biden

Net als bij de campagne-bijeenkomsten van beiden vóór de verkiezingen, zal er nagenoeg geen publiek zijn, zo is de algemene verwachting. Louter ‘Hollywood-Coryfeeën’ en ‘Rijke/Machtige’ Amerikanen zullen ‘Acte de Présence’ geven. De ‘Gevestigde Media’ zullen de schamele opkomst wijten aan de ‘Bestorming van het Capitool’, en ‘Covid’. Tegenstanders van Biden zullen er op wijzen dat er tijdens zijn campagne-optredens al nauwelijks belangstelling was, en dat als er geen spontane ‘Capitool-bestorming’ was geweest, ze die hadden moeten ‘uitvinden’ om te verklaren hoe zo’n opzichtig impopulair team ooit de verkiezingen gewonnen kan hebben. Waarbij Biden/Harris zelfs meer stemmen kreeg dan enig team voor hen. En gelet op de vele rellen vorig jaar, zijn hun aanhangers nou niet direct bang voor ‘Covid‘, of Trump-aanhangers. Dus waarom zouden ze juist nu verstek laten gaan dan?

Voor de ‘Gevestigde Media’ maakt het weinig uit, die zijn aaneengesloten in feeststemming, en ze zullen zonder uitzondering de dreiging die de ‘veiligheidsmaatregelen’ noodzakelijk maakten nog stevig aandikken. Wat de weg vrijmaakt voor de ‘Security State’ die in aantocht is, en waar zij zelf ook behoorlijk last van gaan krijgen, zo is mijn verwachting. Althans, voorzover ze in de basis nog wel enigszins integer zijn. Waarmee ik nog maar eens wil onderstrepen dat mensen als Erik Mouthaan, en andere gemesmeriseerde ‘mooipraters’ niet beseffen waar ze deel van uitmaken.

En wat is dat dan, waar zij deel van uitmaken?

Glenn Greenwald, de journalist die destijds bij ‘The Guardian’ het verhaal van Edward Snowden mocht vertellen, voordat ‘The Guardian’ onderdeel werd van ‘MI-6’, en die recent bij ‘The Intercept’ van de bus stapte, waarna ook zijn ‘rechterhand’ in de ‘Snowden-tijd’, die het initiatief nam voor ‘The Intercept’, van de bus werd gegooid, meent dat wat nu zichtbaar is als de ‘beleidslijn’ van Biden en Harris de grond rijp maakt voor een ‘Betere Trump’. Ik denk het niet. En niet omdat er niemand zo ‘goed’ was als Trump, maar omdat het ‘systeem’ zich opmaakt voor de ‘Grand Finale’, en geen concurrentie meer zal dulden. Alles wijst daarop. En ik kan wel janken.

Mijn vrienden en familie, en mensen die reageren op mijn blog, doen hun best om mij ‘bij de les’ te houden, door mij op gezette tijden te attenderen op het gegeven dat we het ontzettend goed hebben, ‘Ondanks Covid’, en wat er verder nog mis is in de wereld. Ze hebben veel moeite om te begrijpen waar mijn niet-aflatende ‘maatschappij-kritiek’ vandaan komt, laat staan dat ze zien waar ik heen wil. Ik doe mijn uiterste best om dat helder te maken, maar het valt niet mee. In de kantlijn van dit blog staat dat ik schrijf voor mensen die ‘Niet Klagen’. En wat is het dan wat ik doe?

Lees ook:  FVD de nieuwe kruisvaarders 2022

Al heel lang waarschuw ik voor een ‘neo-feodale’ toekomst, en dan heb ik het over een samenleving waarin ‘Toegang’ verdeeld wordt op grond van ‘Gunning’, met een almachtige kliek bovenaan de voedselketen die niets presteert of produceert, maar zich daar heeft ‘genesteld’ door machtsspelletjes, omkopen, liquideren en ‘Uitgekiende PR’. In een wereld waarin de productie niet meer afhankelijk van de factor ‘Arbeid’, omdat alles geautomatiseerd en gerobotiseerd is, is dat een levensvatbare propositie. De ‘Fascistische’ (‘Corporatistische’) tussenfase was de brug tussen het (‘Hybride-‘) kapitalisme en die feodale staat, in ons deel van de wereld.

Kapitalisme en Communisme waren de theoretische modellen die ons uit de feodale drek van de ‘Middeleeuwen’ trokken, en die draaiden om de optimale inzet van ‘Arbeid’ en de ‘Productiemiddelen’. De ‘Hybride’ vorm, de ‘Sociaal Democratie’, naaide in ‘Europa’ van die intellectuele lappen een eigen pak, maar nog altijd rond de thema’s ‘Arbeid’ en ‘Productiemiddelen’. Automatisering, robotisering, maar vooral de export van productiecapaciteit naar ‘Lage Lonen Landen’, werd ‘opgelost’ door de creatie van ‘BullShit-Jobs’ in talloze schakeringen. Echt volslagen nutteloze ‘Banen’, gesubsidieerde ‘Banen’, waaronder ‘Activisme’, maar ook de absurde beloning van uiteenlopende zangers, acteurs, en beeldend kunstenaars waar een ‘markt’ voor werd gecreëerd, om nog maar te zwijgen van alle studierichtingen in de ‘wetenschap’, aan elkaar genaaid in de ‘Gevestigde Media’ die de ‘Vraag’ naar méér ‘Pulp’ door het dak joegen, wat culmineerde in ‘Identiteitsdecadentie’, waardoor de fascistoïde, ‘Corporale’ platforms die we de ‘Sociale Media’ noemen bestaansrecht kregen, en hun ‘eigenaren’ naar de top van de voedselketen kropen, over de kadavers van een imploderende samenleving waar alle wetten en regels ‘ter discussie’ kwamen te staan.

In een zuiver kapitalistische, of communistische maatschappij is het simpelweg ondenkbaar dat je niet de beste man of vrouw op de juiste plaats zou benoemen. Maar in een feodale, op ‘Gunning’ en ‘Toegang’ gebaseerde maatschappij is het de norm dat prestatie geen enkele rol meer speelt. De enige vraag die beantwoord moet worden, is of betrokkene ‘Loyaal’ is. Het gegeven dat Kamala Harris Biden uitmaakte voor ‘Racist’, tijdens de voorverkiezingen in debat met Tulsi Gabbard roemloos tenonder ging, en als eerste afhaakte, maar nu opduikt als ‘Vice-President’, komt omdat Harris ‘Loyaal’ is aan de ‘Warparty’, en Gabbard niet. HIER de discussie tussen Biden, Harris en Gabbard tijdens de voorverkiezingen. En let even, naast de krachtige argumenten, op het applaus vanuit de met ‘Democraten‘ gevulde ‘CNN-zaal’.

Lees ook:  Meer dan de helft van de Fransen denkt dat een burgeroorlog komt en EU zal verdwijnen

De ‘Vierde Industriële Revolutie’ gaat over de vraag wie we het vruchtgebruik van wat het Kapitalisme en het Communisme hebben opgeleverd ‘Gunnen’. Voor wie hebben wij zelf, en onze voorouders, gezwoegd en gestreden? Voor ons eigen collectieve nageslacht, en een vreedzame wereld? Of voor een in ‘Vestingsteden’ verschanste oorlogszuchtige, wrede, tot de tanden bewapende elite? Eenmaal en andermaal benadruk ik dat velen die in praktische zin hand-en-spandiensten verrichten voor die elite, niet in een ‘Complot’ zitten. Hun ‘Loyaliteit’ wordt gewaardeerd, en op dit moment ook nog wel beloond, maar hun eigen toekomst, en dat van hun kinderen en kleinkinderen staat net zo goed op het spel als dat van u en van mij. Ook hun ‘pensioenpremies’ stijgen met tien procent. Ook zij liggen straks dubbel voor hun ‘Groene Ideaal’, en ze zitten ook ‘thuiswerkend’ hun propaganda te typen voor een systeem dat hen zal verslinden, en de botjes uit zal spugen.

Een terugkeer naar Kapitalisme of Communisme, of juist méér Sociaal Democratie, is niet het antwoord. We hebben een geheel nieuw systeem nodig! Een andere manier van denken. Sociaal, maar gedisciplineerd en ‘inclusief’. Wie wil werken, of moet werken om deel uit te kunnen maken van een expeditie, of uit wetenschappelijk nieuwsgierigheid, of verantwoordelijkheidsgevoel, moeten we die ruimte ‘Gunnen’, zonder afscheid te nemen van objectieve criteria voor het vaststellen van geschiktheid. Trump zag de wereld door een kapitalistische-bril, en dat was zijn achilleshiel. Zijn analyse van de het fascistische, ‘Corporale’ systeem was correct, maar hij zag niet wat nodig was om dat prachtige land weg te trekken uit de dodelijke omarming van de ‘Warparty’, waar hijzelf, en zijn hele omgeving, met hun rug in de rijrichting zaten. Voor mensen als Steve Bannon is dit een titanengevecht om de overleving van het Kapitalisme veilig te stellen, terwijl dat dertig jaar geleden al is overleden, en dat ook niet meer terugkomt. En ik gebruik fascisme niet uit gemakzucht, maar wat is DIT anders dan een ‘NSB-mentaliteit‘? Weet u zeker dat u daar bij wilt horen?

Lees ook:  Het verplichte vaccinatiebevel van Joe Biden kan de VS rechtstreeks naar een burgeroorlog leiden

Biden en Harris, en de ‘Democratische’ tak van de ‘Warparty’, slaan de taal uit van ‘solidariteit’ en ‘gelijke kansen’, maar hun agenda is een andere. Ik zou oprecht dolgraag geloven dat het niet zo is, maar alle signalen staan op bloedrood, en niet op groen. Ik las in mijn krant dat het ‘team’ van Biden een heel ‘diverse’ ploeg is, en ik begrijp wat ze bedoelen, omdat ze slechts kijken naar uiterlijk vertoon en ‘PR-praatjes’, waarbij ‘gewogen’ wordt op ‘mannetje-vrouwtje’, de kleur van de huid, leeftijd, seksuele voorkeur, en al die andere openlijk discriminerende dingen die er helemaal niet toe doen voor wie bestuurlijke kwaliteit wil. Ik zie zelf een homogene club ‘Warparty’-adepten en carrière-haaien voor wie woorden geen enkele betekenis hebben, los van de vraag of het ‘verkoopt’. Maar dat geldt voor mijn krant ook, ben ik bang. En als u zegt, na het lezen van het voorgaande: ‘Jammerjoh! Maar dat gaat ‘m niet worden’, dan heb ik geen mogelijkheden om daar verandering in te brengen. Ik klaag niet, maar tracht te bouwen. Naar mijn inschatting is dat dan net zo ‘Jammerjoh’ voor mij, als voor u als dat kwartje niet valt. En het speelt ook bij ons! Anders, maar ook weer niet. Het is niet een ‘Groot Complot‘, maar eerder ‘They‘. En ja, de auteur van dat artikel waar die laatste link u naartoe voert is een Moslim, maar wat zou dat? Meer en meer komt het aan op persoonlijke integriteit, en dat is een alarmerend signaal, omdat het nu zo schaars begint te worden. Dus blijf ik, zolang ik nog de ruimte heb, bouwstenen aandragen. En daarna zien we wel weer.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord