Tag «Politieke angstzaaierij»

Politieke angstzaaierij

corona

Met het coronamodel als heilige graal wordt alle deskundigheid van derden bij voorbaat weggewuifd, zonder enige fundamentele onderbouwing dat de aangereikte kennis niet correct zou zijn. Op basis van de sterftecijfers van het CBS is naar verhouding (na correctie met betrekking tot bevolkingsaantal) sinds 2019 de sterfte voor mensen tot 65 jaar nog nooit zo laag geweest. …