25 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Stille oorlogsmisdaden: Sovjets pleegden slachtingen van Duitse burgers in Nemmersdorf

nemmersdorf

Het bloedbad van Duitse burgers, gepleegd in oktober 1944 door soldaten van het Rode Leger in het Oost-Pruisische dorp Nemmersdorf, is nog steeds een voorbeeld van de vele oorlogsmisdaden die Sovjet-troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben begaan.

In de zomer van 1944 was het Rode Leger opgeschoven naar de grens met Oost-Pruisen, maar beschikte toen niet over voldoende middelen voor verdere aanvallen. Ter gelegenheid van de 27e verjaardag van de Oktoberrevolutie op 7 november 1944 wilde de Sovjet-Generale Staf echter nieuwe succesverhalen aankondigen. Daarom plande hij voor oktober een dubbeloffensief van het 1e Baltische Front onder leger generaal Hovhannes Baghramjan en het 3e Wit-Russische front onder leger generaal Ivan Chernyakhovsky. Het doel van het dubbele offensief was het 3e Panzer-leger van de Wehrmacht onder kolonel-generaal Erhard Raus en het 4e Duitse leger onder generaal van de infanterie Friedrich Hoßbach te vernietigen als voorwaarde voor de daaropvolgende verovering van Oost-Pruisen.

Het 1e Baltische Front kwam vanaf 5 oktober 1944 in de richting van Memel en de Oostzeekust. Het kwam tot eerste ontmoetingen met Duitse burgers, die eindigden met plunderingen, verkrachtingen en schietpartijen. Het offensief van het 3e Wit-Russische Front vanaf 16 oktober in het gebied tussen Memel en Sudauen toont aan dat dit geen geïsoleerde gevallen waren. Vier Sovjetlegers, waaronder het 11e Guards Leger onder kolonel-generaal Kusma Galizki, namen 90 kilometer frontlinie naar Gumbinnen-Goldaper operatie, waarbij de doorbraak naar Königsberg moest worden afgedwongen. Het project faalde echter in een gewelddadige Duitse oppositie. Het Rode Leger slaagde er echter voor het eerst in tijdens het dubbele offensief, Bezet het Duitse Rijksgebied – alleen in de 60 kilometer lange stuwkracht in Oost-Pruisen viel het in 2000 vierkante kilometer in Sovjethanden. Daarnaast kwam de verovering van de steden Stallupönen (Ebenrode), Goldap en brouwzeugen.

Nemmersdorf was slechts anderhalve dag in Sovjethanden

Tijdens de hevige gevechten concentreerde het 11e Guards Leger zich op 20 oktober 1944 sterke troepen op een voorste gedeelte tien kilometer ten zuidoosten van Gumbinnen. Het resultaat was dat het 2e bataljon van de 25e gepantserde brigade van Galizkis op de ochtend van 21 oktober de 600-soul-gemeenschap Nemmersdorf bereikte. Daar stond de enige brug over de Angerapp-rivier die door tanks kon worden gepasseerd en het bezit ervan was van centraal belang voor de aanvallers. Nemmersdorf was echter slechts anderhalve dag in Sovjethanden. De soldaten van het Rode Leger moesten de plaats op 23 oktober 1944 om 2.30 uur ontruimen, omdat ze niet alleen uit de 5e Duitse pantserdivisie kwamen, maar ook aangevallen door schoktroepen van de Panzergrenadier-Ersatzbataillons 413 en eenheden van de parachute-Panzer-Divisie “Hermann Göring”. Niettemin was de tijd voldoende om een ​​bloedbad te veroorzaken onder de resterende burgers en vluchtelingen in Nemmersdorf.

Een van de eerste Duitsers die de noodlottige lijken van hun landgenoten in de ochtend van 23 oktober tegenkwam, was Panzergrenadier-sergeant Helmut Hoffmann en soldaat Harry Thürk van de Hermann Göring-divisie. Later kwamen er vele andere mensen op het toneel, waaronder Kreisbauernführer Fritz Feller, Himmler’s persoonlijke arts Karl Gebhardt, majoor Hans Hinrichs van het Hoge Commando van de Wehrmacht, de rechter Judge Paul Groch en kapitein Karl Fricke van het 4e Leger Hoge Commando en enkele oorlogscorrespondenten, Partijfunctionarissen en hogere partijen van de SS of geheime veldpolitie.

Van deze verschillende getuigenissen worden overgeleverd. Zo meldde Thürk, die het later naar een van de meest gelezen schrijvers in de DDR bracht en “Konsalik des Osten” heette: “Ik heb dode burgers gezien op een omheinde mesthoop. Er was een oudere man die een hooivork in zijn borst had gestoken … Een vrouw werd genageld aan een schuurdeur aan de rechtervleugel. “Anderen meldden dat ze de lichamen van vermoorde kinderen en vrouwen hadden gevonden – de vrouwelijke Duitsers waren kennelijk ook vee Was verkracht.

Aantal slachtoffers is controversieel

Hoeveel mensen stierven in het bloedbad van Nemmersdorf, is nog steeds controversieel. Het bereik van cijfers in de literatuur varieert van 19 tot ongeveer 100. De exacte omstandigheden van de dood van de slachtoffers van Sovjetbloedlust blijven ook onduidelijk. Om deze reden hebben sommige hobbyhistorici zoals Bernhard Fisch de uitgebreide verkrachting en de ontheiliging van het lijk in twijfel getrokken en nemen ze aan dat het propaganda-apparaat van Joseph Goebbels de lijken van de doden had voorbereid en voorbereid vóór de komst van de persfotografen. In feite gebruikten de nationaal-socialisten de zaak Nemmersdorf om het doorzettingsvermogen van de Duitsers te versterken. Maar dat betekent niet dat ooggetuigen zoals Thürk hebben gelogen of overdreven.

In ieder geval had de zegevierende macht van de Sovjet-Unie na de hernieuwde en deze keer definitieve verovering van de plaats delict begin 1945 de gelegenheid om alle bewijzen van het inmiddels veel gepubliceerde bloedvergieten van Nemmersdorf te laten verdwijnen. Dus vandaag zijn er geen graven meer van de vermoorde in en rond het dorp. Dit maakte het voor de Russische zijde gemakkelijker om het bloedbad tijdens het proces van Neurenberg te ontkennen en te suggereren dat de “Hitler-fascisten” alles zelf hadden georganiseerd – een houding die Moskou nooit heeft verlaten.

Maar ongeacht welke leugen het land van de daders verspreidde, zijn nauwgezette onderzoeken van het federale archief uit het midden van de jaren 1970, ten oosten van Oder en Neisse nog steeds rond de 3300 andere misdaadscènes waarop soldaten van het Rode Leger Duitse burgers in 1944/45 hebben afgeslacht. Dit geeft ons ongetwijfeld het recht om te spreken van systematische Sovjetoorlogsmisdaden, die nu drie kwart eeuw ongestraft zijn gebleven.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.