werk

Wat doe je als je werkgever je dwingt om je (dubbel) te laten inenten tegen Covid-19? In het recht, protocollen en internationale verdragen is het recht op lichamelijke integriteit vastgelegd. Dwang is daarmee zonder twijfel in strijd. Vaccineren is een medische handeling die alleen met jouw nadrukkelijke toestemming en na afweging van alle relevante feiten mag plaatsvinden. Onderstaand een brief die je aan je werkgever kunt voorleggen om hem bewust te maken van wat hij van je vraagt.

Als je gedwongen word je te laten vaccineren om je baan te behouden, vindt je hier een brief die aan je werkgever kunt richten.
Het verstandig is niet zondermeer vaccinatie te weigeren.

Geachte …. [werkgever]

Ik schrijf u over uw indringende verzoek om een Covid-vaccinatie te ondergaan. Het is mijn wens om volledig geïnformeerd te zijn en alle relevante feiten te kennen voordat ik besluit om mij laten vaccineren.

Ik stel het op prijs indien u mij in overeenstemming met de onderstaande wetten en codes de volgende informatie zou kunnen verstrekken:

  1. Kunt u mij vertellen of het vaccin wettelijk, dat is door de EMA, is goedgekeurd danwel of het nog in een experimentele fase is?
  2. Kunt u nadere bijzonderheden verstrekken en de verzekering geven dat het vaccin volledig, onafhankelijk en streng is getest op controlegroepen en wat de resultaten van deze tests waren?
  3. Kunt u mij de volledige lijst van bestanddelen van het vaccin dat ik zal krijgen, mededelen en of een of meer daarvan giftig is voor het lichaam?
  4. Kunt u mij vertellen welke bijwerkingen dit vaccin sinds de introductie heeft gehad?
  5. Kunt u bevestigen dat het vaccin dat u voorstaat geen “experimentele mRNA-genmodificatietherapie” is?
  6. Kunt u bevestigen dat ik, overeenkomstig de Neurenberg-code, op geen enkele wijze door u als mijn werkgever onder druk zal worden gezet?
Lees ook:  De volwassen gevaccineerde

Zodra ik de bovenstaande informatie volledig heb ontvangen en ik ervan overtuigd ben dat er geen risico voor mijn gezondheid bestaat, ga ik graag in op uw aanbod voor behandeling, maar wel onder bepaalde voorwaarden – namelijk dat:

  1. U schriftelijk bevestigt dat mij geen schade zal worden berokkend.
  2. De verklaring moet worden ondertekend door een volledig gekwalificeerde arts die de volledige wettelijke en financiële aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele schade die mij en/of het bevoegde personeel in verband met deze procedures kan overkomen.
  3. Mijn huisarts mij ook een positief advies geeft om mij te laten vaccineren.
  4. Indien ik het aanbod van vaccinatie moet afwijzen, kunt u dan bevestigen dat dit geen gevolgen zal hebben voor mijn positie en dat ik hierdoor niet benadeeld of gediscrimineerd zal worden?

Ik wijs er ook op dat mijn onvervreemdbare rechten voorbehouden zijn.

Voor de volledigheid wijs ik u op een aantal rechten die ik inzake medische behandeling heb:

De rijksoverheid: werkgevers mogen een werknemer niet verplichten een vaccin te accepteren.
Rechten van de Mens: Daarin staat dat ieder mens het recht heeft om zelf te beschikken over zijn lichamelijke integriteit.
Nederlandse Grondwet: Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam.
Code van Nürnberg (PDF): De vrijwillige toestemming van het menselijke subject is absoluut essentieel.
Informed Consent inzake medische handelingen. Voor een medische behandeling is toestemming van de patiënt nodig. Die toestemming is alleen rechtsgeldig als de patiënt goed is voorgelicht.

Lees ook:  Vaccinatiedebat: de niet-gereguleerde migratie is de hoofdoorzaak

Voor alle duidelijkheid, voor mij bestaan geen principiële bezwaren een vaccinatie te accepteren, maar ik wens gebruik te maken van mijn (grond-) rechten in het licht van mijn persoonlijk gezondheidssituatie en alle mij beschikbare en (zoals in deze brief verzocht) nog te ontvangen informatie.

Met vriendelijke groet,

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord