antivax

Eerst heeft dit kabinet een harde lockdown ingezet. Dit bij dalende cijfers en verhoging van het aantal testen en dus (vals) positieve testuitslagen. Deze positieve testuitslagen worden vervolgens steevast ‘besmettingen’ genoemd en worden niet in verhouding geplaatst met het gestegen aantal testafnames. Bovendien staat de PCR test, die aan de basis ligt van dit beleid, op wankelen.

Wat zullen er nu veel mensen blij zijn; op 25 september a.s. (over drie dagen dus) is het kabinet van plan ook die nutteloze 1’5 meter afstandsmaatregel vaarwel te zeggen. Hè hè, eindelijk gaan we weer geleidelijk aan terug naar “normaal”, zullen er velen nu misschien opgelucht denken. Maar wacht even: het beste (Oops, correctie), het ergste komt nog; dus nog maar even wachten met feestvieren!

Het huidige kabinet heeft geen enkele legitieme basis meer voor enig beleid dat haar burgers, op welke manier dan ook, beperkt in hun vrijheden. Kwetsbare groepen bescherm je niet door ze op te sluiten. Evenmin is dat helpend voor de kwetsbaren in de samenleving. Het beleid is volledig disproportioneel en tevens wordt er geen enkele aandacht geschonken aan succesvolle medicatie en behandeling.

Geen enkele Nederlander heeft gekozen voor een dergelijke inperking van de grondrechten, waarmee dit beleid feitelijk illegaal is en niet opgevolgd hoeft te worden. Het is een beleid van angst, dwang en controle, zonder enige uitweg en volledig in lijn met het EU beleid. Een zeer ernstige zaak, verpakt in noodwetten. Dat noemen wij staatsterreur en niets anders.<

Lees ook:  Zeven dolle jaren in het leven van Pablo Iglesias 15-M EN PODEMOS: OVER DE DYNAMIEK TUSSEN BEWEGING EN PARTIJ

Een vergelijking met andere landen, waar een strenge lockdown en mondkapjes zelfs in de buitenlucht gehanteerd worden, leert ons dat dit geen noemenswaardige verbeteringen oplevert, zelfs niet bij massaal testen. Testaantallen verhogen, is dus (vals) positieven creëren. Hier is sprake van een 1 op 1 relatie. Vervolgens worden de resultaten op 1 hoop geveegd. Namelijk van mensen onder de 40 die vrijwel geen klachten hebben, met die van erboven en zelfs de 80-plussers. De R-waarde geeft daardoor een volledig vertekend beeld over de te verwachten ziekenhuisopnamen.

Dit beleid is een ongekende aanval op de gezonde bevolking, onze economie, de sociaal maatschappelijke structuren en op onze kinderen. Het aantal slachtoffers van dit beleid is inmiddels zo groot, dat je van een wanbeleid kunt spreken. Willens en wetens worden alle contactberoepen kapot gemaakt en bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet: critici zijn wappies, de horeca en evenementenbranche zijn de schuldigen, vervolgens zijn de jeugd en de mondkaphufters aan de beurt en daarna wellicht de niet-gevaccineerde? Een zeer kwalijke zaak en aanzet tot opruiing en agressie. Maar dan van de zijde van de overheid. Waar zijn wij hier mee bezig? Waarom voert ons kabinet dit beleid? Welke zakelijke belangen spelen er bij betrokkenen? In hoeverre zijn deze mensen aangesloten op de maatschappij? Waarom vieren de virologen feest als ze de schrik er weer goed in hebben gebracht?

Lees ook:  Waarom antisemitisme en 'islamofobie' niet in één pot passen

Inmiddels hebben wij vragen. Heel veel vragen. Wij willen graag antwoord op de volgende, nooit beantwoorde (kamer)vragen aan dit kabinet sinds maart:

 1. Waarom is groepsimmuniteit losgelaten en kan de premier zich deze niet meer herinneren, ondanks videobeelden?
 2. Waarom worden de doelstellingen en criteria veranderd van zieken op de IC’s en opnames naar testuitslagen?
 3. Waarom worden positief getesten besmettingen genoemd?
 4. Waarom wordt de betrouwbaarheid van de PCR-test niet onderzocht?
 5. Waarom zijn behandelmethoden en medicijnen niet de EERSTE prioriteit?
 6. Waarom is de testcapaciteit nog steeds niet op niveau?
 7. Waarom zijn er geen specifieke locaties ingericht en zijn er zelfs Corona locaties, ter waarde van EUR 35 miljoen, gesloten?
 8. Waarom zijn de inhoud van de vaccins en van de bijbehorende contracten geheim?
 9. Waarom worden WOB-verzoeken nog steeds niet behandeld?
 10. Waarom geschiedt de afgifte van DNA op burgerservicenummer niet met toestemming van de burger en wat gebeurt er met ons DNA?
 11. Hoeveel geld wordt er uitgegeven aan de marketing van dit beleid?
 12. Hoe zit het met de zakelijke belangen van betrokkenen, adviseurs en OMT en hoe wordt hier de integriteit bewaakt?
 13. Waarom worden demonstraties ontmoedigd en worden critici geframed, geblamed en geshamed?
 14. Hoe zit het met de censuur op andersdenkenden op internet en Social media?
 15. Waarom wordt er niets gedaan met nieuwe inzichten, aerosolen en burgerpetities?
 16. Wat zijn de afspraken op EU- en WHO-niveau in dit beleid?
 17. Waarom offert dit kabinet in haar beleid onze samenleving op?
 18. Waarom worden niet werkende en niet feitelijk onderbouwde maatregelen, zoals mondkapjes, toch ingevoerd en zelfs bij wetgeving verplicht gesteld?
 19. Waarom is er op de routekaart geen weg terug naar normaal?
 20. Waarom is het beleid steeds repressiever bij dalende aantallen opnames?
Lees ook:  De chaotische reactie van de regering van de VS op COVID-19 lijkt op de mislukkingen van 1914

Zolang deze vragen niet fatsoenlijk beantwoord worden en dit kabinet op onze kosten onze democratische rechtstaat afbreekt, moet er niet verbaasd worden gekeken dat de burger het beleid niet langer steunt en zijn/haar eigen weg gaat. Een burgerlijke opstand is dus niet ver weg, en zolang de politiek niet uit de formatie komt bewust of onbewust zullen zij maatregelen nemen die ons niet aan staan en zal het voorlopig niets veranderen ook niet na 25 september.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord