, zelfs nu dit niet in de brochure staat, eventueel tegen de politie gerichte opdrachten moeten uitvoeren in geval van een onwillige bevolking omdat “de besmettingsstatus bekend moet zijn om deel te nemen aan veel sociale activiteiten”. Met andere woorden: als je niet kunt bewijzen dat je corona-vrij bent, mag je niet werken of deelnemen aan het sociale leven. Om het volgen van contacten te perfectioneren, moeten geschikte apps zo uitgebreid mogelijk worden gebruikt, waarbij wordt vastgelegd wie in de buurt komt van wie.
Het “leger”van 300.000 personen kan worden gerekruteerd uit vrijwilligers van het Peace Corps en Americacorps (officieel opgericht door de Amerikaanse regering om “ontwikkelingslanden te helpen”) en natuurlijk ook soldaten van de Nationale Garde.

Leden van het Pandemic Response Corps zouden een gemiddeld bruto salaris van $ 40.000 per jaar moeten ontvangen, wat neerkomt op zo’n extra overheidsuitgaven van $ 4-12 miljard per jaar. De hoofdtaak van het Pandemic Response Corps zou zijn de bevolking te controleren met behulp van militaire technieken, digitale locatie- en identificatiesystemen, op het werk en op kantoor, in woonwijken, op openbare plaatsen en tijdens verplaatsingen. Systemen van dit type – de Rockefeller Foundation herinnert er zelfs aan – worden al geïmplementeerd door Apple, Google en Facebook.

De Foundation schrijft vol vertrouwen dat er wetten moeten worden aangenomen die voorkómen dat mensen worden ontslagen vanwege een infectie. Alsof dat zelfs maar de minste kans van slagen heeft in een land waar je in veel staten om willekeurige redenen binnen twee weken je ontslag kunt krijgen, bijvoorbeeld ook omdat je als jurylid kunt worden opgeroepen (een burgerplicht voor elke Amerikaan) en daardoor werkdagen mist.

De brochure propageert ook het plan om een ​​wereldwijd uniform identificatienummer te introduceren voor iedereen die de Rockefeller Foundation al promoot met het ID2020 totaalbewakingsproject, maar nu onder de naam “unique patient identification number”. Iedereen wordt hier tot patiënt verklaard.
Dit uniforme “patiëntnummer” is bedoeld om informatie te geven over de virale status, het antilichaam en tot slot de vaccinatiestatus van elke burger. Maar dat niet alleen: de database zou een totaal-database moeten zijn die gekoppeld zou moeten worden aan vrijwel elke andere database met burgerinformatie, van presentielijsten op scholen, tot passagierslijsten van allerlei transportmiddelen, tot kaartverkoop bij evenementen. Uiteraard moet de privacy worden behouden – toch? Volgens het plan moet informatie over individuen, over hun gezondheidstoestand en activiteiten, “zoveel mogelijk” vertrouwelijk blijven. Ze zouden echter allemaal moeten worden gecentraliseerd in een digitaal platform dat gezamenlijk wordt beheerd door de staat en particuliere bedrijven.

Om bevolkingsgroepen met een hoog risico te identificeren en om aan goede contactvolging te doen en beslissingen te ondersteunen, is het nodig om een ​​groot aantal gegevensbronnen samen te brengen en deze te evalueren met krachtige analysehulpmiddelen. Om dit te doen, moeten de bestaande belemmeringen voor gegevensverzameling voor dergelijke analytische instrumenten (dat wil zeggen kunstmatige intelligentie) met spoed worden verwijderd. Vooruitgang op weg daar naar toe kan door nieuwe wetten die daarop anticiperen in te voeren.

Dit houdt rechtstreeks verband met een presentatie van de National Security Council for Artificial Intelligence (NSCAI) vorig jaar. Daarin waarschuwt de commissie, onder voorzitterschap van ex-Google-baas Eric Schmidt, dat de VS haar wereldwijde dominantie zullen kunnen verliezen. Dat kan als, zoals in China, het niet lukt, ongeacht de gegevensbescherming van de AI-bedrijven, ook uit de gezondheidssector toegankelijke informatie te krijgen waarmee ze hun analyseprogramma’s kunnen trainen.

Het moet echter niet alleen blijven bij contactopvolging en testen. Door intensief gebruik van data en kunstmatige intelligentie wil men ook kunnen voorspellen waar de ziekte veel vóórkomt. Hiervoor wil men gebruik maken van alle data die beschikbaar is, de data die beschikbaar zijn gesteld vanuit het gezondheidssysteem, data van het monitoren van social media, mobiliteitsdata (!), data van smartphones, slimme thermometers en andere digitale gadgets waarmee de bevolking (on)vrijwillig kan worden gevolgd, allemaal samengebracht op een gemeenschappelijk digitaal platform (database). Uiteraard rekening houdend met gegevensbescherming. Zegt men.

Dit is niet bedoeld als een totaalmonitoring omwille van de totale controle, maar dient alleen om vooraf te kunnen inschatten waar er in de nabije toekomst tekorten kunnen ontstaan ​​aan testcapaciteiten. Met een kanon op een mug schieten is een beeld dat slechts vaag de absurde evenredigheid van dit voorstel weergeeft.

Niemand zou zich moeten laten misleiden door het feit dat de technocratische bewakingsfantasie van de Foundation niet in deze vorm en in haar geheel wordt uitgevoerd, althans niet op korte termijn. Daar gaat het niet om. Het doel van deze exercitie is om de discoursruimte, dus datgene waarover gediscussieerd mag worden, te verschuiven en uit te breiden.

Als zich de kans van de pandemie vóórdoet om met zulke extreme voorstellen te komen en het publiek accepteert het zonder een storm van verontwaardiging, dan is het hoofddoel al bereikt. De Amerikaanse mainstream media, zoals bijvoorbeeld Forbes en CNBC, meldden het opgegooide balletje vriendelijk alsof het iets heel normaals is.

De volgende stap is dat er dan allemaal ietwat minder extreme individuele maatregelen verschijnen die daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd en die in het verleden extreem goed zouden hebben gewerkt, en ze worden dan gebracht als gematigde innovaties. Bijvoorbeeld de overeenkomsten die gesloten zijn tussen de gouverneur van New York, Mario Cuomo, Google’s ex-baas Eric Schmidt en Bill Gates, voor het ontwikkelen van een volledig digitale heruitvinding van New York en het aldaar gehanteerde onderwijssysteem.

In een notedop is dit het plan dat de Rockefeller Foundation in de Verenigde Staten en daarbuiten wil uitvoeren. Als het zelfs maar gedeeltelijk wordt uitgevoerd, zou er een verdere concentratie van economische en politieke macht in handen zijn van nog een nog kleiner aantal elites, ten nadele van een groeiende meerderheid, die de democratische basisrechten dan worden afgenomen. Deze operatie wordt uitgevoerd onder de naam “Controle van Covid-19”, waarvan het officiële sterftecijfer lager is dan 0,03% van de Amerikaanse bevolking. In het Rockefeller Foundation Plan wordt het virus gebruikt als een echt wapen, gevaarlijker dan Covid-19 zelf.

N.B.
De Rockefeller Foundation verschijnt in talloze complottheorieën als een belangrijk onderdeel van de diepere, langdurige machtsstructuren in de Verenigde Staten. Last but not least, de memoires van David Rockefeller geven dergelijke theorieën een element van geloofwaardigheid. De Rockefeller Foundation financierde de oprichting van de Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health in 1916, die “de eerste in zijn soort in de Verenigde Staten was en een enorme impact heeft gehad op dit gebied”. Het is ook de instelling die Event 201 mede organiseerde en de mainstream media over de hele wereld voorziet van de dagelijkse dosis overlijdens- en infectiegegevens van de huidige pandemie.

Vegeten moet ook niet worden dat de Rockefeller Foundation in 2017 een startfinanciering verstrekt heeft voor ID2020, een initiatief om elke wereldburger in 2030 een wereldwijd leesbare biometrische identiteit te geven. Partners zijn Microsoft, de immunisatiealliantie GAVI en Accenture (dat bedrijf verscheen onlangs in het nieuws als een kandidaat-bouwer van de nieuwe app voor minister De Jonge) – namens het World Economic Forum – van de controledystopie “The Known Traveler Digital Identity” .

De uitspraken over staatscontrole van strategische (AI) industrieën, een multipolaire IT-wereld en IT-monopolisten die hun innovaties binnen de landsgrenzen houden, sluiten goed aan bij de overwegingen in het laatste tussentijdse rapport van de National Security Council on Artificial Intelligence (NSCAI) onder leiding van de ex-CEO van Google, Eric Schmidt. Het deel over de meer succesvolle totale burger-bewakingsaanpak van China doet denken aan een NSCAI-presentatie in het voorjaar van 2019 waarin het Chinese model voor imitatie werd aanbevolen.

De Stichting van Bill Gates domineert de wereldwijde strijd tegen pandemieën door haar (financiële) invloed op de WHO, de mainstream media en een groot aantal wetenschappers.

Zeer interessant is ook het artikel op de site Zerohedge: “EU Planning “Vaccination Passport” Since 2018; Report

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.