Connect with us

Wereld

Uitvaartplannen koningin Elizabeth gelekt: Operation LONDON BRIDGE

Published

on

Operation LONDON BRIDGE

De uitvaartplannen voor de Britse koningin Elizabeth zijn uitgelekt. Website Politico citeert uitgebreid uit het draaiboek, van de tekst waarmee ministers hun ambtenaren op de hoogte zullen brengen tot een ‘spontane’ kerkdienst die in de St. Paul-kathedraal gepland staat.

Onder de codenaam Operation London Bridge zijn de kleinste details uitgewerkt voor de tien dagen tussen het overlijden en de bijzetting in de huiskapel van Windsor Castle. “Van het alledaagse tot het absurde”, vat Politico de plannen samen. Er zijn plannen om de mogelijk honderdduizenden belangstellenden in goede banen te leiden, buitenlandse gasten op te vangen en de nieuwe koning Charles op een tour door het land te sturen.

Alles begint met een telefoontje van de persoonlijk secretaris van de koningin aan de premier. Die zet daarna een telefoonboom in gang naar belangrijke ministers en topambtenaren. Voor hen is alvast een opzet geschreven: in een mail die begint met “We zijn zojuist geïnformeerd over de dood van Hare Majesteit de Koningin” zal aan ambtenaren worden gevraagd discreet met het nieuws om te gaan.

‘Spontane’ kerkdienst

Het publiek wordt geïnformeerd door een bericht via persbureau PA. Downing Street zal direct daarna de vlag halfstok hangen. Politico schrijft dat dat voornemen tot onrust leidde binnen de ambtswoning van de premier, omdat er niet altijd iemand aanwezig is die bij de vlaggenmast kan komen. Het probleem schijnt inmiddels opgelost te zijn.

De website van het Koninklijk Huis zal op zwart gaan, met slechts een korte mededeling over het overlijden van de vorstin, zoals eerder dit jaar ook gebeurde bij de dood van haar man Philip. Ministeries wordt gevraagd niet-urgente mededelingen uit te stellen en hun Twitter-accounts te versoberen met alleen het departementswapen.

Om 18.00 uur op de dag van het overlijden zal de nieuwe koning het volk toespreken. Op hetzelfde moment moet in de St. Paul’s een herdenkingsdienst beginnen, bijgewoond door de premier en kernleden van het kabinet. “Die dienst is zo gepland dat het ‘spontaan’ lijkt”, schrijft Politico.

Charles op reis

Op de tweede dag na het overlijden moet de kist van Elizabeth terugkeren naar Buckingham Palace. Als ze op haar buitenverblijf Sandringham of Balmoral overlijdt, wordt de kist per trein naar de hoofdstad teruggebracht. De premier zal de rouwstoet dan op St. Pancras Station opvangen.

Een dag later vertrekt Charles als de nieuwe koning op een tour door het land, in het draaiboek Spring Tide genoemd. Hij begint in Schotland, doet de volgende dag Noord-Ierland aan en bezoekt op de zevende dag Wales.

Ondertussen wordt in Londen de koningin drie dagen lang opgebaard in Westminster Palace. Het is de bedoeling dat het publiek 23 uur per dag afscheid kan nemen.

De dag van de uitvaart wordt een dag van nationale rouw, met 2 minuten stilte rond het middaguur. De staatsbegrafenis wordt gehouden in Westminster Abbey, waarna de koningin wordt bijgezet in de kapel waar ook haar man Philip ligt.

Saillant

Buckingham Palace heeft nog niet gereageerd op het lek. Britse media denken dat het niet goed zal vallen binnen het paleis, al was het maar omdat de 95-jarige monarch dit jaar nog haar echtgenoot heeft begraven. Er zijn volgens Politico overigens geen aanwijzingen dat de vorstin kwakkelt met haar gezondheid.

Saillant is dat Politico een stuk in handen heeft gekregen dat niet veel mensen in zijn geheel in handen zullen hebben gehad: delen ervan zullen met relevante diensten zijn gedeeld, maar dat het hele draaiboek uitlekt, betekent dat Politico een hooggeplaatste bron had.

Ingewijden zeggen dat er al een onderzoek gestart is wie het topgeheime document naar buiten heeft gebracht.

Operation LONDON BRIDGE

LONDEN — Het plan van de Britse regering voor wat er zal gebeuren in de dagen na de dood van koningin Elizabeth II — met de codenaam Operation LONDON BRIDGE en lang in het geheim gehuld — kan nu worden onthuld.

In de loop der jaren zijn er fragmenten naar buiten gesijpeld, van suggesties dat de premier wordt gewaarschuwd door een telefoontje van een ambtenaar die hem of haar vertelt: “London Bridge is down”, tot berichten dat het overlijden zal worden aangekondigd via een nieuwsflits op de Press Association draad.

Nu kan de volledige omvang van de voorbereidingen die zijn getroffen door de koninklijke familie en het BRIDGES-secretariaat van het Cabinet Office voor het eerst worden onthuld nadat POLITICO een reeks documenten heeft verkregen waarin gedetailleerd wordt uiteengezet hoe Groot-Brittannië zal reageren als de dag komt.

De koningin, die 95 jaar oud is, verkeert in alle opzichten in goede gezondheid en er is geen suggestie dat deze plannen met enige urgentie zijn herzien. Het zijn echter de nieuwste plannen die zijn opgesteld door het Cabinet Office voor Operatie LONDON BRIDGE, en omvatten een bespreking van de coronaviruspandemie.

De documenten tonen het buitengewone niveau van actie dat vereist is door alle takken van de Britse staat, inclusief een enorme veiligheidsoperatie om ongekende menigten en reischaos te beheren die, in de woorden van een officiële memo, Londen voor de eerste keer “vol” zou kunnen zien worden ooit.

Ze onthullen plannen voor de premier en zijn kabinet om de kist van de koningin te ontmoeten op het station van St. Pancras, en voor de nieuwe koning Charles om in de dagen voor de begrafenis een rondreis door het VK te maken.

De details van het schema voor de 10 dagen tussen de dood van de koningin en haar begrafenis variëren van banaal tot belachelijk. In één document uit Downing Street zijn bezorgdheid dat het een golf van publieke woede zou krijgen als het zijn vlaggen niet binnen 10 minuten na activering halfstok kan laten hangen en mogelijk moet vertrouwen op een externe aannemer. In een andere is besloten dat retweets worden verboden in alle afdelingen van Whitehall, tenzij de communicatiechef van de regering toestemming geeft.

Dit zijn de volledige details van Operatie LONDON BRIDGE en Operatie SPRING TIDE – het plan voor Charles’ toetreding tot de troon.

D-Day

In de uren na de dood van de koningin zal er een “oproepcascade” plaatsvinden die de premier, de kabinetssecretaris (de hoogste ambtenaar van Groot-Brittannië) en een aantal van de hoogste ministers en functionarissen informeert. De premier zal worden geïnformeerd door de privésecretaris van de koningin, die ook het Privy Council Office zal informeren, dat namens de vorst het regeringswerk coördineert.

Intern zal de dag “D-Day” worden genoemd. Elke volgende dag voorafgaand aan de begrafenis zal worden aangeduid als “D+1”, “D+2” enzovoort.

Het koninklijk huis zal een “officiële kennisgeving” uitbrengen om het nieuws aan het publiek te bezorgen.

Een oproepscript voor departementale permanente secretarissen waarin wordt geschetst hoe ze het nieuws aan hun ministers kunnen brengen, gezien door POLITICO, instrueert hen om te zeggen: “We zijn zojuist op de hoogte gebracht van het overlijden van Hare Majesteit de Koningin.” Ministers zullen te horen krijgen dat “discretie vereist is”.

Ministers en hoge ambtenaren zullen ook een e-mail ontvangen van de kabinetssecretaris, waarvan een concept luidt: “Beste collega’s, met droefheid schrijf ik u kennis te geven van het overlijden van Hare Majesteit de Koningin.”

Na ontvangst van deze e-mail zullen de vlaggen in Whitehall halfstok hangen. Het streven is dat dit binnen 10 minuten kan.

In een oefening die enkele jaren geleden werd ondernomen, uitte Downing Street zijn bezorgdheid dat dit onmogelijk zou zijn omdat er geen vlagofficier in dienst is en het niet zeker was dat er altijd iemand aanwezig zou zijn die de vlag kan laten zakken. Een nummer 10 functionaris waarschuwde dat het team van de premier de publieke woede riskeert als een externe aannemer moet worden ingeschakeld en de vlag niet snel kan worden gestreken. Volgens een regeringsfunctionaris is het probleem nu opgelost.

Het Britse parlement en de gedelegeerde wetgevende machten in Schotland, Wales en Noord-Ierland worden geschorst. Als het parlement niet zit, wordt het teruggeroepen.

In een teken des tijds hebben veel van de onmiddellijke plannen betrekking op sociale media. De website van de koninklijke familie verandert in een zwarte bewaarpagina met een korte verklaring waarin de dood van de koningin wordt bevestigd. Op de website van de Britse overheid — GOV.UK — wordt bovenaan een zwarte banner weergegeven. Alle sociale media-pagina’s van de overheidsdepartementen zullen ook een zwarte banner tonen en hun profielfoto’s veranderen in hun departementale kuif. Niet-dringende inhoud mag niet worden gepubliceerd. Retweets zijn expliciet verboden, tenzij het hoofd communicatie van de centrale overheid toestemming geeft.

De koninklijke familie maakt plannen bekend voor de begrafenis van de koningin, die naar verwachting 10 dagen na haar dood zal plaatsvinden.

De premier zal het eerste lid van de regering zijn dat een verklaring aflegt. Alle andere leden van de regering krijgen de instructie om pas commentaar te geven nadat de premier heeft gesproken.

Het Ministerie van Defensie zal ervoor zorgen dat er op alle saluutstations kan worden geschoten. Er zal een landelijke minuut stilte worden afgekondigd.

De premier zal dan een audiëntie houden bij de nieuwe koning en om 18.00 uur zal koning Karel een uitzending aan de natie geven.

Tegelijkertijd zal er een herdenkingsdienst zijn in St. Paul’s Cathedral in hartje Londen. De premier en een klein aantal hoge ministers zullen aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat de dienst “spontaan” lijkt, volgens officiële documenten die POLITICO heeft gezien.

D-Day+1

Op de dag na de dood van de koningin om 10.00 uur komt de Toetredingsraad – waarin ook vooraanstaande regeringsleiders zitting hebben – bijeen in het St. James’ Palace om koning Karel uit te roepen tot nieuwe soeverein.

Honderden ingewijde raadgevers, waaronder de premier en hoge ministers, zullen worden gevraagd om aanwezig te zijn, en de heren zullen naar verwachting ochtendkleding of loungepakken met zwarte of donkere stropdassen aantrekken. Er mogen geen versieringen worden gedragen.

De proclamatie zal dan worden voorgelezen in het St. James’ Palace en de Royal Exchange in de City of London, waarmee Charles als koning wordt bevestigd.

Het parlement zal bijeenkomen om overeenstemming te bereiken over een condoleancebericht. Alle andere parlementaire werkzaamheden worden voor 10 dagen opgeschort. Kamerleden zullen hulde brengen in het Lagerhuis.

Om 15.30 uur houden de minister-president en het kabinet een audiëntie bij de nieuwe koning. Ministers zullen worden verteld hun echtgenoten niet mee te nemen.

D-Day+2

De kist van de koningin zal terugkeren naar Buckingham Palace.

Als de koningin sterft in Sandringham, haar verblijfplaats in Norfolk, Oost-Engeland, zal haar lichaam per koninklijke trein naar het St. Pancras-station in Londen worden vervoerd, waar haar kist zal worden opgewacht door de premier en de ministers.

Als ze sterft in Balmoral in Schotland, wordt Operatie UNICORN geactiveerd, wat betekent dat haar lichaam indien mogelijk per koninklijke trein naar Londen zal worden vervoerd. Zo niet, dan wordt Operatie OVERSTUDY geactiveerd, wat betekent dat de kist per vliegtuig wordt overgebracht. De premier en de ministers zullen een receptie bijwonen om de kist te verwelkomen.

Proclamaties zullen worden voorgelezen in de gedecentraliseerde administraties. Eerbetoon zal waarschijnlijk doorgaan in het parlement.

D-Day+ 3

Morgenochtend zal King Charles de motie van medeleven ontvangen in Westminster Hall.

’s Middags begint hij aan een rondreis door het Verenigd Koninkrijk, te beginnen met een bezoek aan het Schotse parlement en een dienst in de St. Giles Cathedral in Edinburgh.

D-Day+ 4

King Charles zal aankomen in Noord-Ierland, waar hij opnieuw een condoleance zal ontvangen in Hillsborough Castle en een dienst zal bijwonen in de St. Anne’s Cathedral in Belfast.

Er zal een repetitie plaatsvinden voor Operatie LION, de processie van de kist van Buckingham Palace naar het Palace of Westminster.

D-Day+ 5

De processie van Buckingham Palace naar het Palace of Westminster vindt plaats langs een ceremoniële route door Londen. Na aankomst van de kist is er een dienst in Westminster Hall.

D-Day+ 6 tot D-Day+ 9 — en zorgen over Whitehall

De koningin zal drie dagen opgebaard blijven in het Palace of Westminster, in een operatie met de codenaam FEATHER. Haar kist zal op een verhoogde kist liggen die bekend staat als een catafalque in het midden van Westminster Hall, die 23 uur per dag open zal zijn voor het publiek. Tickets worden uitgegeven voor VIP’s, zodat ze een tijdslot kunnen hebben.

Op D-Day+6 vindt een repetitie plaats voor de staatsbegrafenisstoet.

Op D-Day+7 reist King Charles naar Wales om een ​​nieuwe condoleance-resolutie in ontvangst te nemen bij het parlement van Wales en om een ​​dienst bij te wonen in de Liandaff-kathedraal in Cardiff.

In deze periode zullen overheidsdiensten in beslag worden genomen door een enorme hoeveelheid voorbereiding op de begrafenis. Documenten die door POLITICO zijn ingezien, laten zien dat, hoewel de regering over het algemeen van mening is dat ze in staat is om de begrafenis met succes af te leveren, het vereiste werk enorm zal zijn en er specifieke zorgen zijn geuit over mogelijke uitdagingen.

De departementen met de grootste problemen zijn het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Transport.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is belast met het regelen van de aankomst van staatshoofden en vips uit het buitenland, en er zijn ook zorgen geuit over hoe de toegang voor aanzienlijke aantallen toeristen tot het land kan worden geregeld als de koningin zou overlijden tijdens de pandemie van het coronavirus.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor veiligheidsregelingen en het nationale veiligheidssecretariaat en de inlichtingendiensten van de regering zullen alert zijn op elke verhoogde terreurdreiging.

Het Department for Transport heeft zijn bezorgdheid geuit over het feit dat het aantal mensen dat naar Londen wil reizen grote problemen zou kunnen veroorzaken voor het transportnetwerk en zou kunnen leiden tot overbevolking in de hoofdstad.

In een opvallende beoordeling van de scènes die zich zouden kunnen ontvouwen, waarschuwt een memo voor een worstcasescenario waarin Londen letterlijk voor de eerste keer ooit “vol” raakt, terwijl mogelijk honderdduizenden mensen hun weg ernaartoe proberen te vinden – met accommodatie, wegen, openbaar vervoer, voedsel, politie, gezondheidszorg en basisvoorzieningen tot een breekpunt. Er zijn ook zorgen geuit over een tekort aan stewards voor crowd control-doeleinden.

De premier en de koningin zijn overeengekomen dat de dag van de staatsbegrafenis een “dag van nationale rouw” zal zijn. Dit heeft ook geleid tot planningsproblemen. De dag zal in feite een feestdag zijn, hoewel het niet als zodanig zal worden genoemd. Als de uitvaart in het weekend of op een bestaande feestdag valt, wordt er geen extra feestdag toegekend. Als de begrafenis op een doordeweekse dag valt, is de regering niet van plan om werkgevers te verplichten werknemers een vrije dag te geven – de documenten zeggen dat dit een zaak is tussen werknemers en hun personeel.

D-dag+10

De staatsbegrafenis zelf zal worden gehouden in Westminster Abbey.

Om 12.00 uur zal er in het hele land twee minuten stilte zijn.

Processies zullen plaatsvinden in Londen en Windsor.

Er zal een dienst zijn in de St. George’s Chapel in Windsor Castle, en de koningin zal worden begraven in de King George VI Memorial Chapel in het kasteel.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politiek

De NAVO bereidt zich voor op oorlog tegen nucleair bewapende “gelijke concurrenten”.

Published

on

navo

Aan het einde van de NAVO-top in Madrid, Spanje, hebben de lidstaten van de NAVO, waaronder de meeste Europese landen, evenals de VS en Canada, een strategiedocument aangenomen waarin hun plannen worden geschetst om het Europese continent te militariseren, de massale uitbreiding van de oorlog tegen Rusland en om zich voor te bereiden op een oorlog tegen China.

NAVO Het document kondigt aan: “We zullen, zowel individueel als collectief, het volledige spectrum van strijdkrachten leveren… die nodig zijn voor afschrikking en verdediging, inclusief voor intensieve cross-dimensionale oorlogvoering tegen gelijkwaardige concurrenten die kernwapens bezitten.”

NAVO
Een fragment uit het strategiedocument

In tegenstelling tot het laatste strategiedocument uit 2010 zegt het huidige document: “Er is geen vrede in het Euro-Atlantische gebied.” Dit verklaart praktisch dat het bondgenootschap in oorlog is – hoewel geen van de lidstaten van de NAVO een oorlog heeft gevoerd in het “euro-Atlantisch gebied”.

NAVO
Het document beweert: “Er is geen vrede in het Euro-Atlantische gebied.”

Het strategisch kaderdocument gebruikt openlijk de taal van de machtspolitiek. Het woord ‘belangen’ wordt zeven keer gebruikt en er wordt uitgelegd dat zowel China als Rusland de ‘belangen van het bondgenootschap’ betwisten.

In het laatste strategische kaderdocument van de NAVO uit 2010 werd het woord ‘belangen’ slechts één keer gebruikt. Destijds beloofden ze “het politiek overleg en de praktische samenwerking met Rusland op gebieden van gemeenschappelijk belang te verbeteren”.

Terwijl het document uit 2010 Rusland een ‘partner’ noemde, noemt het huidige Rusland een ‘bedreiging’ en China een ‘uitdaging’. Het nieuwe NAVO-strategiedocument rechtvaardigt deze classificaties expliciet door te stellen dat deze landen “een uitdaging vormen voor onze belangen”.

Het zei verder: “De Volksrepubliek China probeert controle te krijgen over belangrijke gebieden van de technologie- en industriële sectoren, kritieke infrastructuur en strategische materialen en toeleveringsketens. Het gebruikt zijn economische slagkracht om strategische afhankelijkheden te creëren en zijn invloed te vergroten.”

NAVO
Het document beweert dat de economische ontwikkeling van China (aangeduid als “controle”) indruist tegen de belangen van de NAVO-lidstaten.

Om hun “belangen” veilig te stellen, beloven de bondgenoten “de afschrikkings- en verdedigingshouding aanzienlijk te versterken”.

Het document stelt stellig dat de reeks maatregelen die de oorlog in Oekraïne veroorzaakten, succesvol waren: “De uitbreiding van de NAVO is een historisch succes.” Het Kremlin rechtvaardigde zijn invasie van Oekraïne door te beweren dat de inspanningen van Oekraïne om toe te treden tot de NAVO en het stationeren van kernwapens op de Russische grens een bedreiging zou hebben gevormd voor de nationale veiligheid van Rusland.

Het NAVO-document kondigt aan door te gaan met de uitbreiding van het militaire bondgenootschap: “We bevestigen opnieuw ons opendeurbeleid… Onze deur blijft openstaan ​​voor alle Europese democratische staten die de waarden van ons bondgenootschap delen… Lidmaatschapsbesluiten worden genomen door gevangen door de NAVO-bondgenoten en derden hebben geen inspraak in dit proces.”

De oorlog in Oekraïne is nu de grootste Europese oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog en heeft al het leven gekost aan tienduizenden Oekraïners en Russen. Door haar uitbreiding als een succes te omschrijven, verklaart de NAVO dat deze doden en nog veel meer die zullen komen een aanvaardbare prijs zijn om de belangen van haar leden te beschermen.

Als antwoord op uitdagingen voor de ‘belangen’ van het Bondgenootschap, hebben de NAVO-leden zich verplicht tot een militariseringsprogramma dat gevolgen zal hebben voor alle aspecten van de samenleving. Het zegt: “In een omgeving van strategische concurrentie zullen we ons wereldwijde situationele bewustzijn vergroten en ons bereik uitbreiden om gebruik in alle dimensies en richtingen af ​​te schrikken, te verdedigen, te bestrijden en te weigeren in overeenstemming met onze 360-gradenbenadering.”

Het vervolgt: “Zolang er kernwapens bestaan, zal de NAVO een nucleair bondgenootschap blijven… Daartoe zullen we zorgen voor een substantiële en consistente aanwezigheid te land, ter zee en in de lucht, onder meer door verbeterde geïntegreerde vluchten.” – en raketverdediging . .. De houding van de NAVO op het gebied van nucleaire afschrikking is ook gebaseerd op door de Verenigde Staten in Europa naar voren geplaatste kernwapens en op de bijdragen van de relevante bondgenoten.”

De doelen die in het document worden geschetst, kunnen alleen worden bereikt door een enorme toename van de troepen, munitie en voorraden die nodig zijn voor oorlogvoering. “We zullen vooruit schrikken en verdedigen met robuuste, in het theater opgestelde, cross-dimensionale gevechtsklare troepen, geoptimaliseerde commando- en controleregimes, bijna-ingezette munitie en uitrusting, en verbeterde capaciteit en infrastructuur om elke bondgenoot met weinig of geen voorsprong snel te versterken. tijd.”

De NAVO-strategienota erkent geen andere prioriteiten die concurreren met de inzet van militaire middelen. De woorden “honger”, “armoede” en “werkloosheid” zijn even afwezig als de coronapandemie, die wereldwijd tientallen miljoenen mensen het leven heeft gekost, alleen al in de VS een miljoen.

De opmerkingen van de Amerikaanse president Joe Biden kwamen overeen met de toon van dit document.

Op een persconferentie na de top verklaarde Biden trots: “We hebben Oekraïne sinds mijn aantreden bijna $ 7 miljard aan veiligheidshulp verleend. In de komende dagen zijn we van plan meer leveringen aan te kondigen ter waarde van meer dan $ 800 miljoen, waaronder een ultramodern westelijk luchtverdedigingssysteem, extra artillerie en munitie, anti-artillerieradar, extra munitie voor de HIMARS-raketwerpers die we al hebben geleverd, en extra HIMARS uit andere landen.”

Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse bondgenoten in totaal “bijna 140.000 antitanksystemen, meer dan 600 tanks, bijna 500 artilleriesystemen, meer dan 600.000 patronen artilleriemunitie en ultramoderne meervoudige raketwerpers hadden geleverd.” , anti-scheeps- en luchtafweersystemen.”

Toen hem werd gevraagd naar de kosten van de oorlog voor het Amerikaanse volk, zei Biden dat er niet eens over was nagedacht.

Op de persconferentie werd Biden door een verslaggever gevraagd: “De leiders van de G7-landen hebben deze week een belofte gedaan om Oekraïne te steunen, ik citeer ‘zo lang als het duurt’. En ik vraag me af of u kunt uitleggen wat dat betekent – ‘zo lang als het duurt’. Betekent dit onbeperkte Amerikaanse steun aan Oekraïne? Of moet je uiteindelijk president Zelenskyy vertellen dat de VS zijn land niet langer kunnen steunen?”

Biden antwoordde: “We zullen Oekraïne steunen zolang als nodig is.”

Een andere verslaggever vroeg naar “hoge benzineprijzen in de VS en over de hele wereld… Hoe lang is het nog eerlijk voor automobilisten in Amerika en de rest van de wereld om de rekening van deze oorlog te blijven betalen?”

Biden herhaalde: “Zolang het duurt.”

Biden heeft in feite verklaard dat onbeperkte maatschappelijke middelen zullen worden besteed aan de oorlogsinspanning. Nadat de Amerikaanse heersende klasse de financiering voor de strijd tegen de pandemie heeft verlaagd, waardoor onverzekerde werknemers zelf de vaccins en ziekenhuisopnames voor Covid-19 moeten betalen, dringt ze in plaats daarvan aan om enorme maatschappelijke fondsen in de oorlogsinspanning te pompen.

De plannen die in het nieuwe NAVO-strategiedocument zijn uiteengezet, hebben onnoemelijke implicaties voor de oorlog zelf en voor de eindeloze herverdeling van sociale fondsen naar militaire uitgaven. Dit gaat gepaard met bezuinigingen op gezondheidszorg en pensioenen en lagere lonen voor werknemers.

Terwijl arbeiders wereldwijd de strijd aangaan tegen de stijgende kosten van levensonderhoud, is het van vitaal belang dat ze de strijd tegen oorlog en militarisme tot hun topprioriteit maken.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Oekraïne is de nieuwste neocon-ramp

Published

on

neocon

De belangrijkste boodschap van de neocons is dat de VS de militaire macht moet overheersen in elke regio van de wereld, en het hoofd moet bieden aan opkomende regionale machten die op een dag de wereldwijde of regionale dominantie van de VS kunnen uitdagen, met name Rusland en China.

De oorlog in Oekraïne is het hoogtepunt van een 30-jarig project van de Amerikaanse neoconservatieve beweging. De regering-Biden zit vol met dezelfde neocons die de Amerikaanse oorlogen van keuze in Servië (1999), Afghanistan (2001), Irak (2003), Syrië (2011), Libië (2011) verdedigden en die zoveel deden om de Russische regering te provoceren. invasie van Oekraïne. Het trackrecord van neocons is er een van regelrechte rampen, maar toch heeft Biden zijn team bemand met neocons. Als gevolg daarvan stuurt Biden Oekraïne, de VS en de Europese Unie naar weer een geopolitiek debacle. Als Europa enig inzicht heeft, zal het zich afscheiden van deze debacles van het Amerikaanse buitenlands beleid.

De neocon-visie is gebaseerd op een allesoverheersende valse premisse: dat de Amerikaanse militaire, financiële, technologische en economische superioriteit het mogelijk maakt om voorwaarden te dicteren in alle regio’s van de wereld.

De neocon-beweging ontstond in de jaren zeventig rond een groep publieke intellectuelen, van wie er verschillende werden beïnvloed door de politicoloog Leo Strauss van de University of Chicago en de classicus Donald Kagan van de Yale University. Neocon-leiders waren Norman Podhoretz, Irving Kristol, Paul Wolfowitz, Robert Kagan (zoon van Donald), Frederick Kagan (zoon van Donald), Victoria Nuland (vrouw van Robert), Elliott Cohen, Elliott Abrams en Kimberley Allen Kagan (vrouw van Frederick ).

De belangrijkste boodschap van de neocons is dat de VS de militaire macht moet overheersen in elke regio van de wereld, en het hoofd moet bieden aan opkomende regionale machten die op een dag de wereldwijde of regionale dominantie van de VS kunnen uitdagen, met name Rusland en China. Voor dit doel moet de Amerikaanse militaire macht vooraf worden gepositioneerd in honderden militaire bases over de hele wereld en moeten de VS bereid zijn om, indien nodig, oorlogen naar keuze te leiden. De Verenigde Naties mogen alleen door de VS worden gebruikt als ze nuttig zijn voor Amerikaanse doeleinden.

Deze aanpak werd voor het eerst uiteengezet door Paul Wolfowitz in zijn ontwerprichtlijn voor defensiebeleid (DPG), geschreven voor het ministerie van Defensie in 2002. Het ontwerp riep op tot uitbreiding van het door de VS geleide veiligheidsnetwerk naar Midden- en Oost-Europa, ondanks de expliciete belofte van de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich Genscher zei in 1990 dat de Duitse eenwording niet zou worden gevolgd door de uitbreiding van de NAVO naar het oosten. Wolfowitz pleitte ook voor Amerikaanse oorlogen naar keuze en verdedigde het recht van Amerika om onafhankelijk, zelfs alleen, op te treden in reactie op crises die de VS zorgen baren. Volgens generaal Wesley Clark maakte Wolfowitz Clark al in mei 1991 duidelijk dat de VS regime-change-operaties zouden leiden in Irak, Syrië en andere voormalige Sovjet-bondgenoten.

De neocons waren al voorstander van de uitbreiding van de NAVO met Oekraïne, zelfs voordat dat in 2008 het officiële Amerikaanse beleid werd onder George W. Bush Jr.. Ze beschouwden het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne als de sleutel tot regionale en mondiale dominantie van de VS. Robert Kagan beschreef de neocon-zaak voor de uitbreiding van de NAVO in april 2006:

[D]e Russen en Chinezen zien niets natuurlijks in [de ‘kleurenrevoluties’ van de voormalige Sovjet-Unie], alleen door het westen gesteunde staatsgrepen die zijn ontworpen om de westerse invloed in strategisch vitale delen van de wereld te bevorderen. Zijn ze zo fout? Zou de succesvolle liberalisering van Oekraïne, aangespoord en ondersteund door de westerse democratieën, niet slechts de opmaat kunnen zijn voor de opname van dat land in de NAVO en de Europese Unie – kortom, de uitbreiding van de westerse liberale hegemonie?

Kagan erkende de ernstige gevolgen van de uitbreiding van de NAVO. Hij citeert een expert die zegt: “Het Kremlin maakt zich in alle ernst klaar voor de ‘strijd om Oekraïne’.” De neocons zochten deze strijd. Na de val van de Sovjet-Unie hadden zowel de VS als Rusland een neutraal Oekraïne moeten zoeken, als een voorzichtige buffer en veiligheidsklep. In plaats daarvan wilden de neocons de Amerikaanse ‘hegemonie’, terwijl de Russen de strijd aangingen, deels ter verdediging en deels ook uit hun eigen imperiale pretenties. Tinten van de Krimoorlog (1853-6), toen Groot-Brittannië en Frankrijk Rusland probeerden te verzwakken in de Zwarte Zee na Russische druk op het Ottomaanse rijk.

Kagan schreef het artikel als particulier, terwijl zijn vrouw Victoria Nuland de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO was onder George W. Bush Jr. Nuland was de neoconservatieve bij uitstek. Nuland was niet alleen de ambassadeur van Bush bij de NAVO, maar was in 2013-17 Barack Obama’s adjunct-staatssecretaris voor Europese en Euraziatische zaken, waar ze deelnam aan de omverwerping van de pro-Russische president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, en nu dient als Bidens ondersecretaris van Staat die het Amerikaanse beleid leidt ten aanzien van de oorlog in Oekraïne.

In de ‘strijd om Oekraïne’ waren de neocons klaar om een ​​militaire confrontatie met Rusland uit te lokken door de NAVO uit te breiden over de heftige bezwaren van Rusland, omdat ze vurig geloven dat Rusland zal worden verslagen door financiële sancties van de VS en NAVO-wapens.

De neocon-visie is gebaseerd op een allesoverheersende valse premisse: dat de Amerikaanse militaire, financiële, technologische en economische superioriteit het mogelijk maakt om voorwaarden te dicteren in alle regio’s van de wereld. Het is een standpunt van zowel opmerkelijke overmoed als opmerkelijke minachting voor bewijs. Sinds de jaren vijftig zijn de VS gedwarsboomd of verslagen in bijna elk regionaal conflict waaraan het heeft deelgenomen. Maar in de ‘strijd om Oekraïne’ waren de neocons klaar om een ​​militaire confrontatie met Rusland uit te lokken door de NAVO uit te breiden over de heftige bezwaren van Rusland, omdat ze vurig geloven dat Rusland zal worden verslagen door financiële sancties van de VS en NAVO-wapens.

Het Institute for the Study of War (ISW), een neoconservatieve denktank onder leiding van Kimberley Allen Kagan (en gesteund door een who’s who van defensie-aannemers zoals General Dynamics en Raytheon), blijft een Oekraïense overwinning beloven. Met betrekking tot de opmars van Rusland gaf de ISW een typisch commentaar: “Ongeacht aan welke kant de stad [Sievierodonetsk] in handen is, zal het Russische offensief op operationeel en strategisch niveau waarschijnlijk zijn hoogtepunt hebben bereikt, waardoor Oekraïne de kans krijgt om zijn operationele te herstarten. tegenoffensief om de Russische troepen terug te dringen.”

De feiten ter plaatse doen echter anders vermoeden. De economische sancties van het Westen hebben weinig nadelige gevolgen gehad voor Rusland, terwijl hun ‘boemerang’-effect op de rest van de wereld groot was. Bovendien wordt de capaciteit van de VS om Oekraïne te bevoorraden met munitie en wapens ernstig belemmerd door Amerika’s beperkte productiecapaciteit en gebroken toeleveringsketens. De industriële capaciteit van Rusland is natuurlijk kleiner dan die van Oekraïne. Het BBP van Rusland was ongeveer 10x dat van Oekraïne voor de oorlog, en Oekraïne heeft nu veel van zijn industriële capaciteit verloren in de oorlog.

De meest waarschijnlijke uitkomst van de huidige gevechten is dat Rusland een groot deel van Oekraïne zal veroveren, waardoor Oekraïne misschien bijna geheel door land wordt ingesloten. De frustratie in Europa en de VS zal toenemen door de militaire verliezen en de stagflatoire gevolgen van oorlog en sancties. De domino-effecten kunnen verwoestend zijn als een rechtse demagoog in de VS aan de macht komt (of in het geval van Trump, terugkeert naar de macht) en belooft de vergane militaire glorie van Amerika te herstellen door middel van gevaarlijke escalatie.

In plaats van deze ramp te riskeren, is de echte oplossing om een ​​einde te maken aan de neocon-fantasieën van de afgelopen 30 jaar en dat Oekraïne en Rusland terugkeren naar de onderhandelingstafel, waarbij de NAVO zich ertoe verbindt een einde te maken aan haar inzet voor de uitbreiding naar het oosten met Oekraïne en Georgië in ruil voor een levensvatbare vrede die de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne respecteert en beschermt.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

NAVO’s nieuwe wereldwijde koude oorlog is nu officieel

Published

on

NAVO

Rusland en China, door standvastig te blijven, kunnen voldoende zijn om de Amerikaanse as de NAVO in het graf te duwen dat het verdient.

Ten slotte heeft de door de Verenigde Staten geleide militaire alliantie, de NAVO genaamd, haar wereldwijde ambities voor de Koude Oorlog expliciet gemaakt. Eindelijk is de oorlogszuchtige organisatie schoon uit de bedrieglijke kast gekomen waarin ze zich jarenlang heeft verstopt. En daarom, moge het voortaan verdoemd worden door alle goeddenkende mensen van de wereld.

Tijdens een top die deze week in Madrid werd gehouden, heeft de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie een nieuw Strategisch Concept uitgebracht waarin Rusland als een “directe bedreiging” en China als een “uitdaging” voor “onze waarden en belangen” wordt verklaard . Wat zijn die waarden en belangen precies? Oorlogszucht en overheersing!

De laatste keer dat de NAVO een strategisch document publiceerde was in 2010. Destijds werd Rusland beschreven als een “partner” en werd China niet eens genoemd.

In het afgelopen decennium heeft het door de VS gedomineerde militaire blok steeds meer een vijandig beleid aangenomen ten aanzien van zowel Rusland als China. De zoektocht naar een nieuwe koude oorlog was meedogenloos, onverbiddelijk en grotendeels impliciet. Nu echter verklaart de door de VS geleide as openlijk haar vijandigheid.

De 30-koppige NAVO heeft formeel twee nieuwe Europese staten uitgenodigd om zich bij haar gelederen te voegen, Finland en Zweden. De twee Scandinavische landen maken een einde aan decennia van nominale neutraliteit in wat alleen kan worden gezien als een berekende provocerende actie tegen de nationale veiligheid van Rusland. 

De nieuwe leden zullen de NAVO-landgrens met Rusland verdubbelen en de reeds ontluikende aanwezigheid van de nucleair bewapende alliantie in het Noordpoolgebied vergroten. Moskou heeft gewaarschuwd voor een dergelijke uitbreiding van de NAVO als een moedwillige destabilisatie van het strategische evenwicht. Het feit dat het blok doorgaat met de uitbreiding spreekt van de roekeloze minachting voor pogingen om wederzijdse veiligheid te vinden en de internationale vrede te handhaven.

De NAVO-top deze week maakte ook duidelijk dat de door de VS geleide militaire as een oorlogsbasis tegen China aanneemt. Waarom zou een Atlantische organisatie anders voor de eerste keer de aanwezigheid uitnodigen van vier landen in de Stille Oceaan die in toenemende mate de Amerikaanse anti-Chinese retoriek hebben herhaald? Leiders uit Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea waren in Madrid om de zogenaamde “Asia-Pacific Four” (AP4) te vormen. 

Net als bij de door de VS geleide Quadrilateral Security Dialogue, of Quad, en het AUKUS-pact, wordt de Stille Oceaan veranderd in een NAVO-gevechtsgebied gericht op China, op vrijwel dezelfde manier als de Atlantische Oceaan wordt gedomineerd door NAVO-vijandigheid jegens Rusland. Uiteindelijk zijn het de Verenigde Staten en hun imperiale belangen die worden gediend en richting geven. Dit is wat echt wordt bedoeld met de vage en schijnbaar goedaardige bezwering van “onze waarden en interesses”.

Dit hoogtepunt in 2022 is allemaal in overeenstemming met de historische rol van de NAVO. Het werd in 1949 in Washington opgericht als een offensief instrument voor Amerikaanse agressie tegen de Sovjet-Unie. De nulsomideologie van het Amerikaanse imperialisme is noodzakelijkerwijs gebaseerd op hegemonie en overheersing. Andere naties zijn ofwel vazallen of vijanden. Een multipolaire wereld van wederzijds partnerschap is een gruwel. Het concept van de Verenigde Naties is inderdaad een gruwel. De wereld moet worden afgebakend in ‘bondgenoten en vijanden’ om het door het Amerikaanse militaristisch aangedreven kapitalisme te laten overleven.

Toen de eerdere koude oorlog met de Sovjet-Unie in 1991 eindigde door de politieke en economische ineenstorting van de Sovjet-Unie, verdween de aanvankelijke euforie van de vermeende Amerikaanse overwinning snel. Auteur en commentator John Rachel onderzoekt hoe duizelingwekkend gepraat over een einde aan militarisme en buitensporige militaire uitgaven en de anticipatie op een enorm, transformerend ‘vredesdividend’ maar al te wreed werd genegeerd. 

Waarom? Omdat de Amerikaanse heersers en hun NAVO-vazallen beseften dat zonder militarisme en oorlog het spel klaar was voor hun kapitalistische afpersing van het bedrijfsleven.

Toen ontstond de Wolfowitz-doctrine en “dominantie over het volledige spectrum”, waarbij de Verenigde Staten en hun Europese volgelingen letterlijk de oorlog aan de planeet verklaarden om natuurlijke hulpbronnen in het nauw te drijven en de waargenomen machten van concurrenten onder controle te houden. Een herrijzend Rusland en opkomend China zouden niet worden getolereerd als een belemmering voor de Amerikaanse hegemonische ambities.

In de afgelopen 30 jaar sinds het einde van de eerste koude oorlog is er niets minder dan een orgie van oorlogszuchtige oorlogen van de VS en de NAVO waarin zwakkere naties de een na de ander zijn vernietigd door het door de Amerikanen geleide militarisme. Internationaal recht en mensenrechten zijn gestript en geplunderd door een door Washington geleide blitzkrieg op de planeet.

Principiële mensen zoals Julian Assange die dergelijke criminaliteit aan de kaak stelden, zijn vervolgd en gemarteld. De vrijheid van meningsuiting en oprecht onafhankelijk kritisch denken zijn lastiggevallen en vermoord.

Met ongelooflijke hypocrisie, arrogantie en waanideeën verheerlijken de Amerikaanse president Joe Biden en andere NAVO-handlangers de principes van democratie, op regels gebaseerde orde en internationaal recht. Als de waarheid is, zijn de Verenigde Staten en hun NAVO-lacunes de vijanden van de wereldvrede. Martin Luther King maakte bijna 60 jaar geleden een soortgelijke observatie. Hij werd vervolgens vermoord door de Amerikaanse nationale veiligheidsstaat. Washington en zijn handlangers in het Westen of de Stille Oceaan vormen de grootste bedreiging voor alles wat ze zogenaamd, cynisch, koesteren.

De Verenigde Staten en hun bende imperialistische flunkeys in de NAVO snakken al drie decennia naar een nieuwe koude oorlog. Toen de Russische Federatie onder leiding van president Vladimir Poetin het unilateralisme van de Amerikaanse schurkenstaat en zijn satrapen uitdaagde met zijn historische toespraak in München in 2007, die hem als een vijand bestempelde. 

De militaire interventie van Rusland in 2015 om Syrië te helpen dat wordt aangevallen door de VS en de NAVO in een geheime oorlog voor regimeverandering, werd betaald voor de orgie van het door Amerika geleide imperialistische gangsterisme. Die spoiler markeerde Rusland verder als een vijand die moest worden aangepakt.

De staatsgreep van Washington en de NAVO in Oekraïne in 2014 was opnieuw een keerpunt. Het was een feitelijke uitbreiding van de NAVO tot aan de grenzen van Rusland met een nazi-speerpunt. Kan het nog provocerender? Maar Moskou trok de rode lijn. Ondanks herhaalde oproepen voor diplomatieke resolutie over Oekraïne en de uitbreiding van de NAVO, werd Rusland gedwongen om “technische militaire maatregelen” te nemen door de dreiging van het Kiev-regime te neutraliseren.

Ook China heeft stoutmoedig laten zien dat het zijn onafhankelijkheid niet ondergeschikt wil maken aan het keizerlijke bevel van Washington. Dit is de reden waarom Washington op grillige wijze zijn halve eeuw oude Eén China-beleid verlaat met het bijbedoeling om Peking tegen zich in het harnas te jagen. De provocatie richting Rusland in de vorm van het door de NAVO bewapende Oekraïne is hetzelfde als de provocatie richting China met een door de VS bewapend Taiwan en een toenemende NAVO-gelieerde omsingeling in Azië-Pacific.

Overduidelijk, en zonder toevlucht te nemen tot overdrijving, kan men zeggen dat de NAVO-top deze week neerkwam op een conferentie over oorlogsplanning. De door de VS geleide as heeft een nieuwe wereldwijde koude oorlog veroorzaakt.

Dat is op zich vervloekt. In een wereld die wordt geteisterd door pandemie, ziekte, ecologische achteruitgang, armoede, honger en werkloosheid, sluizen de kapitalistische machten miljarden naar oorlogsmachines en veroorzaken ze koorts voor confrontaties op basis van angstzaaierij, fobieën en demonisering. Hun mentaliteit is demonisch. Het door de VS geleide imperialisme heeft veel van de huidige crises in de wereld veroorzaakt, waaronder een nieuwe koude oorlog.

Desalniettemin is de wereld drastisch veranderd sinds de oprichting van de NAVO 73 jaar geleden of zelfs vanaf het moment dat de laatste koude oorlog zo’n drie decennia geleden eindigde. Er is inderdaad een verschrikkelijk gevaar van een catastrofale hete oorlog. Er is echter ook een welkom gevaar voor de NAVO die haar eigen graf graaft uit haar criminele activiteiten en betreurenswaardige tegenstellingen. Rusland en China, door standvastig te blijven, kunnen voldoende zijn om de Amerikaanse as in het graf te duwen dat het verdient.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Boris Johnson heeft Brexit niet waargemaakt, dus waarom zouden de Britten hem vertrouwen op Oekraïne?

Boris Johnson zit in de problemen want ‘We kunnen het ons niet veroorloven om onze eigen mensen te eten te geven, maar we kunnen het ons wel veroorloven om een… [...]

Nieuwe NAVO-uitbreiding: carte blanche voor sultan Erdogan

Nu het is opgelost, kunnen Zweden en Finland lid worden van de NAVO. Turkije heeft zijn negatieve houding opgegeven. Maar de goedkeuring van Erdogan had een prijs. De situatie zal waarschijnlijk niet alleen… [...]

Fascisme: de laars van het kapitaal deel 2

Dit is deel 2 van het Fascisme: de laars van het kapitaal (deel 1 is hier) II. Liberalisme, neoliberalisme en het liberaal-fascistische koopje Bij een goede analyse zien we dat liberalisme… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN