Tag «puihoop»

Amsterdam: verbeelding of waanzin aan de macht?

halsema

De puinhopen van het linkse stadsbestuur Het nieuwe stadsbestuur van de stad Amsterdam voert een ‘kneiterlinks‘ beleid. Dit leidt ertoe dat de problemen op het vlak van veiligheid, huisvesting en werkeloosheid almaar groter worden. Welke puinhopen dreigt het groenlinkse bestuur na te laten? Zo links mogelijk bestuur Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 waren er …