vr. aug 12th, 2022
klimaatramp

Als we het woord ‘duurzaam’ horen, doen we er goed aan om eens kritisch te kijken achter de mooi klinkende woorden. In het geval van de globalistische Agenda 2030 met zijn 17 duurzame doelen tegen 2030, zal degene voor het creëren van een “duurzame landbouw”, wanneer nauwkeurig bekeken, een groot deel van de EU-landbouwproductie vernietigen en de reeds stijgende wereldprijzen voor voedsel nog veel hoger opdrijven . De EU-commissie noemt hun Green Deal voor voedsel de schattige titel ‘van boer tot bord’. Het wordt ondersteund door Klaus Schwabs alomtegenwoordige World Economic Forum en hun Great Reset.

Houd er rekening mee dat duurzaam, zoals gedefinieerd door de VN en Davos World Economic Forum, betekent dat we tegen 2050 een koolstofvrije uitstoot hebben bereikt. Toch is er geen wetenschappelijk onderzoek dat onafhankelijk bewijst dat CO2 onze planeet in gevaar brengt door het broeikaseffect te veroorzaken. Alleen talloze dubieuze, goed gefinancierde computermodellen. Het onschadelijke gas is essentieel voor alle mensen, dieren en alle planten. Nu dringt de Commissie van de Europese Unie een radicale top-down agenda op het landbouwhart van ’s werelds op een na belangrijkste voedselproducent als onderdeel van haar ondoordachte EU Green Deal. Als het wordt geïmplementeerd zoals waarschijnlijk is, zal het leiden tot een drastische vermindering van de opbrengst van gewassen, een ernstige vermindering van vleeseiwitten en, misschien wel het gevaarlijkst, een omverwerping van de huidige EU-wetgeving die nieuwe genetisch bewerkte gewassen of GGO’s reguleert.2. Dat zal mondiale gevolgen hebben.

Van boer tot bord…

In mei 2020 heeft de Europese Commissie haar ‘van boer tot bord’-strategie uitgebracht. De officiële Brusselse retoriek laat het klinken alsof er een voedselnirvana aankomt. Ze stellen: “De strategie van boer tot bord vormt de kern van de Europese Green Deal, die erop gericht is voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken.” Wauw, dat klinkt super.

Vervolgens komen ze bij de echte agenda: “We moeten onze voedselsystemen opnieuw ontwerpen, die tegenwoordig verantwoordelijk zijn voor bijna een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (Green House Gas), grote hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen verbruiken, resulteren in verlies van biodiversiteit en negatieve gevolgen voor de gezondheid… Dit is een slimme manier om boeren en onze voedselproductie te demoniseren als CO2-overtreders. De oplossing? “Nieuwe technologieën en wetenschappelijke ontdekkingen, gecombineerd met een groter publiek bewustzijn en een toenemende vraag naar duurzaam voedsel, zullen alle belanghebbenden ten goede komen.” Welke nieuwe technologieën zullen worden uitgelegd.

Hoe zijn de niet-gekozen bureaucraten in Brussel van plan om “onze voedselsystemen opnieuw te ontwerpen” om tegen 2050 een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te elimineren? Door boeren te dwingen failliet te gaan door nieuwe kostbare productiemiddelen en radicale nieuwe genetisch gemanipuleerde gepatenteerde planten met onbewezen veiligheid te eisen. Bovenal zijn ze van plan om het huidige de facto verbod op gen-bewerkte plantenteelt op te heffen. Voor degenen die het niet weten, het is dezelfde onbewezen risicovolle technologie die wordt gebruikt in de COVID-19-vaccins van de mRNA-gen-bewerkte vaccins van Pfizer en Moderna met behulp van CRISPR.

Lees ook:  Kan Mark Rutte dit volhouden?

EU-commissaris voor Landbouw, Janusz Wojciechowski, zegt over de Farm to Fork Green Agenda: “Boeren zullen hun productiemethoden radicaal moeten transformeren en optimaal gebruik moeten maken van technologische, digitale en ruimtegebaseerde oplossingen om de nieuwe landbouwtransitie in te luiden . ” Dus plannen ze een radicale transformatie. Dit klinkt al onheilspellend.

Om het aandeel van pesticidenvrije biologische landbouw te verhogen tot 25% van het EU-totaal en tegelijkertijd het gebruik van chemische pesticiden met 30% te verminderen tegen 2030, klinkt geweldig voor niet-geïnformeerden. Net als de beweringen van Monsanto en de ggo-industrie dat hun ggo-gewassen de behoefte aan pesticiden verminderen, is het een leugen. De EU gebruikt dit als lokaas om een ​​radicale verandering door te voeren in de strikte huidige EU-regels voor het toestaan ​​van toelating van genetisch gewijzigde planten en dieren in de landbouw. In hun document van mei 2020 over de Farm to Fork Green Deal stelt de EU dat de Commissie “een studie uitvoert waarin wordt gekeken naar het potentieel van nieuwe genomische technieken om de duurzaamheid in de voedselvoorzieningsketen te verbeteren”. Dit betekent gen-editing, CRISPR/Cas9 genetische modificatie.

‘Nieuwe genomische technieken’

In april van dit jaar bracht de EU-commissie die studie over nieuwe genomische technieken (NGT’s) uit. NGT’s produceren gen-bewerkte planten en zelfs dieren. Het rapport beweert dat NGT’s, “technieken om het genoom van een organisme te veranderen, het potentieel hebben om bij te dragen aan een duurzamer voedselsysteem als onderdeel van de doelstellingen van de Europese Green Deal en de “van boer tot bord”-strategie.” Het rapport roept op tot een “publiek debat” om de strikte EU-wetten te wijzigen over de goedkeuring van GGO-gewassen die uitgebreide tests en etikettering van GGO-gewassen vereisen .

Die wet uit 2001 heeft het gebruik van ggo’s in de hele EU met succes beperkt, in tegenstelling tot de VS, waar niet-gereguleerde ggo’s dominant zijn voor belangrijke gewassen. In 2018 oordeelde het Europese Hof van Justitie, het EU-hof, dat genetisch gemodificeerde gewassen aan dezelfde strenge regels moeten worden onderworpen als genetisch gemodificeerde (ggo)-organismen van de eerste generatie. De sleutel tot de Davos en de EU Farm to Fork-agenda is een radicale vermindering van pesticiden die moeten worden vervangen door genetisch bewerkte gewassen die zogenaamd pesticiden zouden kunnen vervangen.

De EU-commissie werkt er samen met Bayer-Monsanto en anderen van de ggo-agribusiness-lobby hard aan om die gerechtelijke beperking op te heffen. Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Stella Kyriakides, zei over hun EU-studie van april: “De studie die we vandaag publiceren, concludeert dat nieuwe genomische technieken de duurzaamheid van de landbouwproductie kunnen bevorderen, in overeenstemming met de doelstellingen van onze “van boer tot bord”-strategie.” Nieuwe genomische technieken is het eufemisme voor genetisch bewerkte gewassen.

De vicevoorzitter van de EU die verantwoordelijk is voor de Green Deal, Franz Timmermans, heeft openlijk toegegeven dat het aanlokkelijk is om enorme bezuinigingen op pesticiden te beloven. Hij vertelde tijdens een recente EU-conferentie over de Groene Week dat de EU boeren de middelen wil geven om precisielandbouw toe te passen en wetenschappelijke ontdekkingen te benutten om zaden te optimaliseren: “Zo beperken we onze afhankelijkheid van pesticiden.” Precisielandbouw en wetenschappelijke ontdekkingen om zaden te optimaliseren is Brusselse dubbeltaal voor massale introductie van ongereguleerde genbewerking. Hij vervolgde: “Naar ecologische landbouw gaan betekent niet dat we allemaal op gras moeten knabbelen en in grotten moeten leven, we moeten de nieuwste technologie gebruiken om ons daar te krijgen.” Dat betekent gen-editing CRISPR.

Lees ook:  Orbán steekt nogmaals de middenvinger op naar de EU

Vertaald in gewoon Engels, is het hart van Farm to Fork de geplande vernietiging van de uitspraak van het Hof van Justitie van 2018 die CRISPR-gen-bewerkte planten of dieren behandelt volgens dezelfde strikte “voorzorgsprincipe” -regels voor GGO’s. Zonder beperkingen zullen genbewerkingsbedrijven zoals Bayer-Monsanto vrij zijn om experimentele en onbewezen genetisch gewijzigde planten en dieren in onze voeding te introduceren zonder etikettering.

Zo’n regime zonder gene-editing bestaat al in de VS, waar de USDA en regelgevers CRISPR-gen-edited sojaolie, champignons die niet bruin worden, tarwe met meer vezels, beter producerende tomaten, herbicide-tolerante canola en rijst toestaan ​​die neemt geen bodemverontreiniging op naarmate het groeit. Gene-bewerkte Amerikaanse projecten over vissen en dieren omvatten dubieuze projecten zoals koeien die alleen mannelijke kalveren hebben, met behulp van CRISPR; Varkens die geen castratie nodig hebben; hoornloze melkkoeien en groeibevorderende meervallen die CRISPR gebruiken om meervallen met meer spiercellen te ontwikkelen Het water loopt in de mond…

CRISPR risico’s enorm, beloningen niet

De belangrijkste lobby om de EU-regelgeving over genetisch bewerkte gewassen of dieren te verwijderen, komt van Bayer-Monsanto en de andere ggo-agribusiness-giganten, waaronder Syngenta, BASF en DowDupont’s Corteva. In november 2020 vertelde Liam Condon, de voorzitter van de Bayer-Monsanto crop science-divisie, op een Bayer Future of Farming-conferentie, dat Bayer “zeer krachtig” lobbyt om de EU-ggo-regelgeving te wijzigen om genbewerking uit te sluiten. Condon zei: “[We] pleiten er sterk voor dat regelgeving de technologie inhaalt en het mogelijk maakt dat deze technologie wordt gebruikt, [niet alleen] ten behoeve van Europeanen, maar ook ten behoeve van anderen over de hele wereld die op zoek zijn naar Europa voor regelgeving.” Condon noemde genbewerking en CRISPR-technologie een “geweldige doorbraak” die de landbouw duurzamer zou maken . Wat hij wegliet, was dat het dereguleren van genetisch bewerkte gewassen Bayer-Monsanto en andere grote GGO-bedrijven in staat zal stellen boeren aan te rekenen voor hun gepatenteerde “duurzame” zaden.

Gene-editing van planten of dieren is helemaal niet zonder risico, zoals wordt beweerd. De technologie is helemaal niet nauwkeurig of gecontroleerd en heeft vaak onvoorspelbare resultaten zoals onbedoelde genetische wijziging, zelfs de onbedoelde toevoeging van vreemd DNA van andere soorten, of zelfs hele vreemde genen, in het genoom van gen-bewerkte organismen.

Dit is nog een nieuwe experimentele technologie. Voorstanders, zoals Bayer-Monsanto, beweren dat het bewerken van genen van planten nauwkeurig is. Maar uit onderzoek blijkt dat verre van bewezen. Dr. Allison K. Wilson van The Bioscience Resource Project stelt: “methoden voor het bewerken van plantengenen zijn ook vatbaar voor het introduceren van UT’s (onbedoelde eigenschappen of genetische schade) … nieuw bewijs van zowel dieren als planten geeft aan dat genbewerking zelf kan leiden tot onbedoelde mutaties bij of in de buurt van de doellocatie. Deze omvatten de invoeging van vector-, bacterieel en ander overbodig DNA en de onbedoelde introductie van grote DNA-deleties en herschikkingen.”

Lees ook:  Duidelijke diagnose

Dit zijn geen kleine gebreken die kunnen worden genegeerd. Wilson concludeert: “Uitkomsten van genbewerking van planten zijn onnauwkeurig en onvoorspelbaar, en dat, afhankelijk van de combinatie van gebruikte technieken, genbewerking zeer mutageen kan zijn. Hoewel het in theorie misschien ooit mogelijk zal zijn om een ​​genetisch gemodificeerd gewas te creëren dat voldoet aan de brede eisen van duurzame landbouw, lijkt het in de praktijk hoogst onwaarschijnlijk dat dit ooit zal gebeuren.”

Volgens een analyse van de EU Farm to Fork-strategie door Global Ag Media, “zal het effect van deze strategieën een ongekende vermindering van de EU-productiecapaciteit en van het inkomen van de boeren zijn. Alle sectoren laten een productiedaling zien van 5% tot 15%, waarbij de veehouderij het zwaarst wordt getroffen… Ondertussen laten de productieprijzen, ongeacht het scenario, een nettostijging zien van ongeveer 10% met een negatieve impact op het inkomen van de meeste boeren. De EU-boerenbond Copa-Cogeca waarschuwt dat het beleid zal leiden tot een ongekende vermindering van de landbouwcapaciteit. Maar dat is de echte bedoeling van ‘duurzame landbouw’.

Davos en EU Farm to Fork

De radicale EU Farm to Form Green-agenda vindt zijn weerklank in het Davos World Economic Forum, dat al in 2014 promootte wat het noemde: “Handel mogelijk maken: van boer tot bord”. In een WEF-rapport van januari 2018 staat: “Gene-editing-technologieën zoals CRISPR-Cas kunnen een manier zijn om multi-trait verbeteringen te bereiken, een stapsgewijze verandering in productiviteit teweeg te brengen en tegelijkertijd de droogteresistentie en voedingswaarde van voedsel te verbeteren. “ Dit gebeurde samen met McKinsey & Co als onderdeel van de WEF Food Security and Agriculture Initiatives en hun Great Reset. WEF-forumpartners zijn onder meer Bayer, Syngenta, BASF. Volgens de WEF-website: “Het World Economic Forum bracht op zijn jaarlijkse bijeenkomst in Davos in januari 2020 leiders uit de industrie en het bedrijfsleven samen met Executive Vice-President Frans Timmermans om te onderzoeken hoe de Europese Green Deal kan worden gekatalyseerd.was er ook, net als het hoofd van Syngenta en BASF.

Als de landbouwsector van de EU onder het genetisch gewijzigde GGO-regime wordt gebracht en de productie ervan als gevolg daarvan radicaal wordt verminderd, zal dit leiden tot steeds grotere voedseltekorten over de hele wereld. Dit is het Davos-plan samen met hun COVID-19 eugenetica Great Reset-agenda. Door het Farm to Fork te noemen, klinkt het ongevaarlijk. Dat is het duidelijk niet.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord