stikstof

Stikstofcrisis Vliegverkeer frustreren, snelheidsbeperking op de snelwegen, van fossiele brandstof naar groene energie, minder vlees eten, en nu het boerenbedrijf radicaal reduceren. Dat is kort samengevat de volgende crisis die ons na de coronacrisis overvalt.

We noemen het de stikstofcrisis waarbij de overheid net als in de coronacrisis allerlei maatregelen afkondigt op basis van aannames volgens modellen die afkomstig zijn van overheidsinstituten. Instituten die gefinancierd worden door de overheid. Onafhankelijke wetenschappers die een andere theorie verkondigen worden niet gehoord. Is dat opvallend of verdacht.

Gecreëerde crises

Het is belangenverstrengeling. Dat hebben we volop gezien in de coronacrisis. Hoef ik alleen maar te wijzen naar de mondkapjesaffaire en de doldwaze uitspraken van de Minister van VWS over de opgedrongen vaccinatiecampagne waarover steeds meer dwalingen zichtbaar worden, zoals bijvoorbeeld de gebrekkige voorlichting over het experimentele karakter van de mRNA-vaccins. Ook publicaties over lange termijn bijwerkingen krijgen geen aandacht in de mainstreammedia, daarvoor moeten we op zoek op de alternatieve media en alert zijn op onwetenschappelijke publicaties.

In deze video vertellen twee wetenschappers hun opzienbarende verhaal dat kan helpen om inzicht te krijgen. De beursgenoteerde farmaceutische bedrijven beleefden gouden tijden toen er mondiale vaccinatiecampagnes werden aangekondigd. Dezelfde beweging zien we nu in de “gecreëerde” energiecrisis. De aandelen van beursgenoteerde bedrijven die zich richten op de energietransitie worden gretig gekocht. Miljonairs worden miljardairs terwijl de middenklasse zich in de schulden steekt om hun huizen en voertuigen te moderniseren conform de nieuwste groene richtlijnen.

Lees ook:  Trump heeft net de controle over het spel verloren

Slaafse wereldburgers

Milieu en klimaat zijn ‘toevallig’ onderdeel van de 17 SDG’s van de Agenda 2030 van het WEF. De agenda die wordt gevolgd door de elitaire CEO’s van multinationale bedrijven en regeringsleiders die de uitnodigingen ontvangen voor de vergaderingen van de VN, WEF, WHO, IMF, Bilderbergconferentie, en diverse NGO’s. Het heeft alles te maken met de globalisering waar ik bij herhaling naar verwijs. Het vervagen van landsgrenzen ten behoeve van vrije wereldhandel en profijt van de elite.

Daarbij moeten we ons de vraag stellen in wiens belang deze omwenteling is. Is het de lokale burger die profiteert of is het de kosmopolitische elite? Het is de elite die het meest profiteert terwijl de gewone man/vrouw of welke transgender dan ook de bevelen opvolgt van de steeds machtiger wordende elite. Slaafse en digitaal afhankelijke ‘wereldburgers’ die de bevelen opvolgen van Big Tech, Big Brother en cs en zich voegen in de woke gemeenschap.

De wereldverbeteraars die denken dat ze de mens, onze leefomgeving en het klimaat moeten veranderen. Alsof de mens meer ‘mans’ is dan de natuur en het klimaat dat door de eeuwen heen verandert volgens natuurlijke evolutie. Het is een feit dat de menselijke CO2-uitstoot veel kleiner is dan de uitstoot door de natuur:

Lees ook:  Boris Johnson die zich voordoet als Churchill over Oekraïne is slapstick-voorbeeld van oorlog-als-afleiding

“De oceaan beval 37.400 gigaton ‘zwevende’ koolstof (zwevend = in vrije deeltjes zoals -en met name- CO2), de totale biomassa op het land bevat 2.000-3.000 gigaton, de atmosfeer bevat 720 gigaton en de bijdrage van de mensheid is slechts 6 gigaton.”

De nietige mens

Als we bovenstaande cijfers in ogenschouw nemen dan zouden we ons moeten afvragen met welke cijfers de klimaatwetenschappers rekenen die zijn verbonden aan (overheids)instituten en geadviseerd hebben bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord van Parijs. Mag ik dan enige twijfel uitspreken over de Intergouvernementele organisatie IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change). Een werkgroep van de VN die de risico’s van klimaatverandering evalueert.

Hoe nietig is de mens wel niet t.o.v. oceanen, totale biomassa en atmosfeer. We gebruiken fossiele brandstoffen en schakelen voorzichtig over naar groene alternatieven waarbij het voortschrijdend inzicht van de gebruikers het tempo bepaalt. We moeten ons niet laten leiden door de vierde industriële revolutie die in gang is gezet door de kosmopolitische elite. We moeten ons laten leiden door gezond verstand en het tempo van de versnelde transitie vertragen tot aanvaardbare proporties. We moeten beleidsmakers die de Klimaatagenda volgen wakker schudden en ze attent maken op de gevolgen van hun desastreuze plannen.

Blauwe banaan

Kijk naar de vernietigende maatregelen die onze stikstofminister heeft aangekondigd voor een ministaatje aan de Noordzee. Hoe ver schieten we door ten opzichte van landen om ons heen waar nauwelijks maatregelen worden genomen. We offeren onze agrarische sector op. Niet alleen de boeren maar ook aanverwante veevoederbedrijven, loonbedrijven, mechanisatiesector; kortom talloze banen in de agrarische sector.

Lees ook:  De eerlijkheid van Geert Wilders

Deze beslissing van de regering op basis van modellen en aannames heeft een enorme prijs en betekent de vernietiging van ons culturele landschap. Wat overblijft is een zielige vertoning van een land dat ooit een prachtig groen landschap had. Open gevallen ruimtes maken plaats voor asfalt en beton. De groene polder verandert in de “Blauwe Banaan.” Zal deze theorie van een megalomane metropool dan toch werkelijkheid worden? Je reinste kolder in de polder.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord