vr. aug 12th, 2022
gates

In het ‘Nieuwe Testament’ worden de gelovigen opgeroepen om hun vijanden lief te hebben.

Nou ben ik zelf niet religieus opgevoed, en meer een ‘Kind van de Verlichting’ en de wetenschap, dus vergeef het mij als ik in deze bijdrage cynisch overkom. Het is geen gebrek aan respect. In het ‘Nieuwe Testament’ komt die boodschap van Matteüs, die in de Christelijke bijbel wordt opgevoerd als een ‘Apostel’. In het dagelijkse leven was hij, volgens de overlevering, belastingontvanger. Zijn ‘Evangelie’ is niet door hem gesigneerd en stamt uit 250 na Christus, dus kleine kans dat hij zelf degene was die het aan het papyrus toevertrouwde. Bij het ‘concordaat’ van Nicea werd het als een bruikbare boodschap opgenomen, terwijl andere ‘Evangelies’ buiten de boot vielen, waardoor ze verder gingen als ‘apocriefe’ teksten.

Het ’Nieuwe Testament’ van ‘Christus’ vormt samen met het strenge ‘Oude Testament’ van de leerstellige ‘Mozes’ voor de Christenen de Bijbel. Het bevat in de ‘uitvoering’ voor elk wat wils, waardoor ‘Verlichtingsdenkers’ die vertrouwden op de wetenschap er niet mee uit de voeten konden. Door de introductie van ‘consensus’ onder ‘schriftgeleerden’ als een vorm van wetenschap zijn we weer terug bij ‘Af’, en ontvangen we geen beloning.

Degenen die tijdens dat ‘concordaat’ van Nicea het kaf van het koren mochten scheiden zochten evident naar ‘bruikbare’ teksten, wat impliceert dat ze een plan hadden. Dat plan ontvouwde zich door de eeuwen als de ‘Katholieke Kerk’, na de nodige ’scheuringen’ samen met een waaier aan genootschappen, elk met een ludieke eigen naam, en bijbehorende ‘lezing’, het ‘Christendom’ genoemd. Samen met de Joden en de Moslims vormen zij de representanten van het ‘Monotheïsme’, en zij delen het ‘Oude Testament’, dat bozige stuk proza dat vooral veel wetten en regels bevat, gekoppeld aan voorbeelden van de offers die de gelovigen moeten brengen om God te behagen.

Lees ook:  ALS JE DENKT DAT DE BREXIT HEEL GOED GAAT, BEHOOR JE TOT EEN KLEINE MINDERHEID

Mijn kijk op dat ‘Oude Testament’ is dat het een bruikbaar stuk gereedschap was in de ‘Oudheid’ om mensen een zekere geestelijke en lichamelijke hygiëne bij te brengen, waardoor het mogelijk werd in relatieve rust te bouwen aan een gemeenschap, wat voorspoed bracht. Voorspoed die jaloezie opwekte, wat vijandschap in de hand werkte, wat leidde tot oorlogen, vervolging en een diaspora (vlucht) waar de vijanden een tandje te machtig waren. De innovatie van het ’Nieuwe Testament’ was gelegen in de verheerlijking van het ’slachtofferschap’. Iets wat we in de door de ‘Verlichting’ aangeraakte na-oorlogse generaties terugzien bij ‘Flower Power’. De opdracht om niet te knokken met de politie en ordetroepen van ‘Washington’, en regeringen in Europa, maar om bloemen in de lopen van hun vuurwapens te zetten, en hen te knuffelen. Het werkte uiteindelijk beter dan ‘revolutionair geweld’, dat het regime juist legitimeerde, en snoeiharde repressie acceptabel maakt in de ogen van veel bange burgers.

De ‘oplossing’ die tijdens ‘Flower Power’ werd gepropageerd was het opbouwen van een ‘tegencultuur’. Een wereld die bestond naast de strak militaristisch georganiseerde wereld van de ’NAVO’, en haar anti-communistische dogma, en bijbehorende wapenindustrie, en op het gebruik van geweld gerichte wetenschappelijke onderzoek. Waar ik hier op mijn blog maan tot kalmte onder ‘ongevaccineerden’, moet u dat door die bril bezien. Echter, het zou tragisch zijn als we eindigen zoals de ‘Hippies’, die uiteindelijk hun ‘tegencultuur’ verkochten aan de hoogste bieder, en zich prostitueerden en aanboden als kanonnenvoer voor de ‘Groene Revolutie’, de ultieme wraak van de ’NAVO’ en hun ‘Boze Mozes’ die de kudde wil disciplineren voor hun eigen bestwil, terwijl je kunt zien aankomen dat het gaat leiden tot een nieuwe ‘diaspora’, of totale zelfvernietiging. Deels gepland vanuit het idee dat we de planeet, de gratie van God zelf, moeten redden van de ‘mensenplaag’. De eugenetische onderstroom is zonder veel moeite zichtbaar te maken, maar dan moet je wel terugkeren naar de échte wetenschap, en de ‘consensus’ laten voor wat die is. Het boek van Robert Kennedy over de ‘Real Anthony Fauci’ laat het u keurig zien.

Lees ook:  De toekomst is vrouwelijk in de VS: maar is dat een goede zaak?

Waarom ziet Kennedy wat anderen niet zien? Omdat hij zijn vijanden lief had. De man is een epigoon van het ‘Groene Dogma’, en werd door ‘Davos’ (de globalistische elite, het hedendaagse ‘concordaat’, druk met het maken van plannen voor een nieuw evangelie, opgetrokken rond de ‘consensus-wetenschap’) gezien als een bondgenoot. Bijgevolg lieten ze hem alles ‘zien’. Daarmee betreden we een andere belevingswereld dan die wij kennen vanuit het ‘Christendom’, dat een beetje ‘dom’ is, door niet te onderkennen wat de functie is van dat liefhebben van je vijanden. Sun Tzu, en andere Boeddhistische leermeesters door de eeuwen, zagen dat haarscherp. En dat heeft ons gebracht waar we nu zijn. Willen wij het vege lijf redden, dan moeten we ons van de ’Nieuwe Mozes’ in ‘Davos’ ontdoen door vrede te sluiten met hun ’soldaten’, zodat ze zonder leger komen te zitten. Derhalve zeg ik tegen mijn ‘gevaccineerde’ medemens: ‘Kijk naar wat het je heeft gebracht?’ Bedrijf weg. Baan weg. Huizen onbetaalbaar. Energie onbetaalbaar. Voedsel onbetaalbaar. Vrijheid van meningsuiting geschrapt. Vrijheid van beweging aan banden gelegd. En overal vijanden.

Nee, we hoeven ‘Beijing’ of ‘Moskou’ niet snikkend in de armen te vallen. Maar als we nu niet met grote spoed de valse profeten met hun ‘consensus-religie’ bedanken voor hun bijdrage, en terugkeren naar de waarden van de ‘Verlichting’ en onze pogingen om door wetenschap, échte wetenschap, grip te krijgen op de wereld die ons ‘thuis’ is, dan wacht de diaspora, of het einde op een ‘gloeiende zwarte sintel’ als we de ‘NAVO’ in de bestuurdersstoel zetten. Wordt wakker, en neem de controle over uw leven terug. Sluit als ‘gevaccineerden‘ vrede met de ‘Wappies’, onderzoek alles, en behoud het goede. Laat het tweedimensionale domein van de monotheïstische ‘Eenogige Bandieten’ achter u, en leer weer de ‘diepte’ te zien van drie dimensies, en prikkel uw nieuwsgierigheid, in plaats van angstig naar cijfers over ‘positieve tests’ te kijken die u slechts vertellen dat uw ‘vaccin’ blijkbaar niet werkt. Zie de wereld zoals die is, en niet zoals ‘men’ zegt dat hij is.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Lees ook:  Trump geeft toe dat de VS tientallen miljoenen vermoord heeft in de oorlog op basis van leugens
Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord