Connect with us

coronavirus

Urk, de kerk en vaccinatie

Published

on

Vaccinpaspoorten

Stijn Fens, columnist bij Trouw, schreef op 7 november een column waarin hij beschrijft dat hij zich niet veilig voelt in het restaurant of in de kerk als er niet gecontroleerd wordt op het coronatoegangsbewijs. Hij ziet zijn ongevaccineerde medemens als een groot gevaar voor zijn gezondheid en zelfs als bedreiging voor zijn leven. In tegenstelling tot de volstrekt onverantwoordelijke medemens zonder coronapas, ziet hij zijn medestanders met een coronapas als “verstandige en weldenkende zielsverwanten die op elkaar kunnen rekenen”. Zelfs in de kerk zou er volgens Fens gecontroleerd moeten worden op het hebben van een vinkje in de corona-app.

Hij gaat naar de kerk, maar vertrouwt niet op God.
Hij laat zich vaccineren, maar vertrouwt niet op het vaccin.

Stef Fens is blijkbaar niet op de hoogte van de huidige wetenschappelijke stand van zaken. Hij weet niet dat gevaccineerden elkaar evengoed kunnen besmetten omdat de effectiviteit van de verschillende vaccins tegen besmetting na zes maanden vrijwel volledig verdwenen is. En de bescherming tegen ernstige ziekte en overlijden voor mensen met onderliggende aandoeningen, ouderen boven de 80 en mannen na zeven tot acht maanden eveneens nagenoeg verdampt is. Het past in het beeld van iemand die alle informatie buitensluit die zijn illusie van veiligheid bedreigt.

Hij eindigt zijn column als volgt:

Vanuit Utrecht is het twee uur rijden naar het tweelingdorp, maar ik zou het ervoor over hebben. Op internet keek ik al naar een foto van het interieur van de Dorpskerk ‘met de nieuwe stoelen in volledige bezetting’, zoals het fotobijschrift luidde. Ik zag mezelf al zitten op zondag. Zonder aarzelen zou ik met stemverheffing meezingen met de psalmen. Onbevreesd en veilig onder de bescherming van de coronapas . ‘Groot is onze Heer en veelzijdig is zijn kracht, zijn inzicht kent geen grenzen. De HEER is een steun voor de armen, maar de hoogmoedigen laat Hij in het zand buigen.’

“Onbevreesd en veilig onder de bescherming van de coronapas”

Samen met zijn al even onbevreesde medemens, die zich al evenzeer veilig waant onder de hoede van de coronapas, tussen de verstandige en weldenkende zielsverwanten die op elkaar kunnen rekenen.

Ik herinnerde me een tekst uit de Bijbel zoals ik die in mijn jeugd gelezen heb. Het is een van de tien geboden, waarvan ik vrees dat Fens niet zou willen dat deze in de preek – veilig onder de hoede van de verstandige en weldenkende medemens, onder de veilige paraplu van de coronapas – wordt besproken.

“Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij.”

God, heb medelijden met deze armen van geest, zij weten niet wat ze zeggen en wat ze veroorzaken, deze aanbidders van het Gouden Kalf, de coronapas.

Tot nu toe was ik zelf atheïst. Tenminste, dat hoopte ik te zijn, en ik dacht dat ook te zijn.  Maar in de afgelopen jaren ben ik steeds meer gaan twijfelen. En niet omdat ik bang ben voor de dood, of omdat ik denk dat er iets in het hiernamaals is. De bekkenkam nog maar nauwelijks gepasseerd, ziet men in de verte de lijkwagen al aankomen. Stof was ik en as word ik. Bovendien heb ik niets met begraafplaatsen en hou ik van opruimen. Men kan op die paar vierkante meter die ik in beslag zou nemen beter wat aardbeienplantjes planten of een paar kropjes sla. Als men mijn as uitstrooit doe ik ook na mijn dood nog één keer iets nuttigs. Alleen de wormen zullen hun maagjes niet met mijn stoffelijke resten kunnen vullen, maar als dokter had ik altijd al een hekel aan parasitaire infecties.

Ik heb altijd met een mengeling van verbazing en onbegrip gekeken naar het rotsvaste vertrouwen van gelovigen in God. Ik vond hen naïef, kortzichtig zelfs. Ik begreep niets van hun motieven en keek eigenlijk eigenlijk op ze neer. Waarom de wereld beschouwen door een gekleurde religieuze bril, in plaats van die bril af te zetten en zelf ongekleurd naar de wereld te kijken, die wereld zelf te onderzoeken en zelf proberen te begrijpen. Als men maar genoeg boeken leest, zo heb ik lange tijd gedacht, komt het begrip van de wereld vanzelf. Ik had geen God nodig, mijn God, de God van de Wetenschap sprak tot mij via wetenschappelijke artikelen en dikke tekstboeken.

Ik heb de afgelopen jaren vele slokken uit de beker van de wetenschap gedronken. Maar de smaak van de wetenschap werd steeds viezer en de nasmaak werd steeds bitterder. Ik heb meer dan eens gezien hoe Big-Pharma met listige praatjes ons vele geneesmiddelen verkocht als zijnde de redding voor de patiënten die wij behandelden. Wie de boeken van Peter Gôtsche en Dick Bijl leest gaan de koude rillingen over de rug, zelfs al zou er maar tien procent waar zijn van de inhoud. De medische wetenschap is business, very big business. En waar het grote geld de macht grijpt, verdwijnt de medemenselijkheid.

Ik heb gezien hoe de wetenschap aan universiteiten – ik heb in drie academische ziekenhuizen gewerkt – verworden is tot een ordinaire koehandel waar het alleen nog maar gaat om het produceren van ‘papers’, ongeacht of er iets van essentiële waarde in staat. Ik heb meegemaakt dat er een statisticus bij een collega binnenkwam en vroeg welke uitkomsten en conclusies hij uit zijn onderzoek wilde laten komen. Torturing the data untill they speak. De vuilnisbelt van vermeende wetenschappelijke artikelen is groter dan de inmiddels immense afvalberg van persoonlijke beschermingsmaterialen en mondkapjes, iets waarvan de komende generaties nog honderden jaren de wrange vruchten zullen plukken.

Ik kan me geen periode in mijn leven herinneren waarin ik meer over mensen heb geleerd dan in de afgelopen twee jaren.  Nee, niet zozeer door de wetenschap, al hebben mensen als Mattias Desmet enorm bijgedragen aan mijn begrip van het gedrag van de massa, en hoe een totalitaire staat tot stand komt. Nee, ik heb vooral over menselijk gedrag geleerd door te kijken en te luisteren naar wat onze overheid, politici en vermeende wetenschappers ons wijs proberen te maken. Ik heb gezien en gehoord wat fanatische volgers van het beleid ongevaccineerde mensen aan willen doen. Zodra men het stof van de beschaving van mensen afspoelt, ziet men het gevaarlijke beest dat er onder schuilt. Het heeft mij doen besluiten om nooit meer als arts te werken.

Ik heb niet van veel vrienden afscheid hoeven te nemen. Ik heb geen volgzame fanatici van het overheidsbeleid onder mijn vrienden. Wel heb ik oudere vrienden die zich weloverwogen hebben laten vaccineren omdat ze het risico op COVID19 hoger inschatten dan het risico op nog onbekende maar potentieel ernstige bijwerkingen. En dat is de afweging die een ieder voor zichzelf moet maken. Het is het hopen op het winnen van de staatsloterij – het voorkomen van ernstige ziekte en sterfte – maar nog niet weten wat het lot gaat kosten. En die afweging is voor iedereen anders, en voor iedereen een autonome keus. Tenminste, dat zou het moeten zijn.

Ik heb ook enkele vrienden die zich lieten vaccineren om weer naar festivals te kunnen of op vakantie te kunnen gaan. Vrienden die nu wel inzien wat zich voor onze ogen afspeelt, en zich bekocht voelen door Hugo de Jonge. En los van de vaccinatie niet meewerken aan de dwang van het coronatoegangsbewijs. Helaas had ik ook enkele vrienden die nu onbeschaamd de QR-code gebruiken en er geen bezwaar tegen blijken te hebben dat zij privileges hebben die ongevaccineerden niet hebben. Die worden erg ongemakkelijk van mijn commentaar, en voor mij hebben ze als mens afgedaan. Hoewel mijn vrouw ze graag wil blijven zien, laat ik ze het liefst links liggen. Wie geen karakter toont in barre tijden, hoeft mij ook niet te bezoeken als de zon schijnt.

Maar ik heb gelukkig ook vele nieuwe mensen leren kennen. Het type mensen waarmee ik me de rest van mijn leven wil omgeven. Mensen die wel het hart op de goede plek hebben zitten en over een feilloos moreel kompas blijken te beschikken. Als ik Mattias Desmet mag geloven gaat het om twintig tot dertig procent van de bevolking en dat geeft hoop. Het zijn mensen die kritisch durven zijn, die zich uit durven te spreken en zich niet het zwijgen op laten leggen, ongeacht de gevolgen.

Ik heb ook mensen ontmoet die zich om uiteenlopende redenen niet openlijk durven of kunnen uitspreken. Ik kan het ze niet kwalijk nemen, ook al werken ze op deze manier stilzwijgend mee aan de gevaarlijke ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Maar ook zijn er velen die zich wel uitspreken, maar dan bijvoorbeeld alleen tussen de vier muren van de spreekkamer of binnen de kleine kring van vrienden en familie.

Ik liep restaurants en cafés binnen die niet op Twitter aankondigden dat ze niet op de QR-code zouden controleren, maar in werkelijkheid alleen vragen naar of iemand een appje heeft en ongeacht het antwoord mensen toch toelaten. Ik ken eigenaren van horeca-gelegenheden die alleen onbekenden om een groen vinkje vragen, maar bekende gasten vragen om hun telefoon uit de zak te halen en de eigenaar te tonen. Dit vanwege het risico op ‘mystery guests’, een praktijk ingevoerd door het hoofd van de Nieuwe Stasi onder leiding van de Ferd Grapperhaus. Nota bene een CDA’er die horeca-ondernemers het mes op de keel zet om ze te dwingen aan zijn verachtelijke praktijken mee te werken. Als zij dat niet doen wordt hun zaak gesloten. Voor Grapperhaus bestaat er geen God meer, zijn lichtend voorbeeld is Eric Mielke. Een schoftiger beleid werd sinds de Tweede Wereld niet meer in Nederland uitgevoerd, en zal het vertrouwen in de overheid tot in lengte der dagen ernstig beschadigen. Maar zoals vele despoten voor hen hebben geleerd, zullen ook zij ze op termijn leren dat sabotage over het algemeen het meest effectief is wanneer het in stilte gepleegd wordt. Zoals nu al op vele plaatsen en op vele manieren gebeurt.

Humanity will find it’s way, even in very dark times.

Maar zoals er altijd oases te vinden zijn waaraan de idiotie, corruptie en despotisme in de wereld grotendeels voorbij gaat – zoals Zweden in Europa en Florida in de VS – heeft ook Nederland zijn eigen oase:

Urk.

Op Urk is het niet Hugo de Jonge – als zelfverkozen Gouden Vaccinatiekalf –  die bepaalt wie wel en wie niet mag deelnemen aan de Urkse gemeenschap. De Urkers lieten de handelswaar van het OMT – de vaccinatie- en angstpropaganda, de mondkapjes en het ‘testen, testen, testen’ – links liggen. Op Urk was er geen plaats voor de financiële veelvraten van Big-Pharma, en het overgrote deel van Urk hoeft haar nieuwe Gouden Kalveren niet. Urkers verkiezen familie en vrienden boven BigTech, en bepalen zelf wat ze willen zeggen en niet willen zeggen, wat ze wel willen schrijven en wat ze niet willen schrijven, zonder dat BigTech ze het zwijgen op kan leggen. En zelfs de mainstream media loopt vast op de zandbanken voor de vroegere kustlijn van Urk. Urk hoeft hun gekleurde, discriminerende en haatzaaiende schrijfseltjes niet. Journalisten worden – zoals nu gebleken is terecht – met het grootst mogelijke wantrouwen bekeken en hun vragen worden niet beantwoord. Niet omdat de Urkers niets te vertellen zouden hebben, maar dat alleen doen ten overstaan van mensen die te vertrouwen zijn.

Urk wordt geleidt door God. En niemand anders.

Dat zet kwaad bloed bij de farizeeërs. En dus zetten ze een tandje bij. Hugo de Jonge wees met de beschuldigende vinger naar Urk, als zijnde Sodom en Gomorra van de vaccinatieweigeraars. Hij stuurde de zendelingen van de GGD, maar hun vooruitgeschoven zendingspost ging in vlammen op. BigTech bijt haar tanden stuk op Urk, want zo lang men de computer uitlaat en de mobiel terzijde legt, is men immuun voor haar giftige invloeden.  En hoewel de medicijnmannen van BigPharma luidruchtig nog eens een bezwerende dans uitvoerden, regende het geen vaccinaties op Urk.

Maar het had allemaal geen invloed op de Urkers. Ze bleven trouw aan hun eigen God. En zo bleef Urk de oase in de coronagekte die het nog steeds is. Ze is nog steeds in staat Hugo de Jonge, het OMT, BigTech en BigPharma buiten de poort te houden. En hoe hard ze er ook op slaan, vooralsnog houdt de poort het. En gaat het leven erachter rustig door. De horeca is open, vrijwel niemand draagt een mondkapje, er wordt niet gecontroleerd op QR-codes, en er wordt nauwelijks getest.

In de rest van het land zijn het de farizeeërs van BigPharma die in het Heiligste der Heiligen van de Wetenschapskerk hun koopwaar nog eens zorgvuldig schikken in de glinsterende vitrines, en ze door middel van list en bedrog veel effectiever voorstellen dan dat ze in werkelijkheid zijn. Om daarna vergenoegd het geld in grote bulkwagens de wetenschapstempel uit te rijden. Net zoals BigTech zijn inhumane Zoom en Teamssoftware als gelijkwaardige menselijke omgangsvorm wisten te verkopen aan werkgevers en scholen. Gepromoot door een op en top farizeeër en voormalig KPMG’er Wobke Hoekstra. En ook zij reden hoog op de bok van de geldwagens de tempel uit, om hier en daar een filantropisch briefje van vijf euro te gooien aan de arme sloebers op de stoep. Farizeeërs zoals Kluytmans en Van Lienden die hun koopwaar – PCR-testen en mondkapjes – in grote getale in het heiligste der heiligen succesvol aan de man brachten, en met zakken geld op de bakfiets naar buiten reden. De virologische en epidemiologische farizeeërs die steeds opnieuw  grote brokken angst en paniek aan de man wisten te brengen en beloond werden met geld en de wierook van de publieke aandacht. Elke dag zitten ze kirrend en kakelend bij het Gilde der Praatjesmakers op de publieke zenders. Zelfs Ab Osterhaus profiteerde, al was het maar vanwege de gratis wijn die hij avond na avond ingeschonken kreeg bij Op1.

Vanzelfsprekend zijn er ook op Urk mensen overleden aan COVID19, al blijft het altijd de vraag of ze overleden zijn ààn COVID19 of overleden mèt COVID19. Er is niets meer onbetrouwbaar dan het door artsen vaststellen van de doodsoorzaak. Als ik het coronadashboard mag geloven, overleden er op Urk sinds het begin van de registratie 19 mensen aan COVID19, op een inwonersaantal van ruim 21.000, een percentage van 0,09%. Het zijn ontnuchterende cijfers. Waarschijnlijk had een aantal van deze mensen – voorlopig – gered kunnen worden door vaccinatie. Maar voor hoe lang? Dit omdat nu blijkt dat de bescherming van de vaccins tegen ernstige ziekte of overlijden voor ouderen en kwetsbare mensen na iets meer dan zeven maanden tot nul daalt. En dat komt BigPharma heel goed uit, want zo kan zij grijnzend nog eens miljarden euro’s verdienen door de vaccinatiegelovigen opnieuw angst aan te jagen. Onder het toeziend oog van de Man met de Zeis, die vervolgens enkele maanden later alsnog de uitnodiging voor het feest van de Eeuwigheid door de bus gooit.

Vele Urkers kozen ervoor om dat niet te doen, omdat hun geloof sterker was dan het vertrouwen in Big-Pharma, BigTech en de Medische Wetenschapsideologie, met hun smoezelige vertegenwoordigers en hun slaafse politici. Wie zal de Urkers dat recht ontzeggen, als hun God hen dit recht toestaat?

Natuurlijk staan de vele verschillende farizeeërs onmiddellijk klaar om de Urkers te beschuldigen van onverantwoordelijk, nee, asociaal gedrag als er ook maar één ongevaccineerde uit hun gemeente in het ziekenhuis wordt opgenomen. Die verdomde gelovigen, die zich niet willen schikken naar de grillen van deze van God losgeslagen overheid, luidkeels aangemoedigd door het OMT met wetenschapspriesters zoals Ernst Kuipers, Diederik Gommers, Marc Bonten en Marion Koopmans. En natuurlijk bieden de farizeeërs van de mainstream media hen daarvoor graag een podium, dag in dag uit, net zo lang totdat zelfs de kritiekloze meelopers ze niet meer kunnen zien. Hijgerig en op sensatie belust reizen ze onmiddellijk af als de besmettingscijfers op Urk oplopen of er ook maar één Urker overlijdt. Maar zodra de besmettingscijfers dalen en het aantal opnames al wekenlang nul is, doen de farizeeërs er het zwijgen toe. De camera’s gaan uit en de toetsenborden vallen stil. Ze moeten op zoek naar de volgende streng gereformeerde gemeente om daar hun giftige stemmingmakerij onder de mensen te verspreiden.

De Urkers laten zich niet testen. De Urkers hebben er helemaal geen behoefte aan om te weten hoe het virus zich onder hen verspreidt. Ze laten het aan God over wie van hen besmet wordt en wie niet. Ze laten het aan God over wie ziek wordt en wie niet. De farizeeërs van de media worden zonder pardon hun gemeente uitgeschopt, en ik denk dat hen die opdracht door God zelf gegeven werd, zoals ook Jezus de farizeeërs de tempel uitjoeg.

De Urkers zelf lieten zich niet uit hun kerken jagen. Ze lieten zich niet verbieden te zingen en samen te komen. Hun God verkoopt geen boosters in de Tempel van de Wetenschap. Dat doet BigPharma in de rest van de wereld wel, en er is niemand beschikbaar om hen uit het Heiligste der Heiligen van de wetenschap te jagen. De Urkers laten zich niet dehumaniseren door BigTech, maar zoeken de menselijkheid bij elkaar. Voor hen is de nieuwe medische vaccinatie-ideologie een gouden kalf, dat ze niet willen aanbidden, hoeveel ‘verstandige en weldenkende zielsverwanten’ van de Godvrezende ongelovige Stijn Fens er ook zijn.

De Urkers lieten zien hoe een rotsvast vertrouwen in hun God hen beschermt tegen de farizeeērs geheten overheid, ‘wetenschap’,  BigTech en BigPharma. Zij vertrouwen niet op farizeeërs die hen koste wat het kost van hun geloof af willen helpen. Mijn respect voor hen was nog nooit zo groot.

De Urkers raakten niet van God los. Zij niet.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Stand van zaken na dodelijke schietpartij winkelcentrum Kopenhagen: ‘Wrede aanval’

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn gisteren drie doden gevallen. Op de fatale actie is met afschuw gereageerd. Dit is de stand van zaken.… [...]

OM: man die instructies gaf voor moord Peter R. de Vries aangehouden

De man die via versleutelde berichten aanstuurde op de moordaanslag op Peter R. de Vries, is door justitie geïdentificeerd. Het zou gaan om de 27-jarige Krystian M. uit Polen. Vandaag… [...]

Gaat junta Rutte het leger inzetten tegen de boeren

De boeren voeren acties en steeds meer lijken ze voort te komen uit radeloosheid getuige de steeds vaker voorkomende ‘wilde acties’. Na de tijdige afschaffing van het referendum om ‘gedoe’… [...]

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN