ma. nov 28th, 2022
https://indignatie.nl/2020/08/17/de-afgrond-van-desinformatie-staart-in-de-makers-ervan/

Een lans breken voor het belang van de ‘kudde‘, zoals ik in mijn bijdrage van gisteren deed, is in ons deel van de wereld erger dan ‘vloeken in de kerk‘.

Kuddegedrag‘ staat in onze beleving tegenover ‘zelfontplooiing‘ en ‘vrijheid‘, en het heeft een slechte pers in de ‘Gevestigde Media‘ waar men in felle bewoordingen afstand neemt van ‘populisme‘. Je zou dus zeggen dat we goed beschermd zijn tegen de gevaren die beslist ook verbonden zijn aan het gemakzuchtig volgen van de ‘Kudde‘, maar het tegenovergestelde is het geval, in mijn optiek.

Dat ‘volgzaamheid‘ ernstige consequenties kan hebben hoef ik u niet uit te leggen. Ruim voldoende historische voorbeelden van de ‘massa‘ die buitengewoon kwalijk gedrag vertoonde. Maar de intellectuele ‘diaspora‘ die het gevolg is van een hang naar ‘individualisme‘ is zo mogelijk nog een stuk gevaarlijker, door het ontbreken van verantwoordelijkheidsbesef. Zie alle ‘Eindeloze Oorlogen‘ die we alleen al sinds het begin van deze nog jonge eeuw zijn begonnen. De narigheid is daarbij dat we ons betrokken voelen bij de ‘Goede Bedoelingen’ waarmee ze ons worden verkocht, maar we voelen ons niet verantwoordelijk voor de uitvoering. De ‘Kudde‘ legitimeert, maar keert vervolgens terug naar ‘Boer Zoekt Vrouw‘, of het ‘EK‘, en we horen wel hoe het afloopt.

Dan schep je ontstellend veel ruimte voor mensen die via ‘Wargames‘ de ‘Kudde‘ een kant op drijven die voor hen profijtelijk is. De link hiervoor is naar een artikel van Brandon Smith, waar ik zelden of nooit naar verwijs, omdat hij ernstig in de ‘Conspiracy Hoek‘ zit, met als alles overstijgende fobie dat ‘de Communisten‘, en meer in het bijzonder de ‘Chinese Variant‘, op een kans loeren om ons hun ‘globalistische ideaal’ binnen te trekken, en dat zie ik niet. Sterker nog, zowel China als Rusland zijn de enige serieuze ‘spelers‘ op het ‘globalistische‘ niveau die niet ‘aan boord‘ zijn als we het hebben over die ‘Big Reset‘-agenda van het ‘World Economic Forum‘. En ik begrijp eerlijk gezegd ook niet hoe je over het hoofd kunt zien dat er geen liefde verloren is tussen het ‘WEF‘ en zijn westerse supportersschare, en die twee landen die aansturen op een restauratie van het respect voor soevereine staten.

Wat er bij mij met name niet in wil, is dat ‘Beijing‘ een bio-oorlog zou zijn gestart door de eigen bevolking te besmetten. Op een bepaald ‘complot-niveau’ zal het allemaal wel erg ‘logisch‘ zijn, maar mij bent u dan kwijt, in het bijzonder als u ‘vergeet‘ keiharde bewijzen erbij te leveren, en daar ineens genoegen neemt met de ‘Heilige Consensus‘ onder ‘experts‘. Als het een ‘man-made‘ virus is, en het bewijs daarvoor wordt onweerlegbaar geleverd, wil ik nog wel meegaan in de theorie van een ‘ontsnapt‘ virus, ook al moet u dan nog wel even uitleggen hoe het komt dat er wereldwijd al ver vóór ‘Wuhan‘ sporen van ‘Covid‘ zijn aangetroffen in bloedmonsters en afvalwater. Als het is ingezet als een ‘bio-wapen‘, is de kans véél groter dat lieden die China als de ‘Fabriek van de Wereld‘ wilden decimeren erachter zitten, en dan kom je niet in Beijing uit.

In landen met een stabiele regering, democratisch of anderszins, maar waar de bevolking weinig lust heeft om wat men heeft bereikt, en een toekomst die hen toelacht in het honderd te schoppen, is de ‘Kudde‘ gevormd, en een veilige plek. De enigen die dat niet willen begrijpen, zijn de roofdieren en aasgieren, en de verwarde ‘Kuddedieren‘ in ons deel van de wereld die menen in ‘vrijheid‘ te leven, terwijl ze niks (meer) in te brengen hebben, en zoetgehouden worden het ‘customizing‘ van de consumptie, en de illusie van een ‘LifeStyle‘ als expressie van hun ‘individualisme‘. Terwijl ‘LifeStyle‘ het toppunt is van ‘Kuddegedrag‘, en het ‘tweaken‘ van uiterlijk vertoon niet verwijst naar enig intellectueel proces, maar manipulatie op basis van ‘smaak‘.

In het begin van de ‘Covid-pandemie‘ had men het over de noodzaak ‘Groepsimmuniteit‘ te bereiken. Vanuit die gedachte werden de ‘Maatregelen‘ doorgevoerd. Als het overgrote gedeelte van de bevolking immuun was, omdat men besmet was geweest, zonder er aan dood te gaan, terwijl we de kwetsbaren beschermden tegen het risico van besmetting, dan spaarde dat levens. Dat is een goed voorbeeld van hoe de ‘Kudde‘ het individu kan beschermen. In de uitvoering werkte het zo niet, nadat de ‘IC-capaciteit‘ op enig moment de bepalende factor werd, en alles en iedereen ‘in Lockdown‘ ging, waardoor ook die mensen die voldoende weerstand hadden niet werden besmet, en dus geen immuniteit opbouwden. Vervolgens werd het verhaal dat we allemaal gevaccineerd moesten worden, maar de aangeboden vaccins beschermen niet tegen besmetting, en wie gevaccineerd is kan nog steeds anderen ziek maken, dus geen immuniteit. Maar inmiddels is het verhaal dat ook mensen die (statistisch gesproken) geen risico lopen om ernstig ziek te worden, of te overlijden, óók moeten worden ingeënt. Die zijn in praktische zin dus al immuun, als je volhoudt dat de bescherming van die vaccins (die niet meer zijn dan een profylaxe) verkocht kan worden als ‘immuniteit‘, maar desondanks moeten ze zo’n inenting gaan halen? Leg uit……

In bepaalde gevallen kun je onderbouwen dat één oplossing voor de hele ‘Kudde‘ beter is, omdat het anders te ingewikkeld wordt, en daardoor te kostbaar. Dat is bijvoorbeeld mijn argument om iedereen een ‘Basis-Inkomen‘ te verstrekken, zodat je van die geldverslindende, ergerniswekkende ‘overhead‘ af bent. Niet alleen op het niveau van de uitvoering, administratie en controle, maar ook op het niveau van de regelgeving en ‘wetenschappelijke‘ aansturing. Maar in veel andere gevallen gaat die vlieger niet op, en dat is met name het geval in situaties waarin een miniem gedeelte van de bevolking protectie dient te krijgen, terwijl de kostprijs daarvoor de ontwrichting van de totale economie, én de sociale structuur is. Een discussie daarover is dan wel het minste. En als zo’n ingreep als onafwendbaar wordt gezien, nadat alles gezegd en gedaan is, dan kort en krachtig, en niet uitsmeren over een aantal jaren.

Genoeg over ‘Covid‘. Want dat is niet het enige ‘Kuddegedrag‘ dat ons in het westen lelijk opbreekt op dit moment. Het wemelt van de ‘Agenda’s‘ die via subversieve wegen worden doorgevoerd, nadat er eerst ergens een ‘Wargame‘ aan gewijd is. ‘Wargames‘ klinkt erg dreigend, waar het door de deelnemers niet beleefd wordt als iets dat verband houdt met ‘Oorlog‘. Het is op dat niveau een professioneel hulpmiddel om mensen op sleutelposities voor te bereiden op een situatie die ze niet uit de praktijk kennen, op basis van ‘modellen‘ die door ‘wetenschappers‘ zijn ontwikkeld. In het verleden stond ik al uitvoerig stil bij de ‘Wargame‘ die Jim Rickards voor de Amerikaanse ‘diensten‘ ontwikkelde, gebaseerd op ontwikkelingen in de financiële wereld. Anderzijds leren niet alleen de mensen die dan voor het front van de troepen zullen staan wat werkt, en wat niet, maar worden de lessen die geleerd worden door dat soort ‘Wargames‘ te spelen ook weer gebruikt om de regie te houden, en te versterken.

Dat alles onttrekt zich aan de waarneming van de burger, die moeite heeft om te begrijpen waarom de mensen op een bepaalde plek in de organisatie zekere keuzes maken, die contraproductief lijken. Recent schreef ik vrij uitvoerig over dat incident met dat toestel van Ryanair, en de consequenties, waarbij ik de mogelijkheid openhield dat ‘activisten‘ die het voorzien hebben op ‘Regime Change‘ in Belarus en Rusland autonoom besloten tot die ‘grap‘ met die bommelding, en daarbij in één moeite door af waren van een lastige geestverwant. En dat dan zonder ruggespraak met hun ‘Overlords‘ binnen de NAVO-organisatie. Wat verklaart waarom die ‘Overlords‘ aanvankelijk meegingen in het scenario dat Loekasjenko er achter zat, omdat ze dachten te weten dat het ‘zéker‘ niet uit hun eigen keuken kon komen. Dat, of anders is de NAVO écht uit op oorlog, en was het een gevalletje ‘Gleiwitz‘, en dan zijn we écht ver van huis! Want dat het Loekasjenko en de KGB waren, dat is nu het minst waarschijnlijke scenario. Maar ‘Wargames‘ zijn in die zin ook gevaarlijk, omdat ze er voor zorgen dat bepaalde reacties ‘op rails‘ lopen. En als het station verlaten is, is er geen weg terug.

Voor eenieder die denkt in termen van een ‘Groot Complot‘, en Brendan Smith is daar zonder meer een sprekend voorbeeld van, is er geen ruimte voor zulke toevalligheden, of ‘complot-bedenkers‘ die zich aan de regie onttrekken. Hier op mijn blog heb ik er consequent op gewezen dat de organisatoren van ‘Wargames‘ de allerbeste bedoelingen kunnen hebben. Veelal ook in volledige openheid communiceren over hun bedoelingen, en dat is ook zeker het geval bij het ‘WEF‘, dat al geruime tijd publicaties uitbrengt, en lezingen organiseert over de komende ‘Big Reset‘, en wat dat voor gevolgen heeft, als we hen hun gang laten gaan. Maar er hoeft maar één ‘Rotte Appel‘ tussen te zitten die weet op welke ‘knoppen‘ je moet drukken om een andere uitkomst te krijgen, en het hele orgel is vals. En als er niet één ‘Rotte Appel‘ tussen zit, maar een fruitmand vol ‘Rotte Appels‘, elk met een eigen agenda, weet je niet waar je blijft.

Dan kom je uit bij situaties waarin tal van organisaties, en chefs, en diensten, en bedrijven, reageren zoals is afgesproken, conform de regels voor de ‘Kudde‘ die ze zijn, zonder verder ergens nog over na te denken, en dat ze tot hun grote schrik bemerken dat ze onderdeel zijn van snode plannen. De narigheid is daarbij dat een samenleving die het nodig heeft om te veinzen dat respect voor het individu voorop staat, die aanpak met ‘modellen‘ en ‘Wargames‘ nodig heeft om de controle te houden. Een samenleving die steunt op de wil van het volk, met een ‘Sterke Leider‘ (of ‘Sterk Team‘) die het overzicht heeft, en de grenzen bewaakt, is veel minder kwetsbaar voor ‘Intriganten-listen‘.

Als het culturele, sociale en economische fundament onder een samenleving solide is, is de cosmetische diversiteit van geen belang. De ambitie van de ‘Globalisten‘ is het scheppen van een ‘modelmatige‘ orde, aangestuurd door een ‘management-klasse‘ die is geconditioneerd middels ‘Wargames‘, wat in hun beleving de individuele vrijheid naar het optimale niveau brengt. Het tegenovergestelde is het geval. Het maakt ons tot slaven van onze meest basale impulsen, hersenloos achter ‘trends‘ aansjokkend, deels uitgedacht door de ‘management-klasse‘ om ons binnen de kaders van hun ‘model‘ te houden. Waarbij de verschillende ‘modellen‘ die er in omloop zijn niet op elkaar aansluiten, en kwetsbaar zijn voor misbruik door ‘Rotte Appels‘, die inmiddels overal hun kans schoon zien om hun eigen agenda en ‘Bottom Line‘ een handje te helpen door initiatieven die gegarandeerd een voorspelbare uitkomst hebben, wereldkundig gemaakt in de studies van al die ‘Wargames‘. Dat is al erg genoeg, maar het wordt nog een stuk erger als we vervolgens de verkeerde ‘Appels‘ aanwijzen als de boosdoeners, omdat we in eigen kring louter de meest ‘Nobele Mensen‘ hebben gerekruteerd. Handelaren in ‘Liefdadigheid‘, ‘Mensenrechten‘, en ‘Bevrijdende Bommen, Granaten, Drones, Gifgassen en Cyberaanvallen‘. Dan ben je goed gek. Wappie.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord