Grotius

“ Het staat buiten controverse onder alle goede mensen, dat als de gezagsdragers iets bevelen dat in strijd is met de natuurwet of de goddelijke voorschriften, het niet mag worden gedaan.”

– Grotius uit de vertaling van William Whewell uit 1853, Grotius over de rechten van oorlog en vrede

Grotius was een Nederlander en hij wist iets van slechte wetten. Hij ontsnapte ooit aan gevangenschap door zich te verstoppen in een kist met boeken, en schreef toen enkele van zijn werken in ballingschap.

Ik vloog onlangs van Europa naar de Verenigde Staten en ontdekte dat het maskermandaat in het vliegtuig vaak werd genegeerd en nogal laks werd gehandhaafd door het personeel. Iedereen in het vliegtuig had net een negatieve Covid-test gehad, velen hadden Covid gehad, velen (inclusief ik) waren gevaccineerd, velen waren niet oud of kwetsbaar. En bovendien heeft de communicatie van kennis over effectieve behandelingen veel gevaren verminderd. In de geest van velen is het mandaat onmenselijk en absurd.

Kinderen maskers laten dragen is naar mijn oordeel bijzonder afschuwelijk en zinloos. Evenzo, vaccinmandaten. Als u akkoord gaat en in staat bent om dergelijke opdrachten uit te voeren, moet u dat dan doen?

Hugo de Groot sprak over de moraliteit van zaken als het afdwingen van slechte wetten. Ik citeer zijn driedelige werk, The Rights of War and Peace , een mijlpaal in het natuurrecht of wat later natuurlijke jurisprudentie werd genoemd. In zijn Inleiding tot de literatuur van Europa in de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw uit 1839, schreef Henry Hallam in 1839: “Iedereen erkent dat de publicatie van deze verhandeling een tijdperk in de filosofische, en bijna, we zou kunnen zeggen, de politieke geschiedenis van Europa.” Het is moeilijk om de rol die Grotius speelde in de opkomst van de liberale beschaving te overschatten.

Lees ook:  Van "Event 201" tot "Cyber ​​Polygon": de WEF-simulatie van een komende "cyberpandemie"

De Rechten van Oorlog en Vrede definieert oorlog zeer ruim, om elke vorm van geweld of letsel te omvatten, zelfs als die zich kan voordoen bij een overval. Omdat Grotius eerst ‘letsel’ moest definiëren, werkte hij het besturingssysteem uit, zou je kunnen zeggen, van fundamentele rechtvaardigheid – de grammatica-achtige regels om je te onthouden van wat van een ander is. Vervolgens onderzoekt hij de beperkingen die moraliteit of natuurwetten opleggen aan ons gedrag, zodra er geweld of letsel is opgetreden.

Grotius leerde Europese heersers hun verantwoordelijkheid tegenover hun onderdanen, God en de natuur. Hij leerde dat de individuele mens als zodanig natuurlijke rechten heeft. Hij leerde heersers, door geweten en gerechtigheid, hun heerschappij en hun conflicten te matigen.

Het afdwingen van een slechte wet kan net zoiets zijn als het bezoeken van een ander, en is als het bevel krijgen om onrechtvaardige oorlogen te voeren. Ik realiseer me dat het een lange weg is van het afdwingen van masker- en vaccinmandaten tot het voeren van onrechtvaardige oorlogen, maar het principe is hetzelfde. Grotius citeert Tertullianus:

De wet is misschien niet tevreden met zijn eigen geweten; het is een rechtvaardiging verschuldigd aan degenen voor wie het gehoorzaamheid opeist. (Hebben lockdowns en mandaten zin gehad?)

Er wordt een wet vermoed, die geen morele goedkeuring zoekt. (De stijl van de Covidcraten is eerder dictatoriaal en despotisch.)

Een burger gehoorzaamt de wetten niet getrouw als hij onwetend is op welke misdaad de straf van de wet is gericht. (Welk misdrijf heeft de eerder besmette jongere bijvoorbeeld gepleegd?)

Grotius suggereert dat een beul geen bevelen moet uitvoeren als hij twijfelt aan de schuld van de opgehangen persoon: “Het is ook een waarschijnlijke mening dat een beul die een man ter dood moet brengen, moet weten dat er een reden is om zijn woestijnen om dit te doen; hetzij omdat hij op de hoogte was van het proces en de bewijzen, hetzij door de bekentenis van de misdadiger.”

Lees ook:  Ambtenaren van de volksgezondheid vernietigen de mensheid

Van degenen die bevolen zijn om onschuldigen letsel toe te brengen, zegt hij:

[Als ze het bevel krijgen om deel te nemen aan een oorlog, zoals vaak gebeurt, als ze heel duidelijk zijn dat de oorlog onwettig is, moeten ze zich onthouden. Dat God meer gehoorzaamd moet worden dan mensen, hebben niet alleen de apostelen gezegd, maar ook Socrates: en de meesters onder de Hebreeën hebben een gezegde dat aangeeft dat zelfs de koning, als hij iets tegen de wet van God beveelt, niet mag worden gehoorzaamde.

Grotius keurde in geen geval een overhaaste ongehoorzaamheid aan enige wet waarmee u het niet eens bent, goed. Maar u blijft verantwoordelijk om geen bevelen uit te voeren waarvan uw koele geweten zegt dat ze absurd, in strijd met de menselijke waardigheid en schadelijk voor het algemeen welzijn zijn.

Grotius leerde Europese heersers hun verantwoordelijkheid tegenover hun onderdanen, God en de natuur. Hij leerde dat de individuele mens als zodanig natuurlijke rechten heeft. Hij leerde heersers, door geweten en gerechtigheid, hun heerschappij en hun conflicten te matigen. Er is een directe lijn van Grotius naar Adam Smiths ‘liberale plan van gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid’ en naar wat Deirdre McCloskey The Great Enrichment noemt .

De Groot is een groot liberaal omdat hij ziet dat iedereen morele keuzevrijheid heeft, als individu: heersers moeten worden beoordeeld door de geregeerden. Iedereen heeft het vermogen en de verantwoordelijkheid om te oordelen. Zelfs in oorlog stelt hij voor dat alle oorlogsverklaringen “vergezeld gaan van een verklaring van de oorzaak van de oorlog; opdat de hele mensheid als het ware zou oordelen over haar rechtvaardigheid.” Onder verwijzing naar Aristoteles, benadrukt hij: “rechtvaardigheid is een deugd die de mens als mens toebehoort.”

Lees ook:  Maurice de Hond gaat vol in de aanval tegen coronaverspreidende slachthuizen: ‘Wanneer beginnen ze het te snappen?!’

We zijn geen slaafse instrumenten van autocraten of overheidsinstanties. “Stratocles werd in Athene uitgelachen omdat hij een wet voorstelde dat alles wat goed werd geacht door Demetrius, als juist en vroom moest worden beschouwd.” We lachen om Twitter, YouTube en Facebook omdat ze het discours dat alles wat ze beweren te beschouwen als de berg Olympus van Covid-wijsheid uitdaagt, uitdagen.

Grotius schrijft: “Zoals in het spreekwoord, en in Homerus, neemt de dag die de mens tot slaaf maakt de helft van zijn waarde weg. 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord