ma. nov 28th, 2022
belasting

Belastingschijven onrecht: Rutte 3 knijpt de onderlaag verder af met verhoging belastingtarief, terwijl de welgestelden een belastingverlaging krijgen

Ongelofelijk maar waar: Rutte 3 heeft de uiterst onbeschofte belastinghervorming door de beide Kamers gejaagd, zonder dat het land op de kop ging staan……. De laagste inkomens, tot nu in schijf 1, dus inkomens tot € 20.711,– gaan meer betalen van 36,65% naar 37,35%…… (dit nadat ze onder Rutte 2 in 2013 al veel meer belasting gingen betalen….*) De middeninkomens, dus de inkomens van € 20.711,– tot € 68.507,– gaan minder betalen, van 38,1% naar 37,35% en de hoogste inkomens dus vanaf € 68.507 en hoger gaan van 51,75% met meer dan 2% omlaag naar 49,5 % en (nogmaals:) voor de welgestelden wordt de inkomstenbelasting dus verlaagd, terwijl het arme deel van Nederland nog meer moet betalen….. (waar haalt men het gore lef vandaan, dit is wat mij betreft ronduit misdadig!!)

Kortom de welgestelden en de mensen die makkelijk een belastingverhoging kunnen betalen, zeg maar inkomens vanaf € 33.000,– en hoger gaan minder betalen, terwijl de laagste inkomens meer gaan betalen…..
Alsof de hoge heren weten wat het is om rond te moeten komen met een inkomen dat lager ligt dan 20.711,– Mensen die een dergelijk inkomen hebben, betalen ook nog eens de hoogste prijs voor een dak boven het hoofd, terwijl zij veelal in huizen wonen die slecht geïsoleerd zijn en daarom ook nog eens een gigantisch hoge gasrekening hebben….. Huurders betalen een huur die gemiddeld meer dan 8% hoger ligt dan wat huizenkopers kwijt zijn aan een dak boven het hoofd, bovendien hebben huurders vergeleken met kopers nog amper rechten over……. Alsof de h.h. weten hoeveel huur arme Nederlanders kunnen betalen voor een dak boven het hoofd en daarom de onbeschoftheid hebben dit bedrag jaarlijks met hele procenten te verhogen……
Eindelijk een klein beetje gerechtigheid daar kopers volgend jaar 3% minder hypotheekrenteaftrek terugkrijgen, tot nu toe ging die aftrek met een half procent per jaar omlaag, nogmaals waar huurders jaarlijks hele procenten meer moeten betalen.
De hoogste tijd dat het arme deel van Nederland in opstand komt, een dergelijke inhumane en onrechtmatige belastinghervorming is te schunnig voor woorden….. Alsof welgestelden moeite hebben om 51% inkomstenbelasting te betalen, integendeel ze kunnen zelfs makkelijk 60% betalen!! Zeker dat mensen uit de grote onderlaag met grote graagte 60% belasting zouden betalen als zij een inkomen van € 70.000,– per jaar hadden…….
We gaan met deze belastinghervorming dezelfde kant op als ‘ons grote voorbeeld’ de vereniging van terreurstaten ofwel de VS. Hieronder een artikel van ‘The Other 98%‘ over de nieuwe belastingen die bedrijven in 2018 moesten betalen, zoals FedEx dat in 2017 nog 1,5 miljard aan belastingen moest betalen en in 2018… 0 komma nada!!! ‘
Zie wat het voorgaande betreft ook de ‘winstbelasting’ in Nederland, zo bedraagt deze voor Shell inderdaad ook 0%, terwijl dit bedrijf één van de hoofdverantwoordelijken voor de snelle klimaatverandering, die al aan een paar honderdduizend mensen het leven heeft gekost en voor miljarden aan schade heeft aangericht en waarvoor het bedrijf alweer niets aan schadevergoeding behoefde te betalen…. Dan te bedenken dat Shell al in de 80er jaren uit eigen onderzoek wist dat de relatief snelle klimaatverandering is te danken aan de verbranding van fossiele brandstoffen, terwijl Shell dit daarna nog jarenlang heeft ontkend…… Een zo grote misdaad dat deze door een hof als het Internationaal Strafhof (ICC) zou moeten worden vervolgd en bestraft!! (met heel lange gevangenisstraffen, het gaat hier immers onder meer om massamoord!)

Terug naar de nieuwe belastingschijven, hoe heeft men in Rutte 3 met droge ogen een dergelijke schunnige versimpeling en verrijking van de welgestelden door de Kamers kunnen jagen…… De rijken krijgen meer terwijl de mensen die al arm zijn moeten inleveren…… Hoe durft men deze mensen die al bijna niets hebben zo uit te knijpen, waar haalt men het gore lef vandaan??? Nogmaals: schande!!! Dan te bedenken dat er 2 christelijke partijen in dit afbraakkabinet zitting hebben, t.w. CDA en ChristenUnie en wordt dit schoftenkabinet gedoogd door de SGP…… Hé kristen geteisem, wat zou jullie bedachte figuur jezus daarvan vinden???

Vergat ik bij plaatsing nog te melden (mijn excuus daarvoor) dat dezelfde christenen verantwoordelijk zijn voor de btw verhoging van het lage percentage 6 naar 9% per 1 januari van dit jaar, een zaak waarmee alweer de armsten in onze maatschappij het grootste slachtoffer werden……

Vergeet bij dit alles niet dat er in Nederland een groep is van meer dan 4 miljoen mensen, die tegen, op, of onder de armoedegrens moeten leven en dat beste bezoeker is 3 keer in armoede leven…..

Lees verder bij de bron: De Azijnpisser

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Een gedachte over “Rutte 3 geeft onderlaag in 2020 een verhoging belastingtarief en welgestelden krijgen verlaging”
  1. Dit is stemmingmakerij. Zijn we het feest van het nivelleren al vergeten dat tijdens rutte2 is ingezet? En nog altijd voortduurt. Dit is een minieme correctie tegen de trend in.

Geef een antwoord