The Voice of Holland

Ali B, zowat de bekendste Marokkaan van Nederland, wordt door voormalige kandidates van ’The Voice of Holland’ beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Het Marokkaans-Nederlandse jurylid van de talentenjacht claimt zijn onschuld. Volgens onderzoeksjournalisten en talrijke gelijkluidende verklaringen van slachtoffers in het programma BOOS zou het om meerdere verkrachtingen gaan.

Ali Bouali is in 1981 geboren in Zaanstad, maar bracht het grootste gedeelte van zijn jeugd door in Amsterdam Oost. Hij raakte daar verslaafd aan drugs en gokken. Toen hij later naar Almere verhuisde besloot hij om zijn leven radicaal te veranderen en zocht zijn heil in de Islam en muziek. Nadat hij zelf aan verschillende talentenjachten had meegedaan, raakte hij al bekend in 2004 met het nummer “Ik ben je zat”. Met de nodige dosis positieve discriminatie in de media wist hij als rapper en cabaretier snel uit te groeien tot een bekende Nederlander. Hij pakt ook uit met z’n verleden en vertelt graag over liquidaties die in zijn jeugd plaatsvonden, waarbij ook vrienden van hem zouden zijn doodgeschoten.

Sinds 2013 is Ali B jurylid bij The Voice of Holland. Hij jureerde en coachte ook in Holland’s Got Talent en The Voice Kids.

Jeroen Rietbergen

In het Voice of Holland schandaal heeft orkestleider Jeroen Rietbergen inmiddels bekentenissen afgelegd wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Intussen zijn er al twee vermeende slachtoffers die aangifte hebben gedaan bij het Openbaar ministerie tegen Ali B. Een van die slachtoffers wordt bijgestaan door Bart Swier, een in zedenzaken gespecialiseerde advocaat. De samenwerking tussen The Voice en Ali B en Jeroen Rietbergen is intussen beëindigd en het programma is afgevoerd.

Lees ook:  Er is een beslissing genomen, Nederland blijft nog nagenoeg vier weken op slot

Eind vorig jaar was de rapper ook al betrokken in een aantal incidenten. Zo vond er in november bij hem een overval plaats waarbij onder andere een Rolex werd buitgemaakt. Tegelijk werd hij door een oom verweten een slechte moslim te zijn ‘met al z’n geld’. De oom bedreigde hem ook met de dood: ‘En wat er op jouw hoofd staat, dat moet je niet weten. Jij staat op nummer 1 als vijand van de Bouali’s op dit moment. De familie zal verdere stappen ondernemen’. Wat de voorspellende kracht van deze bedreigingen en wat de rol van die afperser binnen de familie is, zal het onderzoek verder moeten uitwijzen.

In ’The Voice of Holland’ kwam Ali B eerder ook al in opspraak met verregaande verbale agressiviteit tegen medejurylid Waylon. Nu zijn alle ogen op hem gericht en verwacht men bekentenissen en/of arrestaties.

Geen schuldinzicht

Het hoeft niet gezegd dat duizenden zich geroepen voelen om uitverkoren te worden voor een muzikale carrière. Dat verklaart het succes van dergelijke programma’s. Deelnemers willen erg graag en zitten vaak in een afhankelijke en kwetsbare positie. Het oordeel van de jury is op z’n zachtst uitgedrukt arbitrair en er is veel ruimte voor manipulatie. Het is normaal dat deelnemers een contract dienen te ondertekenen waarbij ze hun rechten overdragen aan de producent die ook eerste opties krijgt op hun platencontract en hun concertboekingen. Het is ook normaal dat er een uitgebreide geheimhoudingsclausule in die contracten opgenomen wordt. Dat is trouwens in Vlaanderen ook het geval bij programma’s als Idool en The Voice. Het is echter onterecht dat vermeende slachtoffers en daders zich achter die clausule verschuilen om geen aangifte van strafbare feiten te doen of om die feiten te ontkennen. Een dergelijke clausule kan immers nooit rechtsgeldig partijen verhinderen om aangifte te doen van een misdrijf. Dat is van openbare orde.

Lees ook:  Aan Willem Alexander is niets ‘Oranje’s’ meer te vinden..!!

En kan dus zeker niet als alibi ingeroepen worden door een Ali B, die tot op heden totaal geen schuldinzicht lijkt te hebben.

Anouk

Opvallend is dat waar Ali B, ondanks de klachten en getuigenissen van slachtoffers, vanuit bepaalde hoek aanvankelijk als slachtoffer werd beschouwd er nu toch duidelijke signalen komen van insiders. Zo maakte collega jurylid Anouk al bekend dat ze naar aanleiding van de schandalen niet meer terug wil keren bij ‘The Voice of Holland’. ‘Het is gewoon een corrupte bende en ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen misbruik heeft gemaakt van hun positie en waar er bewust voor is gekozen het stil te houden en de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet’, zei de zangeres.

Intussen kijkt de producent van het programma aan tegen een miljoenenverlies en mogelijke claims. Samenwerkingen met internationale tv-zenders dreigen te worden stopgezet. Concurrenten liggen al op de loer om het marktaandeel van Talpa, het bedrijf van John De Mol in te pikken.

Het is aan hem om aan te tonen dat de nodige procedures in plaats waren op de werkvloer. Ik ben niet de advocaat van De Mol maar ik geloof hem als hij zegt dat hij zou ingegrepen hebben als hij op de hoogte zou zijn geweest van een relatie of misbruik tussen coach en kandidaten. Al was het maar omdat het de waarde en de kwaliteit van het programma en de afgeleide producten zou devalueren.

Lees ook:  'Coronavirus' oude wijn in nieuwe zakken

Machtsverhouding

Feit is dat de vermeende daders weliswaar handig gebruik maakten van de machtsverhouding die het programma hen gaf maar wel zo perfide waren om met de kandidaten af te spreken buiten de opnamestudio om vervolgens in een andere setting zoals een schrijverskamp of een barbecue misbruik te maken van die positie. Uit de getuigenissen van de slachtoffers over Ali B valt op te maken dat die ook zonder z’n postje in The Voice in staat was z’n positie van invloedrijke Nederlandse artiest te misbruiken.

Het zal een zaak worden van gigantische geschillen en schadevergoedingen. In eerste instantie kan Ali B wel tegen een stootje. Als jurylid bij The Voice of Holland ontving hij al die jaren € 400.000 per seizoen. Dat is uiteraard slechts een gedeelte van z’n inkomen. Zijn artiestenbureau SPEC Entertainment B.V. is een miljoenenbedrijf. Er werken 9 mensen voor dat bedrijf. De artiest bezit ook nog panden in Marokko en zijn huis in Almere heeft een waarde van 1 miljoen. Het totale vermogen van de rapper wordt daarmee geschat op 5 miljoen euro.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord