vr. aug 19th, 2022
oversterfte

Een onderzoeksgroep van de Universiteit van Duisburg-Essen heeft de oversterfte in 2020 geanalyseerd voor Duitsland, Zweden en Spanje. Het resultaat: In het Corona-jaar 2020 was er geen oversterfte in Duitsland – in tegenstelling tot Zweden en Spanje. Als je de vergrijzing van de samenleving meetelt, was er zelfs sprake van een ondersterfte.

Om erachter te komen of er in het Corona-jaar 2020 meer mensen zijn overleden dan zonder het uitbreken van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 het geval zou zijn geweest, hebben wetenschappers van de medische faculteit van de Universiteit van Duisburg-Essen samen met collega’s vastgesteld het aantal doden in Duitsland, Zweden en Spanje geanalyseerd van 2016 tot 2020 en gepubliceerd in het vakblad Plos One. Het resultaat van de studie : Zelfs als er in 2020 ongeveer 34.000 sterfgevallen waren in verband met COVID-19, was er in 2020 geen oversterfte in Duitsland.

Zoals Bernd Kowall, een van de auteurs van de studie, uitlegde, zou men door te focussen op oversterfte problemen kunnen voorkomen die anders zouden ontstaan ​​door de aanzienlijke verschillen die wereldwijd worden gemaakt in de definitie van COVID-19-sterfgevallen. In Duitsland definieert het Federaal Bureau voor de Statistiek de oversterfte bijvoorbeeld als het absolute aantal sterfgevallen ten opzichte van het gemiddelde van de vier voorgaande jaren. Zoals de epidemioloog uitlegde, zijn dergelijke definities echter onvoldoende:

“Het is echter niet voldoende om alleen te vertrouwen op netto sterfgevallen. Ook moet rekening worden gehouden met veranderingen als gevolg van demografische veranderingen, met name het grotere aantal ouderen en de toegenomen levensverwachting.”

Als men in het onderzoek rekening houdt met de vergrijzing van de samenleving, zou men voor Duitsland zelfs een lager sterftecijfer van 2,4 procent kunnen aantonen. Dit is echter op het eerste gezicht alleen verrassend, aangezien niet alleen coronavirusgerelateerde sterfgevallen in de statistieken worden opgenomen. Het is bekend dat de griepepidemie zich de afgelopen twee winters niet heeft voorgedaan, en ook andere effecten op de luchtwegen kwamen minder vaak voor. Ook is bekend dat er tijdens de eerste lockdown veel minder dodelijke verkeersongevallen waren.

Lees ook:  Noorwegen, Zwitserland, Monaco: Wie verleent mij asiel na de EU-klimaatsituatie?

Bovendien was de mediane leeftijd bij overlijden van degenen die stierven met of aan COVID-19 meer dan 80 jaar, van wie bij velen tal van eerdere ziekten waren gediagnosticeerd. Statistisch gezien hebben mensen met gezondheidsproblemen op hoge leeftijd een aanzienlijk kortere levensverwachting, zelfs zonder SARS-CoV-2-infectie. Ook in Duitsland komen steeds meer ouderen: het aantal 80-plussers is tussen 2016 en 2020 met 20 procent gestegen en de levensverwachting stijgt al decennia onafgebroken. Daarom werden de overledenen met een COVID-19-bevinding die ook zonder Corona 2020 niet zouden hebben overleefd, niet in het onderzoek opgenomen als oversterfte. Het is echter ook mogelijk dat mensen gezondheidsschade oplopen en overlijden door overheidsbeperkingen of dat ze uit angst niet meer naar de dokter of het ziekenhuis gaan. In Duitsland werden vorig jaar bijvoorbeeld beduidend minder mensen behandeld voor hart- en vaatziekten of kanker, maar tot nu toe had dit geen effect op de oversterfte.

Wat ook interessant is aan het onderzoek is de vergelijking met andere landen zoals Zweden of Spanje. Voor Zweden, dat in vergelijking met andere Europese landen beduidend minder overheidsbeperkingen kende, bepaalden de onderzoekers een oversterftecijfer van drie procent. Als mogelijke oorzaak noemen de onderzoekers de hoge sterfte in bejaarden- en verpleeghuizen tijdens de eerste golf. Volgens de studie is de oversterfte voor Spanje acht procent. Als mogelijke oorzaak noemden de wetenschappers het tekort aan artsen en verpleegkundigen, tests en beschermingsmiddelen die aan het begin van de Corona-crisis in Spanje bestonden. Ook de hoge mate van reizen tussen Madrid en andere delen van het land zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn. Met betrekking tot de resultaten en de bevinding, Kowall legde uit dat er in 2020 geen sprake was van oversterfte in Duitsland: “Onze uitslag betekent niet dat het coronavirus onschadelijk is en dat er geen coronadoden waren. Maar het laat ook zien dat je gematigd moet zijn bij het beoordelen en geen paniek zaait.”

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Lees ook:  Wie zal profiteren van het Europees herstelplan?
Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord