vrijheid

Een lezing van de Canadese ethiekprofessor Julie Ponesse over de huidige oorlog van de regeringen tegen de vrijheid.

dr. Julie Ponesse is hoogleraar ethiek en doceert al 20 jaar aan het Huron University College in Ontario. Door de verplichte vaccinatie kreeg ze verlof en mocht ze haar campus niet meer betreden. Op 28 oktober 2021 gaf ze een lezing in het kader van de serie “Geloof en Democratie”. “Als je je zorgen maakt over het verlies van gerechtigheid, als je je zorgen maakt over wat voor soort leven er mogelijk zal zijn voor onze kinderen, als je je land terug wilt – het land waar de wereld ons ooit om benijdde – dan is nu het moment om in actie te komen. Er is geen reden om te wachten, er is geen luxe of excuus om te wachten. We hebben je nu nodig.” (Duur 18:20 minuten) . De Duitse versie is gecensureerd/verwijderd door Youtube. Hier is het Engelse origineel:

https://youtu.be/bpAIFkEh2cw
(door de link te activeren verlaat u www.laufpass.com. De gegevensbeschermingsvoorschriften van youtube zijn van toepassing)

En hier is de tekstversie in Duitse vertaling:

De pandemie van verwennerij

Een Canadese ethiekprofessor sprak Tacheles – nu is de briljante toespraak in het Duits vertaald.

van de wereldredactie van Rubikon

Ze bestaan ​​nog steeds! Ethici die de ethiek echt hooghouden in plaats van wat er algemeen onder verstaan ​​wordt om te zetten in het tegenovergestelde. In Duitsland keuren talkshowhoppers als Alena Buyx de meest onethische handelingen goed. Je zou denken dat degenen die dit grote woord op de vlag hebben geschreven zich volledig zouden hebben overgegeven aan de Nieuwe Normale ideologie. Maar een ethiekprofessor uit Canada bewijst dat er ook doorgewinterde denkers in dit gilde zitten. Julie Ponesse toonde haar ruggengraat. Haar weigering om zich te onderwerpen aan de stelregels van het nieuwe normaal betekende dat ze haar campus niet meer mocht betreden. Toch bleef ze standvastig en trouw aan haar waarden. In een vurige toespraak moedigde ze het publiek aan om ook op te komen voor hun eigen mensenrechten.

door Julie Ponesse en Bastian Barucker

Voorafgaande opmerking van Bastian Barucker: Over de ethiekprofessor Julie Ponesse berichtte ik al op mijn blog op 8 september  . Ze had een video geplaatst waarin ze ethieklessen gaf op basis van de verplichte vaccinatie voor docenten op haar universiteit. Daarin beschreef ze waarom het onethisch is om haar als lerares te dwingen zich te laten vaccineren. Ze was toen met verlof en uiteindelijk ontslagen. Op 28 oktober hield ze de volgende toespraak.

De toespraak

Denk terug aan een paar jaar geleden – laten we zeggen herfst 2019. Wat deed je toen? Hoe was je leven? Wat was belangrijk voor je? Waar was je het meest bang voor? Wat stelde je je voor over de toekomst?

Dit is de persoon met wie ik de komende 15 minuten wil spreken, en ik zal beginnen met mijn eigen verhaal: aan het eind zal ik ze om een ​​kleine gunst vragen en een klein geheim met ze delen.

In het najaar van 2019 was ik hoogleraar Ethiek en Oude Wijsbegeerte. Ik leerde studenten kritisch denken en het belang van zelfreflectie, goede vragen stellen en bewijzen beoordelen, leren van het verleden en waarom democratie burgerdeugd vereist.

Op 16 september 2021 kreeg ik een “belangrijke reden” ontslag nadat ik de vaccinatie-eisen van mijn werkgever in twijfel had getrokken en weigerde deze op te volgen. Ik werd ontslagen omdat ik precies deed waarvoor ik was aangenomen. Ik was hoogleraar ethiek en ik vroeg me af wat ik beschouw als een onethische bewering. Je hoeft niet heel goed te kijken om de ironie te zien. 

Canada wordt geregeerd door wetten die gebaseerd zijn op ethiek. Je zou kunnen zeggen dat ethiek het fundament is van onze democratie. 

“Het recht om zelf te bepalen wat er wel en niet met het eigen lichaam mag gebeuren, en om vrij te zijn van medische behandelingen die niet kunnen instemmen, is een recht dat diep geworteld is in ons gewoonterecht.”

Dit zijn niet mijn woorden, maar die van rechter Sydney Robins van het Ontario Court of Appeals.

Lees ook:  Een land dat de weg kwijt is: Amerikaanse regering en bedrijven combineren om burgers hun rechten te ontnemen

Op een paar uitzonderingen na wordt het lichaam van elke persoon beschouwd als onschendbaar volgens de Canadese wet, en dit is de grondgedachte van de Neurenberg Code, een belofte aan de mensheid dat we nooit meer ongeïnformeerde, onvrijwillige medische beslissingen zouden goedkeuren, zelfs als ze voor de goed van het dienen van de patiënt of het algemeen belang.

Vaccinatieverplichtingen zijn per definitie verplichte vaccinaties: zonder dwang – bijvoorbeeld de dreiging van baanverlies – zouden mensen vrijwillig instemmen met wat de verordening probeert te bereiken!  

Werkgevers houden onze carrières in gijzeling en beroven ons van deelname aan het bedrijfsleven en het openbare leven. Hun rechtvaardiging is dat “we ons in een pandemie bevinden” en dat we daarom de autonomie over ons lichaam moeten opgeven voor het algemeen welzijn. 

Laten we het dus even hebben over autonomie en het algemeen belang. 

In noodsituaties hebben het parlement en de provinciale wetgevers een beperkte bevoegdheid om wetten uit te vaardigen die in het belang van het algemeen welzijn bepaalde rechten van het Handvest schenden. Maar om deze schendingen te legitimeren, moet men ze rechtvaardigen.

Vaccinatie-eisen zouden aan een zeer hoge drempel moeten voldoen: Covid-19 zou bijvoorbeeld een zeer virulente ziekteverwekker moeten zijn waarvoor geen geschikte behandeling bestaat, en de vaccins zouden bewezen effectief en veilig moeten zijn. De huidige stand van zaken in Canada voldoet aan geen van deze criteria. 

Houd deze feiten in gedachten: 

 1. Covid-19 heeft een infectiepercentage dat minder is dan 1 procent van dat van pokken – en het vormt een nog lager risico voor kinderen.
 2. Er zijn een aantal veilige, zeer effectieve geneesmiddelen beschikbaar voor behandeling, waaronder monoklonale antilichamen, ivermectine, fluvoxamine, vitamine D en zink. en
 3. De nieuwe vaccins resulteerden in meer bijwerkingen, waaronder talloze sterfgevallen, dan enig ander vaccin op de markt in de afgelopen 30 jaar bij elkaar.

Gezien deze feiten heb ik veel vragen:

 • Waarom krijgen gevaccineerde mensen vaccinatiepaspoorten en toegang tot openbare ruimtes, hoewel de directeur van de gezondheidsautoriteit van de CDC heeft verklaard dat de Covid-19-vaccins de overdracht niet kunnen voorkomen?
 • Waarom is vaccinatie de enige strategie om de ziekte in te dammen, ook al laat nieuw bewijs, waaronder een recent onderzoek van Harvard, geen waarneembaar verband zien tussen vaccinatiegraad en nieuwe gevallen?
 • Waarom blijft onze regering ivermectine onthouden als een aanbevolen behandeling, ondanks het feit dat de Amerikaanse National Health Institutes het ondersteunen en de Indiase staat Uttar Pradesh het aan zijn 230 miljoen inwoners distribueert, waardoor het Covid-sterftecijfer bijna nul is?
 • Hoe heeft India Canada ingehaald in de gezondheidszorg?
 • Waarom staan ​​we op het punt vijfjarigen te vaccineren als Covid-19 een lager risico voor hen inhoudt dan de mogelijke vaccinreacties en wanneer er geen effectief bewakingssysteem voor de vaccins is?
 • Waarom concentreren we ons op de kleine voordelen van door vaccins gegenereerde immuniteit, terwijl praktijkstudies aantonen dat natuurlijke immuniteit meer beschermend, sterker en duurzamer is?
 • Waarom beschamen we de “vaccinatieweigeraars” en niet de “vaccinatievoorstanders”?
 • “Waarom”, vroeg een verpleegster onlangs, “moeten de beschermden worden beschermd tegen de onbeschermden door de onbeschermden te dwingen bescherming te gebruiken die de beschermde niet in de eerste plaats beschermde?”

Op elke manier en vanuit elke hoek is dit een “kaartenhuis” dat op instorten staat.

Maar de vraag die me interesseert is, waarom is het niet al ingestort? Waarom halen deze vragen niet elke dag de krantenkoppen in elke grote Canadese krant?

Hebben de juiste mensen gewoon niet de juiste gegevens gezien? Is het gewoon een typfout … op wereldschaal?

Wat is er met ons leiderschap gebeurd? Onze premier leidt de strijdkreet: “Denk maar niet dat je op een vliegtuig stapt”, dreigde hij. Campagnebeloftes zijn nu een publiek beleid van segregatie. Onze regering moedigt ons dagelijks aan om verdeeldheid te zaaien en hatelijk te zijn. 

Hoe zijn de dingen zo drastisch veranderd? Hoe zijn wij Canadezen zo drastisch veranderd?

In mijn observatie hebben we niet alleen te maken met een virus, maar met een pandemie van toegeeflijkheid en zelfgenoegzaamheid, een cultuur van stilte, censuur en geïnstitutionaliseerd pesten.

De reguliere media praten graag over onze “informatieoorlog” – dat verkeerde informatie en zelfs vragen en twijfels deze pandemie hebben veroorzaakt.

Lees ook:  WAANZIN! MASKERLOOS! - 'GEWETENLOOS' - WESTVLEUGELUITBRAAK

Maar het is niet alleen informatie die als wapen wordt gebruikt in deze oorlog, maar ook het recht van individuen om voor zichzelf te denken. Ik heb sommige mensen horen zeggen: “Nou, ik weet niet zoveel van virussen, dus ik zou eigenlijk geen mening moeten hebben, maar…”

De vraag is niet of u meer weet over virologie dan onze volksgezondheidsfunctionarissen. De vraag is waarom we ze niet allemaal vragen om uit te leggen waarom ze niet bereid zijn het bewijs onder ogen te zien en ruzie te maken met iemand die het er niet mee eens is. We moeten niet pleiten voor een resultaat, maar voor het herstel van een proces. 

Zonder dit proces hebben we geen wetenschap, we hebben een democratie. 

Zonder dit proces bevinden we ons in een soort morele oorlog.

Maar de oorlogen uit het verleden hadden duidelijke en duidelijke grenzen: het oosten en het westen, patriotten en regering.

De oorlog waarin we ons vandaag bevinden is een oorlog van infiltratie in plaats van invasie, intimidatie in plaats van vrije keuze, psychologische krachten die zo verraderlijk zijn dat we geloven dat de ideeën van onszelf zijn en dat we ons steentje bijdragen door onze rechten op te geven.

Zoals een wijze collega onlangs zei:

“Dit is een oorlog over de rol van de overheid. Het gaat om onze vrijheid om te denken en vragen te stellen, en of individuele autonomie kan worden gedegradeerd tot een voorwaardelijk privilege of dat het een recht blijft. Het is een oorlog over de vraag of je een burger wilt blijven of een onderdaan wilt worden. Het gaat om tot wie je behoort – jij of de staat.”

Het gaat erom waar we de grens trekken. 

Het gaat niet om liberalen en conservatieven, voor- en tegenstanders van vaccinaties, experts en leken. Iedereen zou om de waarheid moeten geven. Iedereen zou zorg moeten dragen voor de wetenschappelijke en democratische processen. Iedereen moet voor de ander zorgen.

Ik zou willen beweren dat het weinig waarde heeft om het voortbestaan ​​van onze natie te verzekeren als onze vrijheid om te debatteren, te bekritiseren en bewijs te eisen van wat onze regering van ons eist, daarmee niet standhoudt.

Als iemand geboren in de jaren zeventig had ik nooit gedacht dat dit een oorlog zou zijn die ik zou moeten voeren, dat het recht op fysieke autonomie, op de vrije en transparante uitwisseling van informatie, in gevaar zou komen.

Denk maar eens aan de meest onvoorstelbare wreedheden van de vorige eeuw – de “Endlösung”, de Zuid-Afrikaanse apartheid, de genociden in Rwanda en Cambodja. Moeten we ons de wreedheden uit het verleden niet herinneren, zodat we ze niet herhalen? Welnu, herinneringen zijn kort, familiebanden worden verbroken, nieuwe zorgen verdringen oude, en lessen uit het verleden verdwijnen in de geschiedenis om vergeten te worden.

Tegenwoordig lijken de gevaccineerden alle rechten en privileges van een beschaafde samenleving te genieten: bewegingsvrijheid, toegang tot onderwijs en de goedkeuring van regeringen, wetgevers, journalisten, vrienden en familie. Vaccinatie is het ticket naar een voorwaardelijke terugkeer van ons recht om deel te nemen aan de Canadese samenleving. Maar zoals John F. Kennedy zei:

“De rechten van ieder mens worden verminderd wanneer de rechten van een enkel mens worden bedreigd.”

conclusie

Ik twijfel er niet aan dat Covid-19 de grootste bedreiging voor de mensheid is waarmee we ooit te maken hebben gehad; niet vanwege een virus – dat is slechts één hoofdstuk in een veel langer, complexer verhaal – maar vanwege onze reactie erop.

En dit antwoord verdient naar mijn mening zijn plaats in elk leerboek van medische ethiek dat in de volgende eeuw zal verschijnen.

Wat kunnen we doen?

Zoals de Canadese chemicus en auteur Orlando Battista zei:

“Een fout wordt pas een fout als je weigert hem te corrigeren.”

In onze wereld lijken beleefdheid, “erdoorheen komen” en “onder de radar vliegen” de doelen te zijn. De revolutionairen van de jaren zestig zijn verdwenen. De patriotten van het vroege Amerika zijn verdwenen. Wij zijn de slachtoffers – en de soldaten – van een nalevingspandemie.

Maar toegeeflijkheid is geen deugd, het is niet neutraal en het is zeker niet ongevaarlijk. 

Toen Hannah Arendt in 1961  verslag uitbracht over het proces tegen Adolf Eichmann voor de  New Yorker , verwachtte ze een complexe, arrogante, duivelse, misschien psychotische man aan te treffen. Wat ze vond was precies het tegenovergestelde. Ze was onder de indruk van het “alledaagse”. Hij was “vreselijk en schokkend normaal”, schreef ze, een man die “alleen bevelen opvolgt”, zoals hij steeds zei. Wat ze ontdekte was wat ze de ‘banaliteit van het kwaad’ noemde, de gedachteloze neiging van gewone mensen om bevelen op te volgen om zich aan te passen zonder zelf na te denken. 

Lees ook:  Oekraïne: de grote manipulatie

De minachtende, ingestudeerde berichten van onze gezondheidsautoriteiten hebben een zeer efficiënte machine gecreëerd die hun bewijsmateriaal niet publiceert en niet deelneemt aan debatten, maar alleen bevelen geeft die we gehoorzaam gehoorzamen. Met behulp van de media worden hun fouten in de doofpot gestopt, wordt hun politiek niet in twijfel getrokken en worden andersdenkenden het zwijgen opgelegd.

Hoe kunnen we deze stilte doorbreken? Hoe kunnen we onze geestelijke gezondheid terugkrijgen en onze democratie opnieuw opbouwen? Misschien is het tijd om wat luider te worden. Studies hebben aangetoond dat als een idee eenmaal door slechts 10 procent van de bevolking is aangenomen, dit het omslagpunt is waar ideeën, meningen en overtuigingen snel door anderen worden overgenomen. Luid of luid 10 procent is alles wat nodig is. 

Democratie, de “heerschappij van het volk”, staat niet alleen vrije meningsuiting en onderzoek toe, het vereist ze ook.

En het kleine geheim dat ik je in het begin beloofde? Hier is het:

Je bent geen slecht persoon omdat je bewijs eist, je bent geen slecht persoon omdat je op je instinct vertrouwt, en je bent geen slecht persoon omdat je voor jezelf wilt denken. In feite is het tegenovergestelde waar. 

Als je je zorgen maakt over het verlies van gerechtigheid, als je je zorgen maakt over wat voor soort leven er mogelijk zal zijn voor onze kinderen, als je je land terug wilt – het land waar de wereld ons ooit om benijdde – dan is het nu de tijd om in actie te komen.

Er is geen reden om te wachten, er is geen luxe of excuus om te wachten. We hebben je nu nodig.

Dit is het moment om onze politici te bellen en naar onze kranten te schrijven.

Nu is het tijd om te protesteren, nu is het tijd om onze regering uit te dagen en zelfs tegen te spreken. 

Zoals Margaret Mead zei:

“Twijfel er nooit aan dat een kleine groep bedachtzame, toegewijde burgers de wereld kan veranderen; in feite is dit het enige dat ooit is gebeurd.”

Met andere woorden, je hebt geen heldenstam, een massa helden of een land van helden nodig. Je hebt er maar één nodig. U kunt uw deel doen en u kunt het verschil maken. De piloten van Southwest Airlines, de Canadian Mounties, de verpleegsters van het University Health Network – ze dragen allemaal hun steentje bij. 

En welke gunst moet ik van je vragen?

We hebben nu meer dan ooit helden nodig. Onze democratie vraagt ​​om vrijwilligers… Word jij een held voor ons land, voor onze kinderen? 

Maak jij deel uit van de luide 10 procent?

dr. Julie Ponesse  is hoogleraar ethiek en doceert al 20 jaar aan het Huron University College in Ontario. Door de verplichte vaccinatie kreeg ze verlof en mocht ze haar campus niet meer betreden. Op 28 oktober 2021 gaf ze een lezing in het   kader van de serie “Geloof en Democratie”. dr. Ponesse heeft nu een nieuwe rol op zich genomen bij The Democracy Fund, een geregistreerde Canadese liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor de bevordering van burgerlijke vrijheden, waar ze werkt als pandemische ethicus.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord