Connect with us

Nederland

Voorspellingen komen vrijwel nooit uit

Published

on

co2

Jeroen Hetzler[i] komt op 11 augustus 2021 op de website www.climategate.nl met een aantal vaststellingen, dat de moeite waard is om aan een breder publiek door te geven. Teksten en volgorde heb ik naar eigen inzicht aangepast, eigen teksten verwerkt in onderstaande vaststellingen en de tekst over adaptatie heb ik in aangepaste vorm overgenomen van Arjan Duiker, een van de reaguurders op het artikel van Hetzler.

 • In politieke debatten wordt herhaaldelijk verwezen naar de wetenschap. Bedoeld wordt de IPCC voorspellingen en de propaganda berichtgeving van en in de media, waarin consensus en autoriteit argumenten domineren. Hetzler noemt dat een verengt begrip, dat een correcte wetenschapsontwikkeling in de weg staat;
 • Nederland en zelfs Europa is niet de problem-owner/probleem eigenaar, maar manifesteert zich wel als zodanig. De gezamenlijke Europese CO2 uitstoot benadert 6% van het totaal. Is men van mening dat er iets moet gebeuren, dan beginnen met de trap van bovenaf te vegen en voorkomen dat het vuil op de eigen hersenpan valt. Dus beginnen bij China, USA en India: 3 miljard versus 17 miljoen;
 • In Nederland gaat het niet om het bewijsbare gelijk, maar om de overtuiging gecombineerd met het zich goed voelen. CO2 is een gas en een gas verplaatst zich door wind en luchtdrukverschillen, Nederland is geen land onder een stolp. Daarom leidt het in splendid isolation toepassen van veronderstelde effectieve maatregelen in Nederland alleen niet tot de gewenste daling van CO2, Stikstof en fijnstof emissie;
 • Het klimaatbeleid is het resultaat van politiek-idealistisme dat de belangen van het Eco Industrieel complex dient, waarbij de wetenschappelijke component zoek is geraakt. Er is een slaafs politiek-correct denkkader ontstaan rustend op een zichzelf toegedichte morele verhevenheid die de academische vrijheid van denken aantast en (vaak gesubsidieerde) wetenschappers/advies instanties afhankelijk maakt van politiek gewenste “onderzoek” resultaten.
 • De uitspraken van Nijpels c.s. zijn kenmerkend voor lieden die ondoordachte besluiten nemen, gespeend van elk realisme, in strijd met fundamentele burgerrechten, democratische principes, universele rechten van de mens. Hun fanatisme is omgekeerd evenredig aan hun inhoudelijke kennis. Een uitermate geborneerd voorbeeld daarvan is de uitspraak van de Nederlandse klimaat goeroe Nijpels: “de uitvoering van het Klimaat akkoord stuit op allerlei bezwaren, bijvoorbeeld van bewoners die zich beroepen op hun democratische rechten en Europese regels. Die bezwaarprocedures en burger inspraak vertragen de uitvoering”.

Nijpels, de man van een akkoord dat resulteert in verarming van de Nederlandse samenleving. De man met briljante voorstellen als; meer biomassacentrales resulterend in groeiende ecologische treurnis in ver-van-huis gebieden. De man die de ondoordachte gasuitstap toejuicht en daardoor de deur opent voor de import van noodzakelijk veel duurder gas uit andere landen om energietekorten te compenseren. De man die de aanleg adviseerde van kilometers windturbineparken en zonneweiden die cultuur, flora en fauna vernietigen en het geestelijke en fysieke welzijn van omwonenden aantasten. De man die hardnekkig vecht tegen het gebruik van fossiele brandstoffen en bouw van kerncentrales, terwijl in China, India en Frankrijk de groei van kolen – en kerncentrales niet meer te stoppen is.

 • De Eco elite waar Nijpels lid van is, vertoont dictatoriale trekken en bedient zich van fascistische technieken en tactieken om de grenzen van burgerrechten van niet-volgers en andersdenkenden te decreteren. Bij die inspanningen worden bewust burgerrechten geschonden en door het opdringen van onbetaalbare welvaart schadelijke inferieure middelen als windturbines en zonnepanelen, belastingbetalers financieel benadeeld;
 • Hagoort, de voormalige baas van de NPO bevestigde dat de NPO zich bij klimaat onderwerpen niet houdt aan een objectieve berichtgeving: “de NPO streeft geen objectieve verslaggeving na over het klimaat…weigert programma’s te maken die aan de orde stellen of er wel een klimaat probleem is.” NPO bericht dan ook voortdurend dat het misgaat met het klimaat.

“Een drogreden
waarbij wat nog
bewezen moet worden”

Hagoort bedient zich voortdurend van blind geloof zonder voldoende inhoudelijke kennis. Dat is volgens Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier, met belastinggeld gefinancierde actiejournalistiek. Klachten over het gebrek aan objectieve berichtgeving doet de NPO af met cirkelredeneringen, kringredeneringen of petitio principii. Een drogreden waarbij wat nog bewezen moet worden als juist wordt aangenomen of veronderstelde feiten gebruikt of aangehaald worden, waarvan de spreker, redenaar, deelnemer aan een debat en discussie onjuist veronderstelt dat ze al bestaan of gerealiseerd zijn.

In de tijden van de Sovjet Unie kreeg een dergelijke berichtgeving de term “agitprop” een samentrekking van agitatie en propaganda waarmee leden van Sovjet samenlevingen werden geïnjecteerd met communistische ideologische propaganda, te hersenspoelen om de leden emotioneel over de streep te trekken. Wat het klimaat betreft hanteren NPO en het gros van de traditionele media tegenwoordig dat verderfelijke communistische handwerk.

klimaat
 • IPCC klimaat modellen zijn een bundeling van voorspellingen. In de achterliggende periode is herhaaldelijk wetenschappelijk bevestigd dat het gros van die vooral apocalyptische voorspellingen niet is uitgekomen Kritische wetenschappers hebben op basis van empirische data en onderbouwde argumenten voortvloeiend uit wetenschappelijke onderzoeken, aangetoond dat de IPCC modellen politieke verhalen zijn, die amper serieus aandacht besteden aan natuurlijke cycli in het klimaat van de aarde;
 • Waar zijn de feiten, bewijzen die de catastrofale opwarming in de voorspellingen van het IPCC aannemelijk maken? Het klimaat panel van de UN is in gebreke gebleven, kan die niet produceren;
 • Klimaatwetenschappers uit IPCC kringen hebben toegegeven dat hun nieuwe generatie klimaat modellen – de CMIP6 modellen – oververhit en veel te alarmerend zijn. Goddard, directeur NASA: “…het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat we niet om die erkenning heen kunnen…je eindigt met cijfers voor zelfs de nabije toekomst die waanzinnig eng en onjuist zijn”. Niet verrassend dat klimaatwetenschappers verbonden aan dat lichaam gas terug moeten nemen en bevestigen dat het IPCC door die twijfelachtige eenzijdige, selectieve “wetenschapsbeoefening” zich al decennia schuldig maakt aan propaganda;
 • Klimaat modellen kunnen nuttig zijn om het complexe klimaatsysteem van de aarde te bestuderen, maar zijn totaal ongeschikt om betrouwbare projecties te maken waarop klimaat beleid kan worden gebaseerd. Klimaatrapporten blijken voorspelbaarder te zijn dan het klimaat zelf;
 • Ondanks al het geschreeuw in geluid en tekst is geen politicus noch een activist en zeker niet een gepolitiseerde rechter in staat om een concept te bedenken dat daadwerkelijk resulteert in klimaat neutraliteit.

In plaats van gebukt te gaan onder de apocalyptische IPCC voorspellingen en mee te gaan huilen met de wolven in het bos, is het beter om zich te concentreren op adaptatie inspanningen zoals:

 • voorkomen van bosbranden door structureel effectief bosbeheer en beperken van urbanisatie in beboste streken;
 • beperken van overstromingen door adequaat waterbeheer en creëren van voldoende “ademruimte” voor waterlopen;
 • dempen van effecten van extreme regenval door waterbassins, riolering, drainage en pompsystemen af te stemmen op extreme wateropvang  gebaseerd op historische data;
 • beperken van schade aan behuizingen door toepassen van juiste bouwtechnieken in waterrijk gebied, afstand te bewaren tot de waterlijn en goed functionerende waarschuwingssystemen incl. informatie en oefenen.

De ellende die bosbranden, overstromingen en extreme regenval in Nederland heeft veroorzaakt, bevestigt dat de overheid, ondanks de ruime ervaringen uit het verleden, tekort is geschoten in de afstemming van welzijn en welvaart aan periodieke natuurlijke extremen.


[i] Afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit Bedrijfskunde / Bosbedrijfseconomie. Bij AMRO-bank AMRO International Banking Course Werkzaam geweest als kredietanalist internationale institutionele leningen (AMRO-bank nu ABN-AMRO), ontwerp en invoer van systemen voor (financiële) managementinformatie (Hoogheemraadschap van Rijnland en TU Delft diverse faculteiten.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.



Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.



Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.



Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.



Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN