vaccin

In een commentaar op mijn bijdrage van gisteren sloot Willem een ‘link‘ bij naar een fragment uit een boek van Carl Sagan, dat u HIER vindt. Dat stuk tekst spreekt voor zichzelf. Sagan was een uitgesproken ‘scepticus‘. Mijn eigen vorming in die richting maakte dat ik mij abonneerde op het tijdschrift ‘Skeptic‘, een publicatie van ‘The Skeptics Society‘, opgericht door Michael Shermer, de auteur van ‘Science Friction‘, en ‘The Science of Good and Evil‘, onder andere.

Voor een gelovige is een ‘Scepticus‘ een ‘Wappie‘. Iedereen heeft een ‘Draak in zijn garage‘, maar die ‘Sceptische Dwarsligger‘ heeft geen boodschap aan de ‘consensus‘. De ‘Scepticus‘ neemt genoegen met twijfel. Of sterker: Hij of zij moedigt twijfel aan. Als ‘denkrichting‘ in het laatste deel van de vorige eeuw in academische kring redelijk populair, maar vooral onder de ‘exacte‘ wetenschappers. Twijfel kan echter ook verlammend werken als je daardoor belangrijke keuzes voor je uit schuift, of maar blijft piekeren over zekere details.

De ‘Scepticus‘ aanvaardt dat er een veelheid aan mogelijke keuzes is, en dat manifestaties waar hij of zij intuïtief afwijzend tegenover staat tóch ‘waar‘ kunnen blijken te zijn. Zoals een ‘Draak in je garage‘. Dat alles onder het motto: ‘Absence of proof, is not proof of absence‘. Tegelijk betekent een waarneming van een fenomeen niet dat je de vrijheid hebt om naar hartelust te extrapoleren. Elke nieuwe stap moet ‘juist‘ zijn, wat vereist dat je scherp definieert.

In reactie op wat Willem schreef haalde ik twee actuele gebeurtenissen aan waarin je ziet dat ‘gelovigen‘, die zich zonder aarzeling uitspraken over een incident waarbij ene Jussie Smollett betrokken was, een ‘hate-crime‘ zagen, terwijl vervolgens bleek dat hij het hele incident in scene heeft gezet, met een stel vrienden, om zijn carrière een steuntje in de rug te geven. En anderzijds is er dat geval van Kyle Rittenhouse, die in een openbaar proces onschuldig werd bevonden aan hetgeen hem ten laste was gelegd, maar de ‘gelovigen‘ leggen zich er niet bij neer. Dat zou nog enigszins verdedigbaar zijn als die vrijspraak het gevolg was van een ‘vormfout‘, of gebrek aan bewijs. Maar daar was geen sprake van. Het hele voorval was vanuit alle hoeken en gaten gefilmd, met meerdere camera’s, en zelfs vanuit een ‘drone‘ van de politie. Zelfs getuigen die door de aanklager waren voorgedragen, ondermijnden zijn zijn schets van wat er was voorgevallen.

Lees ook:  De echte reden waarom het Westen overstuur is vanwege het debacle in Syrië en Turkije

Waar het zulke kwesties betreft als ‘Covid‘, en de vraag of de ‘vaccins‘ helpen, of dat ze de problemen alleen maar groter maken, door ‘bijwerkingen‘ en ‘Immunity Escape‘, wat zorgt voor ‘nieuwe varianten‘, en een risico vormt voor de eigen natuurlijke afweer als die ‘gecompromitteerd‘ wordt door die ‘lekkende vaccins‘, zoals uitgelegd in eerdere bijdragen, met ‘links‘ naar beschouwingen van deskundige artsen en wetenschappers ter onderbouwing, is het voor de (relatieve) leek, zoals ondergetekende, niet eenvoudig om te achterhalen wat nou feitelijk en bewezen is, en wat ‘consensus‘-gedreven en speculatief is. De ‘Scepticus‘ in mij verzet zich niet tegen de ene, of de andere uitleg, maar op het moment dat iemand gaat ‘rotzooien‘ met de bewijslast, of de definities, gaan bij mij de hakken in het zand.

Mijn bijdrage van gisteren, met het accent op ‘Liegen met Statistiek‘, was niet bedoeld om u in verwarring te brengen, maar om u aan te moedigen om te vragen om die ‘Draak‘ zichtbaar te maken waar iedereen zo bang voor is. In discussies buiten dit blog om kijken ‘gelovigen‘ je soms ontsteld aan als je vraagt om bewijs. ‘Iedereen weet‘, en ‘denk je dat die artsen liegen!?!‘ Daarom besteedde ik vorige week al een bijdrage aan een ‘Hearing‘ waarin een gerenommeerde wetenschapper, en uitgever van een hoog aangeschreven ‘Peer Reviewed‘ publicatie op medisch gebied, met kracht afstand nam van ‘Iedereen weet‘. En ik zeg niet dat alle artsen die iets anders beweren dan artsen die ik hier opvoer als mijn getuigen ‘á charge‘ liegen. Er zijn tal van mogelijkheden om te verklaren dat iemand ‘onwaarheid spreekt‘, terwijl hij of zij niet liegt. Overal waar ik mijn lezers ervoor waarschuw niet mee te liften met het idee dat het allemaal één ‘Groot Complot‘ is, benadruk ik dat mensen die de ‘consensus‘ verdedigen volstrekt nobele bedoelingen kunnen hebben, zelfs als ze weten dat ze strikt genomen niet kunnen bewijzen dat wat ze beweren waar is. Of als ze ‘ongemakkelijke feiten‘ weglaten.

Veelal is het ook een kwestie van definiëren. Nu was weer in het nieuws dat zwangere vrouwen die besmet raakten met ‘Covid‘ in een aantal gevallen een miskraam kregen die het directe gevolg was van die besmetting. Ik ben geen arts. Ik heb die mensen niet onderzocht. Ik kan dus niet zeggen of het waar is, of niet. Maar ik heb wel wat vragen. Die mededeling werd vergezeld door een oproep om je toch vooral te laten ‘vaccineren‘, om zo je ongeboren kindje te beschermen. Want in al die gevallen waren de moeders niet ‘gevaccineerd‘. Ik ken zelf ook een zwangere vrouw die zich bewust niet laat ‘vaccineren‘, juist omdat ze bang is voor een miskraam als een ‘bijwerking‘ van ‘vaccinatie‘. En nee, die wijsheid heeft ze niet van mij. Ik adviseer niemand in die keuze tussen wel, of niet ‘vaccineren‘. Waar mijn vragen op neerkomen, is of die vrouwen die hun kindje verloren wel al één of meerdere injecties met het ‘vaccin‘ hadden gehad, maar formeel nog niet ‘gevaccineerd‘ waren omdat er nog geen drie weken waren verstreken sinds de laatste prik? Want dan zou het wel degelijk een ‘bijwerking‘ kunnen zijn van dat ‘vaccin‘, eerder dan de consequentie van de besmetting.

Lees ook:  Meta censureert berichten over abortus

Tweede vraag is, of die spontane abortus werd veroorzaakt door het feitelijke virus, of door dat ‘Spike Eiwit‘, waarvan talloze artsen en wetenschappers zeggen dat het schadelijk is voor zwangere vrouwen. Want als het dat ‘Spike Eiwit‘ is, dat na ‘vaccinatie‘ juist wordt aangemaakt door het eigen lichaam, en zich dan ook via de bloedbaan door het hele lichaam verspreidt, terwijl dat bij een spontane besmetting niet vanzelfsprekend is, dan is ‘vaccinatie‘ geen goed advies. En dan druk ik mij mild uit.

Derde vraag is of er ook ‘data‘ zijn die duidelijk maken dat er een groot verschil is tussen ‘gevaccineerd‘ en ‘ongevaccineerd‘ als we het over miskramen in het algemeen hebben? Want miskramen gebeuren.

Vragen is wat de ‘Scepticus‘ doet: ‘Laat zien die Draak!

Inmiddels is het aantal sterfgevallen in de tehuizen waar veel bejaarden wonen weer op hetzelfde niveau als vorig jaar, wat ‘vaccin-sceptici‘ een argument geeft om vragen te stellen bij de werkzaamheid van die ‘vaccins‘. Het ‘consensus-antwoord‘ is dat die ‘vaccins‘ echt helemaal top zijn, maar dat er andere redenen zijn waarom het getalsmatig lood-om-oud-ijzer lijkt te zijn. Allemaal mooie verhalen, en iedereen heeft zijn eigen variant, die al dan niet zouden kunnen hebben bijgedragen aan wat we zien, maar bewijs? Nee. Je moet het geloven. Het klinkt plausibel, als je er voor open staat. ‘Een Draak, ja….‘.

Lees ook:  Rusland laat Oekraïne niet gaan zonder een gevecht

Maar wil je soms ontkennen dat de IC-afdelingen vol liggen met ‘Covid-patiënten!?!‘ Ik ontken helemaal niks. En al helemaal niet als ik het niet zelf kan controleren, of de ‘experts‘ met hun eigen ‘data‘ om de oren kan slaan. Ik constateer alleen dat als dat het geval is, met een capaciteit die inmiddels blijkbaar half zo groot is als vorig jaar, en ergens in de buurt van dertig procent van de capaciteit waarvan de overheid vorig jaar zei dat ze die in geval van nood kon realiseren, er iets verschrikkelijk mis is in dit land. Al ver voor ‘Covid‘ zijn lelijke hoofd om de hoek van de deur stak, uitte ik hier op mijn blog kritiek op dat concept van een ‘private/public‘ partnership, waardoor de minister geen enkele invloed meer heeft op wat ziekenhuizen doen, of laten. Ook al omdat Obama er destijds zo van gecharmeerd was dat hij ons land als voorbeeld presenteerde voor zijn eigen plannen. En dat wordt nu een ‘corporate/public‘ partnership onder regie van het ‘World Economic Forum‘, waar u en ik geen lid van zijn, en geen invloed op uit kunnen oefenen. Als die de capaciteit terugbrengen tot veertig bedden, en twee verpleegkundigen, in deeltijd, waarvan één met zwangerschapsverlof, dan is het alle dagen ‘code zwart‘. Als u dat wilt verdedigen, zoals ik dat reeds op de pagina’s van NRC en elders in de media tegenkom, waar men ‘ongevaccineerden‘ de toegang tot de ‘IC‘ wil ontzeggen, zolang er nog ‘gevaccineerden‘ zijn die geholpen moeten worden, dan bent u een gevaarlijke, gestoorde gek. Kan ik dat bewijzen? Ja, met een beroep op ‘The Science of Good and Evil‘.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord