Sander Schimmelpenninck

Het lijkt een eeuwigheid geleden, maar in het voorjaar van 2020 kende het coronadebat nog heuse taboes. De belangentegenstelling tussen de veiligheid van ouderen en de vrijheid van jongeren was overduidelijk, maar daar mocht lang niet over gesproken worden. Een jaar later zijn we naar de andere kant doorgeslagen: iedere wappie met een afgeronde studie krijgt tegenwoordig zendtijd.

Hoewel een debat over de inperking van vrijheden best gerechtvaardigd is, hebben vaccinweigeraars geen plek in dat debat. Zij vertegenwoordigen namelijk geen enkel redelijk belang. Hun uitsluiting is zelfgekozen en bedenkelijk bovendien, want op basis van religieus fanatisme of extreemrechtse complotdenkerij. De vrijheid om te kiezen betekent niet dat we blind hoeven te zijn voor de motieven van de weigeraars.

Het potsierlijke gejammer over discriminatie en ‘medische apartheid’ komt dan ook uitsluitend van de vaccinweigeraars zelf, aangevuld door een enkele opportunist die weliswaar zelf wél gevaccineerd is, maar een extreemrechtse of religieuze achterban te vriend wil houden, zoals SGP-leider Kees van der Staaij of Telegraaf-journalist Wierd Duk die, nadat hij aankondigde het vaccin te nemen, duizenden volgers kwijtraakte. Dat wil hij niet nog eens.

Het nemen van een vaccin is een zwart-witkeuze, je kunt je niet een beetje laten vaccineren. Wie tegen alle adviezen in dat vaccin niet neemt, kiest een kant. Een kant die bestaat uit mensen die weigeren mee te doen aan het grotere geheel, omdat hun altruïsme beperkt is tot mensen uit hetzelfde gezin of religie, of omdat ze door hun narcisme niet meer tot altruïsme in staat zijn.

Lees ook:  Samenzweringstheorieën over de pandemie verspreiden zich zowel offline als via sociale media

Want narcisme, de voortdurende zelfobsessie gevoed door sociale media, is de werkelijke pandemie. Narcisme verklaart het fenomeen van jonge moeders die vanuit hun huiskamer vloggen over hun ‘strijd’ tegen een wereldelite en andere malloterie, alleen maar omdat andere idioten bereid zijn hun zelfverzonnen importantie te bevestigen. Narcisme verklaart waarom vaccinweigeraars zichzelf bovengemiddeld vaak als content maker zien, verstrikt in een web van zelfbevestiging en instantbevrediging.

Het is geen toeval dat de groep van niet-religieuze vaccinweigeraars wordt gedomineerd door mensen die sowieso al erg bezig waren met zelfontwikkeling, zelfhulp, eigenliefde en andere narcistische hobby’s. Corona is voor de dolende narcist een manier om als individualist toch nog eens de sensatie van een groepsidentiteit te voelen. Van het weigeren van een vaccin wordt een lifestyle gemaakt, een heuse strijd – #rugrecht! Eindelijk relevantie, eindelijk de sensatie een groep mensen te vertegenwoordigen!

Narcisme is de grootste vijand van burgerschap, omdat burgerschap vereist dat je oog hebt voor de redelijke belangen van een ander. Wanneer vaccinweigeraars in hun misplaatste slachtofferschap spreken over vrijheid, bedoelen ze vooral de vrijheid om het eigen narcisme te kunnen belijden, die bij hen vóórgaat op de vrijheid en veiligheid van de ander.

De coronavaccins zijn een lakmoesproef voor het sociale kapitaal en burgerschap in Nederland. Die waren en zijn in Nederland nog altijd groot, maar door de aan sociale media verbonden narcismepandemie groeit de groep mensen die het burgerschap verwerpt in een zorgelijk tempo. Dat zoiets relatief onbenulligs als een vaccin tegen een nieuwe ziekte al leidt tot complete gekte, laat zien hoe snel de giftige mix van sociale media, narcisme en decadentie het sociale kapitaal kunnen aantasten.

Wie de basisregels van het goed burgerschap niet respecteert, verdient ook geen plek in het publieke debat. Vaccinweigeraars zijn vooral een symptoom van de door sociale media opvlammende sociale rot, waarmee de coronacrisis steeds minder een gezondheidscrisis maar eerder een burgerschapscrisis is. Als we ergens eens debat over zouden moeten voeren, dan zou het dáárover moeten zijn.

Lees ook:  'Child Actorvism' en de uitstervingsagenda van neoliberale racisten

Sander Schimmelpenninck heeft volkomen gelijk

‘Het grootste, echt het aller-aller-aller-aller-aller-grootste probleem op dit moment is social media’

“Want narcisme, de voortdurende zelfobsessie gevoed door sociale media, is de werkelijke pandemie. Narcisme verklaart het fenomeen van jonge moeders die vanuit hun huiskamer vloggen over hun ‘strijd’ tegen een wereldelite en andere malloterie, alleen maar omdat andere idioten bereid zijn hun zelfverzonnen importantie te bevestigen. Narcisme verklaart waarom vaccinweigeraars zichzelf bovengemiddeld vaak als contentmaker zien, verstrikt in een web van zelfbevestiging en instant bevrediging.

Dat zoiets relatief onbenulligs als een vaccin tegen een nieuwe ziekte al leidt tot complete gekte, laat zien hoe snel de giftige mix van sociale media, narcisme en decadentie het sociale kapitaal kunnen aantasten.

Vaccinweigeraars zijn vooral een symptoom van de door sociale media opvlammende sociale rot, waarmee de coronacrisis steeds minder een gezondheidscrisis maar eerder een burgerschapscrisis is. Als we ergens eens debat over zouden moeten voeren, dan zou het dáárover moeten zijn.”

Het schijnt zo te zijn dat je als je in het dom-rechtse kamp zit, waarin ik nou eenmaal (tegen wil en dank) ook zit, Volkskrant-columnist Sander Schimmelpenninck tot op het bot moet haten. Want Schimmelpenninck is een uitgesproken tegenstander van proletarisch en laagopgeleid dom-rechts en alles wat daar omheen hangt. En daar kunnen dom-rechtse proleten erg slecht tegen, een beetje tegenstand.

Fascinerend genoeg wordt Schimmelpenninck vooral gehaat door types die ten eerste de hele dag niets anders doen dan janken, drammen, schreeuwen, blaten, jankieboeboe, huiliehuilie en brallen over ‘de vrijheid van meningsuiting’ en in de tweede plaats allemaal enorm tegenstander zeggen te zijn van identiteitspolitiek.

De grootste Sander Schimmelpenninck-haters zijn kortom identiteitspolitieke activisten die de vrijheid van meningsuiting alleen bij zichzelf belangrijk vinden en al snel gekwetst en gefrustreerd raken als er ook een andere identiteit mogelijk blijkt te zijn.

Lees ook:  Edward Snowden: Als ik terug zou komen naar de VS, zou ik waarschijnlijk sterven in de gevangenis voor het vertellen van de waarheid

Kleuters dus. Narcisten ten voeten uit. Precies waarover deze column van Schimmelpenninck in de Volkskrant gaat, en precies waarover hij VOL-KO-MEN gelijk heeft.

Ik vind: het grootste probleem in Nederland op dit moment is niet de IC-tekorten, de pandemie, de eeuwige demissionaire staat van de regering, de oplopende prijzen, de aardbevingen in Groningen, de toeslagenaffaire, de islam, de georganiseerde criminaliteit, de NPO en RTL of de klimaatsproblematiek maar de steeds groter groeiende groep narcistische kleuters die dankzij social media elke dag een beetje meer podium krijgt waardoor hun krankzinnige egocentrische gejammer elke dag een beetje meer wordt versterkt, de narcistische kleutertjes elke dag een beetje meer radicaliseren en de maatschappij elke dag een beetje meer wordt ondermijnd.

Het grootste, echt het aller-aller-aller-aller-aller-grootste probleem op dit moment is social media. In Nederland, in de EU, in de hele wereld.

Maar daarover nog steeds geen enkel debat. Mede uit angst voor anonieme, scheldende, drammende, intimiderende, vooral dom-rechtse, achterlijke, laagopgeleide, tragische, laffe, bange, onzekere, ongevaccineerde narcistische kleuters van ruim boven de 18 met een ernstige persoonlijkheidsstoornis waaraan niemand ook maar ooit een grens stelt en waarvoor kennelijk geen regels gelden.

Dat is best wel een beetje triest. En ook wel een beetje zielig.

Wie dat niet snapt moet zich dan maar eens afvragen hoe het kan dat een welvaartsland als Nederland een columnist als Sander Schimmelpennick nodig heeft om dit probleem onder de aandacht te brengen. Voor een beetje Sander Schimmelpenninck-hater moet dat toch boekdelen spreken.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord