quarantaine

De wereld is onder hypnose gebracht. Velen zullen dat niet herkennen en dat is precies hoe goede hypnose werkt. De wereld is door een combinatie van kwaadwilligheid, hebzucht, drang naar macht en commerciële opportuniteit in een ongekend gevaarlijk vaarwater gebracht: de kans dat de vrije natiestaat ten einde is. Op een fundament van toch al ziek geworden samenleving van vervreemding, verdeling en individualisme kan dit kwaad sneller gedijen dan ons realiteitsbesef kan bijhouden. Uitvinder en meervoudig patenthouder van mRNA-techniek, de basis voor de huidige Covid-vaccins, en kritisch volger van de huidige vaccinatiecampagne, geeft zijn kijk op het risico van verlies van de vrije natiestaat.

Dr. Robert Malone baseert zijn visie op de huidige tijd op de kennis en inzichten van Matthias Desmet psychotherapeut en professor klinische psychologie aan de Gentse universiteit. In een gesprek voor online kanaal De Nieuwe Wereld uitte hij zijn zorgen over de massa-hypnose waaronder een deel van de wereldbevolking door de 24/7 mediale berichtgeving is gebracht. Robert Malone borduurt daar op door.*

De basis van het denken van Desmet en daarmee dat van Malone is het begrip ‘Mass Formation Psychosis’. Het is een vorm van hypnose, maar dan van een grote groep, in dit geval een aanzienlijk deel van de wereldbevolking. Malone refereert aan wat de Duitse bevolking overkwam in de 1930-er jaren en maakt daarmee de in Nederland zo vaak bekritiseerde vergelijking. Malone spreekt van een toen zeer hoog opgeleide Duitse bevolking waarvan iedereen zich later afvroeg hoe zo’n ook cultureel ontwikkelde bevolking zo kon vallen voor de totalitaire ideeën van het NAZI-regiem of zoals Malone het zegt, ‘zo gek worden’ dat ze zo’n misdaad tegen de joden beginnen. Het zou een vraag blijven die onderzoekers en historici decennia lang zou bezighouden.

Malone ziet leerpunten voor beantwoording van die vraag in de huidige situatie. Om tot deze massa-psychose te komen moet vooraf aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De bevolking moet van elkaar ‘ontkoppeld’ zijn, de connectie vindt voornamelijk persoon tot persoon via online verbinding plaats. Iedereen lijkt op zichzelf te staan. Gemeenschappen in real life werden communities online, en wel op platforms als Facebook en Twitter. Er ontstonden wat Malone noemt sub-sub-sub communities.

Lees ook:  Ja, het is erger dan de griep: de coronavirus-mythen doorbreken

Met de komst van Covid is er een gevoel van angst en onzekerheid ontstaan (of gecreëerd), geprojecteerd op ‘het virus’ als onzichtbare vijand, maar voor velen ook een onbestemde angst voor de toekomst. Er ontstaat een gevoel dat dingen niet meer logisch zijn. Mensen raken nog verder los van elkaar, met Covid als nieuwe splijtzwam. Een ongerichte onvrede was ook al voorafgaand aan het virus alom voelbaar.

Met komst van het virus ontstond een obsessie en iedereen, zo stelt Malone, was ineens een viroloog of epidemioloog en zoekend op internet wat er nu precies gaande was. Het leven werd nog maar door één onderwerp beheerst, iets dat al het andere verdrong. Malone noemt dit een vorm van hypnose, een mentale toestand waarin je hen kunt beïnvloeden zonder dat men het merkt. Bij deze vorm worden je gedachten (door 24/7 media-aandacht, symbolen als mondkapjes) vastgehouden in een onderwerp en verhindert dat nog veel aandacht naar andere onderwerpen gaat. Door inbreng van veel op casuïstieke emotie (beelden van mensen op de IC) kunnen mensen niet meer rationeel denken, een eigen oordeel vormen. Angst neemt het denken over.

Volgens Malone is deze angst bewust gezaaid, maar ziet ook veel commercieel aanhaken van bedrijven die de situatie gebruiken om grotere winsten te maken zoals media, farmacie, techbedrijven. We komen volgens Malone dicht bij het punt van totalitarisme waarin er maar één waarheid bestaat en afwijkende meningen worden gecensureerd. Een voorgeschreven werkelijkheid wordt met harde hand gehandhaafd. De opgewekte angst en onvrede over de voortdurende maatregelen worden door het leiderschap stap voor stap op een bepaalde groep gericht die moet worden buitengesloten of bestreden.

Met ‘9/11’ werd de angst voor Moslimterrorisme opgewekt en twee decennia levend gehouden. Nu is de vijand ‘het virus’ en zijn oneindige rij opvolgers, varianten genaamd. In zo’n situatie kun je mensen feiten aandragen die het officiële narratief tegenspreken wat je wilt, maar ze staan er niet open voor, houden zich krampachtig vast aan het voorgeschreven verhaal. Wie narratief loslaat, laat veel meer los: het vertrouwen in de overheid, in de media, in de mening van ‘de meerderheid’.

Lees ook:  Democratie op de wip en JIJ vindt dit prima

De constante stroom aan propaganda en de alles verzengende censuur maken dat mensen geen alternatieve mening wordt aangeboden. Volgens Malone is de wereld in die zin ‘gek geworden’.

Malone vraagt zich af hoe we hier uit komen. Hij heeft hierover met Desmet over gesproken. Die is somber over de opties om de kansen te laten keren. Volgens Desmet zijn we een soort point-of-no-return gepasseerd waarop wij het mondiale totalitarisme nog kunnen tegenhouden, verwijzend naar landen als Oostenrijk die de 2 miljoen ongevaccineerden een vorm van huisarrest geeft. Alles om mensen te dwingen zich te laten inenten en dat terwijl we nu wel weten dat het virus (als het Covid-stamvirus nog bestaat, red.) zich niet door de ‘vaccins’ laat stoppen. Ook kinderen, en binnenkort ook baby’s zullen ten prooi vallen aan de prikplicht.

Toch is Malone niet zonder hoop. Volgens hem kunnen we nog steeds een aantal zaken doen. Daarbij denkt Malone aan een opmerkelijke uitweg: de irrationele angst voor het virus vervangen voor een reële angst voor een veel groter gevaar. We moeten mensen laten inzien dat er sprake is van een mondiaal gecoördineerde poging tot wat Malone noemt ‘een totalitaire oplossing’. Overlevering aan grote partijen als Blackrock, Bill Gates en het World Economic Forum is een veel groter gevaar dan het virus. Mensen moeten voelen dat er een gevaar dreigt dat ze hun vrijheid kwijtraken. Velen zullen gealarmeerd worden als hun kinderen gedwongen worden ingeënt.
Malone stelt dat we er niet omheen kunnen dat onze samenleving in haar basis ziek is. We kunnen globaal denken, maar ons lokaal verbinden. We moeten onszelf beter maken, kracht geven en ons weer persoonlijk verbinden met anderen. Het is tijd om ons weer lokaal te organiseren. Blijft contact met elkaar zoeken en denk vooral aan ouderen die online contact leggen moeilijk vinden of niet weten hoe het werkt. Die in angst vereenzamen. Vind artsen die vroegbehandeling toestaan.
Het is niet makkelijk zegt Malone, maar het is ook niet allemaal kommer en kwel.

Lees ook:  Het Antifa Derangement-syndroom van Trump

Nawoord
Werk aan de winkel, stelt Malone. Een brandende vraag en reden voor veel speculatie: is er nu sprake van opzet? De initiële aankondiging van alle regeringsleiders in maart 2020 dat we naar een Nieuw Normaal zouden gaan, kan niet anders dan verstaan worden als een plan. Eerzame doelen hoeven we bij ‘het plan’ niet te verwachten. Immers de doelen zijn onduidelijk, niet aan de bevolking voorgelegd, de geesten achter ‘het plan’ zijn ook duister. Voor wie zoekt is er al veel betrouwbare informatie over wat mogelijke doelen van deze mondiale verstoring zijn. Op deze website schrijven wij er al bijna anderhalf jaar over.

We zullen zelf aan de bak moeten. Niet iedereen zal de gedachte toelaten dat deze ellende bewust over ons wordt uitgestort. Het virus, gemaakt of ontstaan, mag dan echt zijn (eventueel als vervanger van wat we de jaarlijkse griep noemden), de brute maatregelen van gedwongen mondkappen, het ‘besmet’ maken van handen schudden en andere vormen van menselijke intimiteit wordt hier niet door gerechtvaardigd. Het is het uit elkaar drijven van menselijke relaties, het ontbinden van de samenleving en haar vervangen door een surrogate digitale wereld waarin wij volgegoten worden met voorgeprogrammeerde narratieven. Wie de media de afgelopen twee jaar had gemist, had weinig van dit ‘killervirus’ gemerkt.

Het beeldscherm is doorspekt van manipulatie, een schijnwereld, ons voorbehouden door krachten die ervan profiteren. We moeten weer naar de eigen, waarneembare, ervaring. In het dagelijks leven, van mens tot mens. Bekijk de wereld door je eigen ogen, en mijdt wat vaker de surrogaatwereld van de gekochte media.

*Er is ook harde kritiek op de visie van Desmet en daarmee indirect op de visie van Malone.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord