di. aug 16th, 2022
Myocarditis

Wanneer is iemand ‘gevaccineerd’?

Als hij of zij het ‘vaccin’ ingespoten heeft gekregen. In het verleden, toen vaccins nog immuniseerden, kon je betogen dat ‘gevaccineerd’ stond voor ‘immuun’, en er enige tijd nodig was, of een herhaalde injectie, alvorens iemand immuun was, en daarmee ‘gevaccineerd’. Maar sinds de definitie is opgerekt waardoor zelfs de ‘griepprik’ een ‘vaccin’ is geworden in het jargon van de ‘experts’, zie ik ook geen enkele reden om een arbitraire periode in te lassen waarin iemand wel het ‘vaccin’ ingespoten heeft gekregen, maar niet ‘gevaccineerd’ zou zijn.

We weten inmiddels allemaal dat ook al ben je ‘gevaccineerd’, het niet betekent dat je geen ‘Covid’ kunt krijgen. Ook kun je het na ‘vaccinatie’ nog steeds doorgeven aan anderen. Je kunt nog steeds in het ziekenhuis belanden, en overlijden ‘met Covid’. De claim van de producenten van die ‘vaccins’ is echter dat je een kleinere kans loopt om in het ziekenhuis te belanden, en daar te overlijden als je je hebt laten injecteren met hun vloeistof. Om dat te kunnen controleren hebben we ‘harde data’ nodig, en ik zie geen enkel logisch argument om iemand die geïnjecteerd is niet als ‘gevaccineerd’ te beschouwen om vast te kunnen stellen of ze gelijk hebben.

De ‘vaccin’-producenten en ‘toezichthouders’ die het product hebben geautoriseerd denken daar evident anders over, en hanteren een arbitraire periode na de ‘vaccinatie’ voordat men iemand als ‘gevaccineerd’ beschouwt. Er circuleren uiteenlopende verhalen over de periode die verstreken moet zijn na de ‘tweede injectie’. In het Canadese Alberta hanteerde men blijkbaar veertien dagen. Wie ‘gevaccineerd’ voor het verstrijken van die periode werd opgenomen in het ziekenhuis, of overleed ‘met Covid’, werd administratief weggeschreven als ‘ongevaccineerd’. Elders melden de media een periode van drie weken.

Lees ook:  Anarchie van bovenaf

Los van het gegeven dat er eigenlijk geen logische verklaring voor is, omdat je hoe dan ook niet immuun bent, of zal worden, maakt deze praktijk het ook lastiger om zicht te houden op mensen die overlijden door de vaccins zelf. Ook omdat het wemelt van de verhalen over besmettingen in de ziekenhuizen zelf, waar door het nijpende personeelstekort zorgpersoneel dat ‘positief’ test gewoon doorwerkt als men geen ‘symptomen’ heeft. Dus als iemand met complicaties als gevolg van de ‘vaccinatie’ in het ziekenhuis terechtkomt, daar ‘Covid’ oploopt, maar nog geen tweede injectie heeft gehad, of als het nog geen drie weken na de laatste injectie was, en die man of vrouw komt te overlijden, dan verdwijnt hij of zij in de boeken als een ‘ongevaccineerde Covid-dode’. Een kind kan begrijpen dat dat extreem onwenselijk is in een pandemie, met gelijktijdig een experimenteel ‘vaccin’ waarvan niemand weet hoe groot het gezondheidsrisico is, ook omdat ‘double blind’ onderzoeken ‘unblinded’ werden op last van Tony Fauci en de zijnen, omdat men het immoreel vond om de mensen die een placebo hadden gekregen dat geweldige ‘vaccin’ te onthouden.

Lees ook:  "Deal of the Century" - Palestijnen verwerpen het vredesplan van Donald Trump

Vervolgens bleek dat het ‘vaccin’ binnen de kortste keren zijn beschermende werking verloor, en kwamen de ‘boosters’. Die ook niet werkten tegen de ‘nieuwe variant’, maar wel een mooie mogelijkheid boden om ‘volledig gevaccineerde’ mensen, die beide injecties hadden gehad, alsnog te identificeren als ‘ongevaccineerd’, omdat men de ‘booster’ nog niet had gehad. Met, uiteraard, ook weer een arbitraire periode na de ‘booster’ alvorens men weer aangemerkt wordt als ‘gevaccineerd’.

Je kunt je voorstellen dat ‘toezichthouders’ die daar zo druk mee zijn, geen tijd hebben om even naar al die studies te kijken waaruit blijkt dat Ivermectine minimaal even goed beschermt tegen ziekenhuisopname, en vroegtijdig overlijden, als die ‘vaccins’, maar dan zonder de risico’s door onbekende bijwerkingen, en ongeacht de ‘variant’. Tijdens een verhitte interpellatie waarin de woordvoerster van de PvdA, mevrouw Kuiken, van leer trok tegen het kamerlid van ‘Forum’ over zijn roekeloze uitspraken, noemde ze ’98%’ als getal voor het aantal ‘ongevaccineerden’ dat in de ziekenhuizen en op de ‘IC’s’ zou liggen met ‘Covid’. Middels deze bijdrage hoop ik dat u begrijpt dat het hoogstwaarschijnlijk ‘nepnieuws’ is, zelfs binnen de gemodificeerde definities, als het getal voor begin december 66% procent was. Een getal afkomstig van het RIVM, waarbij we inmiddels niet meer ontkomen aan de conclusie dat de data die ze daar gebruiken niet betrouwbaar zijn, anders waren hun modellen en predicties wel beter. Maar dat het RIVM met opzet het aantal ongevaccineerden te láág zou schatten, dat gaat er bij mij niet in. En als je iedereen die geïnjecteerd is een ‘gevaccineerde’ noemt, omdat je anders niet meer weet waar je blijft in dit schimmenspel, en alle hysterie, en het gegoochel met cijfers en definities, dan is 66% eerder nog veel te hoog.

Lees ook:  Papieren tijger EU toont eindelijk tanden: rechtstreekse confrontatie met Rusland, door straaljagers te leveren en deur lidmaatschap Oekraïne wagenwijd open te zetten

Onnauwkeurige informatie en dichte mist rondom de gebruikte definities motiveerde mij eerder om mij te beperken tot de sterftecijfers, zonder nadere specificatie. Maar nadat ik vernam dat het CBS de wijze van berekening begin 2021 had aangepast, waarvoor Ronald Meester, hoogleraar waarschijnlijkheidsberekening, en Wouter Aukema, onafhankelijk data analist, geen verklaring van het CBS kregen, kijk ik ook daar nog maar met een half oog naar. Het is uitermate bedenkelijk dat er in een land als Nederland geen solide wetenschappelijk onderzoek mogelijk is, door al het geklooi van lieden met een agenda, waardoor politici als mevrouw Kuiken (en anderen) van alles kunnen roepen, en binnen een geheel eigen uitleg nog gelijk kunnen hebben ook. Zo blijft iedereen in zijn eigen ‘waarheid’ rondtollen, gesteund door data, en is elke oppositie niet meer dan een distractie, en geen reden om terug te keren naar de bron om te zien of men iets gemist heeft. Het is om te janken.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord