Tag «nationale eenheid»

Nationale eenheid is bedrog !

Nationale eenheid

Nationale eenheid’ is het nieuwe mantra van de regering en van de meeste politieke partijen. Het wordt oneindig herhaald bij elke politieke verklaring, in elk edito van de mainstream media, bij elk persbericht van de regering. In crisissituaties duwen onpopulaire regeringen meestal in paniek op de noodknop van de nationale eenheid. Ze hopen hiermee hun eigen verdeeldheid …

Coronavirus: tegen de ‘nationale eenheid’ rond Mark Rutte

rutte

De aanpak van Rutte en co. om het coronavirus te bestrijden, is een gevaarlijk experiment dat de belangen van de kapitalisten boven die van de werkende klasse plaatst. In plaats van mee te doen met deze ‘nationale eenheid’ in het ‘landsbelang’, moeten de arbeidersbeweging en linkse oppositie opkomen voor de werkende klasse en deze hypocriete …